Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

71. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 3. prosince 2009) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "71. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 3. prosince 2009) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"— Transkript prezentace:

1

2 71. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 3. prosince 2009) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S družení a utomobilového průmyslu je členem:

3 2 Bod programu zasedání: 1.Zahájení zasedání a schválení programu jednání (Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu) (Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu) Předpokládaný čas: 10.30 – 10.40

4 Navržený program 71. zasedání Rady ředitelů Navržený program 71. zasedání Rady ředitelů Návrh programu se předkládá ke schválení Oproti původnímu programu došlo k jedné změně – místo ministra financí pana Janoty vystoupí ministr práce a so- ciálních věci pan Šimerka.

5 4 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 10.40 – 11.10 (včetně diskuse) Návrh usnesení : Rada ředitelů na svém 71.zasedání projednala a schválila Směry hlavních činností a priority Sdružení AP na další období. DISKUSE, DOTAZY Hlasuje se aklamací ◙

6 5 Usnášení se schopnost Rady ředitelů Podle Statutu Sdružení AP je Rada ředitelů schopna přijmout usnesení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K dnešnímu dni má Rada ředitelů 144 členů s hlasovacím právem, nadpoloviční většina tedy představuje 73 hlasů. Podle počtu vydaných hlasovacích lístků je nyní přítomno? Pro přijetí usnesení ve věci schválení rozpočtu a vyloučení člena ze Sdružení AP je nutná nadpoloviční většina všech členů (to je 73 hlasů), v ostatních problematikách třípětinová většina přítomných (tj..... hlasů). ◙

7 6 Bod programu zasedání: 3. Volby prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (1. kolo), ustavení revizní skupiny (1. kolo), ustavení revizní skupiny (ředitel sekretariátu) Předpokládaný čas: 11.10 – 11.20 (včetně diskuse) Oprávnění k volbě představitelů Sdružení AP má každý řádný člen Rady ředitelů Sdružení AP. Volební právo nemají: a/ firmy se statutem „pozorovatel“ (4 firmy) b/ „neplatící členové“ (7 organizací) c/ firmy s pozastaveným členstvím (6 firem) Rada ředitelů má v současné době 144 členů s hlasovacím právem. Nadpoloviční většina činí 73 hlasů.

8 7 Jsou připomínky k „Volebnímu řádu“ ? Předpokládaný čas: 11.10 – 11.20 „Volební řád“ včetně návrhů na složení komisí se předkládá ke schválení Jsou připomínky k „Volebnímu řádu“ ? Jsou návrhy na doplnění mandátové či volební komise ? či volební komise ? Jsou návrhy na doplnění mandátové či volební komise ? či volební komise ? Hlasuje se aklamací:

9 8 Předpokládaný čas: 11.10 – 11.20 Volba prezidenta Sdružení AP Možné úpravy hlasovacího lístku: Ing. Petr Petr ----------------- Hlasovací lístek je neplatný, obsahuje-li více než jedno nepřeškrtnuté jméno ! Hlasuje se tajnou volbou Ing. Martin Jahn, MBA

10 9 Předpokládaný čas: 11.10 – 11.20 Volba viceprezidentů Sdružení AP Možné úpravy hlasovacího lístku: Ing. Petr Petr ---------------- Ing. Pavel Pavel Ing. Josef Josef Hlasovací lístek je neplatný, obsahuje-li více než tři nepřeškrtnutá jména! Hlasuje se tajnou volbou Ing. Jiří Černý Ing. Pavel Juříček, Ph.D. Ing. Oldřich Svoboda ------------------ ------------------

11 10 Předpokládaný čas: 11.10 – 11.20 Hlasuje se aklamací: Navrhuje se následující složení Revizní skupiny Sdružení AP (pro období 2010 až 2011): Ing. Tomáš HRDLIČKA, TÜV SÜD Czech s.r.o. Ing. Tomáš HRDLIČKA, TÜV SÜD Czech s.r.o. Ing. Jiří GERLE, JIHOSTROJ a.s. Ing. Jiří GERLE, JIHOSTROJ a.s. Ing. Petr OSTRÝ, AGADOS, spol. s r.o. Ing. Petr OSTRÝ, AGADOS, spol. s r.o. V tomto složení pracovala Revizní skupina i v uplynulém období. Ustavení Revizní skupiny Sdružení AP Jsou jiné návrhy na složení Revizní skupiny?

12 11 Bod programu zasedání: 4. Flexibilita pracovního práva (konta pracovní doby, novela Zákoníku práce) (konta pracovní doby, novela Zákoníku práce) JUDr. Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí ČR Předpokládaný čas: 11.20 – 12.00 (včetně diskuse)

13 12 Bod programu zasedání: 5. Současná situace průmyslových firem, možnosti a priority MPO při jejím řešení ve vazbě na automobilový průmysl možnosti a priority MPO při jejím řešení ve vazbě na automobilový průmysl Ing. Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu ČR Ing. Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu ČR Předpokládaný čas: 12.00 – 12.35 (včetně diskuse) Poznámka: místo ministra průmyslu a obchodu vystoupil jeho náměstek Mgr. Luboš Vaněk

14 13 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 12.35 – 12.40 Ing. Petr Petr Ing. Josef Josef Ing. Pavel Pavel

15 14 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 12.40 – 11.50 (včetně diskuse) Dále prezentovaný „Výhled hospodaření Sdružení AP za rok 2009“ = aktualizace k datu 15.11.2009, v části plateb členů pak k 30.11.2009. = aktualizace k datu 15.11.2009, v části plateb členů pak k 30.11.2009.***********************************************************************************

16 15 Ke schválení se předkládá: DISKUSE, DOTAZY Hlasuje se aklamací

17 16 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 12.50 – 13.00 (včetně diskuse) Dále prezentovaný „Rozpočet Sdružení AP na rok 2009“ byl v částech plateb členů za r. 2009 aktualizován k 30.11.2009. byl v částech plateb členů za r. 2009 aktualizován k 30.11.2009.***************************************************************************

18 17 DISKUSE, DOTAZY Ke schválení se předkládá: Hlasuje se aklamací

19 18 Bod programu zasedání: 9. Informační blok 9.1 Informace sekretariátu 9.1 Informace sekretariátu 9.2 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 9.2 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 9.3 Vystoupení hostů 9.3 Vystoupení hostů Předpokládaný čas: 13.00 – 13.10 (včetně diskuse)

20 19 „Auto roku 2010 v ČR“ Sdružení AP znovu spoluvyhlašovatelem ankety Sdružení AP znovu spoluvyhlašovatelem ankety Zásady stejné jako v loňském ročníku: Zásady stejné jako v loňském ročníku: Porota = motorističtí novináři + odborníci (2/3) Porota = motorističtí novináři + odborníci (2/3) Hlasuje i veřejnost (1/3) Hlasuje i veřejnost (1/3) Vozy rozděleny do 5 kategorií Vozy rozděleny do 5 kategorií Informace č. 1 /1 ?

21 20 Akce „Dodavatel pro Auto roku 2010 v ČR“ Přihlášeno 51 členských firem Sdružení AP dodáva- Přihlášeno 51 členských firem Sdružení AP dodáva- jících alespoň na 1 ze 37 nominovaných vozů jících alespoň na 1 ze 37 nominovaných vozů Vyhlášení 14. ledna 2010 v Praze Vyhlášení 14. ledna 2010 v Praze Poznámka: Dne 7.12.2009 byl termín vyhlášení změněn na 12. ledna 2010 Poznámka: Dne 7.12.2009 byl termín vyhlášení změněn na 12. ledna 2010 Informace č. 1 /2 Nominované vozy jsou uvedeny v informačním bulletinu, který je k dispozici u prezence (obsahuje i hlasovací lístek ankety).

22 21 Akce „Dodavatel pro Auto roku 2010 v ČR“ Informace č. 1 /3

23 22 Dodavatelsko odběratelské vztahy Informace č. 2 V r. 2009 došlo ve dvou případech k závažnému narušení dodavatelsko odběratelských vztahů mezi členskou firmou Sdružení AP (dodavatel dí- lů pro finální výrobce vozidel) a jejím externím subdododavatelem, použí- vajícím zapůjčené formy či nářadí. Hrozilo zastavení výroby u několika evropských výrobců automobilů. Sdružení AP neprodleně informovalo MPO ČR a ve spolupráci s ním, daným výrobcem a renomovanou právní kanceláří se podařilo tuto hrozbu odvrátit. Následně byly podniknuty legislativní kroky, které by měly takovéto případy eliminovat (jednání s MPO ČR, ministerstvem spravedlnosti i hospodářskou kriminálkou). Dosud však nejsou realizovány. Proto byly renomovanou právní kanceláří zformulovány nezbytné dodatky do dodavatelsko odběratelských smluv, které výše uvedené riziko eliminují. Texty jsou k dispozici v sekretariátu Sdružení AP.

24 23 Státní příspěvek při vyřazení starého vozidla (tzv. „šrotovné“) – výstupy z expertní skupiny MPO ČR Informace č. 3 může využít pouze neplátce DPH; může být poskytnuto pouze na nové vozidlo zakoupené u prodejce, který dodává vozidla s velkým českým technickým průkazem; novým vozidlem je vozidlo, které bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a má najeto méně než 6 000 km; za vyřazené vozidlo bylo v předchozím roce zaplaceno povinné smluvní pojištění; vlastník (fyzická osoba) starého ojetého vozidla, které předá k likvidaci, může čerpat státní příspěvek jenom jednou.

25 24 Žádosti o slevu na pojistném podané po stanovené lhůtě a penále Informace č. 4 Pokud jste do 20. září nepodali žádost o mimořádnou slevu na pojistném, nemáte na ni nárok. Pokud jste přesto odvedli pojistné ve snížené výši, jde o dluh na pojistném, ze kterého plyne penále - to je však možné prominout na základě žádosti po uhrazení dlužného pojistného. Více informací naleznete na: www.amsp.cz/zadosti-o-slevu-na-pojistnem-podane-po-stanovene-lhute-a

26 25 Předpokládané termíny zasedání Rady ředitelů v roce 2010 Informace č. 5 - čtvrtek 25. března 2010 - pátek 4. /nebo čtvrtek 3./ června 2010 (Autotec Brno) - středa 8. září 2010 – společné zasedání se ZAP SR (Autosalon Nitra) - čtvrtek 9. prosince 2010

27 26 Nabídky, materiály k dispozici Informace č. 6 nabídka - je k dispozici u prezence Snížení nákladů na elektrickou energii informační bulletin k anketě Auto roku 2010 (u prezence)..... a další studie o automobilovém průmyslu – Škoda Auto si ji již vyžádala, je k dispozici v sekretariátu Sdružení AP (v elektronické podobě)

28 27 „Kulatí“ jubilanti z řad členů Rady ředitelů 40 let Ing. Robert KUBALA (8.10.1969), generální ředitel, IBEROFON CZ a.s. Ing. Libor ŠTEFFEK, MBA (5.11.1969), finanční a administrativní ředitel, Toyota Tshusho Europe S.A., o.s. 50 let Ing. Pavel NOVÁK (9.8.1959), ředitel, Barum Continental spol. s r.o. Ing. Pavel ŠLAMBORA, (29.10.1959), ředitel, TRW Volant a.s. Ing. Jan TICHÝ (12.11.1959), jednatel, Saar Gummi Czech s.r.o. 60 let Ing. Oldřich SVOBODA (11.8.1949), generální ředitel, HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. Ing. Václav BLÁHA (29.9.1949), prokurista, HP PELZER k.s. GRATULUJEME !!!... a tradičně poslední informace sekretariátu

29 28 Bod programu zasedání: 9. Informační blok 9.1 Informace sekretariátu 9.1 Informace sekretariátu 9.2 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 9.2 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 9.3 Vystoupení hostů 9.3 Vystoupení hostů Předpokládaný čas: 13.00 – 13.10 (včetně diskuse) Návrh usnesení : Rada ředitelů na svém 71. zasedání vzala přednesené informace sekretariátu na vědomí.

30 29 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 13.10 – 13.30 9. Informační blok 9.1 Informace sekretariátu 9.1 Informace sekretariátu 9.2 Informace výrobců 9.2 Informace výrobců 9.3 Vystoupení hostů 9.3 Vystoupení hostů

31 30 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 13.30 – 13.45 9. Informační blok 9.1 Informace sekretariátu 9.1 Informace sekretariátu 9.2 Informace výrobců 9.2 Informace výrobců 9.3 Vystoupení hostů 9.3 Vystoupení hostů

32 31 Předpokládaný čas: 13.30 – 13.45 manažer výstavy AUTOTEC Jiří Čikl Vystoupení hostů místopředseda Jaroslav Souček Chce ještě někdo z přítomných vystoupit? Otevřena všeobecná diskuze

33 32 10. Ukončení oficiální části zasedání 10. Ukončení oficiální části zasedání (Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu) Představenstvo a sekretariát Sdružení AP přejí všem účastníkům zasedání příjemné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v roce 2010. všem účastníkům zasedání příjemné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v roce 2010. PF 2010 PF 2010

34 33

35 34 Konec prezentací


Stáhnout ppt "71. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 3. prosince 2009) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Podobné prezentace


Reklamy Google