Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

71. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 3. prosince 2009) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "71. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 3. prosince 2009) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"— Transkript prezentace:

1

2 71. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 3. prosince 2009) S družení a utomobilového průmyslu je členem:

3 2 Bod programu zasedání: 1.Zahájení zasedání a schválení programu jednání (Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu) (Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu) Předpokládaný čas: – 10.40

4 Navržený program 71. zasedání Rady ředitelů Navržený program 71. zasedání Rady ředitelů Návrh programu se předkládá ke schválení Oproti původnímu programu došlo k jedné změně – místo ministra financí pana Janoty vystoupí ministr práce a so- ciálních věci pan Šimerka.

5 4 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: – (včetně diskuse) Návrh usnesení : Rada ředitelů na svém 71.zasedání projednala a schválila Směry hlavních činností a priority Sdružení AP na další období. DISKUSE, DOTAZY Hlasuje se aklamací ◙

6 5 Usnášení se schopnost Rady ředitelů Podle Statutu Sdružení AP je Rada ředitelů schopna přijmout usnesení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K dnešnímu dni má Rada ředitelů 144 členů s hlasovacím právem, nadpoloviční většina tedy představuje 73 hlasů. Podle počtu vydaných hlasovacích lístků je nyní přítomno? Pro přijetí usnesení ve věci schválení rozpočtu a vyloučení člena ze Sdružení AP je nutná nadpoloviční většina všech členů (to je 73 hlasů), v ostatních problematikách třípětinová většina přítomných (tj..... hlasů). ◙

7 6 Bod programu zasedání: 3. Volby prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (1. kolo), ustavení revizní skupiny (1. kolo), ustavení revizní skupiny (ředitel sekretariátu) Předpokládaný čas: – (včetně diskuse) Oprávnění k volbě představitelů Sdružení AP má každý řádný člen Rady ředitelů Sdružení AP. Volební právo nemají: a/ firmy se statutem „pozorovatel“ (4 firmy) b/ „neplatící členové“ (7 organizací) c/ firmy s pozastaveným členstvím (6 firem) Rada ředitelů má v současné době 144 členů s hlasovacím právem. Nadpoloviční většina činí 73 hlasů.

8 7 Jsou připomínky k „Volebnímu řádu“ ? Předpokládaný čas: – „Volební řád“ včetně návrhů na složení komisí se předkládá ke schválení Jsou připomínky k „Volebnímu řádu“ ? Jsou návrhy na doplnění mandátové či volební komise ? či volební komise ? Jsou návrhy na doplnění mandátové či volební komise ? či volební komise ? Hlasuje se aklamací:

9 8 Předpokládaný čas: – Volba prezidenta Sdružení AP Možné úpravy hlasovacího lístku: Ing. Petr Petr Hlasovací lístek je neplatný, obsahuje-li více než jedno nepřeškrtnuté jméno ! Hlasuje se tajnou volbou Ing. Martin Jahn, MBA

10 9 Předpokládaný čas: – Volba viceprezidentů Sdružení AP Možné úpravy hlasovacího lístku: Ing. Petr Petr Ing. Pavel Pavel Ing. Josef Josef Hlasovací lístek je neplatný, obsahuje-li více než tři nepřeškrtnutá jména! Hlasuje se tajnou volbou Ing. Jiří Černý Ing. Pavel Juříček, Ph.D. Ing. Oldřich Svoboda

11 10 Předpokládaný čas: – Hlasuje se aklamací: Navrhuje se následující složení Revizní skupiny Sdružení AP (pro období 2010 až 2011): Ing. Tomáš HRDLIČKA, TÜV SÜD Czech s.r.o. Ing. Tomáš HRDLIČKA, TÜV SÜD Czech s.r.o. Ing. Jiří GERLE, JIHOSTROJ a.s. Ing. Jiří GERLE, JIHOSTROJ a.s. Ing. Petr OSTRÝ, AGADOS, spol. s r.o. Ing. Petr OSTRÝ, AGADOS, spol. s r.o. V tomto složení pracovala Revizní skupina i v uplynulém období. Ustavení Revizní skupiny Sdružení AP Jsou jiné návrhy na složení Revizní skupiny?

12 11 Bod programu zasedání: 4. Flexibilita pracovního práva (konta pracovní doby, novela Zákoníku práce) (konta pracovní doby, novela Zákoníku práce) JUDr. Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí ČR Předpokládaný čas: – (včetně diskuse)

13 12 Bod programu zasedání: 5. Současná situace průmyslových firem, možnosti a priority MPO při jejím řešení ve vazbě na automobilový průmysl možnosti a priority MPO při jejím řešení ve vazbě na automobilový průmysl Ing. Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu ČR Ing. Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu ČR Předpokládaný čas: – (včetně diskuse) Poznámka: místo ministra průmyslu a obchodu vystoupil jeho náměstek Mgr. Luboš Vaněk

14 13 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: – Ing. Petr Petr Ing. Josef Josef Ing. Pavel Pavel

15 14 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: – (včetně diskuse) Dále prezentovaný „Výhled hospodaření Sdružení AP za rok 2009“ = aktualizace k datu , v části plateb členů pak k = aktualizace k datu , v části plateb členů pak k ***********************************************************************************

16 15 Ke schválení se předkládá: DISKUSE, DOTAZY Hlasuje se aklamací

17 16 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: – (včetně diskuse) Dále prezentovaný „Rozpočet Sdružení AP na rok 2009“ byl v částech plateb členů za r aktualizován k byl v částech plateb členů za r aktualizován k ***************************************************************************

18 17 DISKUSE, DOTAZY Ke schválení se předkládá: Hlasuje se aklamací

19 18 Bod programu zasedání: 9. Informační blok 9.1 Informace sekretariátu 9.1 Informace sekretariátu 9.2 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 9.2 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 9.3 Vystoupení hostů 9.3 Vystoupení hostů Předpokládaný čas: – (včetně diskuse)

20 19 „Auto roku 2010 v ČR“ Sdružení AP znovu spoluvyhlašovatelem ankety Sdružení AP znovu spoluvyhlašovatelem ankety Zásady stejné jako v loňském ročníku: Zásady stejné jako v loňském ročníku: Porota = motorističtí novináři + odborníci (2/3) Porota = motorističtí novináři + odborníci (2/3) Hlasuje i veřejnost (1/3) Hlasuje i veřejnost (1/3) Vozy rozděleny do 5 kategorií Vozy rozděleny do 5 kategorií Informace č. 1 /1 ?

21 20 Akce „Dodavatel pro Auto roku 2010 v ČR“ Přihlášeno 51 členských firem Sdružení AP dodáva- Přihlášeno 51 členských firem Sdružení AP dodáva- jících alespoň na 1 ze 37 nominovaných vozů jících alespoň na 1 ze 37 nominovaných vozů Vyhlášení 14. ledna 2010 v Praze Vyhlášení 14. ledna 2010 v Praze Poznámka: Dne byl termín vyhlášení změněn na 12. ledna 2010 Poznámka: Dne byl termín vyhlášení změněn na 12. ledna 2010 Informace č. 1 /2 Nominované vozy jsou uvedeny v informačním bulletinu, který je k dispozici u prezence (obsahuje i hlasovací lístek ankety).

22 21 Akce „Dodavatel pro Auto roku 2010 v ČR“ Informace č. 1 /3

23 22 Dodavatelsko odběratelské vztahy Informace č. 2 V r došlo ve dvou případech k závažnému narušení dodavatelsko odběratelských vztahů mezi členskou firmou Sdružení AP (dodavatel dí- lů pro finální výrobce vozidel) a jejím externím subdododavatelem, použí- vajícím zapůjčené formy či nářadí. Hrozilo zastavení výroby u několika evropských výrobců automobilů. Sdružení AP neprodleně informovalo MPO ČR a ve spolupráci s ním, daným výrobcem a renomovanou právní kanceláří se podařilo tuto hrozbu odvrátit. Následně byly podniknuty legislativní kroky, které by měly takovéto případy eliminovat (jednání s MPO ČR, ministerstvem spravedlnosti i hospodářskou kriminálkou). Dosud však nejsou realizovány. Proto byly renomovanou právní kanceláří zformulovány nezbytné dodatky do dodavatelsko odběratelských smluv, které výše uvedené riziko eliminují. Texty jsou k dispozici v sekretariátu Sdružení AP.

24 23 Státní příspěvek při vyřazení starého vozidla (tzv. „šrotovné“) – výstupy z expertní skupiny MPO ČR Informace č. 3 může využít pouze neplátce DPH; může být poskytnuto pouze na nové vozidlo zakoupené u prodejce, který dodává vozidla s velkým českým technickým průkazem; novým vozidlem je vozidlo, které bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a má najeto méně než km; za vyřazené vozidlo bylo v předchozím roce zaplaceno povinné smluvní pojištění; vlastník (fyzická osoba) starého ojetého vozidla, které předá k likvidaci, může čerpat státní příspěvek jenom jednou.

25 24 Žádosti o slevu na pojistném podané po stanovené lhůtě a penále Informace č. 4 Pokud jste do 20. září nepodali žádost o mimořádnou slevu na pojistném, nemáte na ni nárok. Pokud jste přesto odvedli pojistné ve snížené výši, jde o dluh na pojistném, ze kterého plyne penále - to je však možné prominout na základě žádosti po uhrazení dlužného pojistného. Více informací naleznete na:

26 25 Předpokládané termíny zasedání Rady ředitelů v roce 2010 Informace č. 5 - čtvrtek 25. března pátek 4. /nebo čtvrtek 3./ června 2010 (Autotec Brno) - středa 8. září 2010 – společné zasedání se ZAP SR (Autosalon Nitra) - čtvrtek 9. prosince 2010

27 26 Nabídky, materiály k dispozici Informace č. 6 nabídka - je k dispozici u prezence Snížení nákladů na elektrickou energii informační bulletin k anketě Auto roku 2010 (u prezence)..... a další studie o automobilovém průmyslu – Škoda Auto si ji již vyžádala, je k dispozici v sekretariátu Sdružení AP (v elektronické podobě)

28 27 „Kulatí“ jubilanti z řad členů Rady ředitelů 40 let Ing. Robert KUBALA ( ), generální ředitel, IBEROFON CZ a.s. Ing. Libor ŠTEFFEK, MBA ( ), finanční a administrativní ředitel, Toyota Tshusho Europe S.A., o.s. 50 let Ing. Pavel NOVÁK ( ), ředitel, Barum Continental spol. s r.o. Ing. Pavel ŠLAMBORA, ( ), ředitel, TRW Volant a.s. Ing. Jan TICHÝ ( ), jednatel, Saar Gummi Czech s.r.o. 60 let Ing. Oldřich SVOBODA ( ), generální ředitel, HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. Ing. Václav BLÁHA ( ), prokurista, HP PELZER k.s. GRATULUJEME !!!... a tradičně poslední informace sekretariátu

29 28 Bod programu zasedání: 9. Informační blok 9.1 Informace sekretariátu 9.1 Informace sekretariátu 9.2 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 9.2 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 9.3 Vystoupení hostů 9.3 Vystoupení hostů Předpokládaný čas: – (včetně diskuse) Návrh usnesení : Rada ředitelů na svém 71. zasedání vzala přednesené informace sekretariátu na vědomí.

30 29 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: – Informační blok 9.1 Informace sekretariátu 9.1 Informace sekretariátu 9.2 Informace výrobců 9.2 Informace výrobců 9.3 Vystoupení hostů 9.3 Vystoupení hostů

31 30 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: – Informační blok 9.1 Informace sekretariátu 9.1 Informace sekretariátu 9.2 Informace výrobců 9.2 Informace výrobců 9.3 Vystoupení hostů 9.3 Vystoupení hostů

32 31 Předpokládaný čas: – manažer výstavy AUTOTEC Jiří Čikl Vystoupení hostů místopředseda Jaroslav Souček Chce ještě někdo z přítomných vystoupit? Otevřena všeobecná diskuze

33 Ukončení oficiální části zasedání 10. Ukončení oficiální části zasedání (Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu) Představenstvo a sekretariát Sdružení AP přejí všem účastníkům zasedání příjemné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v roce všem účastníkům zasedání příjemné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v roce PF 2010 PF 2010

34 33

35 34 Konec prezentací


Stáhnout ppt "71. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 3. prosince 2009) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Podobné prezentace


Reklamy Google