Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ V MEZNÍ VRSTVĚ ATMOSFÉRY Vladimíra Michalcová Lenka Lausová Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební, VŠB – TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ V MEZNÍ VRSTVĚ ATMOSFÉRY Vladimíra Michalcová Lenka Lausová Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební, VŠB – TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ V MEZNÍ VRSTVĚ ATMOSFÉRY Vladimíra Michalcová Lenka Lausová Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební, VŠB – TU Ostrava

2 Fyzikální modelování

3 Systém simulace turbulence a drsnosti

4 LESDNSRAM RAM (Reynolds Average Modelling) simulace statistickými modely turbulence,turbulentní Reynoldsova napětí jsou určena různými modely turbulence, nebo se řeší přenosovou rovnicí Matematické modelování proudění Computational Fluid Dynamics (CFD) DNS (Direct Numerical Simulation) přímá numerická simulace Navier- Stokesových rovnic LES (Large-Eddy Simulation) metoda velkých vírů založená na prostorovém středování veličin

5 Požadavky na uživatele z hlediska výpočetní metody  mít informace o vlastnostech proudícího média a charakteru proudění  znát podstatu výpočetní metody v rozsahu potřebném pro spolehlivé použití ve standardních případech  vybrat vhodné tvary konečných objemů  zvolit v této návaznosti hustotu sítě a zjemnění podle typu metody  vybrat vhodná aproximační schémata, případně strategii jejich změn během výpočtu  u nestacionárních dějů mít představu o charakteru časové závislosti jednotlivých veličin a z toho vyplývající velikosti časového kroku  zvážit a využít všech možností k číselnému i grafickému vyhodnocení výsledků

6  mít informace o vlastnostech proudícího média a charakteru proudění  vlastnosti materiálu hustota dynamická viskozita kinematická viskozita  Re  izotermní, proudění s konst.hustotou vzduchu

7 vybrat vhodné tvary konečných objemů zvolit v této návaznosti hustotu sítě a zjemnění podle typu metody

8 Bilanční rovnice proudění skutečných tekutin Bilance hybnosti - Navier-Stokesova rovnice znát podstatu výpočetní metody v rozsahu potřebném pro spolehlivé použití ve standardních případech Bilance hmotnosti - rovnice kontinuity i…složka j,l…sčítací konvence difuzze – viskózní sdílení zdrojový člen

9 Reynoldsova rovnice pro turbulentní proudění (RAM) dekompozice veličin na část časově středovanou a fluktuační složku LESDNSRAM

10 rovnice kontinuity Reynoldsova rovnice Reynoldsova napětí jsou vyjádřena turb. modely

11  Rozsáhlý systém diferenciálních rovnic obtížně řešitelných  Různé teorie, zabývající se jednodušším vyjádřením Re napětí  Modely turbulence  Newtonův zákon viskozity i,j…složka k…sčítací

12

13 Spalart Allmaras - jednorovnicový model turbulence Transportní rovnice pro kinematickou turbulentní viskozitu μ t Atm, stabilita,stěny,sítě

14 RNG k-ε dvourovnicový model turbulence ε zadaná DR iteračním procesem (standartní k-ε dvourovnicový model turbulence) poloempirický stěny,sítě

15 Reynoldsův napěťový model RSM

16 Okrajové podmínky na hranicích oblasti:

17 Aplikace Fluentu při proudění v atmosféře  stratifikace tlaku, teploty, hustoty, rychlosti  profily odpovídají definovaným okrajovým podmínkám na vstupu  turbulentní kinetická energie klesá pTukpTuk

18

19

20

21

22

23 Proudění je řešené numerickými metodami obsaženými v softwarových systémech (CFD):  Fluent  Ansys - Flotran  Star - 3D  Fidap  Flow 3D  Rampant  Fluidyn - Panache atd.


Stáhnout ppt "MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ V MEZNÍ VRSTVĚ ATMOSFÉRY Vladimíra Michalcová Lenka Lausová Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební, VŠB – TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google