Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Filozofie 20. století – Německý existencialismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Filozofie 20. století – Německý existencialismus"— Transkript prezentace:

1 Filozofie 20. století – Německý existencialismus
Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Filozofie 20.století – Německý existencialismus Označení DUM VY-32-INOVACE-06_1_19 Autor Mgr. Eva Adamíková Datum Vzdělávací oblast Člověk a společnost Vzdělávací obor Občanský a společenskovědní základ Tematický okruh Dějiny světové filozofie Ročník 3. ročník gymnázia

2 Německý existencialismus

3 Co se dozvíte? filozofie existencialismu má blízko k filozofii dialogu, který filozof se zabýval problematikou viny, proč je náš život naplněn hledáním smyslu a řádu, o významu slov odcizení a odcizování člověka v dnešním konzumním a mediálním světě

4 Martin Buber (1878 – 1965) Obrázek 1.

5 Židovský existenciální myslitel
Představitel filozofie „dialogu“, která má k existencialismu velmi blízko K existenci každého člověka patří vztah k druhému, k TY Nejpopulárnější dílo: „Já a Ty“ Pro člověka je svět vymezen 2 vztahy: Já - ty Já - ono

6 Ono zastupuje nějakou věc, něco s čím je možné nakládat
Ty nelze naopak nikdy učinit věcí Ty předpokládá prožitek vzájemnosti Ono je důležité, nesmí však zaujmout místo Ty Člověk bez Ono nemůže existovat Ten, kdo žije pouze s Ono, není člověk Dosavadní historie je svědectvím vzrůstu Ono

7 Novorozenec je důkazem toho, že první starost je hledání vzájemnosti
Hledání Ty je dříve, než touha něco mít Vztažnost k Ty je uložena ve věčném Ty, jímž je Bůh Bůh není bytost dlící mimo svět

8 Buber uvádí 3 sféry, v nichž je budován náš vztah ke světu:
Život s přírodou Život s lidmi Život s duchovními jsoucny

9 Karl Jaspers (1883 – 1969) Obrázek 2.

10 Křesťansky orientovaný existencialista
Psychopatolog Setkával se s duševními poruchami, vzniklými z mezních existenciálních situací Géniové a psychicky nemocní se upínají k jednomu problému, mají k sobě tak blízko… Situace, do kterých se psychicky nemocní dostávají a pocity, které je doprovázejí je dostávají do blízkosti něčeho, co může být původnější než svět, ve které civilizovaně a spokojeně žijeme…

11 Zdrojem nemoci je tak konflikt mezi skutečností podle rozumu a skutečností tak, jak jest ona sama
Existence je podle něj neustálý přesah k nesamozřejmému a nevysvětlitelnému, k dotyku se samotným „bytím“, jež vše objímá Pro bytí užíval zvláštní termín „obemykající“ Člověk je uprostřed obemykajícího místem, v němž se odehrává velké ontologické dějství

12 Stejně jako M. Heidegger užívá termínu dasein
Dasein má své fyzické a duchovní aktivity Naráží na meze každé situace Dasein pociťuje svou ne-dostatečnost, ne-hotovost, po-míjivost, ne-celost Tak se rodí údiv – tak se rodí filozofie Svoboda a transcendence

13 „Všeobecná psychopatologie“ „Otázky viny“ Rozlišuje 4 kategorie viny:
Dílo: „Filozofie“ „Všeobecná psychopatologie“ „Otázky viny“ Rozlišuje 4 kategorie viny: Kriminální – porušení zákona Politická – odpovědnost občanů za to, jakou mají vládu

14 Měřítkem takové viny je Bůh
Morální – měřítkem je svědomí Metafyzická – činí člověka odpovědným i za zločiny, které nespáchal, ale děly se za jeho života „Jestliže jsem neučinil všechno, co jsem mohl, abych jim zabránil, jsem spoluvinen“ Měřítkem takové viny je Bůh

15 Absurdita existence se projevuje v tom, že počíná a končí v nicotě, tedy žijeme, abychom zemřeli
Hledáme smysl a řád v životě, který žádný smysl a řád nemá Produkujeme věci, vztahy, instituce, které se vymykají naší kontrole, a naopak nás ovládají

16 Žijeme obklopeni lidmi a davem, ale přitom jsme osamoceni, tím osamocenější, čím větší je dav
Mluvíme, ale neposloucháme a nejsme posloucháni, místo dialogů vedeme nesouvisející monology

17 Otázky: Řekněte, proč člověk žije? Je život člověka absurdní?
Přečtěte si knihu Bernharda Schlinka Předčítač, nebo se podívejte na stejnojmenný film a popovídejte si o něm. Jaké jsou podle vás mezní situace v životě člověka a proč?

18 Odpovědi Proč člověk žije je jednou z filozofických otázek, odpovězte… (pomáhat druhým, založit rodinu, budovat pracovní kariéru) Ve své podstatě je lidský život absurdní. (Toužíme, chceme, narodíme se, abychom zemřeli…) Diskuze o filmu, knize „Předčítač“ – o vině jednotlivých postav, je zde někdo bez viny…

19 Mezními situacemi jsou smrt dítěte, partnera, blízké osoby, vážné onemocnění, rozvod, zrada někoho, komu jsme důvěřovali, živelná pohroma, ale také obrovská radost a euforie – výhra, úspěch atd.

20 Zdroje: ANZENBACHER, Arno. Úvod do filozofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, ISBN BLECHA, Ivan a kol. Filozofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN BLECHA, Ivan. Filozofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002, ISBN STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, ISBN

21 Obrázek 1. : AUTOR NEUVEDEN. http://commons. wikimedia. org [online]
Obrázek 1.: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obrázek 2.: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Filozofie 20. století – Německý existencialismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google