Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGIONÁLNÍ ANALÝZA Cvičení 4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGIONÁLNÍ ANALÝZA Cvičení 4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice."— Transkript prezentace:

1 REGIONÁLNÍ ANALÝZA Cvičení 4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Verifikace Koeficient determinace s rostoucím počtem vysvětlujících proměnných roste Upravený koeficient vícenásobné determinace Doposud bodové odhady parametrů Interval spolehlivosti pro parametry26 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 Regrese – softwarové produkty Statistické –SAS –SPSS –Statgraphics Ekonometrické –Gretl Excel26 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Zdroj dat o okresech http://czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/publ/1 303-09-2008 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 Korelační koeficient Test Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 Další koeficienty Spearmanův koeficient pořadové korelace Kendallův koeficient konkordance (0;1) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 Gaussovy-Markovovy předpoklady Předpoklady o náhodné složce –Sloupce i řádky matice X jsou lineárně nezávislé Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Vícenásobná regrese Závislost Y na více X i Problémy, které mohou nastat –Multikolinearita –Autokorelace – DW –Heteroskedasticita – r S blízký 1 Vícenásobná regrese –Postupná regrese – stepwise regression –Párové korelační koeficienty Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Heteroskedasticita Je porušena podmínka konečného a konstantního rozptylu náhodných složek Spearmanův koeficient pořadové korelace Pokud je r s blízký jedné Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Heteroskedasticita Zdroj obrázku: http://economics.fundamentalfinance.com/econ_img/b_heterosked.jpg Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 Autokorelace Existuje závislost mezi náhodnými složkami Na grafu rezidua tvoří systém Důležitá proměnná není do modelu zahrnuta Durbin-Watsonova statistika Zdroj obrázku: http:// userwww.sfsu.edu /~efc/classes/biol710/timeseries /TimeSeriesAnalysis.html Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 Autokorelace Durbin-Watsonova statistika je tabelována pro různé rozsahy souborů, hladiny významnosti a počty regresorů Zdroj tabulek: www.nd.edu/~wevans1/econ30331/Durbin_Watson_tables.pdf Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 Multikolinearita (1) Silná závislost mezi vysvětlujícími proměnnými Při opakovaných výběrech se parametry značně liší Párové korelační koeficienty Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 Multikolinearita (2) Jedno z řešení – odstranit z modelu proměnnou, která multikolinearitu způsobuje Postupná regrese (Stepwise regression) –Forward (dopředná) –Backward (zpětná) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 Multikolinearita - příklad Problémem může být nedostatečný výběr, který zkresluje odhady a má za následek velké rozptyly chyb Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

16 Praktická část – výzkum a vývoj Patenty, VTP, výzkum a vývoj, vysoké školství Zdroje: viz dále Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

17 Praktická část – výzkum a vývoj Kartogramy Zdroje dat –ČSÚ –Společnost vědeckotechnických parků ČRSpolečnost vědeckotechnických parků ČR –RISY –ÚIV –CzechInvest Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "REGIONÁLNÍ ANALÝZA Cvičení 4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice."

Podobné prezentace


Reklamy Google