Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D..  Podstata myšlenkových podnětů v průběhu novověku  Srovnání názorového vývoje od 16. do 19. století.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D..  Podstata myšlenkových podnětů v průběhu novověku  Srovnání názorového vývoje od 16. do 19. století."— Transkript prezentace:

1 PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D.

2  Podstata myšlenkových podnětů v průběhu novověku  Srovnání názorového vývoje od 16. do 19. století

3  Nástup extrémního, všeobecného racionalismu i senzualismu (obojí je spojeno s poznáním rozumem i smysly)  Něco podobného znali doposud Řekové a Římané  Člověk závislý ve středověku na Božím tajemství se najednou rozhlíží kolem sebe, nikoliv do nebe nebo do pekla

4 Dante Alighieri od Sandra Botticelliho Dante Alighieri měl podíl na vývoji politické filozofie a národního jazyka a stál u zrodu renesance, i když z jeho pohledu ještě opovážlivost mohla přínést člověku záhubu

5  Člověk shledává sám sebe zajímavým objektem, má smysl pro výjimečnost a genialitu  Je vytlačen z pouhého dohledu Boha, je autonomní, má vlastní svobodu  Je lhostejný k dogmatům, mnohdy až nepřátelský, ztrácí klidnou samozřejmost výkladu  Ztrácí jistotu, kterou měl doposud u Boha, nemá na světě pevné místo  Nástup extrémního, všeobecného racionalismu i senzualismu (obojí je spojeno s poznáním rozumem i smysly)  Něco podobného znali doposud Řekové a Římané  Člověk závislý ve středověku na Božím tajemství se najednou rozhlíží kolem sebe, nikoliv do nebe, nebo do pekla  Považuje se za vlastníka země

6 Obraz od Cristiana Bantiho z roku 1857, kde Galileo Galilei čelí římské inkvizci Proces s Galileem roku 1633 byl projevem tmářství, ale zároveň důsledek strachu z rozšíření poznání

7  Člověk objevuje nové světy a chce se stát jejich pánem  Předpoklady pro svobodné podnikání, kolik získá, tolik vlastní  Považuje se za vlastníka země  Majetek otevírá cestu k hodnostem a úřadům, které doposud blokovala šlechta  Politika má vlastní normy, pocit povinnosti, avšak bezpráví za účelem je možné s klidným svědomím  Proti universálním národům se prosazuje přirozená vitalita každého jednotlivého národa  Věda se vyčleňuje z podmíněnosti církve

8  V 16. století -V Itálii převažuje extrémní racionalismus v umění -V Německu a ve Švýcarsku se prosazuje reformace  V 17. století -Politické a náboženské střety vyvrcholily třicetiletou válkou -V habsburských zemích sílí protireformace a obrat k mysticismu a iracionalismu  V 18. století -Ve Francii triumfuje rozum, příchází osvícenství a VFR  V 19. století -Nástup romantismu (první polovina 19. st.) -Přírodovědecký světonázor (druhá polovina 19. st.) -Rozvoj techniky

9 Martin Luther od Lucase Cranacha st. z roku 1529 Martin Luther roku 1517 přibil na vrata chrámu ve Wittenberku devadesát pět tezí, kde vyložil zásady křesťanského života a zahájil polemiku o úpadku církve i otázkách víry 16. století

10 Rembrandtův obraz Komenského a Hollarova grafika Komenského 17. století Jan Amos Komenský – jeho pedagogické dílo se stalo odrazem renesančního pohledu na vzdělání člověka – jeho duchovní život byl spojen s barokní mystikou

11 18. století François-Marie Arouet (Voltaire) Jako filozof byl Voltaire eklektik, náboženským smýšlením deista. Útočné spisy namířené proti církvi, politice státu a nesvobodě byly příčinou ostrých kritik

12 19. století Victor Hugo od Léona Bonnata z roku 1879 Victor Hugo je vrcholným představitelem francouzského romantismu s pronikáním realistických prvků. Dílo zosobňuje romantické protiklady a zároveň se dotýka sociálních problémů společnosti

13  Friedell, Egon: Kulturní dějiny novověku I. Nakladatelství Triton, Praha 2006. ISBN 80-7254- 683-X.  Friedell, Egon: Kulturní dějiny novověku II. Nakladatelství Triton, Praha 2006. ISBN 80-7254- 703-8.  [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Portrait_de_Dante.jpg  [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Galileo_facing_the_Roman_Inquisition.jpg  [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Martin_Luther_by_Lucas_Cranach_der_%C3%84ltere.jpeg  [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rembrandt-Komensky1.jpg  [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comenius-2.jpg  [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Voltaire  [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: cs.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo


Stáhnout ppt "PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D..  Podstata myšlenkových podnětů v průběhu novověku  Srovnání názorového vývoje od 16. do 19. století."

Podobné prezentace


Reklamy Google