Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo sociálního zabezpečení pro podnikatele a zaměstnavatele Metropolitní univerzita Praha Výukové středisko Plzeň Mgr. Ilona Kostadinovová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo sociálního zabezpečení pro podnikatele a zaměstnavatele Metropolitní univerzita Praha Výukové středisko Plzeň Mgr. Ilona Kostadinovová"— Transkript prezentace:

1 Právo sociálního zabezpečení pro podnikatele a zaměstnavatele Metropolitní univerzita Praha Výukové středisko Plzeň Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz www.sweb.cz/ilda

2 Politika zaměstnanosti. Povinnosti firem v oblasti zaměstnanosti. 8. 11. 2008 Mgr. Ilona Kostadinovová Západočeská Univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Kontakt: ilda@seznam.cz ilda@seznam.czilda@seznam.cz www.sweb.cz/ilda

3 Základní prameny 1. Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (ZP), účinnost od 1. 1. 2007 2. Zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 3. Zákon o inspekci práce, z. č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů 4. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. z. č. 118/2000 Sb. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

4 Prováděcí právní předpisy Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek. Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

5 Politika zaměstnanosti. Součástí sociální politiky státu je i státní politika zaměstnanosti. Součástí sociální politiky státu je i státní politika zaměstnanosti. Cílem je dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle. Cílem je dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle. Základem právní úpravy politiky zaměstnanosti je u nás zákon o zaměstnanosti, č. 435/2004 Sb.,§ 1 Základem právní úpravy politiky zaměstnanosti je u nás zákon o zaměstnanosti, č. 435/2004 Sb.,§ 1 „Dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti jsou základními cíli zabezpečování státní politiky zaměstnanosti.“. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

6 Nezaměstnanost. Politika trhu práce a sociální ochrana proti nezaměstnanosti se prolínají a doplňují. Politika trhu práce a sociální ochrana proti nezaměstnanosti se prolínají a doplňují. Nezaměstnanost není považována za vážný ekonomický a sociální problém do té doby, dokud se nestává masovou. Samotná existence nezaměstnanosti je přirozeným fenoménem a atributem svobodné společnosti založené na tržním mechanismu a demokracii. Nezaměstnanost není považována za vážný ekonomický a sociální problém do té doby, dokud se nestává masovou. Samotná existence nezaměstnanosti je přirozeným fenoménem a atributem svobodné společnosti založené na tržním mechanismu a demokracii. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

7 Ekonomické nástroje řízení zaměstnanosti. Administrativní nástroje řízení zaměstnanosti, z nichž vycházel předchozí systém zabezpečení zaměstnanosti, jsou nahrazovány nástroji ekonomickými, především daňovou a dotační politikou, zejména podpora podnikání ze strany státu a podpora vytváření nových pracovních míst. Administrativní nástroje řízení zaměstnanosti, z nichž vycházel předchozí systém zabezpečení zaměstnanosti, jsou nahrazovány nástroji ekonomickými, především daňovou a dotační politikou, zejména podpora podnikání ze strany státu a podpora vytváření nových pracovních míst. Administrativní nástroje zůstávají u zabezpečení zaměstnání u občanů se zdravotním postižením, kde jsou oba druhy nástrojů kombinovány. Administrativní nástroje zůstávají u zabezpečení zaměstnání u občanů se zdravotním postižením, kde jsou oba druhy nástrojů kombinovány. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

8 Členění státní politiky zaměstnanosti a) Centrální b) Regionální a) Aktivní b) Pasivní Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

9 Centrální politika zaměstnanosti Tzv. velká politika zaměstnanosti, která vytváří globální strategie. Klíčovou roli v ní hrají nástroje měnové, fiskální a mzdové politiky, strukturální změny ekonomiky, zaměření exportu, úroveň vzdělávacího systému i celková koncepce zaměstnanosti. Klíčovou roli v ní hrají nástroje měnové, fiskální a mzdové politiky, strukturální změny ekonomiky, zaměření exportu, úroveň vzdělávacího systému i celková koncepce zaměstnanosti. Jde o makroekonomické ovlivňování hospodářství, které je nutné odvíjet od výrobních rezortů, jež by měly působit preventivně proti nezaměstnanosti a jejím negativním sociálním dopadům. Jde o makroekonomické ovlivňování hospodářství, které je nutné odvíjet od výrobních rezortů, jež by měly působit preventivně proti nezaměstnanosti a jejím negativním sociálním dopadům. Hlavní úlohu v oblasti centrální státní politiky zaměstnanosti má Ministerstvo práce a sociálních věcí. Hlavní úlohu v oblasti centrální státní politiky zaměstnanosti má Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

10 Regionální politika zaměstnanosti Tzv. malá politika zaměstnanosti, která čítá provozování základních služeb zaměstnanosti. Zajišťuje vytváření nových pracovních míst. Může stimulovat rozvoj národního hospodářství. Konkretizuje globální politiku státu na místní podmínky a stanovuje způsoby její realizace. Hlavní váha při tvorbě a uskutečňování této politiky je na úřadech práce. Na dodržování pracovněprávních předpisů dohlížejí inspektoráty práce. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

11 Aktivní politika zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti je politikou státní. Aktivní politika zaměstnanosti je politikou státní. Jejím cílem je vytvářet reálné podmínky pro dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, zejména podmínky pro vznik : Jejím cílem je vytvářet reálné podmínky pro dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, zejména podmínky pro vznik : nových a efektivních pracovních míst – investiční pobídky, dotace nových a efektivních pracovních míst – investiční pobídky, dotace společensky účelných pracovních míst společensky účelných pracovních míst veřejně prospěšných prací veřejně prospěšných prací zajišťování rekvalifikace zajišťování rekvalifikace Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

12 Pasivní politika zaměstnanosti Pasivní politika zaměstnanosti znamená ze zákona: Pasivní politika zaměstnanosti znamená ze zákona: zprostředkování zaměstnání uchazečům o práci zprostředkování zaměstnání uchazečům o práci a dále podpora v nezaměstnanosti a dále podpora v nezaměstnanosti Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

13 Právo na práci X Právo na zaměstnání Právo na práci je jedním ze základních sociálních práv občanů. Právo na práci je jedním ze základních sociálních práv občanů. Podle čl. 23 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948 má každý právo na práci, na svobodou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti. Podle čl. 23 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948 má každý právo na práci, na svobodou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti. V čl. III, části 6. Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966, který je pro ČR závazný, uznávají smluvní státy paktu právo na práci, které zahrnuje právo každého na příležitost vydělávat si na živobytí prací, kterou si svobodně vybere nebo přijme, a učiní příslušná opatření k ochraně tohoto práva. V čl. III, části 6. Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966, který je pro ČR závazný, uznávají smluvní státy paktu právo na práci, které zahrnuje právo každého na příležitost vydělávat si na živobytí prací, kterou si svobodně vybere nebo přijme, a učiní příslušná opatření k ochraně tohoto práva. Dále je toto právo rozvedeno v Úmluvách MOP (č. 44, 88, 96, 97, 111, 142, 168) Dále je toto právo rozvedeno v Úmluvách MOP (č. 44, 88, 96, 97, 111, 142, 168) Významná je Evropská sociální charta z roku 1961a Sociální charta Evropského společenství z roku 1989 jako politická deklarace. Významná je Evropská sociální charta z roku 1961a Sociální charta Evropského společenství z roku 1989 jako politická deklarace. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

14 Právo na práci U nás je právo upraveno v Listině základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR. Čl. 26 odst. 3 LZPS deklaruje, že každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje. U nás je právo upraveno v Listině základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR. Čl. 26 odst. 3 LZPS deklaruje, že každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje. Kdybychom si nyní z těchto jednotlivých ustanovení pokusili dát dohromady definici práva na práci, lze ji koncipovat následovně: Kdybychom si nyní z těchto jednotlivých ustanovení pokusili dát dohromady definici práva na práci, lze ji koncipovat následovně: Právo na práci je subjektivním právem každého občana na uplatnění vlastních schopností v pracovním procesu a prostřednictvím využití své pracovní síly (souhrnu duševních a fyzických vlastností člověka) i právo na získání prostředků k uspokojení svých základních potřeb. Nelze jej chápat jako právo absolutní, stát nemá povinnost každého občana za každou cenu zaměstnat. Právo na práci je subjektivním právem každého občana na uplatnění vlastních schopností v pracovním procesu a prostřednictvím využití své pracovní síly (souhrnu duševních a fyzických vlastností člověka) i právo na získání prostředků k uspokojení svých základních potřeb. Nelze jej chápat jako právo absolutní, stát nemá povinnost každého občana za každou cenu zaměstnat. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

15 Právo na zaměstnání, §§ 10 až 12 zákona o zaměstnanosti Právo na zaměstnání je upraven v čl. 26 odst. 1 LZPS, podle něhož má každý právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Dále je toto právo rozvedeno v zákoně o zaměstnanosti. Právo na zaměstnání je upraven v čl. 26 odst. 1 LZPS, podle něhož má každý právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Dále je toto právo rozvedeno v zákoně o zaměstnanosti. Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti. Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti. Fyzická osoba má právo si sama svobodně zvolit a zabezpečit zaměstnání a vykonávat je na celém území ČR, nebo si může zabezpečit zaměstnání v zahraničí. Fyzická osoba má právo si sama svobodně zvolit a zabezpečit zaměstnání a vykonávat je na celém území ČR, nebo si může zabezpečit zaměstnání v zahraničí. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

16 Hlavní principy právní úpravy: Upřesnění postupů a zpřísnění podmínek při zprostředkování zaměstnání úřady práce. Upřesnění postupů a zpřísnění podmínek při zprostředkování zaměstnání úřady práce. Úprava podmínek pro zařazení a vedení evidence uchazečů o zaměstnán. Úprava podmínek pro zařazení a vedení evidence uchazečů o zaměstnán. Stanovení podmínek pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti. Stanovení podmínek pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti. Změna ve výši podpory a v délce podpůrčí doby s ohledem na věk uchazeče. Změna ve výši podpory a v délce podpůrčí doby s ohledem na věk uchazeče. Závazná pravidla pro agenturní zaměstnávání. Závazná pravidla pro agenturní zaměstnávání. Částečné zaměstnávání. Částečné zaměstnávání. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

17 Další principy právní úpravy Zavedení nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Zavedení nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Postavení občanů EU a jejich rodinných příslušníků na trhu práce. Postavení občanů EU a jejich rodinných příslušníků na trhu práce. Zapracování ochrany dětí při umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti. Zapracování ochrany dětí při umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti. Zaměstnávání cizinců. Zaměstnávání cizinců. Rozšířené kontrolní pravomoci úřadů práce, celních úřadů, inspektorátů práce. Rozšířené kontrolní pravomoci úřadů práce, celních úřadů, inspektorátů práce. Vyšší sankce za přestupky a správní delikty zjištěné při kontrolách. Vyšší sankce za přestupky a správní delikty zjištěné při kontrolách. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

18 Další princip právní úpravy Stát má povinnost vytvořit takové podmínky, aby občanovi umožnil získávat prostředky k obživě svojí prací a zároveň zajistil určitou stabilitu vzniklého konkrétního právního vztahu, na základě které bude zajištěno právo získanou práci si udržet a pozbýt ji jen na základě zákonem stanovených podmínek. Stát má povinnost vytvořit takové podmínky, aby občanovi umožnil získávat prostředky k obživě svojí prací a zároveň zajistil určitou stabilitu vzniklého konkrétního právního vztahu, na základě které bude zajištěno právo získanou práci si udržet a pozbýt ji jen na základě zákonem stanovených podmínek. Stát má povinnost zajistit občana hmotně v případě, že z nějakého zákonem uznaného důvodu nemůže pracovat. Stát má povinnost zajistit občana hmotně v případě, že z nějakého zákonem uznaného důvodu nemůže pracovat. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

19 §13 zákona o zaměstnanosti (s účinností od 1. 1. 2007 zrušen) PO nebo FO je povinna plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu její činnosti zajišťovat svými zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává v pracovněprávních vztazích podle zákoníku práce. Jde o úkoly přímo související se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb a obdobnou činností., které zaměstnavatel provádí pod vlastním jménem a na jeho odpovědnost prostřednictvím svých zaměstnanců. Formulace byla převzata bez z předchozí právní úpravy, zákaz „švarcsystému“ platí už od 1. 1. 1992. Nově jsou upraveny sankce za porušení zákona. Firmy mohou uzavírat obchodní vztahy nejen s podniky, které mají své zaměstnance, ale také s živnostníky, kteří nikoho nezaměstnávají. Nesmi s však jednat o zastřený nebo skrytý pracovněprávní vztah. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

20 Důležité pojmy zákona o zaměstnanosti: Zájemce o zaměstnání, §§ 22 až 23 Zájemce o zaměstnání, §§ 22 až 23 Uchazeč o zaměstnání, §§ 24 až 33 Uchazeč o zaměstnání, §§ 24 až 33 Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, §§ 39 až 57 – 6 měsíců podpůrčí doba, případně 9 u osob od 50 let a 12 u osob starších 55 let, výše 50% průměrného měsíčního čistého výdělku první 3 měsíce, dále 45%, 60% při rekvalifikace Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, §§ 39 až 57 – 6 měsíců podpůrčí doba, případně 9 u osob od 50 let a 12 u osob starších 55 let, výše 50% průměrného měsíčního čistého výdělku první 3 měsíce, dále 45%, 60% při rekvalifikace Zprostředkování zaměstnání agenturami práce, §§ 14, 58 až 66 Zprostředkování zaměstnání agenturami práce, §§ 14, 58 až 66 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, §§ 67 až 84 – povinný 4% podíl u zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, §§ 67 až 84 – povinný 4% podíl u zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

21 Zákon o inspekci práce, z. č. 251/2005 Sb. Účinnost zákona od 1. 7. 2005 Účinnost zákona od 1. 7. 2005 Zánik Českého úřadu bezpečnosti práce a Inspektorátů bezpečnosti práce, dnes tedy: Zánik Českého úřadu bezpečnosti práce a Inspektorátů bezpečnosti práce, dnes tedy: Státní úřad inspekce práce – správní úřad - podřízen MPSV - v čele je generální inspektor - plní úkoly vymezené v § 4 zákon o inspekci práce Oblastní inspektoráty práce – organizační složka státu, - v čele je vedoucí inspektor - je jich 8, někde jsou detašovaná pracoviště jako např. Olomouc, Sokolov - vykonávají kontrolu v rozsahu § 3 zákon o inspekci práce Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

22 O čem rozhodují Inspektoráty práce, obecně je působnost dána právními předpisy: z nichž vznikají práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu, radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z nichž vznikají práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu, radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odměňování, náhrady mzdy nebo platu odměňování, náhrady mzdy nebo platu stanovující pracovní dobu a doby odpočinku stanovující pracovní dobu a doby odpočinku k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu o zaměstnávání žen, mladistvých o zaměstnávání žen, mladistvých upravující výkon umělecké, kulturní, pracovní a reklamní činnosti dětmi upravující výkon umělecké, kulturní, pracovní a reklamní činnosti dětmi Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

23 Agenturní zaměstnávání Upraveno agenturní zaměstnávání v ZP a podrobnější úpravu obsahuje zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v ustanovení §§ 14, 58 až 66. Od 1. října 2004 mohou dočasně přidělovat zaměstnance pouze agentury práce s povolením ke zprostředkování zaměstnání, které uděluje příslušný úřad práce. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

24 Cvičný příklad H. Votavová navštívila 15. 09. 2004 úřad práce v místě svého trvalého bydliště, kde příslušnému referentovi sdělila, že žádá o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání vzhledem k tomu, že v dosavadním zaměstnání s ní byl rozvázán pracovní poměr výpovědí pro nadbytečnost a 30. 09. jí má skončit výpovědní doba. Od 1. 10. jí proto podle jejího názoru náleží podpora v nezaměstnanosti. H. Votavová navštívila 15. 09. 2004 úřad práce v místě svého trvalého bydliště, kde příslušnému referentovi sdělila, že žádá o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání vzhledem k tomu, že v dosavadním zaměstnání s ní byl rozvázán pracovní poměr výpovědí pro nadbytečnost a 30. 09. jí má skončit výpovědní doba. Od 1. 10. jí proto podle jejího názoru náleží podpora v nezaměstnanosti. 1) Jak byste vy na místě referenta na její žádost reagovali? 2) Má odstupné, které H. Votavová ke dni skončení předchozího pracovního poměru obdrží, vliv na poskytování podpory v nezaměstnanosti? 3) Může být nárok na poskytování podpory v nezaměstnanosti ovlivněn způsobem či důvodem skončení předchozího zaměstnání? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

25 Povinnosti OSVČ ve vztahu k úřadům správy sociálního zabezpečení jsou ve stručnosti následující: Oznámit příslušné okresní (Pražské) správě sociálního zabezpečení den Oznámit příslušné okresní (Pražské) správě sociálního zabezpečení den  zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti s uvedením dne, od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat.  ukončení samostatné výdělečné činnosti  zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti s uvedením dne, od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat.  ukončení samostatné výdělečné činnosti  zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost  zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost  od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti.  od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti.  od kterého nemá nárok na výplatu částečného nebo plného invalidního důchodu, na starobní důchod, na rodičovský příspěvek nebo příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, přestala vykonávat vojenskou (civilní) službu, přestala být nezaopatřeným dítětem, nebo byla propuštěna z vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody trvající déle než tři kalendářní měsíce, pokud ohlásila a doložila vznik těchto skutečností pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.  od kterého nemá nárok na výplatu částečného nebo plného invalidního důchodu, na starobní důchod, na rodičovský příspěvek nebo příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, přestala vykonávat vojenskou (civilní) službu, přestala být nezaopatřeným dítětem, nebo byla propuštěna z vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody trvající déle než tři kalendářní měsíce, pokud ohlásila a doložila vznik těchto skutečností pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Oznámení se podává nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost, která zakládá tuto povinnost. Oznámení se podává nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost, která zakládá tuto povinnost. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

26 Účast OSVČ na důchodovém pojištění:  v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost,  v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud její příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti po odpočtu vynaložených výdajů dosáhl v kalendářním roce aspoň rozhodné částky. Rozhodná částka činí 2,4 násobek částky, která se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se účast na důchodovém pojištění posuzuje a přepočítávacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

27 Účast OSVČ na nemocenském pojištění: Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné. OSVČ může být účastna nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících, za které je povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, a nebo je od placení záloh osvobozena. Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné. OSVČ může být účastna nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících, za které je povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, a nebo je od placení záloh osvobozena. Účast na nemocenském pojištění vzniká dnem, od kterého se OSVČ přihlásila k nemocenskému pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém se přihlásila. Zpětně může účast na pojištění vzniknout pouze v případě, že se OSVČ přihlásila k účasti nejpozději do 8 dnů od zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti a v té samé lhůtě se přihlásila i k účasti na důchodovém pojištění. Účast na nemocenském pojištění vzniká dnem, od kterého se OSVČ přihlásila k nemocenskému pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém se přihlásila. Zpětně může účast na pojištění vzniknout pouze v případě, že se OSVČ přihlásila k účasti nejpozději do 8 dnů od zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti a v té samé lhůtě se přihlásila i k účasti na důchodovém pojištění. Z nemocenského pojištění OSVČ je poskytováno Z nemocenského pojištění OSVČ je poskytováno  nemocenské  peněžitá pomoc v mateřství (peněžitá pomoc) Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

28 Malá organizace X Organizace Rozdíl mezi malou organizací a organizací je ve způsobu vyplácení dávek nemocenského pojištění a odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Rozdíl mezi malou organizací a organizací je ve způsobu vyplácení dávek nemocenského pojištění a odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnancům malé organizace vyplácí dávky nemocenského pojištění příslušná OSSZ zaměstnancům malé organizace vyplácí dávky nemocenského pojištění příslušná OSSZ zaměstnancům velké organizace (více než 25 zaměstnanců) vyplácí dávky nemocenského pojištění zaměstnavatel, při odvodu pojistného odvádí rozdíl mezi vypočteným pojistným a zúčtovanými dávkami nemocenského pojištění. zaměstnancům velké organizace (více než 25 zaměstnanců) vyplácí dávky nemocenského pojištění zaměstnavatel, při odvodu pojistného odvádí rozdíl mezi vypočteným pojistným a zúčtovanými dávkami nemocenského pojištění. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

29 ZAMĚSTNAVATELÉ Podle nového zákona o nemocenském pojištění, z. č. 187/2006 Sb., účinnost od 1. 1. 2009, bude dávky nemocenského pojištění vyplácet vždy okresní správa sociálního zabezpečení. Podle nového zákona o nemocenském pojištění, z. č. 187/2006 Sb., účinnost od 1. 1. 2009, bude dávky nemocenského pojištění vyplácet vždy okresní správa sociálního zabezpečení. Agendu vyplácení dávek náhrady mzdy po dobu prvních 14 dní pracovní neschopnosti povedou všichni zaměstnavatelé bez ohledu na počet zaměstnanců, které mají, zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb. Agendu vyplácení dávek náhrady mzdy po dobu prvních 14 dní pracovní neschopnosti povedou všichni zaměstnavatelé bez ohledu na počet zaměstnanců, které mají, zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

30 Povinnosti OSVČ vůči úřadům práce §§ 34 – 38 zákona o zaměstnanosti, 435/2004 Sb. Zaměstnavatel má povinnost hlásit volná pracovní místa do 10 kalendářních dnů a jejich charakteristiku a neprodleně nejpozději do 10 kalendářních dnů oznamovat obsazení těchto míst. Na vyžádání úřadu práce vybere zaměstnavatel z volných pracovních míst místa vhodná pro uchazeče, kterým úřad práce věnuje ze zákona zvýšenou péči. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

31 Překážky v práci Prostoje. Prostoje. Nepříznivé povětrnostní vlivy. Nepříznivé povětrnostní vlivy. Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele. Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele. Je-li zaměstnanec na služební cestě. Je-li zaměstnanec na služební cestě. Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, účinnost odložena na 1. 1. 2009. Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, účinnost odložena na 1. 1. 2009. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

32 SAZBY POJISTNÉHO PoplatníkSazba Nemocenské pojištění Důchodové pojištění St.pol. zaměstnanos ti Organizace Malá organizace 26 % 3, 3 % 21, 5% 1, 2 % Zaměstnane c 8 % 1, 1 % 6, 5 % 0, 4 % OSVČ 29, 6 % je-li účastna 4, 4 % je-li účastna 4, 4 % 28 % 1, 6 % Osoba dobrovolně účastná na důch. poj. 28 % Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

33 Sazby pojistného na nemocenské pojištění v návaznosti na nový zákon o nemocenském pojištění, z. č. 187/2006 Sb. Dočasná pracovní neschopnost – překážka v práci na straně zaměstnance - § 191 odst. 2 zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb. Dočasná pracovní neschopnost – překážka v práci na straně zaměstnance - § 191 odst. 2 zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb. 》 Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, změnil znění, za první 3 dny náhrada mzdy příslušet nebude, od 4. dne ve výši 60% - dávka nemocenského pojištění od 15.dne POJISTNÉ NA NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ, z. č. 589/1992 Sb., novela v souvislosti s účinností nového zákona o nemocenském pojištění, z. č. 187/2006 Sb., účinnost od 1. 1. 2009, postupné snižování % částky, kterou na nemocenské odvádí zaměstnavatelé 2006 3,3 % 2007 2008 2009 1, 4 % kompenzace Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

34 Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, z. č. 118/2000 Sb. Zaměstnavatel neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců dnem následujícím po dni, kdy byl na něno podán návrh na prohlášení konkursu Zaměstnavatel neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců dnem následujícím po dni, kdy byl na něno podán návrh na prohlášení konkursu Lze požádat kterýkoliv úřad práce. Lze požádat kterýkoliv úřad práce. Zaměstnanec může uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy úřad práce zveřejnil informace o zaměstnavatelích, jejichž zaměstnanci mohou po prohlášení konkursu uplatnit své nároky. Zaměstnanec může uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy úřad práce zveřejnil informace o zaměstnavatelích, jejichž zaměstnanci mohou po prohlášení konkursu uplatnit své nároky. Max. za dobu 3 měsíců lze uplatnit nárok. Max. za dobu 3 měsíců lze uplatnit nárok. Lze poskytnout jednomu zaměstnanci za měsíc částku nejvýše 1,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok, zveřejňuje MPSV k 1. květnu kalendářního roku. Lze poskytnout jednomu zaměstnanci za měsíc částku nejvýše 1,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok, zveřejňuje MPSV k 1. květnu kalendářního roku. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

35 Zaměstnávání cizinců Zaměstnavatel je povinen vést evidenci všech občanů EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků, jakož i všech cizinců, které zaměstnává nebo kteří jsou k němu vyslání zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce. Zaměstnavatel je povinen vést evidenci všech občanů EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků, jakož i všech cizinců, které zaměstnává nebo kteří jsou k němu vyslání zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce. Evidence obsahuje identifikační údaje zaměstnance, adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování, číslo cestovního dokladu a název vydávajícího orgánu, druh, místo a dobu výkonu práce, pohlaví, zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu platnosti povolení k zaměstnání a povolení k pobytu, den nástupu a skončení zaměstnání či vyslání. Evidence obsahuje identifikační údaje zaměstnance, adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování, číslo cestovního dokladu a název vydávajícího orgánu, druh, místo a dobu výkonu práce, pohlaví, zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu platnosti povolení k zaměstnání a povolení k pobytu, den nástupu a skončení zaměstnání či vyslání. Cizince lze získávat pouze na pracovní místo, které je zaměstnavatelem hlášeno na úřadu práce jako volné a na které nelze přijmout občana ČR, zejména uchazeče o zaměstnání, § 85 odst. 1 zákona o zaměstnanosti. Cizince lze získávat pouze na pracovní místo, které je zaměstnavatelem hlášeno na úřadu práce jako volné a na které nelze přijmout občana ČR, zejména uchazeče o zaměstnání, § 85 odst. 1 zákona o zaměstnanosti. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

36 Děkuji za pozornost a těším se na diskusi. Přeji příjemný a pohodový zbytek dnešního dne milí posluchači. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz www.sweb.cz/ilda Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz


Stáhnout ppt "Právo sociálního zabezpečení pro podnikatele a zaměstnavatele Metropolitní univerzita Praha Výukové středisko Plzeň Mgr. Ilona Kostadinovová"

Podobné prezentace


Reklamy Google