Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákonné zastoupení Fatková Tereza Komínková Zuzana Severová Petra

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákonné zastoupení Fatková Tereza Komínková Zuzana Severová Petra"— Transkript prezentace:

1 Zákonné zastoupení Fatková Tereza Komínková Zuzana Severová Petra
Švehlová Soňa 1.ročník, VSRR

2 Zastoupení dělíme na: zákonné smluvní

3 Co je zákonné zastoupení?
zákonné zastoupení vzniká ze zákona na základě rozhodnutí soudu, státního orgánu a je upraven občanským zákoníkem pro: fyzickou osobu případ jiných vážných důvodů případ střetu zájmů zastoupeného a zákonného zástupce vyřizování běžných záležitostí

4 Co je smyslem zákonného zastoupení?
umožnit zastoupení osoby, která nemá způsobilost jednat umožnit zastoupení osoby, která má způsobilost jednat, avšak zastoupení jí ulehčuje situaci

5 Zákonné zastoupení u FO
pokud nejsou FO způsobilé úkonům, jednají za ně jejich zákonní zástupci u nezletilých např. toto upravuje zákon o rodině u nesvéprávných lidí

6 Zákonné zastoupení u PO
je dáno obchodním zákoníkem a za podnikatele může jednat: vedoucí organizační složky osoba pověřená při provozování podniku podniká-li obchodní společnost na základě ŽL nebo koncesní listiny podle obchodního zákoníku existují případy, kdy právnické osobě stanoví zástupce soud

7 Zánik zákonného zastoupení
absolutně - skončilo zastoupení určitým zástupcem a zastoupený již nadále zastoupen nebude relativně - místo jednoho zástupce bude ustanoven jiný

8 Smluvní zastoupení jedná se o plnou moc, což je jednostranný právní úkon adresovaný třetím osobám, jímž při smluvním zastoupení dává na vědomí, že určitá osoba je oprávněna jej v určitém rozsahu zastupovat zastoupený při zákonném zastoupení nemá způsobilost k právním úkonům, ale ke smluvnímu zastoupení ji mít musí (jak pro uzavření smlouvy, tak pro úkon, který je předmětem zastoupení).

9 Plnou moc rozlišujeme:
všeobecná (generální) zvláštní (speciální) podle formy: písemná ústní v plné moci může být situace, kdy je více zástupců a ti si mezi sebou rozdělí rozsah oprávnění, pokud tak neučiní, nazýváme tento případ kolektivní plná moc

10 Vzor plné moci Plná moc Já, níže podepsaná Markéta Veselá, zmocňuji svou sestru, slečnu Annu Ryklovou, číslo občanského průkazu JS , bytem v Klatovech, Okružní 10, k převzetí mé mzdy za měsíc leden 2008. Klatovy 23. ledna 2008 (vlastnoruční podpis) Markéta Veselá Máchova 16 Klatovy

11 Zánik plné moci provedením úkonu,
odvoláním zmocnitelovým nebo výpovědí zmocnitele, smrtí zmocněnce nebo smrtí zmocnitele, zánikem PO, která je zmocněncem nebo zmocnitelem, zanikla-li bez sukcese, uplynutím času.

12 Literatura http://mrfera.blog.cz/0712/zastoupeni ze dne 9.3. 2008
Plecitý V., Občanský zákoník. 4.doplňující vydání. Eurounion, 2007. Lochmanová L., Jednání podnikatele v právních vztazích. Universita Palackého v Olomouci. Diplomová práce.


Stáhnout ppt "Zákonné zastoupení Fatková Tereza Komínková Zuzana Severová Petra"

Podobné prezentace


Reklamy Google