Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast: Montáže a opravy Tematická oblast: Montáže Téma: Normování montážních prací Ročník: 2. Datum vytvoření: leden 2014 Název: VY_32_INOVACE_ STR Anotace: Montáže a opravy, normování montážních prací, normy času, normy množství. Metodický pokyn: Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk pro výuku odborného tématu s využitím aktivizujících možností multimediálních prostředků (dataprojektor, popř. interaktivní tabule). Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Ve spojení s webovými stránkami školy může být prezentace využívána i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání.

2 Normování montážních prací
Nutná spotřeba pracovního času na vykonání stanovené práce s přihlédnutím k dané úrovni techniky, technologie a organizace práce - právě výše uvedené stanovují výkonové normy a zároveň jsou podkladem pro stanovení úkolové mzdy.

3 Tzn.: Všechny propočty (náklady, rentabilita, úkolová mzda atd.) budou závislé na tom, zda jsou normy přesně a správně stanoveny.

4 Normy času a normy množství
Hlavním účelem normování výkonu je stanovit pro určité technické a organizační připomínky dobu potřebnou k provedení žádané práce, tj. stanovit normu času Nč (udává se v minutách za jednotku).

5 Normy času a normy množství
Další možností je určit počet jednotek výroby (kusů, kg, m apod.), které má zpracovat jeden pracovník za jednotku pracovního času T (h, směna apod.), tj. stanovit normu množství Nm.

6

7 Normy času pracovníka a montážního zařízení
Prostým označením norma času se rozumí vždy norma času pracovníka. V případě odlišení spotřeby živé práce od spotřeby času zařízení, jako je tomu při propočtech využití strojů a zařízení, používáme normy času montážního zařízení.

8 Normy času pracovníka a montážního zařízení
Norma času montážního zařízení uvádí, kolik času spotřebuje určité zařízení na jednotku výkonu. Normu času pracovníka udáváme v normominutách (minutách). Normu času pro stroj nebo zařízení vyjadřujeme jako strojní minuty.

9 KONTROLNÍ OTÁZKY – diskuse
Charakteristika normování Nutná spotřeba pracovního času na vykonání stanovené práce s přihlédnutím k dané úrovni techniky, technologie a organizace práce - právě výše uvedené stanovují výkonové normy a zároveň jsou podkladem pro stanovení úkolové mzdy. Tzn. Že všechny propočty (náklady, rentabilita, úkolová mzda atd.) budou závislé na tom, zda jsou normy přesně a správně stanoveny.

10 Použité zdroje: MIČKAL, Karel a Přemysl KOLÁŘ. Strojní montáže: Učebnice pro stud. obor strojírenství se zaměřením pro zpracování kovů a montáž strojů a zařízení. 3. vyd. Praha: SNTL, 1991, 205 s. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google