Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rostlinné explantáty Charakteristika problematiky, historie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rostlinné explantáty Charakteristika problematiky, historie"— Transkript prezentace:

1 Rostlinné explantáty Charakteristika problematiky, historie
Morfogeneze - organogeneze, somatická embryogeneze, somaklonální variabilita Podmínky kultivace: teplota, světlo, vlhkost, složení kultivačních médií, plynná fáze Aseptická kultivace, ošetření mateřských rostlin, typ explantátu Využití explantátů při studiu fyziologie rostlin Vegetativní množení Ozdravování rostlin, umělá semena Tkáňové a buněčné kultury, produkce sekundárních metabolitů, biotransformace Protoplastové kultury, fúze protoplastů, přenos organel, chromozomů Přímý přenos DNA Agrobacterium jako vektor přenosu DNA Budoucnost a rizika využití transgenních rostlin

2 Praktikum obsahuje: Problematika bude nahlížena ze dvou hledisek
Řešení situace, kdy budete postaveni před úkol pěstovat kulturu rostlinných explantátů.  K čemu může pěstovaní rostlinných explantátů sloužit, a to jak z pohledu řešení základních otázek fyziologie rostlin, tak z hlediska praktických úkolů. Praktikum obsahuje: úlohy demonstrující některé základní postupy    Sterilní výsev semen    Odvození tkáňové kultury        Řízená organogeneze na internodálních segmentech    Izolace a kultivace meristemu    Extirpce embryí a jejich kultivace    Indukce tvorby hlíz na nodálních segmentech    Somatická a pylová embryogeneze Kořenové kultury Přesazení masožravé rostliny

3 Praktikum dále obsahuje:
úlohu: kultivace rostliny podle vlastního výběru Vybrat rostlinu v týdnu od 15. října - oznámit rostlinu Dr. Maškové Vyhledat informace o pěstování vybrané rostliny v týdnu od 22. října - vyhledání literárních údajů (kniha, Web of Science) v týdnu od 29. října – vypracovaný přehled informací z literatury a návrh kultivačního protokolu. Připravit média, připravit rostlinný materiál Provést kultivaci, sledovat výsledky kultivace Vypracovat závěrečný protokol - Úvod: literární údaje - Materiál a metody: popis zvoleného postupu práce a použitého materiálu, popis podmínek kultivace - Výsledky: popis průběhu kultivace, výsledky kultivace - Diskuse: porovnat výsledky s literárními údaji, pokusit se vysvětlit případné neúspěchy nebo odchylky od předpokládaných výsledků

4 Rostlinné explantáty Strategie boje o přežití
Co je to rostlinný explantát ??? Na čem je založena možnost pěstování R.E. ??? Strategie boje o přežití mikroorganismy --- počet jedinců v populaci živočichové --- aktivní boj s podmínkami prostředí rostliny --- velká plasticita metabolismu, růstu i vývoje vysoká regenerační schopnost – hojení ran, náhrada poškozených orgánů, vegetativní množení Co je podstatou plasticity a vysoké regenerační schopnosti rostlin ??? Neukončený růst rostlin zralé buňky dozrávající buňky buňky s velkou schopností růst a dělit se – meristemy - produkce nových buněk - zajištění stability genetické informace Totipotence rostlinné buňky existence kompletní genetické informace ve většině somatických buněk možnost její realizace x živočišné b.

5 1838 Schwann a Schleiden - buněčná teorie
1902 Myšlenka využití  k regeneraci rostliny z jedné somatické buňky - G. Haberlandt 1902 Gottlieb Haberlandt .. without permitting myself to pose further question, I believe, in conclusion, that I am not making too bold a prediction if I point to the possibility that, in this way, one could successfully cultivate artificial embryos from vegetative cell .. Haberlandt, 1902

6 1838 Schwann a Schleiden - buněčná teorie
1902 Myšlenka využití  k regeneraci rostliny z jedné somatické buňky - G. Haberlandt Gottlieb Haberlandt .. without permitting myself to pose further question, I believe, in conclusion, that I am not making too bold a prediction if I point to the possibility that, in this way, one could successfully cultivate artificial embryos form vegetative cell .. ( Haberlandt, 1902)

7 …. Použití meristematických pletiv ….1. pozitivní výsledky
1838 Schwann a Schleiden - buněčná teorie 1902 Myšlenka využití  k regeneraci rostliny z jedné somatické buňky - G. Haberlandt Gottlieb Haberlandt .. without permitting myself to pose further question, I believe, in conclusion, that I am not making too bold a prediction if I point to the possibility that, in this way, one could successfully cultivate artificial embryos from vegetative cell .. ( Haberlandt, 1902) Důvody jeho neúspěchu: Neznalost působení rostlinných růstových regulátorů Nevhodný rostlinný materiál – diferencovaná pletiva, jednoděložné rostliny Nedostatečná sterilizace materiálu …. Další autoři.. stejné či podobné problémy.. Dosaženo přežívání, i zvětšování objemu buněk, ale ne dělení …. Použití meristematických pletiv ….1. pozitivní výsledky

8 …. Použití meristematických pletiv ….1. pozitivní výsledky
1838 Schwann a Schleiden - buněčná teorie 1902 Myšlenka využití  k regeneraci rostliny z jedné somatické buňky - G. Haberlandt 1902 Gottlieb Haberlandt .. without permitting myself to pose further question, I believe, in conclusion, that I am not making too bold a prediction if I point to the possibility that, in this way, one could successfully cultivate artificial embryos form vegetative cell .. ( Haberlandt, 1902) Důvody jeho neúspěchu: Neznalost působení rostlinných regulátorů Nevhodný rostlinný materiál – diferencovaná pletiva, jednoděložné rostliny Nedostatečná sterilizace materiálu …. Další autoři.. stejné či podobné problémy.. Dosaženo přežívání, i zvětšování objemu buněk, ale ne dělení …. Použití meristematických pletiv ….1. pozitivní výsledky 1922 Haberlandt předpokládá existenci dvou hormonů, které jsou zodpovědné za indukci buněčného dělení, a tak za děje spojené s hojením ran i s různými vývojovými ději.. oplozením, morfogenezí nebo vývojem adventivních embryí

9 …. Použití meristematických pletiv ….1. pozitivní výsledky
1838 Schwann a Schleiden - buněčná teorie 1902 Myšlenka využití  k regeneraci rostliny z jedné somatické buňky - G. Haberlandt 1902 Gottlieb Haberlandt .. without permitting myself to pose further question, I believe, in conclusion, that I am not making too bold a prediction if I point to the possibility that, in this way, one could successfully cultivate artificial embryos form vegetative cell .. ( Haberlandt, 1902) Důvody jeho neúspěchu: Neznalost působení rostlinných regulátorů Nevhodný rostlinný materiál – diferencovaná pletiva, jednoděložné rostliny Nedostatečná sterilizace materiálu …. Další autoři.. stejné či podobné problémy.. Dosaženo přežívání, i zvětšování objemu buněk, ale ne dělení …. Použití meristematických pletiv ….1. pozitivní výsledky 1922 Haberlandt předpokládá existenci dvou hormonů, které jsou zodpovědné za indukci buněčného dělení, a tak za děje spojené s hojením ran i s různými vývojovými ději.. oplozením, morfogenezí nebo vývojem adventivních embryí … we take this anniversary also as an opportunity to remind all of us, that for developing ideas time is needed together with right conditions and atmosphere. Universities in the past used to provide, what now we are risking to lose with our hectic life style and short-term planning.. Laimer M. and Rücker W., 2003

10 Trochu historie 1934 kultura kořenů (White)
1935  kultivace embryí (La Rue) 1936 Gautheret – kultury odvozené z mrkvového kořene (podobně Nobécourt) 1939 dlouhodobě rostoucí kalusové kultury (Gautheret, Nobécourt, White) 1955 objev kinetinu (Miller et al.,) 1957 auxin – cytokininový model regulace tvorby orgánů (Skoog a Miller) 1958   regenerace proembryí z kalusové kultury mrkve (Reinert a Steward) 1959  enzymatická izolace protoplastů 1962   kultivační medium Murashige a Skooga 1965  vypěstování rostliny tabáku z izolované buňky 1970  protoplastová fúze 1971   regenerace rostlin z protoplastů 1972  mezidruhová hybridizace; fúze protoplastů sp. Nicotiana 1973   objev Ti –plazmidu 1978   somatická hybridizace rajčete a bramboru použití imobilizovaných buněk k transformaci digitoxinu na digoxin 1982   inkorporace izolované DNA do protoplastů transformace listových disků pomocí A. tumefaciens …………………….

11 Trochu historie kultura kořenů (White) 1935  kultivace embryí (La Rue) 1936 Gautheret – kultury odvozené z mrkvového kořene (podobně Nobécourt 1939 dlouhodobě rostoucí kalusové kultury (Gautheret, Nobécourt, White) 1955 objev kinetinu (Miller) auxin – cytokininový model regulace tvorby orgánů (Skoog a Miller) 1958   regenerace proembryí z kalusové kultury mrkve (Reinert a Steward) 1959  enzymatická izolace protoplastů 1962   kultivační medium Murashige a Skooga 1965  vypěstování rostliny tabáku z izolované buňky 1970  protoplastová fúze 1971   regenerace rostlin z protoplastů 1972  mezidruhová hybridizace pomocí fúze protoplastů druhů Nicotiana 1973   objev Ti –plazmidu 1978   somatická hybridizace rajčete a bramboru použití imobilizovaných buněk k transformaci digitoxinu na digoxin 1982   inkorporace izolované DNA do protoplastů transformace listových disků pomocí A. tumefaciens …pěstování rostlinných explantátů je „jen“ možností rozšíření spektra podmínek prostředí … ochrana před patogeny, abnormální fyzikální, chemické podmínky (zejména rovnováha fytohormonů)   rozvinutí okrajových jevů…

12

13 Přehled doporučené literatury
George E.F., Sherrington, P.D.: Plant Propagation by Tissue Culture, Eastern Press, Eversley,1984 Dixon R.A.: Plant Cell Culture, IRL Press, Oxford, Washington,1985 Bajaj, Y.P.S: Biotechnology in Agriculture and Forestry, Vol.2, Springer Verlag,1986 Pierik R.L.M.: In Vitro Cultures of Higher Plants, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, Lancaster, 1987 Bhojwani, S.S.: Development in Crop Science, Plant tissue Culture, Applications and Limitatios, Elsvier, 1990 Novák F.J.: Explantátové kultury a jejich využití ve šlechtění rostlin, Academia, Praha, 1990 Kováč J.: Explantátové kultury rostlin, skripta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1992 Ondřej M.: Genové inženýrství kulturních rostlin, Academia, Praha, 1992 George E.F.: Plant Propagation by tissue culture, Exergetics Ltd., England, 1993 Son W.-Y., Bhojwani S.S.: Morphogenesis in plant tissue cultures. Kluwer Academic Publishers, 1999 Chawla H.S.: Introduction to plant Biotechnology. Science Publishers, Enfield, New Hampshire, USA, 2002 Laimer M., Rücker W.: Plant tissue culture – 100 years since Gottlieb Haberlandt, Springer-Verlag, Wien, 2003 Slater A., Scott N.W., Fowler M.R.: Plant Biotechnology, Oxford University press, 2008


Stáhnout ppt "Rostlinné explantáty Charakteristika problematiky, historie"

Podobné prezentace


Reklamy Google