Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY AUTOR: MGR. MARTINA MYŠKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_750_VYHLÁŠENÍ_ČESKOSLOVENSKA TÉMA: Vyhlášení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY AUTOR: MGR. MARTINA MYŠKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_750_VYHLÁŠENÍ_ČESKOSLOVENSKA TÉMA: Vyhlášení."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY AUTOR: MGR. MARTINA MYŠKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_750_VYHLÁŠENÍ_ČESKOSLOVENSKA TÉMA: Vyhlášení Československa ve fotografiích ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/

2 Anotace: Metodický postup: Klíčová slova: Datum vytvoření: Materiál je určen k opakování učiva v předmětu Dějepis v 8. ročníku Žáci pomocí daných fotografií a konkrétních úkolů odpovídají na otázky, vše kontroluje učitel a snaží se na dané téma rozvinout diskusi. Vyhlášení Československa, osobnosti vyhlášení Československa – K.Kramář, A.Rašín, T.G.Masaryk

3 V YHLÁŠENÍ Č ESKOSLOVENSKA VE FOTOGRAFIÍCH Kdo a kdy se stal novým císařem po smrti Františka Josefa I.?

4 C O BYLO PŘIJATO V LEDNU 1918 POSLANCI V O BECNÍM DOMĚ ?

5 V LÉTĚ VZNIKL N ÁRODNÍ VÝBOR, KDO STÁL V JEHO ČELE ?

6 V ÝZNAMNOU ÚLOHU PŘI VZNIKU Č ESKOSLOVENSKA SEHRÁL I TENTO MUŽ. K DO JE TO ?

7 K ČEMU A V SOUVISLOSTI S ČÍM VYZÝVÁ TENTO LETÁK ?

8 K DE A KDY BYLA PŘEDČASNĚ VYHLÁŠENA SAMOSTATNOST Č ESKOSLOVENSKA ?

9 K DE PROBÍHALA DEMONSTRACE ?

10 P OPIŠ PLAKÁT KE VZNIKU Č ESKOSLOVENSKA.

11 K DO JSOU MUŽI NA TÉTO FOTOGRAFII ?

12 U KAŽ NA FOTOGRAFII PREZIDENTA „ OSVOBODITELE “. P OHOVOŘ O NĚM.

13 P OUŽITÉ ZDROJE : &gbv=2&tbm=isch&tbnid=iOXeyNojRojLhM:&imgrefurl=http://www.czecot.cz/%3Fid_tema%3D342&docid=k2X-q8J7i- glXM&imgurl=http://www.czecot.cz/pic/galerie/obecnidum.jpg&w=550&h=367&ei=a9zgT5_DOebl4QSv8qypDQ&zoom=1&iact=hc& vpx=300&vpy=539&dur=2437&hovh=183&hovw=275&tx=131&ty=134&sig= &page=5&tbnh=154&tbnw=2 10&ndsp=29&ved=1t:429,r:13,s:97,i: _AEpYc_4iibQM:&imgrefurl=http://www.komenskeho66.cz/materialy/dejepis/92.html&docid=f3FRcr_nLU29qM&imgurl=http://www.ko menskeho66.cz/materialy/dejepis/9%252520plakat%252520ke%252520vzniku%252520CSR.jpg&w=305&h=400&ei=J-XgT77-Jo3u- gaFtbyqDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=523&vpy=35&dur=1234&hovh=257&hovw=196&tx=107&ty=155&sig= &pa ge=1&tbnh=169&tbnw=129&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:7,s:0,i:93 Eu7ZROcBrIWM:&imgrefurl=http://ronwain.blogspot.com/2008/10/ html&docid=lNSpi2jADjJarM&imgurl=http://3.bp.blogspo t.com/_yP0NDjBBZGQ/SQbPudfZEwI/AAAAAAAAAHE/lHvXz0yVu18/s200/kramar15.jpg&w=174&h=200&ei=J-XgT77-Jo3u- gaFtbyqDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=383&vpy=517&dur=4672&hovh=160&hovw=139&tx=57&ty=104&sig= &p age=2&tbnh=142&tbnw=123&start=23&ndsp=30&ved=1t:429,r:7,s:23,i:168


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY AUTOR: MGR. MARTINA MYŠKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_750_VYHLÁŠENÍ_ČESKOSLOVENSKA TÉMA: Vyhlášení."

Podobné prezentace


Reklamy Google