Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR.
ZNÁŠ SVÁ PRÁVA? CZ.1.07/3.1.00/ Sdružení rodičů a přátel školy v Klimkovicích Tento projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR.

2 Co nás dnes čeká ? 1 PRÁVA SPOTŘEBITELE 2 PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ A PRÁV
3 CO DĚLAT, KDYŽ … 4 PŘIVÝDĚLKY

3 1. Práva spotřebitele Nakupování a reklamace zboží v kamenné prodejně - záruční doba Reklamace Reklamace telekomunikačních služeb Jak nakupovat přes Internet? Jak vrátit zboží zakoupené přes Internet? Nakupování a reklamace v teleshoppingu

4 Záruční doba Při nákupu zboží fyzickou osobou je u spotřebního zboží ze zákona záruční doba 24 měsíců (u použitých věcí ji lze zkrátit až na 12 měsíců); u potravin 8 dní (doba může být zkrácena nebo prodloužena – toto musí být uvedeno na obale).Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích uvádí dvě data: datum použitelnosti („Spotřebujte do…“), po němž nesmí být výrobek již prodáván, a datum minimální trvanlivosti („Minimální trvanlivost do…“), po němž smí být výrobek dále prodáván pouze s upozorněním, že toto datum již uplynulo. Tato lhůta udává minimální dobu, po kterou si výrobek zachovává své vlastnosti, pokud byly dodrženy podmínky pro jeho skladování. Záruční doba trvá u krmiv 3 týdny, při prodeji zvířat 6 týdnů, u oprav 3 měsíce, u staveb 3 roky a u stavebních prací 18 měsíců. Je-li však u věci vyznačena lhůta k použití (např. na obalu u drogerie), končí záruka uplynutím této lhůty. Někteří prodejci nabízejí i záruku delší, než uvádí zákonná povinnost (např. na elektrospotřebiče či vozidla).

5 Reklamace Dle zákona (č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) je prodávající povinen řádně informovat kupujícího o podmínkách a způsobu reklamace vady výrobků a služeb, včetně uplatnění rozporu s kupní smlouvou, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav. Reklamovat lze pouze vady, které se vyskytly po prodeji a za které je zodpovědný prodejce či výrobce. Není možné reklamovat vady, jež vznikly opotřebením či nevhodným zacházením s výrobkem. V případě sporných situací je možné nechat vypracovat znalecký posudek. Záruční servis je určen pouze k provedení opravy. Ostatní oprávněné nároky, tzn. výměna zboží za nové, sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, musí kupující uplatnit výlučně u prodávajícího. O reklamaci je nutné sepsat reklamační protokol, který obsahuje jméno prodávajícího a kupujícího, aby bylo patrné, v jakém jsou smluvním vztahu (kdo od koho co kupuje), dále datum uplatnění reklamace, co je reklamováno a jakým způsobem má být reklamace vyřízena. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na lhůtě delší (§ 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Prodejce by však měl reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu. Pokud reklamaci nevyřídí ve lhůtě 30 kalendářních dnů, pak může kupující od smlouvy odstoupit. Po ukončení reklamačního řízení je nutné do reklamačního protokolu zapsat datum ukončení reklamace (pro případ další reklamace) a to, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Pokud byla reklamace zamítnuta, je nutné vysvětlit důvod jejího zamítnutí. V případě opakované reklamace stejné závady má kupující po třetí reklamaci nárok na navrácení peněz či výměnu zboží. Reklamace se řeší například opravou zboží, výměnou zboží za bezvadné,  odstoupením od smlouvy nebo poskytnutím slevy. Reklamační protokol je písemné potvrzení, které vydá prodejce či záruční servis kupujícímu, jenž uplatňuje reklamaci.Měl by obsahovat datum, kdy spotřebitel zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a čeho se dožaduje.Na konci reklamačního řízení je do protokolu zapsán výsledek reklamace, popř. důvod k zamítnutí.Reklamační protokol by si měl kupující uschovat pro případ další reklamace.

6 Reklamace telekomunikačních služeb
Účastník neboli uživatel telekomunikační služby má právo na reklamaci služeb i nesprávného vyúčtování (ceny) za provedené služby, a to nejpozději do 2 měsíců od vystavení vyúčtování, popř.do 2 měsíců od vykonání služby, jinak právo zanikne. Operátor je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů a v případě uznání reklamace je povinen vrátit zákazníkovi peníze také nejpozději do 30 dnů. Na správnost postupu jednotlivých operátorů dohlíží správní orgán, Český telekomunikační úřad, kam se zákazník může obrátit v případě, že nesouhlasí s vyřešením reklamace u svého operátora. Toto však může provést nejpozději do 1 měsíce od doručení výsledku reklamačního řízení. Ten, kdo stížnost navrhuje, je úřadem vyzván, aby uhradil správní poplatek. Je pak povinen zaplatit správní poplatek nejpozději do 15 dnů, jinak je správní řízení zastaveno. Kontakt na ČTÚ: Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, , Praha 25; tel: 224 004 111, fax: 224 004 830, Sídlo pak má ČTÚ na ul. Sokolovská 219, Praha 9, kde můžete stížnost podat také osobně na podatelně v úřední dny. Rovněž je možné navštívit webové stránky a stížnost podat elektronicky přes e-podatelnu.

7 Jak nakupovat přes internet ?
Vybíráte-li si zboží, které si chcete zakoupit, je možné hledat jej přes vyhledávač: nebo Můžete si srovnat ceny v různých e-shopech: nebo V případě, že je vybraný e-shop něčím podezřelý (např. příliš nízkými cenami výrobků), rozhodně není na škodu si ověřit, zda obchod skutečně existuje a zda je subjekt zapsán v obchodním rejstříku : rovněž je možné navštívit jiné internetové stránky, kde se můžete o podvodných e‑shopech dozvědět mj. přímo od podvedených klientů, kteří zde sdílejí své zkušenosti: nebo Na stránkách e-shopu by měl být zveřejněn reklamační řád, obchodní podmínky, obchodní jméno, identifikační číslo – IČO a kontakty na e- shop.

8 Jak zadat objednávku? Zboží uložíme do virtuálního košíku a vyplníme objednávkový formulář. Vyplníme osobní údaje Vybereme způsob dopravy Vybereme způsob placení Na závěr potvrdíte objednávku. Obvykle obdržíte potvrzující o převzetí objednávky, popř. údaje k platbě, fakturu či další informace o stavu své objednávky. Objednávkové systémy každého e-shopu jsou individuální a mohou se lišit.

9 Jak vrátit zboží zakoupené přes internet?
Pokud zákazník zakoupí zboží přes Internet a není s ním po obdržení spokojen, může jej nejpozději do 14 dnů vrátit bez udání důvodu(viz občanský zákoník § 53),neboť neměl možnost si zboží „osahat“ a prohlédnout před jeho zakoupením. V takovém případě má nárok na vrácení peněz za nákup nejpozději do 30dnů, ale nemá nárok na vrácení poštovného, neboť zboží vrátil ze svého přesvědčení. Není však možné zakoupený produkt vrátit použitý, či dokonce poškozený. Je-li zboží poškozené, nemá prodejce povinnost vrátit celou částku. Ideální je informovat prodejce o vrácení zboží nejdříve písemně (e- mailem, doporučeným dopisem nebo nejlépe dopisem s dodejkou), aby neuplynula doba 14dnů, než bude zboží doručeno zpět prodejci. Existuje několik výjimek, kdy zboží nelze vrátit. Jedná se např. o zboží upravené na míru zákazníkovi, CD a DVD, u kterých byl poškozen originál obalu, noviny, časopisy nebo akcie.

10 Na reklamaci v e-shopu se vztahují v podstatě stejné legislativní požadavky jako na reklamaci v kamenné prodejně. Ze zákona musí mít každý e-shop na svých stránkách k dispozici reklamační řád. Záruční doba při nákupu v e-shopu však platí až od doby převzetí zboží (viz občanský zákoník paragraf § 620). Není-li e-shopem stanoveno jinak, pak je záruční doba při prodeji spotřebního zboží 24 měsíců, při prodeji potravinářského zboží 8 dní, u prodeje krmiv 3 týdny a u prodeje zvířat 6 týdnů. Reklamaci musí obchodník vyřídit nejpozději do 30dnů od jejího obdržení. Kupující, pokud o to požádá, má právo na proplacení nutných nákladů spojených s reklamací. V případě e-shopů se jedná především o proplacení poštovného a balného (viz občanský zákoník § 598).

11 Nakupování a reklamace v teleshoppingu
Pro reklamaci zboží zakoupeného v teleshoppingu platí stejná pravidla jako pro zboží zakoupené přes Internet,ovšem pouze pokud byla smlouva uzavřena na dálku, tj. telefonicky, em, poštou či faxem. Platí stejná lhůta na vrácení zboží bez udání důvodu a stejná pravidla pro reklamace. Pozor však na zboží zakoupené v kamenné prodejně, která patří teleshoppingové společnosti.

12 2. Prosazování zájmů a práv
Petice Místní referendum Občanské sdružení

13 petice Petiční právo je dáno zákonem č. 85 / 1990 Sb.. Je určeno jak pro fyzické, tak pro právnické osoby. Petice nesmí být zaměřena na omezení, porušení nebo popírání základních lidských práv. Nesmí podněcovat k násilí, nenávisti nebo hrubému chování. Petice se dnes využívá i v elektronické podobě, jako nebo Většinou je jejím cílem informovat státní orgán o zájmu občanů. Pro sestavení petice je možné založit petiční výbor, jehož členové musejí být starší 18 let. Výbor zajišťuje shromáždění podpisů na petiční archy a ze svého středu si zvolí osobu, která bude petiční výbor zastupovat na jednáních se státními orgány. Není určen počet členů výboru. Na petičním archu je nutné mít uvedeno jméno, příjmení, bydliště a podpis. Na petičním archu by měl být uveden text petice. Pokud tomu tak není, archy musejí být označeny tak, aby bylo jasné, o jakou petici se jedná. Dále zde musí být uvedeno jméno, příjmení a adresa toho, kdo petici sestavil, nebo toho, kdo je jednatelem petičního výboru. Shromažďovat podpisy může osoba starší 16 let. Petice musí být písemná. Pod ní musí být uvedeno jméno, příjmení a adresa toho, kdo petici podává. Pokud má petice vícečlenný výbor, musejí být uvedena jména, příjmení a adresy všech členů a jméno, příjmení a adresa jednatele výboru. Státní orgán, pro který je petice určena, je povinen ji přijmout. Pokud věc nepatří do jeho působnosti, do 5 dnů ji postoupí danému státnímu orgánu a informuje o tom toho, kdo petici podal. Orgán, který petici přijal, má povinnost se k ní do 30 dnů tomu, kdo ji podal, vyjádřit.

14 Místní referendum Do 3 000 obyvatel 30 % oprávněných osob
Právo na místní referendum je dáno zákonem č. 22 /2004 Sb.. Poslední novelizace je č. 142 /2012 Sb.. Právo volit v místním referendu má každý, který má právo volit do zastupitelstva obce. Hlasuje se tajným hlasováním. Hlasování probíhá v jednom dni. V místním referendu lze hlasovat pouze o věcech, které spadají do samostatné působnosti obce nebo statutárního města. Otázka v místním referendu musí být položena tak, aby se na ni dalo odpovědět „ANO“/„NE“. V místním referendu nelze hlasovat: o poplatcích a rozpočtu obce nebo statutárního města, o zřízení, zrušení či o vnitřním uspořádání orgánů obce nebo statutárního města, o volbě nebo odvolání zastupitelů, členů rady, místostarosty (náměstka primátora) či starosty (primátora), jestliže je cíl referenda v rozporu s právními předpisy, o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášce obce, pokud se o stejné věci hlasovalo v místním referendu v posledních 24 měsících. Místní referendum vyhlašuje obec, jestliže se na tom usnese zastupitelstvo, sama, nebo na základě návrhu na konání místního referenda přípravným výborem.Přípravný výbor musí mít minimálně 3 členy. Volí si ze svého středu jednoho zmocněnce, který přípravný výbor vede. Návrh přípravného výboru musí obsahovat označení území, na němž referendum proběhne, znění otázky, zdůvodnění návrhu, odhad nákladů na místní referendum s odhadem nákladů na realizaci rozhodnutí společně se způsobem jejich úhrady, označení zmocněnce a jména, příjmení, data narození i adresy trvalého bydliště členů přípravného výboru s vlastnoručními podpisy. Přílohou jsou podpisové archy. Na podpisových arších musí být uvedeno označení území, znění otázky, jména, příjmení a adresy členů přípravného výboru a upozornění, že pokud se někdo podepíše vícekrát než jednou, není oprávněnou osobou nebo uvádí nepravdivé údaje, dopouští se přestupku a hrozí mu pokuta až 3 000,- Kč. Návrh musí být podpořen: Pokud se k návrhu předloženému městu do 30 dnů nikdo nevyjádří, považuje se za bezvadný. Rada města jej na nejbližším zasedání předloží k projednání zastupitelům města. Pokud je referendum schváleno, pak do doby jeho realizace, nesmějí orgány obce o věci, která je předmětem referenda, rozhodovat. Referendum se koná nejpozději do 90 dnů od vyhlášení jeho schválení. Podmínkou platnosti referenda je účast alespoň 35 % oprávněných osob. Rozhodnutí je závazné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina oprávněných osob a alespoň 25 % oprávněných osob. Do 3 000 obyvatel 30 % oprávněných osob Do 20 000 obyvatel 20 % oprávněných osob Do 200 000 obyvatel 10 % oprávněných osob Nad 200 000 obyvatel 6 % oprávněných osob

15 Občanské sdružení Právo na založení občanského sdružení je dáno zákonem č. 83 / 1990 Sb.. Jeho poslední novelizace proběhla v roce Účelem tohoto zákona je právo na vznik spolků, společností, svazů, hnutí, klubů a jiných občanských sdružení. Tento zákon se netýká zakládání polických, církevních a náboženských a sdružení určených k výdělečné činnosti nebo zajištění řádného výkonu určitého povolání. Členy sdružení mohou být i právnické osoby. Zvláštní úpravy pro sdružování mají vojáci v činné službě. Občanské sdružení je právnickou osobou. Není dovoleno zakládat sdružení za účelem popírání nebo omezení osobních, politických či jiných práv občanů, národnosti, pohlaví, rasy, původu, politického nebo jiného smýšlení, náboženského vyznání a sociálního postavení; zároveň není dovoleno rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí anebo jinak porušovat ústavu a zákony. Vznik občanského sdružení je podmíněn registrací u Ministerstva vnitra České republiky. Návrh na registraci mohou podat nejméně 3 občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let. Této skupině se říká přípravný výbor. Určí zmocněnce oprávněného jednat (musí být starší 18 let). Návrh podepíší, uvedou jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Součástí návrhu jsou přípravným výborem vytvořené stanovy obsahující název sdružení, sídlo, cíl jeho činnosti, orgány a způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů, kteří jsou oprávněni za sdružení jednat, zásady hospodaření, a pokud budou zřízeny organizační jednotky, pak ustanovení o nich. Jestliže má návrh všechny náležitosti,Ministerstvo vnitra České republiky zmocněnce informuje o registraci občanského sdružení zasláním jedné kopie stanov opatřené dnem registrace a přiděleným IČ. Není-li návrh v pořádku, vyzve dopisem Ministerstvo vnitra České republiky zmocněnce k nápravě. Pokud dojde u občanského sdružení ke změně stanov, má povinnost změnu písemně (ve dvou kopiích)oznámit Ministerstvu vnitra České republiky do 15 dnů od jejich schválení. Výhodou občanského sdružení je, že se může za určitých podmínek stát účastníkem správního řízení, kam by se jednotlivec nedostal. Občanské sdružení se také může zapojit do vyhlášených grantů a svému okolí prospět právě získáváním finančních prostředků na realizaci projektů, na něž nemá město prostředky.

16 3. Co dělat, když … Ztratím osobní doklady
Ztratím osobní doklady při pobytu v zahraničí Změním trvalé bydliště Změním stav Způsobím škodu druhé osobě Mám exekutora za dveřmi

17 Ztráta osobních dokladů
Kde nahlásit ztrátu a odcizení ? občanský průkaz: na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo na matričním úřadě, v případě odcizení je možno ohlásit tuto skutečnost též Policii ČR; tyto orgány přijmou ohlášení ztráty a vystaví potvrzení o občanském průkazu;ztráta osobního dokladu se řeší jako přestupek, tj. správní poplatek za předčasnou výměnu občanského průkazu je 100,- Kč; cestovní pas: na obecním úřadě s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu; řidičský průkaz: na obecním úřadě obce s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu; technický průkaz vozidla: na dopravním inspektorátu; průkaz pojištěnce: u zdravotní pojišťovny, kde jste pojištěni; platební karty: co nejdříve, nejlépe telefonicky, v příslušné bance; je nezbytné ihned je zablokovat; průkaz MHD, předplatní jízdenka na veškerou dopravu: u dopravní společnosti; ostatní karty a průkazy (ISIC karta, průkazky do knihoven, sportovních zařízení či půjčoven, slevové karty): u příslušných organizací, kde jste se registrovali.

18 POZOR !!! Pokud člověk neprodleně nenahlásí ztrátu občanského průkazu, cestovního pasu a řidičského průkazu, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 5 000,- Kč. Po nahlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu vám bude vystaven náhradní doklad totožnosti. Na podání žádosti o nový občanský průkaz máte 15 dní, jinak vám opět hrozí pokuta až 5 000,- Kč. Jestliže nahlásíte ztrátu dokladu a pak jej najdete, nezapomeňte tuto skutečnost rovněž nahlásit na policii nebo úřadu. Doklad je v databázi veden jako odcizený nebo ztracený, je tudíž vlastně neplatný a nesmíte se jím prokazovat.

19 Ztráta osobních dokladů v zahraničí
V případě, že dojde ke ztrátě osobních dokladů během pobytu v zahraničí, platí stejná pravidla. Ztrátu je nutné nahlásit na nejbližší policejní stanici a požádat o vystavení potvrzení o ztrátě. Následně je nutné ztrátu oznámit zastupitelskému úřadu České republiky, tedy velvyslanectví. V případě, že občan České republiky naléhavě potřebuje cestovní doklad, požádá zastupitelský úřad České republiky o vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu); ten vydává zastupitelský úřad České republiky v co možná nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání. Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky. Občan České republiky může na zastupitelském úřadu České republiky podat žádost o vydání cestovního pasu, která je zasílána k vyřízení do České republiky. Lhůta pro vydání cestovního pasu s biometrickými údaji (byla-li žádost podána na zastupitelském úřadu České republiky) činí 120 dnů. Pro případ takovéto události je vhodné si před každou cestou do zahraničí zjistit kontakty na konzulát v dané zemi a mít je po ruce. Všechny kontakty lze najít na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

20 Změna trvalého bydliště
V první řadě je nutné oznámit změnu na obecním úřadě (magistrát města), kam jste se právě přistěhovali. Je nutné doložit současný občanský průkaz a pak také doklad ospravedlňující vás používat nové bydliště. To může být v případě nájmu nájemní smlouva a souhlas vlastníka nemovitosti (domu, bytu). Jestliže jste zakoupili nebo postavili vlastní nemovitost, je nutné doložit výpis z katastru nemovitostí, že jste skutečnými majiteli nemovitosti. Toto je třeba udělat, až když budete v katastru opravdu zapsaní jako vlastníci. Obecní úřad vám vystaví potvrzení o změně trvalého bydliště a znehodnotí váš současný občanský průkaz odstřihnutím rohu dokladu. Potvrzení o změně trvalého bydliště je důležité pro rychlejší vyřízení všech dokladů bez zbytečného odkladu. Na obecním úřadě nezaplatíte více než 50,-Kč za správní poplatek. Občanský průkaz: Na obecním úřadě jste obdrželi potvrzení o změně trvalého bydliště a zároveň zde můžete s tímto potvrzením zažádat o nový občanský průkaz. Je nutné vyplnit žádost o vydání nového občanského průkazu, protože teprve po jeho získání„se můžete pustit“ do vyřizování všech dalších dokladů a hlášení změn. Řidičský průkaz: Je nutné také zajít na dopravní inspektorát místa, kam jste se přistěhovali, a zažádat o nový řidičský průkaz. Musíte předložit nový občanský průkaz, popř. potvrzení o  změně trvalého bydliště. Budete potřebovat průkazovou fotografii a vyplněnou žádost o vydání nového řidičského průkazu. Na dopravním inspektorátu byste měli uhradit opět jen poplatek 50,-Kč.

21 Změna evidence motorových vozidel: I vašeho „plechového člena rodiny“ je třeba nahlásit na nové bydliště. S sebou je nutné mít občanský průkaz, nebo opět potvrzení o změně bydliště, malý i velký technický průkaz, vyplněnou žádost ke změně, zelenou kartu a potvrzení o STK. V případě, že se stěhujete do jiného kraje, musíte s sebou mít i značky SPZ. Poplatek činí100,- Kč. Komunální odpad: V místě trvalého bydliště máte také povinnost platit poplatek za svoz komunálního odpadu. Změníte-li adresu trvalého bydliště, je nutné nahlásit tuto skutečnost opět na obecním úřadě, většinou na odboru životního prostředí. Každá obec se řídí svou vyhláškou a poplatky se mohou lišit. Je nutné se informovat o pravidlech, která má obec nového bydliště nastavena. Změnu trvalého pobytu je třeba nahlásit také u zaměstnavatele (ve škole). Jestliže jste nezaměstnaní, pak na příslušném úřadu práce. V neposlední řadě musíte změnu oznámit své zdravotní pojišťovně. Tyto instituce je nutné obeznámit se změnou prioritně. Dále je nezbytné změnit všechny údaje u bankovních institucí, pojišťoven, telefonních operátorů apod.

22 Změna stavu Manželství Registrované partnerství Rozvod Ovdovění

23 Manželství Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců), o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Snoubenci vyplní před uzavřením manželství Dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Dále je nutné předložit platný občanský průkaz a rodný list. Toto stačí za předpokladu, že jsou oba snoubenci občany ČR. V případech dalšího sňatku je potřeba doložit pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, popř. úmrtní list zemřelého manžela/manželky. Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list a současný občanský průkaz je znehodnocen. Po uzavření manželství je nutné si vyřídit nový doklad totožnosti, kde bude zaznamenána i změna stavu, kterou doložíte oddacím listem. V případě změny příjmení (většinou u žen) je nezbytné tuto změnu nahlásit a provést u všech dokladů (např. řidičský průkaz, cestovní pas); dále nahlásit zdravotní pojišťovně, zaměstnavateli, bankovním institucím, různým společnostem, jež nám poskytují služby (např. telefonní operátor, dodavatel plynu, pokud je smlouva napsaná na vás); je třeba také provést změnu na kartě MHD apod.

24 Registrované partnerství
Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem o registrovaném partnerství. Partnerství vzniká formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení o tom, že spolu vstupují do partnerství. K prohlášení dochází před matrikářem. Partnerství se zapíše do knihy registrovaného partnerství. Partneři vyplní Dotazník k registrovanému partnerství a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být svazek uzavřen. Partnerství tedy nelze uzavřít na jakémkoli obecním úřadě. Dále je nutné předložit platný občanský průkaz a rodný list. Příslušný matriční úřad vydá doklad o partnerství. Údaj o uzavření registrovaného partnerství se zapisuje na místo rodinného stavu do občanského průkazu partnera a do jiných veřejných listin, ve kterých je rodinný stav uváděn. Pro účely zapsání registrovaného partnerství do občanského průkazu bude název položky „Rodinný stav“ nahrazen názvem „Stav“ a do této položky bude zapisován údaj „partnerství“, resp. při zániku partnerství údaj „zaniklé partnerství“.

25 Rozvod Rozvod manželství je jeden ze způsobů zániku manželství.Rozvodem manželství zanikají osobní práva a povinnosti manželů, která pro ně z manželství vyplývaly. Obvykle zaniká také vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely. Rozvod přináší změny i ohledně společného jmění manželů a dědění. Pokud jsou v rodině, ježhodlá manželství ukončit, děti, je pro rozhodnutí soudu nutné mít soudně vyřešenou následnou péči o děti. Rozvod může probíhat dvěma způsoby: Nesporný rozvod: Manželé se na dalším uspořádání a rozdělení finančních a vlastnických práv dohodnou. Nezbytnou podmínkou je, aby spolu minimálně půl roku nežili ve společné ložnici. Poté je možné, že je soud na základě jejich žádosti rozvede bez dalšího zkoumání. Sporný rozvod: Manželé nejsou schopni a ochotni se dohodnout. O uspořádání jejich majetku a práv pak rozhoduje soud. Soud rozhoduje na základě listin a svědeckých výpovědí. Rozvod se kromě všech uvedených oblastí dále může projevit i v zájmu jednoho z manželů vzdát se příjmení, které převzal při uzavírání manželství. Tomuto manželovi zákon dává možnost, aby do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámil matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení, popř. že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

26 Ovdovění V případě smrti partnera je nutné nechat provést změnu v občanském průkazu. Do kolonky „Rodinný stav“ bude zapsáno „vdova/vdovec“. Ke změně je třeba doložit úmrtní list partnera a vyplnit žádost o vystavení nového občanského průkazu.

27 Způsobení škody druhé osobě
Majetková újma: je-li někomu způsobena škoda na věci, tedy majetková újma (např. na motocyklu), připadají v úvahu dva způsoby náhrady.Prvním z nich je, že se s danou osobou vyrovnáte finančně. Druhou možností je uvedení věci do předešlého stavu (škůdce motocykl opraví, resp. nechá opravit, či koupí nový). Nemajetková újma:Za nemajetkovou újmu je v obecném pojetí možno považovat jakoukoliv újmu, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku (např. zásah do zdraví, cti, soukromí osoby). Řešení škod: Způsobíte-li někomu jakoukoli škodu, jistě vás to bude stát nemalé peníze. Škůdcem nemusíte být přímo vy, ale například vaše dítě či zvíře, jehož jste majitelem a za nějž nesete zodpovědnost. Je nutné si uvědomit, že škoda, kterou můžete způsobit, může být zanedbatelná (dítě rozbije sousedovi okno), ale také vás může dostat do nepříjemné finanční situace (pes zakousne sousedovi výstavní kočku, šampióna letošní výstavy, a vznikne mu nesmírná škoda). Rovněž můžete někomu svým jednáním a chováním nechtěně ublížit na zdraví či zavinit smrt. Na vše pamatuje občanský zákoník. Mnoho pojišťoven dnes nabízí možnost sjednat si pojištění odpovědnosti za škodu. Sjednání pojištění je individuální, ale existují i varianty, kdy jsou pojištěni všichni členové domácnosti za poměrně rozumných podmínek. Je nutné si však řádně prostudovat smlouvu, ne na všechny události se totiž pojistky vztahují.

28 Exekutor za dveřmi Jaká je cesta pohledávky k exekuci?
Máte-li k někomu závazek, obvykle jste na tento závazek upozorněni několika upomínkami ze strany věřitele. Pokud upomínky ignorujete, může dojít k omezení některých služeb a postoupení pohledávky např. soudnímu vymáhání.

29 Exekutora o vás informují:
soudy; orgány státní správy a samosprávy; obce; notáři a osoby rozhodující o právech a povinnostech; katastrální úřady; finanční úřady; správy sociálního zabezpečení; zdravotní pojišťovny; burza cenných papírů; Centrální depozitář cenných papírů Praha; banky; pojišťovny; investiční společnosti a investiční fondy; obchodníci s cennými papíry; notáři a advokáti.

30 Kdo je exekutor ? Exekutor je úředník, který vymáhá pohledávky exekucí majetku dlužníka, tzv. povinného. Obvykle začne exekutor zabavovat část mzdy nebo obstaví bankovní účet. Kromě toho může dlužníkovi vzít i část dávky nemocenské, mateřské, důchodu či podpory v nezaměstnanosti. Peníze, jež dlužníkovi zůstanou, se tak mohou omezit pouze na tzv. nezabavitelné minimum. Exekuce se vztahuje i na obývanou nemovitost, pokud dlužníkovi patří. Exekutor může zabavit i věci, které jsou v dlužníkově bytě, ale ve skutečnosti mu nepatří. Pokud chce dlužník zabránit zabavení takových věcí, musí předložit doklady prokazující, že majitelem je někdo jiný, nebo to musí prokázat skutečný vlastník. Po zabavení majetku exekutorem musí být vše řádně sepsáno a kopie soupisu zůstane vám.

31 Jak se bránit exekuci ? V exekučním řízení již není možné řešit, zda je pohledávka oprávněná, či nikoliv. Veškeré své námitky proti exekuci je možné vznést v řízení, jež samotné exekuci předchází. Obdržíte-li jakékoli rozhodnutí, proti kterému je přípustná obrana, a považujete-li takové rozhodnutí za nesmyslné či nesprávné, zvažte, zda se proti němu nebránit. Nereagování v tomto případě totiž znamená přijetí povinnosti uvedené v rozhodnutí, a to s minimálními možnostmi, jak takový stav napravit.

32 Chování a postup exekutora
Moc exekutorů není neomezená a nemohou dluhy vymáhat jakýmkoli způsobem. Musejí tak činit postupem stanoveným zákonem a dalšími právními předpisy. Exekutoři mají také svůj etický kodex (pravidla profesionální etiky), který jsou povinni dodržovat. V případě, že se vám nelíbí jednání exekutora, dle novely platné od můžete chtít po exekutorovi, aby celý proces zaznamenal jako audio nahrávku. Exekuci může exekutor natáčet i ze své vůle. To se týká zejména případů, kdy při soupisu majetku nikdo není nebo hrozí konflikt. Dále je možno podat na exekutora stížnost Exekutorské komoře České republiky, Ministerstvu spravedlnosti České republiky, popř. předsedovi okresního soudu, v jehož obvodu má exekutor své sídlo. V krajním případě lze podat na exekutora trestní oznámení na kterékoli služebně Policie ČR. Během konání exekutora vám může být způsobena škoda. Škoda však nesmí být větší, než je nezbytně nutné. V případě potřeby může exekutor např. zničit zámek, aby se dostal k vašemu majetku. Nese však zodpovědnost za veškeré zabavené věci, a proto můžete v případě poškození žádat o náhradu škody.

33 Neoprávněná exekuce Neoprávněná exekuce – nejste správná osoba, jedná se o shodu jmen Obdrželi-li jste usnesení o nařízení exekuce, které je neoprávněné (např. nepatří vám – shoda jména apod.), můžete se proti takovému usnesení odvolat. Odvolání musí být podáno u soudu, který exekuci nařídil,do 15 dnů ode dne doručení usnesení o nařízení exekuce. Odvolací soud přezkoumá podmínky, které vedly k vydání usnesení, a pokud shledá, že takové usnesení vydáno být nemělo, změní jej a návrh na nařízení exekuce zamítne. Neoprávněná exekuce – pohledávku jste nedávno uhradili V případě uhrazení pohledávky můžete podat žádost o zastavení exekuce opět do 15dnů ode dne doručení usnesení o nařízení exekuce. Falešný exekutor Navštíví-li vás exekutor, pak rozhodně máte právo po něm požadovat služební doklad a náhled do listin týkajících se exekuce. Jestliže něco nebude v pořádku a budete mít vážné podezření, že se jedná o někoho, kdo vás chce okrást, můžete se obrátit na linku 158.

34 Co vám exekutor nesmí zabavit ?
Z exekuce jsou vyloučeny věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů. Vyloučeny jsou například: běžné oděvní svršky; obvyklé vybavení domácnosti; snubní prsten; zdravotnické potřeby a jiné věci potřebné vzhledem k dlužníkově nemoci nebo tělesné vadě; také hotovost do dvojnásobku životního minima. Vyhnout se exekuci můžete nejspolehlivěji tak, že své závazky budete hradit řádně a včas!

35 Vyhnout se exekuci můžete nejspolehlivěji tak, že své závazky budete hradit řádně a včas!

36 4. Přivýdělky Jsem zaměstnanec Jsem student
Jsem na mateřské a rodičovské dovolené Jsem v důchodu Jsem v předčasném důchodu

37 Jsem zaměstnanec Pokud jste zaměstnáni na hlavní pracovní poměr, můžete si přivydělávat u jiné společnosti, ale dokonce i u svého zaměstnavatele. V případě přivýdělku u svého zaměstnavatele se musí jednat o jinou práci, než kterou vykonáváte na hlavní pracovní poměr (HPP). Zaměstnavatel se zaměstnancem uzavírá dohodu, která musí být písemná a vyhotovená ve dvou kopiích, kdy jednu dostává zaměstnavatel a druhou zaměstnanec. Dohoda o provedení práce: Uzavírá se při rozsahu práce max. 300 hodin za rok, přitom se sem započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Pokud si vyděláte do 10 000,- Kč měsíčně, je výše odvodu 15%. Pokud si vyděláte více než 10 000,‑ Kč, pak se do odvodů započítávají také zálohy zdravotního a sociálního pojištění. Dohoda o provedení činnosti: Dohodu může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300hodin. Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou smluvních stran  ke sjednanému dni. Jednostranně může být zrušena z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní lhůtou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. Z tohoto výdělku se odvádí sociální i zdravotní pojištění a také daň

38 Jsem student Dohoda o provedení práce: Se zaměstnavatelem nebo zaměstnavateli můžete uzavřít jednu i více dohod o provedení práce. Celkový rozsah práce ale nesmí u jednoho zaměstnavatele přesáhnout 300 hodin za kalendářní rok. Při výdělku do 10 000,- Kč neodvádíte zdravotní a sociální pojištění. Dohoda o provedení činnosti: Uzavírá se, pokud je z povahy práce dopředu jasné, že brigádník u jednoho zaměstnavatele odpracuje více než 300 hodin za kalendářní rok. Pracovní doba musí odpovídat jen polovičnímu úvazku, tedy max. 20 hodinám týdně. Zdravotní a sociální pojištění se odvádí v případě, kdy smlouva trvá alespoň 15 kalendářních dní a výdělek činí více než 2 500,- Kč měsíčně. Minimum, jež si u práce na dohodu můžete vydělat, je 48,10,- Kč hrubé mzdy za odpracovanou hodinu. Pokud se mzda sjednává jako měsíční, nesmí být nižší než 8 000,- Kč (minimální mzda). Zaměstnavatel vám může dát výpověď kdykoli (i v době nemoci)  bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí jen 15 dní ode dne doručení výpovědi. Totéž může učinit i zaměstnanec. V případě zrušení dohody nemá brigádník nárok na odstupné.

39 Jsem na mateřské a rodičovské dovolené
Šest týdnů před porodem a šest týdnů po porodu žena pracovat nesmí. Jinak si ale může vydělávat po celou dobu rodičovské dovolené. Na rodičovské dovolené si lze vydělat libovolnou částku, můžete začít klidně i podnikat. Pro jednoho zaměstnavatele lze odpracovat 300 hodin za rok. Do částky 10 000,- Kč měsíčně se z odměny neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Rodič na mateřské a rodičovské dovolené si může dohodnout přivýdělek i u svého předchozího zaměstnavatele, ovšem ne na hlavní pracovní poměr. V pracovní dohodě rovněž nesmí být uveden stejný obsah práce jako před nástupem na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Pokud je příjem nižší než 5 000,- Kč měsíčně, daní se tzv. srážkovou daní, která je konečná a nevstupuje do ročního vyúčtování nebo přiznání daně z příjmů. Výše daně je jednotná a je to 15 % z daňového základu, tzv. superhrubé mzdy. Z ostatních příjmů nad 5 000,- Kč se sráží záloha daně z příjmů, u které můžete prostřednictvím svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování, popř. vstupuje do přiznání daně z příjmu.

40 Jsem v důchodu Na rozdíl od předčasného důchodu mohou lidé, kteří dosáhli řádného penzijního věku, podnikat i pracovat bez omezení, tedy i na hlavní pracovní poměr.  Novinkou od 1. 1. 2013 je, že pobíráte-li starobní penzi, nemůžete si odečítat slevu na dani, která činí 2070,‑ Kč měsíčně. O tuto částku se tedy pracujícím důchodcům sníží jejich každoměsíční čistá mzda.

41 Jsem v předčasném důchodu
Můžete si přivydělat, ale možnosti jsou omezené. V předčasném důchodu lze podnikat. Výdělečná činnost však musí být vedlejším zdrojem příjmů. Tato podmínka je splněna, pokud roční zisk za rok nepřekročí určitou částku (za rok 2013 je tato částka 62 121,- Kč). Dohoda o provedení práce: příjem do ,-Kč, může být i pro více zaměstnavatelů, max. 300 hodin za rok u stejného zaměstnavatele. Dohoda o provedení činnosti: příjem do 2500,- Kč, nemůžete pracovat více než 20hodin týdně.

42 Zdroje Sbírka zákonů. [online].[cit ]. Dostupné z: Zákony o ochraně spotřebitele. Zákony ČR [online]. [cit ]. Dostupné z: Česká obchodní inspekce. [online]. [cit ]. Dostupné z: Otázky a odpovědi spotřebitelského práva. Business center.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: odpovedi.aspx. Komunikace. Wikipedia [online]. [cit ]. Dostupné z: Manipulativní techniky v komunikaci. In: Psychologie | články, psychologický slovník, psychické poruchy [online] [cit ]. Dostupné z: retorika--gloria-beck/. Vyhledávání v zákonech. In: Portál veřejné zprávy [online] [cit ]. Dostupné z: NICM: Co dělat při ztrátě dokladů. NICM [online]. [cit ]. Dostupné z:

43 Zdroje Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Iuridicum Remedium … není nám to jedno [online]. [cit ]. Dostupné z: se-u-dveri-objevi-exekutor. Exekuce 2013: změny stručně, jasně, přehledně. Peníze.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: strucne-jasne-prehledne. Exekuce a exekutoři. Aktuálně.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: Občanský zákoník. [online]. [cit ]. Dostupné z: Práce v zahraničí. Na zkušenou.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: Co je EURES. Integrovaný portál MPSV [online]. [cit ]. Dostupné z: Zákoník práce. Business centrer.cz [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Tento projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google