Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ostrava 21. 6. 2005 Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Kubín Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel.: +420-26712 2962.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ostrava 21. 6. 2005 Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Kubín Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel.: +420-26712 2962."— Transkript prezentace:

1 Ostrava 21. 6. 2005 Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Kubín Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel.: +420-26712 2962 Fax: +420-26712 6962 Email: jaroslav_kubin@env.cz

2 Oba ukazatele využití OZE kolísají díky vysokému podílu vodní energie v OZE a její závislosti na klimatických podmínkách. Jednotka20002001200220032004Cíl NP 2005 Spotřeba elektřiny bttoGWh63 44965 10864 96167 01368 616 Celkem výroba elektřiny z OZE GWh2 4812 7683 1831 8782 768 Podíl výroby el. z OZE na spotřebě el. btto %3,94,34,92,84,05,1 Spotřeba PEZPJ1 6561 6931 7051 8131 829 Spotřeba OZEPJ34,036,533,649,355,6 Podíl spotřeby OZE na spotřebě PEZ %2,12,22,02,72,93,2 Podíl obnovitelných zdrojů energie

3 Legislativní rámec - Národní program Zákon č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 - Zákon o hospodaření energií - § 5 1.Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů je dokument vyjadřující cíle týkající se snižování spotřeby energie, využití jejích obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu s hospodářskými a společenskými potřebami podle zásady trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. 2.Návrh Programu zpracovává na čtyřleté období MPO v dohodě s MŽP a při tom vychází ze schválené státní energetické koncepce a z podkladů, které za tím účelem obdrží od ústředních správních úřadů, a předkládá jej ke schválení vládě. 3.MPO v dohodě s MŽP vyhodnocuje naplňování Programu nejméně jedenkrát za 2 roky a o výsledcích informuje vládu. V případě potřeby ministerstvo v dohodě s MŽP zpracovává návrhy na změnu Programu a předkládá je ke schválení vládě. 4.K uskutečnění Programu mohou být poskytovány dotace ze státního rozpočtu na - rozvoj využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie

4 Legislativní rámec - Státní program Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2005 vychází ze Státní energetické koncepce České republiky schválené usnesením vlády č. 211 ze dne 10. března 2004 a zároveň naplňuje Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Státní program je rozpracováním Národního programu pro rok 2005 k naplňování cílů Státní energetické koncepce.

5 Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z OZE Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství A.Způsob podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a z důlního plynu z uzavřených dolů a výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. B.Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí a)podpořit využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „obnovitelné zdroje“) b)zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů c)přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti d)vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 % k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010.

6 Přílohy II „Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR“ na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie Přímá podpora Nepodnikatelské subjekty:dotace až 70% - dle charakteru projektu půjčky do 30% - většinou bezúročné Podnikatelské subjekty:půjčky až 90% - úroková sazba 2 - 4% p.a. Fyzické osoby:dotace 50% max. výše 70 000,- Kč Nepřímá podpora Příspěvek na úhradu úroků:po dobu 5 let snížení úrokové sazby o 4% p.a. max. 50 mil. Kč Možnosti podpor - Národní programy

7

8 Národní programy - rok 2004

9 Operační program Infrastruktura Opatření 3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší Možná dotace ERDFmax. 75% Kofinancování z Fondumax. 15% Možnost podpory projektové dokumentace do 50% max. 3% ze základu nejvýše 3 mil. Kč Možnosti podpor – Programy EU

10

11

12 Operační program Infrastruktura – 1. výzva

13 Operační program Infrastruktura – 2. výzva

14 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel: 26712 2962 Fax: 26712 6962 www.env.cz Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 – Chodov Tel: 2679 94 555 www.sfzp.cz


Stáhnout ppt "Ostrava 21. 6. 2005 Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Kubín Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel.: +420-26712 2962."

Podobné prezentace


Reklamy Google