Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnitřní zatížení a eutrofizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnitřní zatížení a eutrofizace"— Transkript prezentace:

1 Vnitřní zatížení a eutrofizace

2 Nežádoucí důsledky eutrofizace
Makrofyta: - rekreace - rybářství - zvýšení koloběhu živin Fytoplankton a vodní květ: - pitná voda (toxiny, organismy, ...) - rekreace - anoxie hypolimnia (ryby, koroze, ....)

3 Eutrofizace - přírodní vs. antropogenní
Přírodní eutrofizace: - dlouhodobý jev - poslední fáze zazemňování - fytoplanktonní dominance není nevyhnutelná (záleží na koncentraci živin v přítoku) - odraz charakteru povodí Umělá eutrofizace: - řádově rychlejší průběh - důsledek znečištění - obvykle vede k dominanci fytoplanktonu

4 Žádoucí důsledky eutrofizace: produkce ryb
1.4 m 30 kg/ha příklady - Lipno 7 m 2 kg/ha Nýrsko

5 Eutrofizace - je nevratný proces?
Nemusí být - závisí např. na procesech v povodí, průtočnosti, hloubce, typu ekosystému (litorální, pelagický) Příklad: Lago di Monterosi, Itálie - palaeolimnologický záznam (Frey, 1980) Oligotrofní Eutrofní Vznik jezera let př.n.l. Smýcení povodí pro via Casia 200 let př.n.l. Trofie obnovena 700 let n.l. 1970

6 Faktory řídící úživnost nádrží a jezer
- koncentrace živin v přítoku: geologie, morfologie, klima, hydrologie, půdy - doba zdržení vody: v kombinaci s přítokovou koncentrací určuje látkové zatížení - hloubka: vliv na stratifikaci, sedimentaci, styk produkční vrstvy se sedimenty - dominance typu vodního ekosystému: litorální - retence živin vysoká, koloběh v příbřežních zónách pelagický - zakalená voda, resuspenze, sedimentace v nejhlubších částech vodního tělesa

7 Fosfor – klíčová živina vodních ekosystémů
podle Brönmark & Hansson 1988

8 Vnější zdroje fosforu Atmosférická depozice – aeolitická eroze, sopky, emise, kosmický prach, organogenní částice, fosfin Pcelk ~ 0,01-0,03 (max 0,1) mg/l Povrchový odtok - přírodní pozadí koncentrace závisejí na geologii, typu a druhu půd a erozi RRP ~ <0,01-0,03 mg/l, Pcelk ~ <0, mg/l Povrchový odtok – zemědělství důsledky zvýšené eroze, hnojení (kapacita půdního komplexu, povrchové splachy), odvodnění RRP ~ <0,01-0,5 mg/l, Pcelk ~ <0, mg/l Odpadní vody lidská produkce ~1,5 g/d + 0,8 g/d Pcelk ~ 8-15 mg/l; 0,004 mg/l/obyv./km2 (v podmínkách ČR)

9 Modely koncentrace živin
(Vollenweider 1969, Chapra 1975) Předpoklady: - ustálený stav (ideálně míchaný reaktor) - retence je závislá na koncentraci (tj. reakční mechanismus 1. řádu) Retenční koeficient R: mechanismy retence: usazování, ztráty do atmosféry, změna formy

10 Dva základní přístupy:
A. Retence - funkce objemu (Vollenweider, 1969) B. Retence - funkce zatížení (Chapra, 1975) vstup odtok sedim./ztráta vstup odtok sedim./ztráta [X] – koncentrace látky X v jezeře (µg l-1; mg l-1) [Xin] – koncentrace ve vstupech (µg l-1; mg l-1) t – doba zdržení vody (rok) qw – plošné zatížení vodou (m rok-1) sX – sedimentační / rychlostní součinitel (rok-1) vX – usazovací rychlost (m rok-1)

11 Příklady modelů P: (sP=0.034[Pin]) (sP=0.5 yr-1) (sP=16/z)
Frisk (1980) závislost na [Pin] Vollenweider (1969) (sP=0.5 yr-1) konstanta Nürnberg (1984) OECD (1982) Prairie (1989) empirické (sP=16/z) Chapra (1975) závislost na z Vollenweider (1976), Mercier&Larsen (1976) závislost na t

12 Autokorelace s, t, z, [Pin] (soubor 93 jezer a 120 nádrží)
y = 0.41(0.43)x 0.50(0.10) (res.) R 2 = 0.19 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1 10 100 1000 10000 [ P i ], mg l -1 s lake reservoir (a) y = 3.0(1.6)x -0.49(0.09) (l.) R 2 = 0.23 y = 18(12)x -0.68(0.14) (res.) = 0.16 0.001 0.010 0.100 1.000 10.000 0.1 1.0 10.0 100.0 1000.0 z , m s , yr -1 (c) y = 0.12(0.08)x 0.79(0.10) (l.) R 2 = 0.39 y = 0.03(0.02)x 0.83(0.15) (res.) = 0.21 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 0.1 1.0 10.0 100.0 1000.0 z , m t , yr (d) j: s=t-0.5 n: s=2t-0.5 (b) y = 2.0(0.7)x -0.43(0.08) (res.) R 2 = 0.21 100.00 -1 10.00 s, yr-1 s, yr-1 , yr s 1.00 0.10 y=0.83(0.19)x -0.49(0.07) (l.) R 2 = 0.37 0.01 0.001 0.010 0.100 1.000 10.000 [Pin], mg l-1 t, yr t , yr s, yr-1 t, yr z, m z, m

13 Závislost RP = vP/(vP+qw) Závislost vP = f(Pi)
Pi, ug /l vP, m/yr < > Absolutní průměrná chyba (AME) modelu RP: Pi, ug/l < >100 AME (rozsah) ( ) ( ) (0-0.54) (0-0.59)

14 Faktory ovlivňující RP:
formy P ve vstupech (PP - minerální / organický) (Wetzel 1975, Straškraba et al. 1995) hydrodynamika (stratifikace, hloubka výpustí) (Straškraba et al. 1995, Duras & Hejzlar 2001, Kennedy et al. 2002) stupeň limitace fytoplanktonu P (recyklace / sedimentace) (Reynolds 1984) RP nízká RP nízká RP vysoká

15 Faktory ovlivňující RP:
formy P ve vstupech (PP - minerální / organický) (Wetzel 1975, Straškraba et al. 1995) hydrodynamika (stratifikace, hloubka výpustí) (Straškraba et al. 1995, Duras & Hejzlar 2001, Kennedy et al. 2002) stupeň limitace fytoplanktonu P (recyklace / sedimentace) (Reynolds 1984) typ vodního ekosystému (dominance makrofyta / fytoplankton) (Hansson 1992) chemismus vody a sedimentů (O2, NO3-, SO42-, S2-, Ca, Al, Fe) (Mortimer 1941, Bostrom 1988, Gachter & Muller 2002) morfologie (protáhlá/kompaktní vodní tělesa) (Higgins & Kim 1981, Hejzlar & Vyhnálek 1988)

16 Závěry k modelům P - popisují "průměrný" stav
- přesnost je malá - příčiny odchylek tkví v koloběhu živin uvnitř vodního ekosystému

17 Koloběh P ve vodním ekosystému (vnitřní zatížení) Důležité faktory:
- využití P ve vodním sloupci (frakce P v přítoku - např. Prozp, Pp-org, Pp-min) - chemismus sedimentu - stratifikace x míchání vodního sloupce (důsledek morfologie, spojení koloběhu P s hydrologickým režimem nádrže) - kyslíkové poměry v hypolimniu - biologická struktura ekosystému (makrofyta, zooplankton, ryby, ptactvo)

18 Vnitřní zatížení P a jeho hodnocení
Vnitřní zatížení = Uvolňování ze sedimentu VSTUP VÝSTUP UVOLNĚNÍ SEDIMENTATACE Čistá retence: Sedimentace > Uvolnění Čisté uvolnění: Sedimentace < Uvolnění Vnitřní zatížení – jedna složka koloběhu mezi sedimentem a vodou – vysoké v mělkých, polymiktických nádržích – nevýznamné, je-li doba zdržení vody krátká (<1 r) – závisí na poměru "zatížení P : vazebná kapacita minerální složky sedimentu" – ovlivňováno fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi sedimentu

19 Hodnocení vnitřního zatížení P:
i. intenzita uvolňování, ii. potenciál, iii. mechanismy, iv. indikátory i. Zjevná rychlost uvolňování (pro reálné podmínky v nádrži) a) bilance "vstup – výstup – změna stavu" (pouze čisté uvolňování) b) akumulace P in hypolimniu (uvolňování+mineralizace ve vodě) c) experimentální inkubace / gradient v pórové vodě sedimentu (uvolňování) VSTUP VÝSTUP UVOLNĚNÍ SEDIMENTACE a) b) c) bilance akumulace experimenty vstup v hypolimniu výstup 10 5 - 5 >5

20 b) chemické extrakční metody
ii. Potenciál uvolňování P (všechny uvolnitelné frakce za jakýchkoliv podmínek) a) změny v koncentračním profilu P 1 2 3 P, mg/g 1 5 9 13 “Uvolnitelný“ P 17 H, cm 21 25 29 nádrž s měkkou vodou 2% 27% 3% 6% 62% H2O BD NaOH-25°C HCl NaOH-85°C acidifikované jezero 5% 1% 89% jezero s tvrdou vodou 11% 67% 15% 4% b) chemické extrakční metody Frakcionace P (e.g., Psenner & Pucsko 1988) 1. volně vázaný (H2O), 2. redoxně labilní (BD), 3. vázaný na hydroxyoxidy kovů (NaOH20°C), 4. apatitový (HCl), 5. refraktorní-organicky vázaný (NaOH85°C) 33 37

21 iii. Mechanismy retence/uvolňování P (pro reálné nádržové podmínky) a) hlavní vazebné sloučeniny: Fe (nejčastěji), Al (acidifikovaná povodí), Ca (tvrdé vody), b) retenční procesy: sedimentace (Pp-min), mineralizace (Pp-org)+ adsorpce/srážení c) mechanismy uvolňování: mineralizace, rozpouštění/desorpce závislé na pH-pE resuspenze, bioturbace hlavní faktory >>>>

22 Faktory ovlivňující uvolňování fosforu ze sedimentů
Teplota zvýšení bakteriální aktivity Oxidačně-redukční podmínky redukce a rozpouštění sloučenin P-Fe, P-Mn pH výměna PO43- za ionty OH- ve sloučeninách s Fe, Mn, Al rozpustnost Fe a Al hydratovaných oxidů Fyzikální procesy difuse míchání vody nad sedimentem Biologické faktory Bioturbace - zrychlení výměny vody mezi pórovou a okolní vodou - narušení bariéry oxidovaných sloučenin Bakteriální aktivita a mineralizační procesy

23 refraktorní organický P refraktorní organický P
Diagenetické přeměny forem P v sedimentech Pp-org Pp-min voda S,Re bentická hraniční vrstva S,Re S,Re D,Re S,Re výměnný anorg. P So M,U refraktorní organický P labilní organický P rozpuštěný anorg. P Prec stabilní anorg. P Bu,Bi,Re Bu,Bi,Re Bu,Bi,Re D,Bi,Re Bu,Bi,Re výměnný anorg. P So M,U refraktorní organický P labilní organický P Rozpuštěný anorg. P stabilní anorg. P Prec aktivní sediment Bu Bu Bu D Bu Bu neaktivní sediment podle Schauser et al. 2004 Bi – bioturbace, Bu – pohřbení, D – difuse, M – mineralizace, Prec – srážení, U – příjem organismy, Re – resuspenze, S – sedimentace, So – sorpce

24 iv. Indikátory mechanismu uvolňování P Žádné uvolňování:
P v sedimentujícím sestonu : P v sedimentu < 1 Fecelk:Pcelk v sedimentu > (Jensen et al. 1992) Fe(II):Prozp v pórové vodě > (Phillips et al. 1994) Al(OH)3:Fe(OH)x v sedimentu > nebo Al(OH)3:Fe(OH)x v sedimentu < 3 a dále Al(OH)3:PH2O+BD v sedimentu > (Kopáček et al. 2005)

25 Opatření pro snížení vnitřního zatížení P
Opatření Řídící faktor Efektivita Životnost opatření Oxidace NO redox potenciál nízká krátkodobá nebo O2 Srážení Al chem.vazba vysoká krátko - dlouhodobá Srážení Fe chem.vazba nízká - krátkodobá vysoká Koprecipitation chem.vazba nízká - krátko - dlouhodobá s vápencem vysoká Překrytí chem.vazba záleží na krátko - dlouhodobá a porozita vazbě P Odtěžení obsah P nízká - krátkodobá vysoká Hypolimnetické koncentrace P nízká dlouhodobá vypouštění v hypolimniu

26 Revitalizace nádrže prostřednictvím řízení uvolňování fosforu ze sedimentu
EXPERTNÍ SYSTÉM (Schauser et al. 2003)

27 Vývojový diagram expertního systému
PŘEDPOKLADY: Je řízení pomocí limitace P vhodné pro danou nádrž a cíl? Je dosažení cílové úživnosti realistické? Je další snížení vnějšího zatížení nemožné? 3x ANO: expertní systém je vhodný EXPERTNÍ SYSTÉM A. Předvýběr: Vyloučí se nevhodná opatření srovnáním jednotlivých opatření s třídami vhodnosti (viz tab. Schauser et al. 2004) • souučasné a kritické vnější zatížení • časové charakteristiky nádrže – t, adaptační doba, životnost opatření • morfologie nádrže – hloubka, stratifikace Formalizované hodnocení významu a vhodnosti B. Výběr: Nejvhodnější opatření podle kritéria náklady/účinnost Hodnocení specialisty Vhodná opatření Nevhodná opatření

28 Příklad – nádrž Jordán (hypertrofie pro dlouhodobé zaústění splaškových odpadních vod a difusní znečištění v povodí) Charakteristika Hodnota* Plocha km2 Objem mil. m3 Max./Prům.houbka 11 m/5.1 m Doba zdržení vody yr Vnější zatížení P 2.1 g m-2 r-1 Konc. P v přítoku 102 mg m-3 Konc. P v odtoku 94 mg m-3 Konc. P v nádrži 104 mg m-3 Chlorofyll a 20 mg m-3 Výpusti povrchové * průměr 2000, 2001, 2003 Tábor, ČR

29 Podélný profil chemismu vody
4. září 2000 vodní květ sinic v srpnu 2000 vodní květ sinic v srpnu 2000 organické sedimenty v ústí výusti splaškových vod

30 Změny koncentrace P přítok-odtok
Pcelk DRP letní stratifikace usazování P mimovegetační období – mineralizace a uvolňování Bilance přítok-odtok: Retence = Pin – Pout - Paccum Ret.X-III ≈ Uvolnění Rok Uvolňování [kg] [% Ret.IV-IX] 38% 60% 35%

31 Sezónní změny ve složení sedimentu
DM, % TOC, mg/g TON, mg/g TP, mg/g Fe, mg/g Přítoková část – rychlý obrat P ze sedimentujícího sestonu Stratifikovaná jezerní část – roční cyklus sedimentace-uvolňování

32 Pórová voda – sezónní změny koncentrace P (metodika - dialyzační sondy)
Přítoková část Hrázová část uvolňování stabilní X VI X VI I I, IV IV Jo-A Jo-B 3. ledna 2002

33 Hodnocení složení sedimentu
hrázová část 3% 18% 36% 39% 4% H2O BD NaOH-25°C HCl NaOH-85°C přítoková část 2% 24% 27% 10% 37% Frakcionace P (Psenner & Pucsko 1988) Hodnocení složení sedimentu Indikátory mechanismu uvolňování P kritická hodnota P v sestonu (9.3 mg g-1) : P v sedimentu NVSS (2.8 mg g-1) = < 1 Fe:P v sedimentu = > Fe(II):Prozp v pórové vodě = 0.7 (hrázová část), 7 (přítoková část) > Al(OH)3:Fe(OH)x v sedimentu = 4 (hrázová část), 0.5 (přítoková část) > or Al(OH)3:Fe(OH)x v sedimentu < 3, ale Al(OH)3:PH2O+BD v sedimentu = 90 (hrázová část), 26 (přítoková část) > 25 nízký potenciál uvolňování P ze sedimentu ! vysoký potenciál uvolňování P ze sestonu !

34 Základní informace pro výběr vnitronádržových opatření v n. Jordán
Veličina Hodnota Současné vnější zatížení ,1 g m2 r-1 (Pin = 104 mg m-3) Kritické vnější zatížení ,6 g m2 r-1 (Pcíl = 20 mg m-3) Adaptační doba ,75 r Trvání efektu jednorázového opatření ,9 r Rychlost uvolňování ,3 g m2 r-1 Potenciál uvolňování (ze 30-cm vrstvy) ,8 g m2 Stratifikace dimiktická Hloubka resuspenze až 5 m Příčinou hypertrofie je vysoké vnější zatížení P Rychlá odezva na pokles vnějšího zatížení P Krátká životnost jednoráz.o. Vysoce nepravděpodobný trvalý efekt vnitřního zatížení P po snížení vnějšího zatížení P Srážení Al v nádrži vhodné pouze v jezerní části nádrže Efektivní typy opatření - kontinuání přidávání srážedla P do přítoku - vypouštění z hypolimnia (částečně)

35 Závěry Děkuji za pozornost !
1. Eutrofizace – proces nežádoucí i vítaný (některými rybáři), ve stádiu před zazemněním vratný, řízený především velikostí vnějšího zatížení fosforem 2. Sedimenty jsou dynamickou složkou vodního ekosystému: napojení na složení přítoku a procesy ve vodním sloupci časová odezva je ve vztahu k době zdržení vody 3. Význam sedimentů jako zdroje vnitřního zatížení P lze vyhodnotit pomocí chemické analýzy sedimentů a látkové bilance nádrže 4. Opatření proti vnitřnímu zatížení P lze optimalizovat pomocí funkčních kritérií hodnotících vhodnost-účinnost-náklady Děkuji za pozornost ! Sediment s porostem Polygonum amphibium a Limosella aqautica v oligotrofní nádrži Nýrsko


Stáhnout ppt "Vnitřní zatížení a eutrofizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google