Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektromagnetická pole

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektromagnetická pole"— Transkript prezentace:

1 Elektromagnetická pole
MUDr. Rastislav Maďar, PhD.

2 Elektromagnetická pole
Je jednou z forem hmoty, která interaguje s člověkem různým způsobem Přirozené a umělé Mohou působit negativně když se náhle změní jejich intenzita nebo jejich charakter Člověk není smyslami varován, že se v silovém poli nachází

3 Elektromagnetická pole
Statická Časově proměnná (harmonická – sinusová, pulzní) Elektromagnetická záření  Radiové, mikrovlny, infračervené, viditelné, ultrafialové, RTG, gama Rozdělení na základě frekvence a vlnové délky

4 Přirozené zdroje Záření z oblasti radiovln – ve formě elektromagnetických pulzných vln se vyskytuje na čele studených front a za bouří se značnou intenzitou

5 Umělé zdroje Oscilační obvody a umělé antény
Rozvoj technického potenciálu lidstva Zamoření elektromagnetickým zářením

6 Radiovlny a mikrovlny Rozhlas, televize, tepelný ohřev, vysokoteplotní plazma, generátory mikrovln, MRI, počítače, mobilní telefony

7 Elektrické pole Nepohybující se elektrický náboj
Vytváří okolo sebe elektrostatické pole – V/m Za běžné atmosferické situace je u povrchu Země 140 V/m Obrazovky TV příjmačů až 500 kV/m

8 Magnetické pole Pohybující se elektrický náboj
Vytváří kolem sebe elektrodynamické a magnetické pole A/m Většinou se charakterizuje tzv. magnetickou indukcí v T (Tesla)

9 Magnetické pole V našich podmínkách indukce statického geomagnetického pole je cca 60 mikroTesla V průmyslu – až jednotky Tesla

10 Biologické účinky Neuropsychické
Při vysoké hustotě vln – hynutí rostlinstva a drobných zvířat Pro člověka většinou reverzibilní Ženy citlivější než muži

11 Biologické účinky Časový průběh – pole pulzního charakteru jsou biologicky účinnější než pole nepulzní Vlnová délka - cm a dm – mohou pronikat hlouběji do tkání a zasahovat životně důležité orgány - mm jsou plně absorbovány kůži Gradient a lokalizace – nehomogenní pole je účinnější než homogenní, oblast hlavy u vyšších obratlovců je nejcitlivější

12 Biologické účinky Expozice – neexistuje úměrnost mezi délkou expozice a účinkem 3 možné odpovědi: - indiferentní odezva – funkční změny nepřesahují fyziologické normy - aktivní adaptace – nespecifické účinky - extrémní účinky – kumulativní různeho typu K maximu absorbce dochází, je-li vektor intenzity elektrického pole rovnoběžný s delší osou těla

13 Měření a hodnocení Vyhláška 408/1990 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření - stanoví požadavky pro práci a pobyt v eletromagnetických polích vysokých a velmi vysokých frekvencí Pásmo nižších frekvencí do 60 Hz – běžné spotřebiče – není vyhláškou popsáno Stanovení nejvyšších přípustných hodnot ozáření obyvatelstva

14 Principy ochrany zdraví
Ochrana časem – snížení expoziční doby, střídání pracovišť Ochrana vzdáleností – výkonová hustota ubývá se čtvercem vzdálenosti Ochrana stíněním


Stáhnout ppt "Elektromagnetická pole"

Podobné prezentace


Reklamy Google