Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Tazatelé a dotazovací situace Jan Hartl. 2 CO a JAK?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Tazatelé a dotazovací situace Jan Hartl. 2 CO a JAK?"— Transkript prezentace:

1 1 Tazatelé a dotazovací situace Jan Hartl

2 2 CO a JAK?

3 3 Cíle výzkumu 1. Evidenční – prvotní orientace 2. Konfirmativní – prověření hypotézy 3. Explorativní – hledání tématu/metody

4 4 Design výzkumu 1. Průřezový – reprezentativní rozložení jevu 2. Typologický – hlubší ohnisko zájmu, cílová skupina 3. Experimentální – ověření účinku pre/post

5 5 Reprezentativita Základní a výběrový soubor = „zmenšenina společnosti“. Výběrové a vyčerpávající šetření.

6 6 S KÝM A JAKOU TECHNIKOU?

7 7 Techniky výběrových šetření F2F CATI CAPI Web

8 8 Metody výběrových šetření Kvótní výběr (Gallupův výběr). Pravděpodobnostní, náhodný výběr. U obou potřebujeme tazatele, rozdílné nároky.

9 9 Kvótní výběr Kvótní kritéria – základní hlediska, předpoklad proporčního rozložení ostatních charakteristik. Vázané a volné kvóty. Volné kvóty – zprvu snadné, posléze jednoznačná kombinace. Požadavek maximálně oslabit subjektivní preference tazatele při výběru!

10 10 Pravděpodobnostní výběr Prostý náhodný výběr. Systematický náhodný výběr. Stratifikovaný náhodný výběr. Vícenásobný stratifikovaný výběr. Tazatel má klíčovou úlohu při kontaktu i při výběru respondenta v domácnosti! Věrohodnost anonymity!

11 11 Pravděpodobnostní výběr Náhodná procházka – „random route“. Východisko v sídelní struktuře. Variantní řešení. Závazný opakovatelný postup. Krokové číslo a protokoly. I zde je role tazatele velmi důležitá!

12 12 Srovnání výběrů KVÓTNÍ – pružný, rychlý, anonymní, menší náklady. Obtížná kontrola, významný vliv tazatele při výběru respondenta. NÁHODNÝ – reprezentativnost z hlediska všech znaků, kontrolovatelnost, základ mezinárodní komparace. Vysoké náklady, závislost na opoře výběru, nízká návratnost, nezbytnost vážení. Vliv tazatele je rovněž velký a bývá přehlížen!

13 13 Přesnost měření „Statistická chyba“ - závisí na počtu jednotek výběrového souboru - rozložení naměřených údajů. Čím výběrový soubor větší a čím výsledek jednoznačnější, tím statistická chyba menší. Vliv ostatních faktorů, např. tazatelů, jde nad rámec této chyby.

14 14 PŮSOBENÍ TAZATELE

15 15 Zdroje chyb a nepřesností Soubor - reprezentativita Sběr dat – korektnost, reliabilita Klíčová role tazatele Zpracování projektu – smysluplnost, validita

16 16 Tazatelé a dotazovací situace Tvorba tazatelské sítě – mobilní, fixovaná v území Sociální skladba sítě – pestrost, rozmanitost Kvalifikovanost sítě – dodržování pravidel Obměna sítě – obrana proti rutinizaci Kontrola tazatelů

17 17 Zásady práce tazatelů Sociabilita – navázání kontaktu Důvěryhodnost Profesionální dovednost, obratnost Neutrálnost, nezaujatost

18 18 Problémy práce tazatelů Nátlak, „měkkost“ Návodnost, sugestivita Odmítnutí, návratnost, problém vážení „Kvazipanel“

19 19 Formulace otázek - Jednoduchost - Srozumitelnost (validita) - Jednoznačnost - Stručnost (reliabilita) Dvě hlediska: Znění otázky + hodnoty odpovědí- obojí ovlivňuje tazatele – návyk, zkušenost

20 20 Tvorba výzkumného nástroje - Volba znaků - Pořadí otázek - Tempo rozhovoru - Sociolog jako dramaturg Dvě hlediska: Správnost + proveditelnost, schůdnost Variantnost - průnik objektivity a subjektivity. Důležitá zpětná vazba s tazateli a porozumění metodice.

21 21 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "1 Tazatelé a dotazovací situace Jan Hartl. 2 CO a JAK?"

Podobné prezentace


Reklamy Google