Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnostní politika a strategie ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnostní politika a strategie ČR"— Transkript prezentace:

1 Bezpečnostní politika a strategie ČR 1989 - 2010
Josef Procházka V Praze

2 CÍL Vymezit postavení OS v bezpečnostním systému
Zhodnotit vývoj OS mezi lety 1989 a 2010 Zhodnotit členství v NATO a EU Nastínit perspektivy vývoje OS v kontextu vývoje v ostatních zemích

3 OBSAH I. POSTAVENÍ A ÚKOLY OS II. VÝVOJOVÉ ETAPY OS ČR
III. ČLENSTVÍ V NATO A EU – PŘÍNOSY IV. PERSPEKTIVY

4 LITERATURA Kříž, Zdeněk Civilní řízení a demokratická kontrola ozbrojených sil, In. Vojenské rozhledy, 1/2002. on line text Tůma, M Relics of Cold War: Defence Transformation in the Czech Republic, SIPRI, on-line text Tůma, M., Janošec, J., Procházka, J., Obranná politika Československé a České republiky (1989 – 2009), Ministerstvo obrany ČR, Praha. CORDESMAN, A.H Is Defence Transformation Affordable ?, CSIS, 1-16 MO Koncepce výstavby profesionální AČR, on-line text Procházka, Josef VÝCHODISKA PROFESIONALIZACE OZBROJENÝCH SIL, in. Obrana a Strategie 1/2001, on-line text Černoch, Felix PROFESIONALIZACE AČR: PŘÍSTUPY – POJETÍ – ŘEŠENÍ, in. Obrana a Strategie 1/2001, on-line text Transformace MO ČR JOINT VISION 2010 a 2020 VOJENSKÁ STRATEGIE

5 OZBROJENÉ SÍLY - charakteristika
NÁSTROJ POLITIKY BEZPEČNOST x OBRANA (BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ) OBRANA TERITORIA x OBRANA ZÁJMŮ (POSLÁNÍ A ÚKOLY) EXISTUJÍCÍ x POTŘEBNÉ SCHOPNOSTI (LIDÉ, HW, SW)

6 OBRANNÁ POLITIKA - oblasti
Personální a sociální politika Obranný výzkum a vývoj Mezinárodní vojenská spolupráce Ekonomické řízení Obranný průmysl Systém mobilizace Ochrana životního prostředí

7 VÝVOJOVÉ ETAPY - dělení
DEMOKRATIZACE INTEGRACE REFORMA – PROFESIONALIZACE TRANSFORMACE – EXPEDIČNÍ SÍLY

8 VÝVOJOVÉ ETAPY OS DEMOKRATIZACE INTEGRACE REFORMA TRANSFORMACE 1989
PROFESIONALIZACE TRANSFORMACE EXPEDIČNÍ SÍLY 1989 1991 1993 1994 1999 2005 2006 2007

9 DEMOKRATIZACE 1989-1993 Depolitizace armády – personální změny
Civilní řízení a demokratická kontrola OS Odsun sovětských vojsk Nová doktrína – od útočné k obranné strategii Redukce masové armády - početní stavy personálu, zbraní, materiálu a infrastruktury Redislokace Zapojení do operací (Pouštní bouře, Balkán) Rozdělení armády ČSFR (2:1)

10 TRENDY Bojové tanky Bojové letouny Obrněná vozidla Osoby 1.3.1993 1949
Bojové tanky Bojové letouny Obrněná vozidla Osoby 1949 285 2788 792 110 1211 57 735 244 (30) 85 640 39 213 178 (30) 42 490 37 739 Numbers of personnel encompass both military and civilian personnel.

11 VÝVOJOVÉ ETAPY OS DEMOKRATIZACE INTEGRACE REFORMA TRANSFORMACE 1989
PROFESIONALIZACE TRANSFORMACE EXPEDIČNÍ SÍLY 1989 1991 1993 1994 1999 2005 2006 2007

12 INTEGRACE 1994-1999 Příprava na integraci do NATO (vstup do NACC, PfP)
; stále vysoké stavy armády ale nízké výdaje i zájem politických elit Modernizace (zbytečně nákladná viz. T-72, L-159) ; intenzivnější příprava na integraci do NATO a zvýšení zájmu o obranu 1998 Vznik Bezpečnostní rady státu Strategické a koncepční dokumenty (Bezpečnostní a Vojenská strategie ČR )

13 VÝVOJOVÉ ETAPY OS DEMOKRATIZACE INTEGRACE REFORMA TRANSFORMACE 1989
PROFESIONALIZACE TRANSFORMACE EXPEDIČNÍ SÍLY 1989 1991 1993 1994 1999 2005 2006 2007

14 REFORMY 2000 - 2006 Strategická koncepce NATO - 1999
Kosovská krize – nové požadavky na schopnosti (DCI) Strategická revize obrany Koncepce výstavby profesionální armády a mobilizace ozbrojených sil , 2003 (Tvrdík – Kostelka) Začlenění do EU 2004 plně profesionální armáda

15 CÍLE Balancování zdrojů a úkolů Malá, moderní, mobilní, mladá armáda
Profesionální síly Optimalizace dislokace Interoperabilita Nasaditelnost Optimalizace mobilizace, zásob

16 PROCES REALIZACE I. FÁZE (dosažení počátečních operačních schopnosti OS ČR) II.FÁZE (2012)

17 REVIZE REFORMY Nesoulad záměrů se zdroji (2,2% z HDP nereálných) Redukce struktury sil (ze 3 na 2 brigády) Redukce velitelské struktury (z 5 na 2) Redukce personálu (o vojáků a civilistů), Optimalizace dislokace Snížení úrovně ambicí (brigáda z na osob)

18 ÚSPĚCHY I. FÁZE Vycvičeno a certifikováno brigádní úkolové uskupeníI Plná profesionalizace OS Vytvoření plánované velitelské struktury a struktury sil – 2004 Operace Specializace Dislokace a modernizace

19 NEDOSTATKY I. FÁZE Schopnosti neodpovídaly rychlé změně požadavků (Afganistan, Irák), Neefektivní systém velení a řízení Obranné plánování nekonsolidované Zpoždění modernizace a likvidace materiálu Vzdělávání, řízení kariér, hodnocení Neexistence poddůstojnického sboru Struktura personálu, hodností

20 TRENDY V ROZPOČTU The plans concerning budgets emerged as follows:
red line, green line, pink (or purple) line and finally the yellow one. For the years 2009, 2010 and following, the defense budget was originally set at level of 1,39 % of GDP.

21 VÝVOJOVÉ ETAPY OS DEMOKRATIZACE INTEGRACE REFORMA TRANSFORMACE 1989
PROFESIONALIZACE TRANSFORMACE EXPEDIČNÍ SÍLY 1989 1991 1993 1994 1999 2005 2006 2007

22 TRANSFORMACE 2007 Rozmezí 2007 - 2018
Nečekané snížení zdrojového rámce od roku 2008 a 2009 Snížení zdrojů má vliv na politicko-vojenské ambice a operace Nutná optimalizace (doporučená NATO) Funkcí rezortu MO Velitelské struktury Struktury sil – důraz na nasaditelnost (50% sil) a omezení záchranných praporů Hodnostní pyramidy Schopnosti – mnohonárodní, NATO a EU; vojenské i civilní Dokončení dislokace Zachování počtů

23 OPATŘENÍ Audit – optimalizace MO a GŠ, procesy
Ženijní záchranná brigáda (1+6) Nasaditelné ženijní prapory Lehké motorizované prapory Zásobovací prapor Zpomalení modernizace Oddálení cílů výstavby sil

24 PŘÍNOSY NATO A EU Pro ČR:
Kolektivní zajištění obrany, bezpečnostní záruky Zájem politiků o problematiku bezpečnosti Průmyslová spolupráce, výzkum a vývoj Pro armádu: Efektivní využití zdrojů – sdílení schopností, společný rozvoj schopností Kultura organizace Plánovitý rozvoj schopností - stabilita

25 MEZINÁRODNÍ VOJENSKÁ SPOLUPRÁCE
Zahraniční operace od roku 1989 (v rámci OSN, NATO, EU, OBSE, ZEU) i koaliční rámec Integrační fáze ( ) - především asistenční programy NATO (NACC, PfP a bilaterální spolupráce) Reformní období - větší důraz na mnohonárodní vojenské jednotky (se SR v KFOR atd.) Poslední období - pohotovostní síly NATO a EU (NRF, EU Battle Group) Regionální vojenská spolupráce v rámci V4 – postupné oslabování a omezená účinnost (viz modernizace Mi-24)

26 PERSPEKTIVY Současný stav ozbrojených sil (analýza)?
Kam směřuje jejich rozvoj (poslání, vize)? Jakým způsobem toho dosáhnout (strategie)? Budoucí bezpečnostní prostředí – úkoly? Budoucí operační prostředí – schopnosti? Zásady výstavby a rozvoje OS?

27 Bezpečnostní prostředí
Příznivé - NATO, EU vztahse sousedy Rozsáhlé vojenské napadení území ČR, NATO a EU je vysoce nepravděpodobná ČESKÁ REPUBLIKA Ochrana bezpečnostních zájmů ČR a spojenců vyžaduje Větší aktuálnost Hrozba bude identifikována s dostatečným předstihem a řešitelná v rámci NATO, EU Regionální konflikty, ZHN a proliferace nosičů balistických raket Rozšíření geografického rozsahu působení zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky ČR. Další ohrožení Aktivní řešení krizí ve světě přispívá k udržování mezinárodní bezpečnosti a stability Nekonvenční či nevojenské hrozby – terorismus, přerušení toku strategických surovin, smrtící epidemie a přírodní a průmyslové katastrofy Obrana zájmů ČR proto bude vyžadovat rychlou a pružnou reakci a aktivní zapojování se do mezinárodních vojenských operací OS ČR musí být schopny rychlého nasazení do těchto mnohonárodních operací ve značné vzdálenosti od hranic ČR a v klimaticky i kulturně nezvyklém prostředí.

28 Politicko – vojenské ambice
Obrana území ČR je realizována v rámci NATO. Zapojení ČR do mezinárodních projektů obrany proti nosičům ZHN, zejména proti balistickým raketám. Účast v integrovaném systému protivzdušné obrany NATO (NATINADS ) Přijetí aliančních sil na vlastním území (HNS ) Plnění asistenčních, záchranných a humanitárních úkolů Operace při ohrožení svrchova-nosti ČR a kolektiv-ní obrana podle čl. 5 WS plná účast včetně všeobecné mobilizace Operace kolektivní obrany podle čl. 5 WS, kdy nebude bezpros-tředně ohrožena ČR brigádní úkolové uskupení na bázi brigády středního typu bez rotace Operace CRO mimo čl. 5 WS (operace k udržení a posilování mezinárodní bezpečnosti a stability) brigáda bez rotace prapor s rotací po šesti měsících v rámci nasazení praporního úkolového uskupení-velitelství pro mnohonárodní brigádní úkolové uskupení-jeden rok Stupeň ohrožení rota s rotací po šesti měsících nebo ekvivalentní uskupení letectva po dobu tří měsíců bez rotace uskupeními do výše praporu určenými do pohotovosti v rámci sil rychlé reakce NATO (NRF) nebo EU (BG) v době kdy nebude nasazeno brigádní úkolové uskupení Pravděpodobnost operace 100%

29 Další schopnosti OS ČR K udržení mezinárodní bezpečnosti a stability - speciální uskupení nebo skupiny odborníků (speciální jednotky a odřady, nebo expertní týmy v oblasti výcviku a poradenství a skupinami vojáků do mezinárodních štábů a pozorovatelských misí. K podpoře civilním orgánům v krizových situacích nevojenského charakteru - vyčlenit mimo území ČR na podporu civilních orgánů a organizací síly a prostředky nebo letecké přepravní kapacity dle okamžitých možností.

30 Operační prostředí Bojiště - nelinearita, rozptýlenost, dynamika, média, aktéři, kultury Terén - komplexnost, urbanizace, klimatické podmínky Technologie - informace, NEC, přesnost, letalita, ochrana, udržitelnost Protivník – často asymetrický, neidentifikovatelný, odlišná taktika Vlastní síly – mnohonárodní úkolová uskupení, logistika, interoperabilita, kombinace politických, ekonomických a vojenských nástrojů

31 Zásady výstavby OS Jeden soubor sil a účelnost
Vyváženost, univerzálnost Společné působení, modularita, interoperabilita Nasaditelnost Modularita Moderní velení a řízení Koordinace s vnějšími aktéry Mezinárodní spolupráce Spolupráce s průmyslem

32 ZÁVĚR OS se stejně jako jiné organizace či podnikatelské subjekty
se musejí permanentně přizpůsobovat dynamickým změnám prostředí, ve kterém plní své poslání. Úkolům přizpůsobují organizační strukturu, postupy, kulturu, vybavení a personál. DOTAZY, NEJASNOSTI, PŘIPOMÍNKY

33 Jakými etapami vývoje prošly OS ČR a čím byly charakteristické?
NA CO BY JSTE MĚLI BÝT SCHOPNI ODPOVĚDET Jakými etapami vývoje prošly OS ČR a čím byly charakteristické? Jakou roli budou sehrávat a jaké úkoly budou plnit OS ČR v budoucnosti. Jaké budou OS ČR potřebovat schopnosti k jejich realizaci?


Stáhnout ppt "Bezpečnostní politika a strategie ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google