Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnostní politika a strategie ČR 1989 - 2010 Josef Procházka V Praze 8.3.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnostní politika a strategie ČR 1989 - 2010 Josef Procházka V Praze 8.3.2010."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnostní politika a strategie ČR Josef Procházka V Praze

2 CÍL Vymezit postavení OS v bezpečnostním systému Zhodnotit vývoj OS mezi lety 1989 a 2010 Zhodnotit členství v NATO a EU Nastínit perspektivy vývoje OS v kontextu vývoje v ostatních zemích

3 OBSAH I.POSTAVENÍ A ÚKOLY OS II. VÝVOJOVÉ ETAPY OS ČR III. ČLENSTVÍ V NATO A EU – PŘÍNOSY IV. PERSPEKTIVY

4 LITERATURA Kříž, Zdeněk Civilní řízení a demokratická kontrola ozbrojených sil, In. Vojenské rozhledy, 1/2002. on line text Tůma, M Relics of Cold War: Defence Transformation in the Czech Republic, SIPRI, on-line text Tůma, M., Janošec, J., Procházka, J., Obranná politika Československé a České republiky (1989 – 2009), Ministerstvo obrany ČR, Praha. CORDESMAN, A.H Is Defence Transformation Affordable ?, CSIS, MO Koncepce výstavby profesionální AČR, on-line text Procházka, Josef VÝCHODISKA PROFESIONALIZACE OZBROJENÝCH SIL, in. Obrana a Strategie 1/2001, on-line text 2001cz/prochazka.pdfhttp://www.army.cz/mo/obrana_a_strategie/ cz/prochazka.pdf Černoch, Felix PROFESIONALIZACE AČR: PŘÍSTUPY – POJETÍ – ŘEŠENÍ, in. Obrana a Strategie 1/2001, on-line text 2001cz/cernoch.pdfhttp://www.army.cz/mo/obrana_a_strategie/ cz/cernoch.pdf Transformace MO ČR JOINT VISION 2010 a 2020 VOJENSKÁ STRATEGIE

5 OZBROJENÉ SÍLY - charakteristika NÁSTROJ POLITIKY BEZPEČNOST x OBRANA (BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ) OBRANA TERITORIA x OBRANA ZÁJMŮ (POSLÁNÍ A ÚKOLY) EXISTUJÍCÍ x POTŘEBNÉ SCHOPNOSTI (LIDÉ, HW, SW)

6 OBRANNÁ POLITIKA - oblasti Personální a sociální politika Obranný výzkum a vývoj Mezinárodní vojenská spolupráce Ekonomické řízení Obranný průmysl Systém mobilizace Ochrana životního prostředí

7 VÝVOJOVÉ ETAPY - dělení DEMOKRATIZACE INTEGRACE REFORMA – PROFESIONALIZACE TRANSFORMACE – EXPEDIČNÍ SÍLY

8 VÝVOJOVÉ ETAPY OS DEMOKRATIZACE INTEGRACE REFORMA PROFESIONALIZACE TRANSFORMACE EXPEDIČNÍ SÍLY

9 DEMOKRATIZACE Depolitizace armády – personální změny Civilní řízení a demokratická kontrola OS Odsun sovětských vojsk Nová doktrína – od útočné k obranné strategii Redukce masové armády - početní stavy personálu, zbraní, materiálu a infrastruktury Redislokace Zapojení do operací (Pouštní bouře, Balkán) Rozdělení armády ČSFR (2:1)

10 TRENDY Bojové tanky Bojové letouny Obrněná vozidlaOsoby (30) (30)

11 VÝVOJOVÉ ETAPY OS DEMOKRATIZACE INTEGRACE REFORMA PROFESIONALIZACE TRANSFORMACE EXPEDIČNÍ SÍLY

12 INTEGRACE Příprava na integraci do NATO (vstup do NACC, PfP) ; stále vysoké stavy armády ale nízké výdaje i zájem politických elit Modernizace (zbytečně nákladná viz. T-72, L-159) ; intenzivnější příprava na integraci do NATO a zvýšení zájmu o obranu 1998 Vznik Bezpečnostní rady státu Strategické a koncepční dokumenty (Bezpečnostní a Vojenská strategie ČR )

13 VÝVOJOVÉ ETAPY OS DEMOKRATIZACE INTEGRACE REFORMA PROFESIONALIZACE TRANSFORMACE EXPEDIČNÍ SÍLY

14 REFORMY Strategická koncepce NATO Kosovská krize – nové požadavky na schopnosti (DCI) Strategická revize obrany Koncepce výstavby profesionální armády a mobilizace ozbrojených sil , 2003 (Tvrdík – Kostelka) Začlenění do EU plně profesionální armáda

15 CÍLE Balancování zdrojů a úkolů Malá, moderní, mobilní, mladá armáda Profesionální síly Optimalizace dislokace Interoperabilita Nasaditelnost Optimalizace mobilizace, zásob

16 PROCES REALIZACE I. FÁZE (dosažení počátečních operačních schopnosti OS ČR) II.FÁZE (2012)

17 REVIZE REFORMY Nesoulad záměrů se zdroji (2,2% z HDP nereálných) Redukce struktury sil (ze 3 na 2 brigády) Redukce velitelské struktury (z 5 na 2) Redukce personálu (o vojáků a civilistů), Optimalizace dislokace Snížení úrovně ambicí (brigáda z na osob)

18 ÚSPĚCHY I. FÁZE Vycvičeno a certifikováno brigádní úkolové uskupeníI Plná profesionalizace OS Vytvoření plánované velitelské struktury a struktury sil – 2004 Operace Specializace Dislokace a modernizace

19 NEDOSTATKY I. FÁZE Schopnosti neodpovídaly rychlé změně požadavků (Afganistan, Irák), Neefektivní systém velení a řízení Obranné plánování nekonsolidované Zpoždění modernizace a likvidace materiálu Vzdělávání, řízení kariér, hodnocení Neexistence poddůstojnického sboru Struktura personálu, hodností

20 TRENDY V ROZPOČTU

21 VÝVOJOVÉ ETAPY OS DEMOKRATIZACE INTEGRACE REFORMA PROFESIONALIZACE TRANSFORMACE EXPEDIČNÍ SÍLY

22 TRANSFORMACE 2007 Rozmezí Nečekané snížení zdrojového rámce od roku 2008 a 2009 Snížení zdrojů má vliv na politicko-vojenské ambice a operace Nutná optimalizace (doporučená NATO) Funkcí rezortu MO Velitelské struktury Struktury sil – důraz na nasaditelnost (50% sil) a omezení záchranných praporů Hodnostní pyramidy Schopnosti – mnohonárodní, NATO a EU; vojenské i civilní Dokončení dislokace Zachování počtů

23 OPATŘENÍ Audit – optimalizace MO a GŠ, procesy Ženijní záchranná brigáda (1+6) Nasaditelné ženijní prapory Lehké motorizované prapory Zásobovací prapor Zpomalení modernizace Oddálení cílů výstavby sil

24 PŘÍNOSY NATO A EU Pro ČR: Kolektivní zajištění obrany, bezpečnostní záruky Zájem politiků o problematiku bezpečnosti Průmyslová spolupráce, výzkum a vývoj Pro armádu: Efektivní využití zdrojů – sdílení schopností, společný rozvoj schopností Kultura organizace Plánovitý rozvoj schopností - stabilita

25 MEZINÁRODNÍ VOJENSKÁ SPOLUPRÁCE Zahraniční operace od roku 1989 (v rámci OSN, NATO, EU, OBSE, ZEU) i koaliční rámec Integrační fáze ( ) - především asistenční programy NATO (NACC, PfP a bilaterální spolupráce) Reformní období - větší důraz na mnohonárodní vojenské jednotky (se SR v KFOR atd.) Poslední období - pohotovostní síly NATO a EU (NRF, EU Battle Group) Regionální vojenská spolupráce v rámci V4 – postupné oslabování a omezená účinnost (viz modernizace Mi-24)

26 PERSPEKTIVY Současný stav ozbrojených sil (analýza)? Kam směřuje jejich rozvoj (poslání, vize)? Jakým způsobem toho dosáhnout (strategie)? Budoucí bezpečnostní prostředí – úkoly? Budoucí operační prostředí – schopnosti? Zásady výstavby a rozvoje OS?

27 ČESKÁ REPUBLIKA Bezpečnostní prostředí Příznivé - NATO, EU vztahse sousedy Rozsáhlé vojenské napadení území ČR, NATO a EU je vysoce nepravděpodobná Hrozba bude identifikována s dostatečným předstihem a řešitelná v rámci NATO, EU Nekonvenční či nevojenské hrozby – terorismus, přerušení toku strategických surovin, smrtící epidemie a přírodní a průmyslové katastrofy Regionální konflikty, ZHN a proliferace nosičů balistických raket Další ohrožení Větší aktuálnost Rozšíření geografického rozsahu působení zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky ČR. Aktivní řešení krizí ve světě přispívá k udržování mezinárodní bezpečnosti a stability Ochrana bezpečnostních zájmů ČR a spojenců vyžaduje Obrana zájmů ČR proto bude vyžadovat rychlou a pružnou reakci a aktivní zapojování se do mezinárodních vojenských operací OS ČR musí být schopny rychlého nasazení do těchto mnohonárodních operací ve značné vzdálenosti od hranic ČR a v klimaticky i kulturně nezvyklém prostředí.

28 Operace při ohrožení svrchova- nosti ČR a kolektiv- ní obrana podle čl. 5 WS Operace kolektivní obrany podle čl. 5 WS, kdy nebude bezpros- tředně ohrožena ČR Operace CRO mimo čl. 5 WS (operace k udržení a posilování mezinárodní bezpečnosti a stability) plná účast včetně všeobecné mobilizace brigáda bez rotace prapor s rotací po šesti měsících rota s rotací po šesti měsících nebo ekvivalentní uskupení letectva po dobu tří měsíců bez rotace brigádní úkolové uskupení na bázi brigády středního typu bez rotace Pravděpodobnost operace Stupeň ohrožení Politicko – vojenské ambice Obrana území ČR je realizována v rámci NATO. Zapojení ČR do mezinárodních projektů obrany proti nosičům ZHN, zejména proti balistickým raketám. Účast v integrovaném systému protivzdušné obrany NATO (NATINADS ) Přijetí aliančních sil na vlastním území (HNS ) Plnění asistenčních, záchranných a humanitárních úkolů v rámci nasazení praporního úkolového uskupení-velitelství pro mnohonárodní brigádní úkolové uskupení-jeden rok uskupeními do výše praporu určenými do pohotovosti v rámci sil rychlé reakce NATO (NRF) nebo EU (BG) v době kdy nebude nasazeno brigádní úkolové uskupení 100%

29 Další schopnosti OS ČR K udržení mezinárodní bezpečnosti a stability - speciální uskupení nebo skupiny odborníků (speciální jednotky a odřady, nebo expertní týmy v oblasti výcviku a poradenství a skupinami vojáků do mezinárodních štábů a pozorovatelských misí. K podpoře civilním orgánům v krizových situacích nevojenského charakteru - vyčlenit mimo území ČR na podporu civilních orgánů a organizací síly a prostředky nebo letecké přepravní kapacity dle okamžitých možností.

30 Operační prostředí Bojiště - nelinearita, rozptýlenost, dynamika, média, aktéři, kultury Terén - komplexnost, urbanizace, klimatické podmínky Technologie - informace, NEC, přesnost, letalita, ochrana, udržitelnost Protivník – často asymetrický, neidentifikovatelný, odlišná taktika Vlastní síly – mnohonárodní úkolová uskupení, logistika, interoperabilita, kombinace politických, ekonomických a vojenských nástrojů

31 Zásady výstavby OS Jeden soubor sil a účelnost Vyváženost, univerzálnost Společné působení, modularita, interoperabilita Nasaditelnost Modularita Moderní velení a řízení Koordinace s vnějšími aktéry Mezinárodní spolupráce Spolupráce s průmyslem

32 ZÁVĚR DOTAZY, NEJASNOSTI, PŘIPOMÍNKY OS se stejně jako jiné organizace či podnikatelské subjekty se musejí permanentně přizpůsobovat dynamickým změnám prostředí, ve kterém plní své poslání. Úkolům přizpůsobují organizační strukturu, postupy, kulturu, vybavení a personál.

33 Jakými etapami vývoje prošly OS ČR a čím byly charakteristické? Jakou roli budou sehrávat a jaké úkoly budou plnit OS ČR v budoucnosti. Jaké budou OS ČR potřebovat schopnosti k jejich realizaci? NA CO BY JSTE MĚLI BÝT SCHOPNI ODPOVĚDET


Stáhnout ppt "Bezpečnostní politika a strategie ČR 1989 - 2010 Josef Procházka V Praze 8.3.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google