Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Týmová práce TYMP 1/ C1 Tým a skupina. Fáze vývoje týmu. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Týmová práce TYMP 1/ C1 Tým a skupina. Fáze vývoje týmu. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH."— Transkript prezentace:

1 1 Týmová práce TYMP 1/ C1 Tým a skupina. Fáze vývoje týmu. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2010-11

2 2 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Cíl a účel kurzu Týmová práce TYMP 1/ C1 Cíl: Na základě získaných informací a procvičení komunikačních, prezentačních dovedností účastníci kurzu: Uvědomí si význam týmové práce. Naučí se vytvořit funkční tým při respektování rolí jednotlivců. Pochopí procesy, které v týmu probíhají. Seznámí se se zásadami řízení konfliktu. Uvědomí si prvky potřebné pro zvládnutí diskuze. Procvičí zdolávání námitek a argumentaci. Naučí se připravit efektivní vystoupení. Účel: Podpora týmové práce. Zvládnutí efektivní prezentace svých názorů. Asertivní řešení stresových a konfliktních situací. Zvládnutí komunikace v týmu. Snížení stresujících faktorů.

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Obsah kurzu – přednášky: Týmová práce TYMP 1/ C1 1.Význam TP, tým, skupina. Znaky dobrých týmů. Týmové vědomí – loajalita, skupmysl. 2.Fáze vývoje týmu. Týmové role. 3.Komunikace v týmu – naslouchání, přizpůsobování, komunikační typy. 4.Komunikace v týmu – verbální komunikace. Řeč těla. 5.Základy asertivity. Kritika - typy kritiky, zpětná vazba. 6.Konflikt, chování v konfliktu. Vyjednávání, argumentace, diskuze. 7.Řešitelské týmy - týmová prezentace, skupinové metody. Porady týmu. 8.Prezentační dovednosti – příprava, realizace. 9.Výběr členů týmu. 10.Image jednotlivce, dopad na tým. Profesionální chování. 11.Kreativita – význam, bariéry, proces, rozvoj. Témata budou procvičována ve skupinách.

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Organizace kurzu Týmová práce TYMP 1/ C1 Cvičení ve skupinách: A úterý 13-15 hod - U44 218 B středa 8-10 hod - U44 217 C středa 10-12 hod - U44 217 Ukončení kurzu: klasifikovaný zápočet Požadavky na studenta: Dochvilnost Týmové i individuální seminární úkoly Aktivita ve cvičeních Individuální prezentace Účast 80 %, při účasti menší, min. však 60 %, navíc seminární úkol Test min 60 %

5 5 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Týmový úkol Týmová práce TYMP 1/ C1 1.proč lidé rádi pracují v týmu, proč někteří neradi pracují v týmu 2.co mě motivuje k výkonu v práci v týmu 3.co mě odrazuje od práce v týmu 4.co potřebuje tým 5.znaky dobrých týmů 6.které dovednosti jsou důležité pro práci v týmu 7.rizika práce v týmu 8.co nelze dělat v týmu a) Příprava (diskuze + příprava prezentace + výběr prezentátora), b) prezentace

6 6 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Tým a skupina Týmová práce TYMP 1/ C1 Skupina: dva nebo více jedinců, kteří jsou ve vzájemné interakci. Tým: je více než skupina. Rozdíly vnímáme v těchto oblastech: Vztah ke spolupracovníkům Přístup k plnění úkolů Využití talentu členů Důvěra Otevřenost komunikace Využití kvalifikace Přístup ke konfliktu Účast na rozhodování (Bělohlávek, Košťan, Šuleř)

7 7 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Co je tým Týmová práce TYMP 1/ C1 Tým je malá pracovní skupina členěná podle funkcí, se společně stanovenými cíly, s intenzivními vzájemnými vztahy, s výrazným kolektivním duchem a se silnou soudržností mezi členy týmu. (podle Wiendiecka) Tým je malá skupina lidí, jejichž dovednosti se vzájemně doplňují, kteří jsou oddáni společné vizi a intenzivní společnou prací na dosažení jasných cílů k jejímu naplnění směřují. (podle Katzenbacha a Smitha) http://www.fkvl.estranky.cz/fotoalbum/oddilove-fotografie/a-tym/366

8 8 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Rozdíly mezi týmem a skupinou Týmová práce TYMP 1/ C1 Vztah ke spolupracovníkům Přístup k plnění úkolů Využití talentu členů Důvěra Otevřenost komunikace Využití kvalifikace Přístup ke konfliktu Účast na rozhodování

9 9 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Rozdíly mezi týmem a skupinou/ a Týmová práce TYMP 1/ C1 Běžné skupinyTýmy Vztah ke spolu- pracovníkům Lidé se domnívají, že jsou sdruženi někým nebo něčím. Jednotliví pracovníci pracují nezávisle na sobě. Někdy se jejich zájmy kříží. Členové si uvědomují vzájemnou závislost. Cíle jsou dosahovány spoluprací. Nedochází ke ztrátám kvůli obraně vlastních zájmů. Přístup k plnění úkolů Lidé se starají sami o sebe, nebylo jim umožněno podílet se na stanovení cílů. Členové chápou smysl společné odpovědnosti za práci a za výsledek. Cíle pomáhali stanovit.

10 10 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Rozdíly mezi týmem a skupinou/ b Týmová práce TYMP 1/ C1 Běžné skupinyTýmy Využití talentu členů Vedoucí sděluje lidem, co mají udělat. Neptá se, jak by úkol řešili sami. Nikdo nepodněcuje návrhy. Členové uplatňují svůj vlastní talent a znalosti ke prospěchu týmu. Návrhy jednotlivců jsou podporovány a rozvíjeny. DůvěraLidé nedůvěřují motivům kolegů, nechápou jejich roli v plnění úkolu. Názory a nesouhlas jsou vyjadřovány tajně nebo nepřátelsky. Členové pracují v atmosféře vzájemného porozumění. Jasně vyjadřují své názory, nesouhlas i pocity. Otázky jsou vítány!

11 11 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Rozdíly mezi týmem a skupinou/ c Týmová práce TYMP 1/ C1 Běžné skupinyTýmy Otevřenost komunikace Lidé si dávají pozor na to, co říkají, vzájemné porozumění není možné. Objevují se intriky. Členové komunikují čestně a otevřeně. Využití kvalifikaceI když mohou být lidé dostatečně kvalifikováni, využití jejich znalostí a dovedností omezuje nadřízený nebo spolupracovníci. Členové jsou povzbuzování k rozvoji dovedností a k tomu, aby využívali vše, co se naučili. Jsou podporováni ostatními členy týmu.

12 12 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Rozdíly mezi týmem a skupinou/ d Týmová práce TYMP 1/ C1 Běžné skupinyTýmy Přístup ke konfliktu Lidé se dostávají do konfliktních situací a nevědí, jak je řešit. Nadřízený zpravidla zasahuje, až konflikt přeroste. Členové chápou konflikt jako běžný projev mezilidských vztahů, jako příležitost k vzniku nových myšlenek. Rychle a konstruktivně pracují na řešení konfliktu. Účast na rozhodování Jde spíše o všeobecné přizpůsobení. Členové se zúčastňují rozhodování, ale chápou, že pokud se nemohou dohodnout nebo jsou v ohrožení, má rozhodující slovo vedoucí týmu.

13 13 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Přínos týmové práce Týmová práce TYMP 1/ C1 Potenciál skupiny není součtem potenciálu jednotlivců. Synergický efekt zvyšuje účinek týmové práce. Efektivnost posuzujeme podle kritérií: - skupinová efektivnost - skupinový vývoj - osobní spokojenost Synergický efekt se objevuje až ve zralé skupině. Výkon skupiny převyšuje možnost součtu potenciálu jednotlivců. Dochází k doplňování chybějících vlastností a dovedností jednotlivých členů.

14 14 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Co se děje v týmu? Týmová práce TYMP1/ C2 V každém týmu probíhají určité procesy. V každém týmu lidé zastávají různé role.

15 15 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Letadlo Týmová práce TYMP1/ C1 15

16 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Fáze vývoje týmu Týmová práce TYMP 1/ C1 Formování – nedostatek plánování, nesledují se cíle. Bouření – vůdce je zpochybňován, nejsou zcela jasné role. Normování – vznikají pravidla, orientace na úkol. Realizace – tým začíná pracovat, sleduje cíl, podává výkon. 16

17 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Týmová práce TYMP 1/ C1 1.fáze – Formování Znaky: nedostatek plánování zapomíná se na stanovení cílů mnoho domněnek o úkolu, rolích, smyslu úkolu a cílech vyhýbání se nebo nerozpoznání problému chybí postupy špatná komunikace uvnitř i mimo špatná disciplína (ruší se, mluví najednou, dominantní chování, agrese...) nápady se ztrácejí, nejedná se podle nich, jsou zapomínány negativní zpětná vazba, destruktivní kritika vedení buď neexistuje nebo je napadáno, není přijímáno, je autokratické Hledají se vůdci, rozdělují role. Jednotlivec je soustředěn na sebe (jak se zařadím, kolik mám síly a moci, co se ode mne očekává). Styl vedení: přikazování. 17

18 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Týmová práce TYMP 1/ C1 2. fáze – Bouření Znaky: jasný vůdce, ale zpochybňování jeho kompetence neustálé vyjasňování rolí - chaos vůdce má tendenci nařizovat (drobné vzpoury) často vznikají podskupiny, pak se přou, zda jsou využiti. Nepřizpůsobivost na další změnu situace. Styl vedení: koučování. 18

19 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Týmová práce TYMP 1/ C1 3. fáze - Normování Znaky: přebudování mocenské struktury věcné diskuse bez emocí rozvíjí se týmový duch, je vůdce, je spokojenost s rolemi – nastává uvolnění, pocit, že nejhorší je za nimi vysoká aktivita na konci někdy zklamání, soudržnost se zmenšuje Skupina se stává organizovanou, orientuje se na úkol. Pracuje se na stanovení metody komunikace a metody práce. Jednotlivec se zajímá o ostatní, konfrontují se. Styl vedení: podporování. Pozor: Je těžké dát své principy do souladu s ostatními. Někdy je třeba se vrátit do 2. fáze. 19

20 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Týmová práce TYMP 1/ C1 4. fáze – Realizace/Výkon Znaky: objeví se konečný vůdce – podněcuje k výkonům společný souhlas dosahovaný v diskusích lidé cítí závislost na sobě každý má svou roli členové týmu jsou otevřenější a důvěřují ostatním příspěvky jsou ceněny a nápady rozvíjeny podpora, sdílení, tolerance komunikace je plynulá a vnímaná styl vedení se přizpůsobuje situaci Tým začíná využívat zdroje a pracovat. Styl vedení: delegování. 20

21 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Týmová práce TYMP 1/ C1 Týmové role Role vůdčí pomáhají určit, vyjasnit a sledovat plnění úkolu – vedou skupinu na cestě. Role realizační implementační – uvádějí myšlenky v činy. Role myslitelské pracují s myšlenkami – dávají obsah. Role udržující podporují pozitivní mezilidské vztahy uvnitř skupin nebo týmů – drží skupinu pohromadě. Jeden člen může zastávat i více rolí. Všechny role v týmu mají stejný význam. Rozdíly mezi lidmi jsou pro týmovou práci předností. Pozor! Nejde o formální role (vedoucí, asistent apod.) 21

22 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Pamatujte si, kdo jste Vy! Týmová práce TYMP1/ C2 TVŮRCE HLEDAČ ZDROJŮ KOORDINÁTOR NAVIGÁTOR PORADCE-HODNOTITEL TÝMOVÝ PRACOVNÍK REALIZÁTOR DOKONČOVATEL 22

23 23 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Týmový úkol – Kdo se k čemu hodí/ a Týmová práce TYMP1/ 1. cvičení Postav funkční stroj o 6 různorodých částech Napiš báseň o škole Odpověz na otázku: kdo postavil tuto budovu? Postav nejvyšší věž Vytvoř nejpočetnější skupinu předmětů jedné barvy Čas: 10 min na přípravu realizace úkolu, 1 min prezentace každého úkolu/tým

24 24 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Týmový úkol – Kdo se k čemu hodí/ b Týmová práce TYMP1/ 1. cvičení Postav funkční stroj o 6 různorodých částech Napiš báseň o škole Odpověz na otázku: kdo postavil tuto budovu? Postav nejvyšší věž Vytvoř nejpočetnější skupinu předmětů jedné barvy Kdo byl vůdcem? Jak se jím stal? Jak byly rozděleny úkoly? Podle čeho? jak jste postupovali při plnění úkolu? Jaká byla atmosféra v týmu? Příprava prezentace (odpovědi na otázky) 4 min, prezentace 2 min/tým

25 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Další pohled na týmové role Týmová práce TYMP1/ C2 Existuje více konceptů (Belbin, Bales, Berne…). Základní dělení (různé názvy pro roli): Mentální (symbol hlava) Specialista Tvůrce-Inovátor Poradce-Hodnotitel-Analytik-Pozorovatel Akční (symbol ruce) Navigátor-Formovač-Kritik-Usměrňovatel Dokončovatel-Dotahovač Realizátor-Vykonavatel Sociální (symbol srdce) Týmový pracovník-Stmelovač-Harmonizátor-Týmový hráč Koordinátor-Vůdce Hledač zdrojů V týmu by měl být také Zapisovatel. Někdy bývají i ne zcela vhodní Nosič vody a Travič studní. 25

26 26 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Literatura Týmová práce Týmová práce Základní literatura ADAIR, J.: Vytváření efektivních týmů, 1. vyd. Praha, Management Press 1994. Počet stran 198, ISBN 80-85603-70-5. MIKULÁŠTÍK, M.: Interpersonální komunikace, 1. vyd. Zlín, UTB ve Zlíně 2001. Počet stran 187, ISBN 80-7318-047-2.(str. 151 – 170) Doporučená literatura BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, Computer Press 2000. Počet stran 92, ISBN 80-7226-308-0. HERMOCHOVÁ, S.: Teambuilding, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2006. Počet stran 116, ISBN 80-247-1155-9. PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2002. Počet stran 120, ISBN 80-85865-32-7.


Stáhnout ppt "1 Týmová práce TYMP 1/ C1 Tým a skupina. Fáze vývoje týmu. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google