Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P R O X I O konfigurovatelné řešení pro veřejnou správu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P R O X I O konfigurovatelné řešení pro veřejnou správu"— Transkript prezentace:

1 P R O X I O konfigurovatelné řešení pro veřejnou správu
P R O X I O konfigurovatelné řešení pro veřejnou správu 03/2006 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 Plzeň

2 Etapy vývoje a zajímavé projekty MARBES CONSULTING
1997 – vývoj drobných řešení a konzultace pro Město Plzeň 1998 – spolupráce při implementaci SAP R/3 pro MMP a následně PMDP 2001 – vývoj a implementace Komplexní Datové Báze pro MMP 2002 – dodávka komplexního IS pro KÚPK, spolupráce na projektu IS pro Město Liberec – první verze uceleného řešení PROXIO 2003 – ePUSA a KEVIS pro MV ČR a KÚ 2004 – celorepublikový projekt HelpDesk (všechny KÚ ČR), roll-out pro Plzeň, Liberec, ZČU … 2005 – 40+ zaměstnanců ….. nová adresa .… Universita Palackého Olomouc, Pivovar Krušovice, Keramika Soukup …. rozsáhlý projekt Správa a evidence majetku pro Magistrát města Prahy …. vývoj nové verze řešení PROXIO Etapy vývoje

3 Zkušenosti z prvních projektů a studií  vývoj nového
integrovaného řešení  nová vývojová platforma Kernel3  unikátní řešení s bezkonkurenční koncepcí, rozsahem i funkcionalitou a ještě vyšší konfigurovatelností = komplexní informační systém vhodný pro uživatele na malých úřadech, střediskových obcích s rozšířenou působností až po velké instituce jakými jsou například ministerstva.

4 PROXIO je komfortní nástroj pro:
Finanční řízení (příprava a řízení rozpočtů, finanční účetnictví, manažerské účetnictví, tvorba a konsolidace manažerských výstupů, pohledávky a závazky, dlouhodobý majetek, banka, pokladna, prodej a nákup aj.) Řízení provozu (správa nemovitostí, správa majetku, spisová služba, správa kontraktů aj.) Správní agendy (správa daní a poplatků, sociální služby, stavební řízení aj.) PROXIO

5 PROXIO - obecná charakteristika
Podpora administrativních procesů úřadu (evidence, vymáhání, výběr poplatků, pokut …) včetně správy finančního plnění případů (detailní účtování předpisů pohledávek do ES, fakturace - sledování a kontrola lhůt, kontrolní činnost, … ) Jednotné prostředí pro vedení veškerých agend orientovaných na partnery úřadu Integrace s GIS, SpS, DMS a s ostatními částmi IS města Jednotná práce s dokumenty s podporou hromadného tisku Centralizovaný systém z pohledu provozu (centrální evidence případů = smlouvy, poplatky, pokuty…, centrální evidence partnerů i majetku) i správy (aplikací, uživatelů a přístupových práv s vazbou na Active Directory) Veškeré nástroje pro úplnou správu systému v rukách zákazníka Modulární a otevřený systém s vysokou úrovní customizace Velký potenciál rozvoje MC řešení - charakteristika

6 PROXIO - skutečně integrovaný IS
S&P Pohledávkové agendy S&P Stavební řízení GIS Ekonomika NAVISION KDB = Systém registrů RB, ROB, REN … S&P Silniční úřad Spisová Služba + E-podatelna S&P Sociální dávky Centrální výpočetní výkon

7 PROXIO – základní prvky … I
ADMINISTRATIVNÍ APLIKACE (AA) na pokrytí administrativních a rozhodovacích procesů úřadu Smlouvy&Poplatky → multiagendový modulární systém, jehož součástí jsou Evidence soudních sporů, Stavební řízení, Sociální dávky, Centrální evidence smluv …. a j. agendy Centralizovaný datový fond administrativních procesů (Centrální evidence smluv, sledování salda případu/odběratele, sledování a kontrola lhůt fakturace, přehled o dotčených objektech, …) Automatické detailní generování předpisů pohledávek (včetně rozpočtové skladby) do ekonomického systému Většina uživatelů IS města pracuje s AA ► odlehčení ekonomickému systému Základní prvky řešení

8 PROXIO – základní prvky … II
KONSOLIDOVANÁ DATOVÁ BÁZE (KDB) Modulární systém evidencí a registrů (partnerských a majetkových …) Provázání se základními registry ISVS, nezávislost na ISVS Jedinečnost dat, bezpečnost a historizace Centrální správa dat včetně řízení oprávnění ŘEŠENÍ EKONOMIKY standardním robustním systémem MS NAVISION + MC ROZPOČET (vč.Výkaznictví) Odzkoušený add-on k NAVISION ve formě MC modulu ROZPOČET Umožňuje modelování rozpočtu až na jednotlivé logické akce - detailní rozpočet Základní prvky řešení

9 Schéma MC řešení

10 PROXIO – Technologie Třívrstvá architektura (klient, aplikační server, databázový server) Aplikační server na platformě MS Windows; přechod na technologii J2EE (od ledna 2006) Databáze: MS SQL Server 2000, ORACLE (od ledna 2006) Komunikace Klient-server na bázi WEB services Klient Win 32 bez nutnosti instalace na koncových stanicích; WWW klient pro pasivní přístup k S&P MC řešení - Technologie

11 Děkuji Vám za pozornost.
Děkuji Vám za pozornost. MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, Plzeň www. marbes.cz


Stáhnout ppt "P R O X I O konfigurovatelné řešení pro veřejnou správu"

Podobné prezentace


Reklamy Google