Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AZ - KVÍZ Jana Drahovzalová, 4.ročník UCHM (2006).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AZ - KVÍZ Jana Drahovzalová, 4.ročník UCHM (2006)."— Transkript prezentace:

1 AZ - KVÍZ Jana Drahovzalová, 4.ročník UCHM (2006)

2 Pravidla hry Hrají dvě skupiny proti sobě.
Hra má stejná pravidla jako AZ – kvíz. Skupina odpovídá na otázku, pokud ji nezodpoví, má možnost odpovídat druhá skupina. Pokud není otázka odpovězena a nějaká skupina chce přesto políčko získat, je možnost náhradní otázky. Vyhrává skupina, která spojí alespoň tři strany hracího objektu.

3 Pyramida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

4 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

5 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A B Pyramida

7 1) Proč se zemní plyn používá jako ekologické palivo?
Zemní plyn je složen ze směsi plynů: CH4 (90%), C2H6, C3H8 a C4H10 Hořením methanu, jehož zastoupení je nejvyšší, vznikají CO2 + H2O a tyto produkty jsou ekologicky nezávadné A B C Pyramida

8 2) Jaké reakce poskytují alkeny?
Reakce alkenů jsou adice na dvojnou vazbu a polymerace. A B C Pyramida

9 3) Kdo jako první navrhl strukturu benzenu?
Jako první navrhl strukturu benzenu německý chemik Kekulé 1865. (Friedrich August Kekulé von Stradonitz) A B C Pyramida

10 4) Co vzniká reakcí propenu s HBr? 2-brompropan
Daná reakce probíhá takto: A B C Pyramida

11 Alkany se vyskytují ve skupenství:
5) V jakých skupenstvích se alkany vyskytují? Alkany se vyskytují ve skupenství: - plynném : C1 – C4 - kapalném : C5 – C15 - pevném : C16 – A B C Pyramida

12 6) Jaké běžné využití alkenů znáte?
Alkeny se využívají pro výrobu polymerů (PP, PET, PE, PVC, PTFE), vulkanizaci kaučuku (výroba pryže), dozrávání ovoce, … A B C Pyramida

13 7) Jak můžeme připravit acetylen?
Acetylen se dříve připravoval z CaC2. Nyní se používá pro jeho přípravu CH4. Pyrolytická reakce probíhá dle rovnice: A B C Pyramida

14 8) Jaké zdroje aromatických uhlovodíků známe?
Zdroje aromatických uhlovodíků jsou hlavně uhlí, černouhelný dehet a ropa. A B C Pyramida

15 Danou reakcí vzniká benzylchlorid. Reakce probíhá takto:
9) Co vzniká reakcí melhylbenzenu a chloru za působení světla nebo tepla? Danou reakcí vzniká benzylchlorid. Reakce probíhá takto: A B C Pyramida

16 rektifikace = opakovaná destilace
10) Co je to rektifikace? rektifikace = opakovaná destilace A B C Pyramida

17 Zdroji jsou ropa a zemní plyn.
11) Jaké zdroje alkanů a cykloalkanů známe? Zdroji jsou ropa a zemní plyn. A B C Pyramida

18 12) Vyjmenujte všechny možné izomery pentanu.
Izomery pentanu jsou: Pentan methylbutan CH3(CH2)3CH3 2,2-dimethylpropan A B C Pyramida

19 13) Co znamená, že jsou elektrony delokalizovány a u jakých sloučenin se s tímto jevem setkáváme?
Delokalizace znamená, že π elektrony jsou rozprostřeny po celé molekule. Tento jev se vyskytuje u arenů a konjugovaných alkadienů. A B C Pyramida

20 14) Co provádím za reakci, pokud jde o hydrogenaci?
Hydrogenace je adice vodíku na násobnou vazbu. A B C Pyramida

21 15) Co vzniká reakcí propenu s vodou?
Reakcí vzniká propan-2-ol (isopropanol). A B C Pyramida

22 16) Jak lze připravit alkeny?
Alkeny připravujeme nejčastěji eliminací: a) dehydratace alkoholů b) eliminace alkylhalogenidů c) dehydrogenace alkanů A B C Pyramida

23 17) Co vzniká eliminací alkanů?
Eliminací alkanů vznikají alkeny. Reakce probíbá za vysokých teplot. A B C Pyramida

24 18) Co vzniká reakcí alkynu s vodou?
Reakcí vznikají aldehydy a ketony. A B C Pyramida

25 19) Jak se v průmyslové chemii využívají areny?
Tyto sloučeniny mají využití ve výrobě barviv, léků, pesticidů, syntetických vláken,… A B C Pyramida

26 20) Z jakého materiálu jsou plastové lahve, jestliže je na nich napsána značka PET?
Značka PET znamená: polyethylenglykoltereftalát (polyethylentereftalát), což je sloučenina vzniklá kopolymerací ethylenglykolu a kyseliny tereftalové. A B C Pyramida

27 21) Jaké fyzikální vlastnosti má benzen a ostatní aromáty?
Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického zápachu. Areny jsou kapalné látky. Vyšší areny jsou krystalické. Areny jsou nerozpustné ve vodě, ale rozpustné v nepolárních rozpouštědlech, většinou jedovaté a karcinogenní látky. A B C Pyramida

28 22) Doplňte následující reakci a uveďte o jakou reakci se jedná.
Za otazníkem se skrývá HNO3. Jedná se o substituční reakci, nitraci. A B C Pyramida

29 23) Co říká Markovnikovovo pravidlo?
Toto pravidlo říká: Při adici nesymetrického činidla H – Y na dvojnou vazbu se kladnější část činidla aduje na ten atom uhlíku dvojné vazby, který nese větší počet atomů vodíku. A B C Pyramida

30 24) K čemu se používá propan a butan?
Tyto dva plyny se používají jako palivo tam, kde není přívod zemního plynu, dále jako palivo do automobilů. Katalytickou dehydrogenací a následnou polymerací se z nich také vyrábí plasty. A B C Pyramida

31 25) Co vzniká reakcí benzenu a methylchloridu?
Touto reakcí vzniká methylbenzen a HCl. A B C Pyramida

32 26) Čím je pro nás nebezpečný benzen a vícejaderné areny?
Nebezpečné jsou pro nás páry benzenu, a to proto, že ovlivňují tvorbu červených krvinek. Areny jsou karcinogeny. A B C Pyramida

33 27) Co je to zemní plyn? Zemní plyn je směs plynů: CH4 (90% a více), C2H6, C3H8 a C4H10 obsahuje i příměs H2S. A B C Pyramida

34 28) Vysvětlete, co to je substituční reakce?
Substituční reakcí rozumíme reakci, kdy dochází k nahrazení atomu či skupiny jiným atomem či skupinou. A B C Pyramida

35 29) Jaké geometrické izomery známe?
Geometrické izomery: (Z)cis - , (E) trans – izomery A B C Pyramida

36 30) Jaké uhlovodíky nazýváme nenasycené?
Nenasycené uhlovodíky – obsahují násobnou vazbu. A B C Pyramida

37 31) Co se stane s roztokem manganistanu draselného, pokud do něho zavádíme ethyn? Nápověda: Zaměřte se na to, že jde o redoxní děj. Acetylen se bude oxidovat, což znamená, že Mn7+ se redukuje Mn4+, postupně až na Mn2+. Fialový roztok manganistanu se tedy odbarví. A B C Pyramida

38 32) Jaké konformace cyklohexanu známe?
Konformace jsou – židličková – vaničková – zkřížená vaničková A B C Pyramida

39 Isopren = 2-methylbuta-1,3-dien
33) Pojmenujte systematickým názvem sloučeninu zvanou isopren, která je základem přírodního kaučuku. Isopren = 2-methylbuta-1,3-dien A B C Pyramida

40 34) Dimethylether a ethanol mají něco společného, věděli byste co?
Tyto dvě sloučeniny, ač se to možná nezdá, mají stejný sumární vzorec. Sumární vzorec: C2H6O A B C Pyramida

41 Na obrázku je znázorněna molekula propenu.
35) Na obrázku vidíte molekulu jistého uhlovodíku.O jaký uhlovodík jde? Nápověda: Vodíky mají bílou barvu a uhlíky černou barvu. Obrázek Na obrázku je znázorněna molekula propenu. A B C Pyramida

42 Otázka

43 36) Doplňte následující reakci a uveďte o jakou reakci jde.
Jde o dehydrogenaci. Daná reakce má tvar: A B C Pyramida

44 Uhlovodíkem je aceton a se stříbrem tvoří acetylid stříbrný.
37) Stříbro tvoří s jistým uhlovodíkem výbušnou sloučeninu. O jaký uhlovodík se jedná a co to je za sloučeninu? Uhlovodíkem je aceton a se stříbrem tvoří acetylid stříbrný. A B C Pyramida

45 Použitá literatura: - K. Kolář a kol., CHEMIE II PRO GYMNÁZIA, SPN 2003 Odkazy:


Stáhnout ppt "AZ - KVÍZ Jana Drahovzalová, 4.ročník UCHM (2006)."

Podobné prezentace


Reklamy Google