Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AZ - KVÍZ Jana Drahovzalová, 4.ročník UCHM (2006).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AZ - KVÍZ Jana Drahovzalová, 4.ročník UCHM (2006)."— Transkript prezentace:

1 AZ - KVÍZ Jana Drahovzalová, 4.ročník UCHM (2006)

2 Pravidla hry Hrají dvě skupiny proti sobě. Hrají dvě skupiny proti sobě. Hra má stejná pravidla jako AZ – kvíz. Skupina odpovídá na otázku, pokud ji nezodpoví, má možnost odpovídat druhá skupina. Pokud není otázka odpovězena a nějaká skupina chce přesto políčko získat, je možnost náhradní otázky. Hra má stejná pravidla jako AZ – kvíz. Skupina odpovídá na otázku, pokud ji nezodpoví, má možnost odpovídat druhá skupina. Pokud není otázka odpovězena a nějaká skupina chce přesto políčko získat, je možnost náhradní otázky. Vyhrává skupina, která spojí alespoň tři strany hracího objektu. Vyhrává skupina, která spojí alespoň tři strany hracího objektu.

3 22 1718 28 24 192021 25262723 16 1112 1314 15 23 56 710 4 89 Pyramida 1

4 28 30 24 252627 333132 3536 37 23 29 34 A 123 4 567 89 101112 131415 22 1718 192021 16

5 123 567 101112 22 1718 28 30 24 4 89 131415 192021 252627 23 16 29 B

6 1235 67 10 1112 22 1718 24 4 89 131415 1920 212523 16 C AB Pyramida

7 1) Proč se zemní plyn používá jako ekologické palivo? Zemní plyn je složen ze směsi plynů: CH 4 (90%), C 2 H 6, C 3 H 8 a C 4 H 10 Hořením methanu, jehož zastoupení je nejvyšší, vznikají CO 2 + H 2 O a tyto produkty jsou ekologicky nezávadné ABC Pyramida

8 2) Jaké reakce poskytují alkeny? Reakce alkenů jsou adice na dvojnou vazbu a polymerace. ABC Pyramida

9 3) Kdo jako první navrhl strukturu benzenu? Jako první navrhl strukturu benzenu německý chemik Kekulé 1865. (Friedrich August Kekulé von Stradonitz) (Friedrich August Kekulé von Stradonitz) ABC Pyramida

10 4) Co vzniká reakcí propenu s HBr? 2-brompropan Daná reakce probíhá takto: ABC Pyramida

11 5) V jakých skupenstvích se alkany vyskytují? Alkany se vyskytují ve skupenství: - plynném :C1 – C4 - kapalném :C5 – C15 - pevném : C16 – - pevném : C16 – ABC Pyramida

12 6) Jaké běžné využití alkenů znáte? Alkeny se využívají pro výrobu polymerů (PP, PET, PE, PVC, PTFE), vulkanizaci kaučuku (výroba pryže), dozrávání ovoce, … ABC Pyramida

13 7) Jak můžeme připravit acetylen? Acetylen se dříve připravoval z CaC 2. Nyní se používá pro jeho přípravu CH 4. Pyrolytická reakce probíhá dle rovnice: ABC Pyramida

14 8) Jaké zdroje aromatických uhlovodíků známe? Zdroje aromatických uhlovodíků jsou hlavně uhlí, černouhelný dehet a ropa. ABC Pyramida

15 9) Co vzniká reakcí melhylbenzenu a chloru za působení světla nebo tepla? Danou reakcí vzniká benzylchlorid. Reakce probíhá takto: ABC Pyramida

16 10) Co je to rektifikace? rektifikace = opakovaná destilace ABC Pyramida

17 11) Jaké zdroje alkanů a cykloalkanů známe? Zdroji jsou ropa a zemní plyn. ABC Pyramida

18 12) Vyjmenujte všechny možné izomery pentanu. Izomery pentanu jsou: Pentan 2-methylbutan CH 3 (CH 2 ) 3 CH 3 2,2-dimethylpropan ABC Pyramida

19 13) Co znamená, že jsou elektrony delokalizovány a u jakých sloučenin se s tímto jevem setkáváme? Delokalizace znamená, že π elektrony jsou rozprostřeny po celé molekule. Tento jev se vyskytuje u arenů a konjugovaných alkadienů. ABC Pyramida

20 14) Co provádím za reakci, pokud jde o hydrogenaci? Hydrogenace je adice vodíku na násobnou vazbu. Hydrogenace je adice vodíku na násobnou vazbu. ABC Pyramida

21 15) Co vzniká reakcí propenu s vodou? Reakcí vzniká propan-2-ol (isopropanol). Reakcí vzniká propan-2-ol (isopropanol). ABC Pyramida

22 16) Jak lze připravit alkeny? Alkeny připravujeme nejčastěji eliminací: a) dehydratace alkoholů b) eliminace alkylhalogenidů c) dehydrogenace alkanů ABC Pyramida

23 17) Co vzniká eliminací alkanů? Eliminací alkanů vznikají alkeny. Reakce probíbá za vysokých teplot. ABC Pyramida

24 18) Co vzniká reakcí alkynu s vodou? Reakcí vznikají aldehydy a ketony. ABC Pyramida

25 19) Jak se v průmyslové chemii využívají areny? Tyto sloučeniny mají využití ve výrobě barviv, léků, pesticidů, syntetických vláken,… ABC Pyramida

26 20) Z jakého materiálu jsou plastové lahve, jestliže je na nich napsána značka PET? Značka PET znamená: polyethylenglykoltereftalát (polyethylentereftalát), což je sloučenina vzniklá kopolymerací ethylenglykolu a kyseliny tereftalové. ABC Pyramida

27 21) Jaké fyzikální vlastnosti má benzen a ostatní aromáty? Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického zápachu. Areny jsou kapalné látky. Vyšší areny jsou krystalické. Areny jsou nerozpustné ve vodě, ale rozpustné v nepolárních rozpouštědlech, většinou jedovaté a karcinogenní látky. ABC Pyramida

28 22) Doplňte následující reakci a uveďte o jakou reakci se jedná. Za otazníkem se skrývá HNO 3. Jedná se o substituční reakci, nitraci. ABC Pyramida

29 23) Co říká Markovnikovovo pravidlo? Toto pravidlo říká: Při adici nesymetrického činidla H – Y na dvojnou vazbu se kladnější část činidla aduje na ten atom uhlíku dvojné vazby, který nese větší počet atomů vodíku. ABC Pyramida

30 24) K čemu se používá propan a butan? Tyto dva plyny se používají jako palivo tam, kde není přívod zemního plynu, dále jako palivo do automobilů. Katalytickou dehydrogenací a následnou polymerací se z nich také vyrábí plasty. ABC Pyramida

31 Touto reakcí vzniká methylbenzen a HCl. 25) Co vzniká reakcí benzenu a methylchloridu? ABC Pyramida

32 26) Čím je pro nás nebezpečný benzen a vícejaderné areny? Nebezpečné jsou pro nás páry benzenu, a to proto, že ovlivňují tvorbu červených krvinek. Areny jsou karcinogeny. ABC Pyramida

33 27)Co je to zemní plyn? Zemní plyn je směs plynů: CH 4 (90% a více), C 2 H 6, C 3 H 8 a C 4 H 10 obsahuje i příměs H 2 S. ABC Pyramida

34 28)Vysvětlete, co to je substituční reakce? Substituční reakcí rozumíme reakci, kdy dochází k nahrazení atomu či skupiny jiným atomem či skupinou. ABC Pyramida

35 29) Jaké geometrické izomery známe? Geometrické izomery: (Z)cis -, (E) trans – izomery ABC Pyramida

36 30) Jaké uhlovodíky nazýváme nenasycené? Nenasycené uhlovodíky – obsahují násobnou vazbu. ABC Pyramida

37 31) Co se stane s roztokem manganistanu draselného, pokud do něho zavádíme ethyn? Nápověda: Zaměřte se na to, že jde o redoxní děj. Acetylen se bude oxidovat, což znamená, že Mn 7+ se redukuje Mn 4+, postupně až na Mn 2+. Fialový roztok manganistanu se tedy odbarví. Acetylen se bude oxidovat, což znamená, že Mn 7+ se redukuje Mn 4+, postupně až na Mn 2+. Fialový roztok manganistanu se tedy odbarví. ABC Pyramida

38 32) Jaké konformace cyklohexanu známe? Konformace jsou – židličková – vaničková – zkřížená vaničková ABC Pyramida

39 33) Pojmenujte systematickým názvem sloučeninu zvanou isopren, která je základem přírodního kaučuku. Isopren = 2-methylbuta-1,3-dien ABC Pyramida

40 34) Dimethylether a ethanol mají něco společného, věděli byste co? Tyto dvě sloučeniny, ač se to možná nezdá, mají stejný sumární vzorec. ABC Pyramida Sumární vzorec: C 2 H 6 O

41 35) Na obrázku vidíte molekulu jistého uhlovodíku.O jaký uhlovodík jde? Nápověda: Vodíky mají bílou barvu a uhlíky černou barvu. Na obrázku je znázorněna molekula propenu. Obrázek ABC Pyramida

42 Otázka

43 36) Doplňte následující reakci a uveďte o jakou reakci jde. Jde o dehydrogenaci. Daná reakce má tvar: ABC Pyramida

44 37) Stříbro tvoří s jistým uhlovodíkem výbušnou sloučeninu. O jaký uhlovodík se jedná a co to je za sloučeninu? Uhlovodíkem je aceton a se stříbrem tvoří acetylid stříbrný. ABC Pyramida

45 Použitá literatura: - K. Kolář a kol., CHEMIE II PRO GYMNÁZIA, SPN 2003 - K. Kolář a kol., CHEMIE II PRO GYMNÁZIA, SPN 2003Odkazy: http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/arome/vzorce /kekul.htm http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/arome/vzorce /kekul.htm


Stáhnout ppt "AZ - KVÍZ Jana Drahovzalová, 4.ročník UCHM (2006)."

Podobné prezentace


Reklamy Google