Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkon a výkonnost Tělesná cvičení jsou základním prostředkem tělesné výchovy a sportu. Mají tři stránky : 1.strukturální- jde o fáze pohybu(cyklické,acyklické,kombinované)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkon a výkonnost Tělesná cvičení jsou základním prostředkem tělesné výchovy a sportu. Mají tři stránky : 1.strukturální- jde o fáze pohybu(cyklické,acyklické,kombinované)"— Transkript prezentace:

1 Výkon a výkonnost Tělesná cvičení jsou základním prostředkem tělesné výchovy a sportu. Mají tři stránky : 1.strukturální- jde o fáze pohybu(cyklické,acyklické,kombinované) 2.procesuální- osvojení tělesných cvičení- senzomotorické učení 3.finální- výkon

2 Vymezení pojmu výkon. Výkon =práce vykonaná za jednotku času Motorický výkon Čelikovský(1989) Motorický výkon =míra realizace pohybového úkolu Dobrý(1994) Motorický výkon je výsledek určité pohybové činnosti dosažené v určitém čase a v daných podmínkách. Měkota(2007) Motorický výkon je jednotou provedení a výsledku(zadání) pohybové činnosti. Sportovní výkon je specifickým typem motorického výkonu(činnost brankáře)‏ Gajda(2006) Sportovní výkon je projevem specializovaných schopností jedince v uvědomělé pohybové činnosti,zaměřené na řešení pohybového úkolu,vymezeného pravidly sportovní disciplíny.

3 Činitelé výkonu. Výkon můžeme objasnit jako funkci(f) pohybových předpokladů(P),motivace(M) a intervenující proměnné(I). V = f(P,M,I)‏ Pohybové předpoklady(P) – motorické schopnosti,dovednosti,somatické a psychické předpoklady. Motivace(M) – soubor a integrace pohnutek k činnosti Intervenující proměnné(I) – momentální zdravotní stav,psychická pohoda,přírodní podmínky, diváci,rozhodčí.

4 Klasifikace výkonu. 1. individuální x kolektivní 2. relativně maximální výkon x absolutně maximální výkon

5 Hodnocení pohybových výkonů statisticky podle bodovacích tabulek pomocí standardizovaných stupnic 1. měřením 2. testováním 3. posuzováním

6 Pohybová výkonnost Výkonnost je schopnost podávat opakovaně výkony v určité pohybové činnosti.V ní se integruje úroveň pohybových schopností,dovedností,návyků,úroveň zvládnutí pohybové činnosti a psychické připravenosti člověka. Sportovní výkonnost je výsledkem adaptace člověka na pohybovou zátěž a jeho motivaci. Měkota(2007) Výkonnost = způsobilost (připravenost) podávat výkony v určité konkrétní činnosti,zpravidla na poměrně stabilní úrovni.

7 Druhy motorické výkonnosti. 1. Základní motorická výkonnost je připravenost podávat výkony ne v jedné,ale ve všech základních pohybových činnostech.Ty bývají součástí výkonnostních testů(baterií) a zároveň slouží jako indikátory motorických schopností. a) výkonnost jednotlivce b) výkonnost určité populace

8 Čtyři úrovně motorické výkonnosti Gymnasta20Podmiňuje úspěšnost v dílčí, fyzicky náročné činnosti Speciální Student TV10Zpravidla nejvýhodnější úroveň Svědčí o rezervách Optimální Zdravý muž 6Odpovídá centrální tendenci modální interval v běžné populaci Většinová Oslabený1Hranice motorické nedostatečnosti úroveň hraničí s patologií Minimální Typ jedince Příklad: Počet shybů CharakteristikaÚroveň výkonnosti Číselné údaje kvantifikují počet shybů na hrazdě mužů ve věku 20 – 30 let Pramen: Unifittest (6 – 60)‏

9 2. Sportovní výkonnost je způsobilost (schopnost,předpoklad) opakovaně podávat výkony v určité sportovní činnosti(zpravidla na poměrně stabilní úrovni). Sportovní výkonnost můžeme také pojímat jako předpoklad pro zdolávání nároků na sportovní výkon v tréninku a v soutěži.Je to předpoklad strukturovaný a zahrnuje tyto základní komplexní činitelé: konstituci kondici (všestranná – tělesná a psychická připravenost ke sportovnímu výkonu)‏ koordinaci a techniku kompetenci k jednání (Měkota,2007)‏

10 Klíčové faktory dlouhodobé sportovní výkonnosti 1. Pravidlo 10. let (10 000 hod. tréninku, tj. 3 hod denně po 10 let)‏ 2. Elementární pohybové dovednosti a základní sportovní dovednosti: osvojit před zahájením růstového spurtu (akcelerace): dívky 11-13let, končí obvykle v 15letech (2 roky po menarché), chlapci – od 12let, nejvíce kolem 14roku, končí obvykle v 18letech 3. Specializovaný trénink až po 10 roce 4. Základem je vývojový věk (ne chronologický).

11 Stádia sportovního tréninku 1. Fundamentální stadium (dívky 6–8 let, chlapci 6–9 let) - vše co děti dělají musí být zábavné 2. Stadium zahájení soustavného tréninku (dívky 8-11 let, chlapci 9–12 let)‏ 3. Stadium tréninku se zvýšeným úsilím (dívky 11-15 let, chlapci 12–16 let)‏ 4. Stadium tréninku s důrazem na účast v soutěžích (ženy 15-17 muži 16-18 ) 5. Trénink s důrazem na vítězství 6. Udržení celoživotní pohybové aktivity

12 Variabilita hledisek pohybové výkonnosti genetické(fylogeneze a ontogeneze)‏ bisexuální(rozdíly pohlaví)‏ geografické(populace,rasy,kontinenty)‏ socioprofesní(rodina,zaměstnání,škola)‏

13 Výkonnostní rozdíly podle pohlaví Obecně platí, že motorická výkonnost dospělých žen je o čtvrtinu nižší než výkonnost mužů. Znevýhodnění žen je největší v silových disciplínách,výkonnost podmíněná koordinačně je u obou pohlaví přibližně stejná. Výkonnostní intersexuální rozdíly ovšem souvisí s typem činnosti: Krátké běhy(30 – 60m) 80 – 85 % Skoky z místa i rozeběhu 70 - 80 % Hod obouruč 55 – 65 % Hod jednoruč 45 – 55 %

14 Sekulární trend Termínem sekulární trend se označuje základní směr vývoje určitého jevu v populaci,pozorovaný během dlouhodobé periody(seculum=století)‏ Příklady - V období 1895 – 2001 se výška postavy u nás zvýšila o 12 cm u mužů a 10 cm u žen.Současné hodnoty jsou 180,1 cm u mužů a 167,3 u žen. Na olympijských hrách byl medián 6 nejlepších závodníků v roce1904 11,20 sec, v roce 2004 9,88 sec. Sekulární trend je u obou pohlaví sportovců jednoznačně pozitivní a výrazný.

15 Měkota 2007


Stáhnout ppt "Výkon a výkonnost Tělesná cvičení jsou základním prostředkem tělesné výchovy a sportu. Mají tři stránky : 1.strukturální- jde o fáze pohybu(cyklické,acyklické,kombinované)"

Podobné prezentace


Reklamy Google