Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sport jako součást rehabilitace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sport jako součást rehabilitace"— Transkript prezentace:

1 Sport jako součást rehabilitace

2 Sport - pěkná definice z Wikipedie
Sportem rozumíme tělesná cvičení, anebo kolektivní hry, které mají za cíl rozvoj fyzické zručnosti, a také ozdravění organismu, zábavu, anebo soutěžení. Rozeznáváme registrované sporty, a tzv. sportovní aktivity, jakou je např. jogging, nebo neckiáda, nebo podobné příležitostné zábavné aktivity. Sportem se zkrátka rozumí taková sportovní činnost, která má přesná pravidla, která lze jakýmkoli způsobem kvantifikovat. Pro oficiální uznání nového sportu se zpravidla ještě požaduje uznání nějakou sportovní asociací, nebo federací.

3 (Následuje 121 uznaných sportů z kategorií: kolektivních, lehkých, míčových, orientačních, vodních, zimních, úpolových, silových a ostatních. Jejich nesourodost je obrovská, od kuliček po letecké sporty.

4 Pro potřeby rehabilitační definice vyhovuje, povšimněme si absence prvku soutěživosti jako podmínky nezbytné. Pacient si při sportování k rehabilitačním účelům má stanovit svá individuální, jasná kritéria, nadřazená pravidlům sportovním a soutěžit hlavně „sám se sebou“ vyjmenovaných sportů v encyklopedii také dobře demonstruje nepraktičnost "škatulkování" sportů pouze podle jejich názvu do kategorií z hlediska vhodnosti či nevhodnosti léčebné indikace pohybové terapie.

5 Sport jako forma pohybové činnosti je terapeuticky použitelný jak v primární prevenci, tak v terapii řady chorob. V současné době existují nezpochybnitelné důkazy o pozitivním vlivu adekvátní pohybové aktivity přinejmenším v těchto oblastech:

6 1- Syndrom inzulinové rezistence a choroby jím vzniklé či zhoršené:
diabetes mellitus II oběhové poruchy z aterosklerózy, zejména ICHS, ICHDK hypertenze a hypertonická choroba nejčastější poruchy lipidového metabolizmu

7 2- Kvalita života a soběstačnost seniorské populace
Označíme - li si zdatnost seniora pětistupňovou škálou - zdatný sportující - zcela sebeobslužný - sebeobslužný s nutností pomoci - s pomocí se zvedne z lůžka - ležící pak běžná viróza posouvá seniora o 2 stupně po dobu choroby + rekonvalescence. - sport jej udržuje déle soběstačným

8 Rozumný odporový trénink seniora
Posilovna je dnes součástí tréninku řady silových a silově rychlostních sportů, nejen vzpěračů a kulturistů (plavci, sjezdaři, tenisté..) Je známo, že u extrémně vytrvalostních sportů to výsledek spíše zhorší !! Senoři výjimka: odporový trénink zlepšuje sílu i vyrvalost , brání sarkopenii (ireverzibilní ztrátě svalové hmoty)

9 3 Psychické zdraví deprese:
po čase zvyšuje vyplavování serotonínu, pohyb je tedy "bratr SSRI antidepresiv" psychosomatická onemocnění pomocná terapie i při psychózách, odvykání závislostí

10 4 nádorová onemocnění EBM : Ca tlustého střeva, Ca mammy, Ca plic, Ca prostaty (tam ne výskyt, ale příznivější stádia),nepřímo přes snížení obezity Ca endometria Pomáhá v rehabilitaci a snížení pravděpodobnosti recidivy přinejmenším u nádorů prsu, psychol. působení všude. Zlepšuje kvalitu života u nádorových onemocnění v dlouhodobé remisi

11 5 - osteoartritis

12 6 - osteoporóza a její předstupeň osteopenie
Když požádáte specialistu aby vám řekl. co ještě smí váš pacient sportovat a co ne, setkáte se s konzistentní srozumitelnou odpovědí, eufemisticky řečeno, ne vždy… Zjednodušená verze: k osteopenii se chovejte jako by křehčí kosti neměl, k osteoporóze již ne Základní znalost: pacient potřebuje silové impulzy v dlouhé ose kostí, stačí mnohem méně času než pro kardiovaskulární zdatnost

13 ACSM doporučení pro cvičení včetně prevence osteoporózy
Děti + adolescenti Sport s nárazy na kosti: gymnastika, běh, fotbal, basketbal, posilovna 3 dny v týdnu 1 – 2x denně minut síla menší než 60 procent maxima Dospělí vytrvalost s nesením vlastní hmotnosti 3 – 5x týdně tenis, schody, běh nebo alespoň chůze střídaná během, volejbal, basketbal. Posilovna 2-3 x týdně. Cvičení 30 – 60 minut denně, zahrnující všechny svalové skupiny.

14 7- Chronická respirační onemocnění
Základem je respirační rehabilitace, sport je spíše doplňkem CHOPN: pacienti lépe snášejí ergometr či kolo než chůzi - menší arteriální hypoxémie na stejné zátěži

15 8 - Únavové syndromy Pestrá etiologie
Za současného hledání příčiny lze vyzkoušet sport mírné intenzity jako nespecif. prostředek zlepšení stavu

16 Indikační zásady jsou založeny na těchto hlavních pravidlech pohybové terapie
správná volba typu sportovní aktivity určení vhodného rozsahu, délky a týdenní četnosti zvolené aktivity

17 Kontraindikace sportu jako doplňku rehabilitace
Řídí se obdobnými pravidly jako kontraindikace sportu obecně Nutno vždy zvážit proti sobě psychický rehabilitační a obecný fyzický přínos ze sportovní aktivity proti riziku z prováděného sportu.

18 Rizika vyplývající z konkrétní volby sportu - obecná - i pro zdravého
Z hlediska statické a asymetrické zátěže, Adekvátní délka a intenzita Nerovnoměrné zatížení svalových skupin Sociální statut sportujícího a jeho rodiny ve vztahu k ekonomické náročnosti sportu.

19 Hlavní rizika při volbě sportu u pacienta
U nemocného je vždy vyšší než u jeho vrstevníkům při stejném sportu, hodnoťe benefit/riziko Příliš rychle zvyšovaná sportovní aktivita Nadměrná soutěživost Zafixování špatných hybných stereotypů Exhibicionismus jako motivace Věkové hledisko Rizika daná diagnózou

20 Věkové hledisko správné volby sportu
Mnoho pacientů si neuvědomuje postupné, plíživé zhoršování motorické koordinace s věkem. Tento proces je zpomalen u trvale sportujících seniorů, ale může se značně urychlit při výpadku sportu způsobeném chorobou. Ke zvyšování kondice do původního stavu je proto vhodné zpočátku používat pohyb s dobře zažitým stereotypem a se sníženým rizikem pádů: chůzi po rovině, později do mírného kopce, plavání, jízdu na rotopedu místo bicyklu.

21 Rizika daná diagnózou. Sportovní aktivity mají obecně preventivní vliv i u těch pacientů, kteří mají choroby se specifickými riziky při provádění sportu Epilepsie, asthma bronchiále, poruchy rytmu srdečního, dekompenzovaná skolióza, osteoporóza a řada dalších. Výběr kompromisu by měl dělat v praxi nefungující tým: rehab. lékař, fyioterapeut, tělovýchovný lékař, specialista, praktik a trenér

22 Adherence pacienta ke zvolenému sportu
Bude záviset na pozitivním emočním vztahu k zvolenému sportu, schopnosti pacienta podat jím očekávaný sportovní výkon a zdravotní schopnosti pacienta provozovat dlouhodobě jím zvolený sport. Zejména u starší populace, kdy pacient před onemocněním delší dobu nesportoval, je dlouhodobá adherence velmi nízká - limitem většinou hybný systém

23 běh střední a krátké tr. běh dlouhé tr. cyklistika horská
Sporty se středním až vysokým stupněm zatížení dynamickou i statickou zátěží Sporty se středním až vysokým stupněm zatížení dynamickou a nižším stupněm zatížení statickou zátěží Sporty se středním až vysokým stupněm zatížení statickou a nižším stupněm zatížení dynamickou zátěží Sporty s nízkým stupněm zatížení dynamickou i statickou zátěží běh střední a krátké tr. běh dlouhé tr. motosporty bowling cyklistika horská cyklistika bez kopců gymnastika kriket hokej basketbal karate golf úpolové sporty tenis rekreační kulturistika kuželky horská cyklistika fotbal, florbal jízda na koni - skoky lyže sjezd (rekr.) lyže běh bez bruslení

24 Poznámka k tabulce: znalost trendů ve sportu je žádoucí
Poznámka k tabulce: znalost trendů ve sportu je žádoucí. Například sjezdové lyžování se dnes často provozuje v týdenních cyklech, kdy je lyžař 7 a více hodin na nohou po celý týden. Sport se tak přesunul více do vytrvalostní zátěže.

25 Nejčastější metabolická onemocnění svalu při endokrinopatiích
Při tyreotoxikóze: bývá myopatie proximálně, kombinovaná s myalgií. Mizí za měsíce po uvedení do euthyreózy. Při hypothyreóze: prosáklé bolavé svaly s pomalou regenerací, ztuhlé. Svaly neschopny produkovat vyšší hladiny laktátu Steroidní myopatie při Cushingově nemoci či syndromu: úbytek bílkovin. Sval se vzpamatovává i měsíce. Svaly Addisonika (nedostatek gluko i mineralokort.) únavnost, křeče někdy i obrny. Pacienti mívají hypoglykemii i nalačno před cvič.

26 Sval diabetika Nechce pálit tuky Má nedostatek glukózy
Ještě i část metabolizuje anaerobně Asi existuje prahová hodnota intenzity, pod kterou může změna trvat roky


Stáhnout ppt "Sport jako součást rehabilitace"

Podobné prezentace


Reklamy Google