Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HTML a spol.. Nejpoužívanější formát dat textových dokumentů poskytovaných v rámci služby WWW. HTML (Hyper Text Markup Language) je jazyk pro popis struktury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HTML a spol.. Nejpoužívanější formát dat textových dokumentů poskytovaných v rámci služby WWW. HTML (Hyper Text Markup Language) je jazyk pro popis struktury."— Transkript prezentace:

1 HTML a spol.

2 Nejpoužívanější formát dat textových dokumentů poskytovaných v rámci služby WWW. HTML (Hyper Text Markup Language) je jazyk pro popis struktury dokumentu. Hypertext je textový dokument provázaný odkazy s jinými dokumenty. Jazyk HTML je definovaný v jazyce SGML (Standard Generalized Markup Language) pomocí DTD (Document Type Definition). DTD definuje elementy, které mohou být použity, a jejich chování. Poslední kompletní verze – HTML 4.01 z roku 1999 http://www.w3.org/TR/html401/ http://www.w3.org/TR/html401/ Od roku 2007 se vyvíjí HTML5 (společně s XHTML5) – je dobře použitelná

3

4 Stromová struktura HTML prvků Nadpis 1 Prvek (element) jméno elementu – uzavřené v lomených závorkách (element name) – h1 počáteční značka (start tag) – koncová značka (end tag) – tělo (content) – Nadpis 1 http://www.w3.org/TR/html5/index.html

5 Nadpis 1 Atribut (attribute) – vlastnosti elementu, zadávají se v počáteční značce v libovolném pořadí a oddělují se mezerou. jméno – id hodnota – sekce1 Každý atribut smí být u elementu uvedený maximálně jednou. http://www.w3.org/TR/html5/index.html#attribut es-1 http://www.w3.org/TR/html5/index.html#attribut es-1

6 Entity – odkazy na speciální znaky, začínají znakem & (ampersand) a končí znakem ; (středník) symbolické – jméno znaku > (greater) číselné – číslo znaku v Unicode znakové sadě > nebo > http://www.w3.org/TR/html5/named-character- references.html http://www.w3.org/TR/html5/named-character- references.html Komentáře – část textu, která není interpretována Problematické jsou implementace HTML prohlížečů, které zobrazují i syntakticky nesprávné HTML.

7 Titulek stránky Ahoj světe! 1. položka seznamu

8

9 XML (Extensible Markup Language) je obecný jazyk pro popis strukturovaných dat. Jazyk definovaný v jazyce SGML (obsahuje elementy, atributy, entity) Není definován vzhled ani interpretace dat. Pravidla zápisu: povinné záhlaví: názvy elementů malými písmeny hodnoty atributů uzavřené v uvozovkách počáteční i koncová značka je vždy povinná je-li prázdná, je možné použít stažený tvar záleží na velikosti písmen

10 slozka1 První složka slozka2 První podsložka slozka3 Další podsložka

11

12 HTML4 kvůli nepovinným prvkům má složitá pravidla zpracování složitá implementace interpreteru vizuální i sémantické značky XML rychlejší a efektivnější zpracování než HTML „Aplikace XML“ je definice interpretace XML dat. XHTML – nová aplikace HTML v jazyce XML používá stejné elementy jako HTML zjednodušená syntaxe a pravidla zpracování poslední verze 1.0 z roku 2000 (verze 1.1 ani 2.0 není a nebude dokončena) pouze sémantické značky HTML5 vývoj od roku 2007 řada nových funkcí je již implementována pouze sémantické značky syntaxe HTML i XHTML

13 je zpětně kompatibilní – lze používat už dnes formálně není založeno na SGML – výhody XHTML zlepšeno zejména: vkládání objektů do stránky (video, flash, volná kresba) formulářové prvky a rozložené formuláře odstraněny vizuální značky a atributy – výhradní použití CSS nové značky a atributy, rozšiřitelnost

14

15 elementy blokové (block-level elements) – P, H1, DIV, … řádkové (inline elements) - A, IMG, SPAN, … řádkové elementy mohou být vložené uvnitř řádkových nebo blokových blokové mohou být vložené pouze uvnitř blokových společné atributy id, class – využití pro styly nebo skriptování na straně klienta style – definice inline stylu prvku title – popisek, který se zobrazí pod myším kurzorem a další http://www.w3.org/TR/html5/elements.html#global- attributes http://www.w3.org/TR/html5/elements.html#global- attributes

16 XHTML lze odeslat jako XML (Content-type: application/xhtml+xml): Internet Explorer tento typ obsahu nepodporuje. Při syntaktické chybě se stránka vůbec nezobrazí. Pokud je XHTML odesílán jako (Content-type: text/html), se zpracuje se jako HTML: Nutné dodržet postupy pro správné zobrazení: http://www.w3.org/TR/xhtml1/#guidelines http://www.w3.org/TR/xhtml1/#guidelines U HTML 5 je to jedno – HTML a XHTML verze je jeden standard je dobré dodržovat jednotnou konvenci souboru.

17 DTD je konkrétní definice syntaxe (gramatiky) HTML dokumentu. povolené prvky, atributy a jejich hodnoty definice pravidel zanořování elementů Nejpoužívanější (X)HTML DTD: Strict (výchozí) – povoluje pouze elementy pro popis struktury, zakazuje elementy pro definici vzhledu Transitional – povoluje elementy pro definici vzhledu, zajišťuje kompatibilitu se staršími aplikacemi

18 odkaz na standardní DTD pro HTML 4: je možné definovat vlastní typy dokumentů: „Validace“ (validation) – kontrola správnosti dokumentu vzhledem k DTD http://validator.w3.org http://validator.w3.org „Validní“ dokument je dokument, který neporušuje pravidla definovaná v DTD. Validní dokument by měl být všemi prohlížeči interpretován stejně.

19 HTML 5 XHTML Strict Prohlížeče obvykle zobrazí i dokumenty, které neodpovídají DTD a pokusí se chyby opravit / ignorovat. Výsledek se může lišit podle prohlížeče – chování není standardizované.

20 Rámce (rozdělené okno, frameset) jsou zrušeny. U nových projektů by se měla používat verze HTML5 nebo HTML4 Strict. Prakticky není důvod nepoužívat XHTML. Jednodušší a přísnější pravidla = jednodušší život a méně chyb Pokud je XHTML dokument odesílán jako HTML, pak se zpracuje stejně jako HTML dokument. Současně je možné využít XML parser. DTD a validita stránek jsou velmi důležité zejména pro Internet Explorer

21 HTML Strict a HTML 5 nemá vizuální značky, neumožňuje změnit vzhled dokumentu. XHTML je jazyk pro popis sémantiky a struktury dokumentu. Pro změnu vzhledu dokumentu se používají externí styly definované v jazyce CSS. CSS (Cascading Style Sheets) je jazyk pro definici pravidel formátování dokumentu. Poslední verze je CSS 2.1 z roku 2007 http://www.w3.org/TR/CSS21/ http://www.w3.org/TR/CSS21/ CSS3 je ve vývoji, ale řada vlastností je již podporována.

22 IE podporuje CSS2 od verze 8, podpora CSS3 je částečná od verze 10 http://www.w3.org/TR/CSS/ http://acid3.acidtests.org/ http://css3test.com/ http://tools.css3.info/selectors-test/test.html Pomocí stylů se mění zobrazení jednotlivých prvků HTML dokumentu. Styly nahrazují zrušené značky a atributy: FONT, BASEFONT, BIG, CENTER, S, STRIKE, U, …

23 Pomocí stylů je možné nastavit písmo (řez, velikost, barva, zarovnání) barvy, pozadí, obrázky na pozadí rámečky, odsazení, velikosti… Při formátování HTML dokumentu je klíčové myslet na rozdíl mezi oknem prohlížeče a papírem. Je nevhodné používat pevné velikosti a pozice. Není ideální používat rozměry v pixelech. Je dobré brát v úvahu, že každý má jinak velké okno prohlížeče.

24 www.w3.org/community/webed/wiki/ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web https://developers.google.com/university/ http://reference.sitepoint.com/css http://www.w3c.org Základní kroky tvorby WWW stránek: ujasnit si smysl a obsah navrhnout strukturu stránek navrhnout rozložení obsahu napsat HTML a potom CSS

25

26 Při formátování HTML dokumentu je klíčové myslet na rozdíl mezi oknem prohlížeče a papírem. Syntaxe CSS: selector {vlastnost: hodnota;} Příklad: body {color: black;} za složenými závorkami se nepíše ; Selektor: jméno elementu – h1 {color: white} třída (class) -.table_list {width: 100%} id - #input_name {width: 40px}

27 Selektor: li, a – pro elementy a li a – pro elementy uvnitř li>a – pro elementy přímo uvnitř li.menu – elementy třídy 'menu'.menu – pro elementy třídy 'menu' Pseudo-třídy hover, active, focus, link, visited, nth-child, … li a:visited – navštívený odkaz uvnitř li li.menu a#prvni:link – nenavštívený odkaz s id 'prvni' v třídy 'menu'

28 Externí soubor(y): nejvýhodnější, styl celého webu je na jednom místě odkaz pomocí selectoru (prvek, class, id) Uvnitř stránky: body {color: green}; … používá se ke zrychlení načtení stránky Inline (uvnitř HTML): … nezapisuje se selector má nejvyšší prioritu

29 Styl se dědí z nadřazeného prvku na podřazený – nejvyšší prvek je. Při konfliktu vyhrává to, co je danému prvku nejblíže. Další konflikty se řeší podle priority: inline styl (atribut style) styl ve stránce (prvek ) externí styl id třída

30 body {color: grey; background: #eeeeee;} h3 {background: #cccccc; color: red;}.modry {color: blue;} #jediny {color: white;} h3.fialovy {color: magenta;}.cerny {color: black} první druhý třetí čtvrtý pátý šestý

31 na obrazovce se barvy míchají aditivně nastavení barvy je možné názvem – black, white, blue… složkami – rgb(255, 0, 0) číslem v 16 soustavě – #FF0000 složkové zadání udává intenzitu složky rgb(255, 255, 255) nebo #FFFFFF je tedy bílá zkrácený zápis #FFF na papíře se barvy míchají subtraktivně barva na papíře odráží světlo

32 velikost: šířka/výška – width/height odsazení: odsazení – margin rámeček – border vyplnění – padding margin je okolo HTML prvku padding je uvnitř HTML prvku border je uvnitř HTML prvku

33 Prvek head může obsahovat následující prvky: title – nastavení záhlaví stránky - povinné meta - nastavení informací o stránce (metadata) – povinné (např. pro uložení stránky): style – vložení stylu do stránky link – definice souvisejících souborů (nejčastěji používaný je externí styl) script – vložení skriptu nebo odkazu na skript na spuštěný na straně klienta (dnes jen Javascript)

34

35 Proč se nesmí počáteční a koncové značky HTML prvků křížit? Co se stane, když není u HTML dokumentu uvedeno { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/12/3651451/slides/slide_35.jpg", "name": "Proč se nesmí počáteční a koncové značky HTML prvků křížit.", "description": "Co se stane, když není u HTML dokumentu uvedeno


Stáhnout ppt "HTML a spol.. Nejpoužívanější formát dat textových dokumentů poskytovaných v rámci služby WWW. HTML (Hyper Text Markup Language) je jazyk pro popis struktury."

Podobné prezentace


Reklamy Google