Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Roztroušená skleróza kdo má být léčen interferony?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Roztroušená skleróza kdo má být léčen interferony?"— Transkript prezentace:

1 Roztroušená skleróza kdo má být léčen interferony?
Eva Havrdová Neurologická klinika 1.LF UK

2 Co jsme věděli RS nikdy nespí RS je nutno ovlivňovat trvale
Je přítomna demyelinizace i axonální ztráta Odpověď na léky je individuální V situaci významné invalidity není imunomodulační léčba efektivní

3 Co jsme dělali Léčba atak, které pacienta obtěžují – methylprednisolon 3-5g Dlouhodobá terapie disease-modifying drugs u velmi aktivní choroby (hodnoceno počty relapsů) Užití mitoxantronu u velmi rychle progredující RS

4 Co jsme se naučili  Axonální ztráta je velmi časným rysem RS – rezervy jsou brzy vyčerpány T2 Atrofie Black holes T1 MRI, ž, 23 let, 1. příznak (CIS)

5 Co jsme se naučili  Benigní RS je možno hodnotit pouze retrospektivně – jde o chorobu trvající i více let!

6 Progrese RS bez léčby Přirozený průběh: Doba do EDSS 6 (n=902)
Konverze RR MS v progresivní MS 100 Trvání RS v letech % 1–5 12.1 6– 11– 16– 80 60 40 20 10 20 30 40 50 Čas (roky) Adapted by permission of Oxford University Press from Weinshenker BG et al. Brain. 1989;112:

7 Co jsme se naučili  Zavedení léčby v době diagnózy klinicky izolovaného syndromu (CIS) může oddálit rozvoj RS

8 Studie BENEFIT: Betaferon versus placebo po CIS - doba do 2. ataky
45% p<0.0001 Risk reduction* of 50% over 2 years (hazard ratio= 0.5) * by adjusted proportional hazards regression Placebo Clinically Definite MS (%) 25% + 363 days: + 142% Day 255 Day 618 28% Betaferon The BENEFIT Study Group Time (days)

9 Co jsme se naučili  Je-li zavedena léčba, a přesto se objeví aktivita choroby, je nutno léčbu změnit nebo zintenzivnit (úloha MRI, úloha neutralizačních protilátek v případě IFNB)  Rozšířil se rozsah léčebných možností – natalizumab (účinnost dvojnásobná oproti DMDs, nutné pečlivé sledování NÚ)

10 Annualized Relapse Rate (95% CI)
Pokles počtu relapsů při terapii natalizumabem Placebo n=315 Natalizumab n=627 1.0 0.78 0.73 0.9 0.67 P<0.0001 0.8 P<0.0001 P<0.0001 0.7 0.6 66% Annualized Relapse Rate (95% CI) 0.5 68% 70% 0.4 0.27 0.23 0.20 0.3 0.2 0.1 0.0 Year 0-2 Year 0-1 Year 1-2 FDA per subject mean relapse rate at 2 years = 0.67 for placebo and 0.22 for natalizumab (67% reduction)

11 Co bychom měli dělat Diagnostikovat VČAS (při prvních příznacích podezřelých z RS: MRI, likvor event. EP)  léčba MP, posouzení prognosticky nepříznivých faktorů : pozitivní MRI (Gd+ ! ) a OCB, reziduum v klinickém nálezu, motorická ataka  Zahájení léčby IFNB

12 Co bychom měli dělat  Pacient neprofitující z léčby (ataky, progrese EDSS, MRI aktivita)  změna léčby : zvýšení dávky IFNB, jiné DMD, natalizumab, pulsy methylprednisolonu, pulsy cytostatika (a methylprednisolonu) + Sledování a prevence NÚ (KO, JT, NABs, MRI, hodnocení PML) Posouzení efektu klinicky !

13 K zapamatování Včasná diagnostika
Včasné zahájení léčby – všechny DMD mají největší efekt při EDDS < 3,5 ! Změna léčby při nedostatečném profitu Sledování efektu Prevence NÚ Rehabilitace

14 Závěry RS je dnes u většiny pacientů možno léčebně ovlivnit
Není zatím možno ovlivnit axonální zrátu, proto imunomodulační léčbu nelze odkládat na pokročilá stadia nemoci

15 Otázky ? Odpovědi !


Stáhnout ppt "Roztroušená skleróza kdo má být léčen interferony?"

Podobné prezentace


Reklamy Google