Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentation Development life cycle (DADI). 2 Description - popis prostředí a záměrů –popis firemního prostředí –definice cílů a předpokládaných přínosů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentation Development life cycle (DADI). 2 Description - popis prostředí a záměrů –popis firemního prostředí –definice cílů a předpokládaných přínosů."— Transkript prezentace:

1 Prezentation Development life cycle (DADI)

2 2 Description - popis prostředí a záměrů –popis firemního prostředí –definice cílů a předpokládaných přínosů –identifikace příjemců informací –specifikace prezentovaných informací Architecture - informační architektura prezentace firmy –specifikace typů dokumentů –specifikace a zajištění dostupnosti zdrojových dat –identifikace cílových skupin příjemců informací v dokumentech –informační struktura jednotlivých typů dokumentů a případný návrh interakce - zpětné vazby –informační a časové vazby mezi dokumenty

3 3 Development - tvorba prezentačních materiálů –volba postupů, zajištění organizace (vlastní nebo formou zakázky) –volba nástrojů (HW, SW, lidi) –využití prototypingu nebo již hotových produktů –grafický design - grafická struktura dokumentů papírové dokumenty: náčrty a makety dokumentů elektronické dokumenty: flow chart diagramy - storyboard) Implementace - výroba, distribuce, testování –kontrola, testování –osvit, tisk, vypalování, zveřejnění stránek –distribuce –výuka "k používání" (u elektronických dokumentů)

4 4 Jaké jsou cíle propagace? (mission) Kolik můžeme investovat? (money) Jaká zpráva by měla být odeslána? (message) Jaká media by měla být použita? (media) Jak by se měly hodnotit výsledky? (measurement)

5 5 Jaké jsou cíle propagace? (mission) Kolik můžeme investovat? (money) Jaká zpráva by měla být odeslána? (message) Jaká media by měla být použita? (media) Jak by se měly hodnotit výsledky? (measurement)

6 6 stadiu životního cyklu výrobku – nové výrobky většinou získávají větší rozpočet, aby dosáhly informovanosti a přiměly zákazníka je vyzkoušet. Naopak zavedené značky jsou podporovány nižším rozpočtem, zpravidla stanovovaným na základě výše obratu. podílu na trhu a spotřebitelské základně – značky s vysokým podílem na trhu obvykle nevyžadují tak vysoké procento z příjmů pro udržení svého podílu na trhu. konkurenci a seskupení – na trhu s větším počtem konkurentů a s vysokými výdaji na propagaci se musí značka inzerovat s větší intenzitou, aby ji bylo slyšet „v šumu trhu“. frekvenci propagace – na rozpočet má samozřejmě také vliv nezbytné opakování zprávy pro prosazení u spotřebitelů nahraditelnosti projektů – značky v třídách hromadných produktů (alkohol, cigarety, nealko nápoje atd.) vyžadují pro vytvoření odlišného image intenzivnější propagaci.

7 7 Při výběru média je důležité brát ohled na: zvyky cílových příjemců pokud jde o média produkt - různé druhy médií mají různý potenciál co do předvedení, vizualizace, důvěryhodnost a barvy zpráva - dle obsahu zprávy a také dle určení cílového trhu (např. kruhy odborné ) náklady - vzhledem k různým cenám za reklamu v médiích se používá rozpočítávání nákladů na dosažení 1000 osob nosičem.

8 8 Předběžné nebo průběžné hodnocení reklamy se provádí na následujících ukazatelích: komunikační účinek - testování odezvy, kterou reklama vyvolá u spotřebitele. Provádí se před vysíláním a po vysílání, někdy i průběžně. Výsledkem je porovnání dosažené odezvy u zákazníků ve zlepšení přístupu k firmě nebo výrobku. měření odezvy v psychice zákazníka - odraz působení na psychiku zákazníka. Provádí se na skupinkách vybraných zákazníků a sleduje se podvědomí zákazníka a jeho znalost výrobku na který byla reklama realizována. test tištěné reklamy – tiskovina je rozdávána vybranému vzorku respondentů a ti jsou následně kontaktováni a jsou jim položeny otázky týkající se reklamy (zkoumá se kolik % reklamu vůbec zaznamenalo, kolik % si ji přečetlo atd.). předběžný test vysílaných reklam - před celoplošnou projekcí je vzorku populace promítnuta reklama a cílem je poznat, jak připravený šot upoutá diváka. odezva následující den - test se ověřuje bez předchozího upozornění vybraným respondentům 24 hodin po odvysílání zkušebního spotu. Sleduje se, jaké procento respondentů je schopno identifikovat název výrobku a jeho výrobce. Průměr odezvy bývá kolem 24 %. měření fyziologické reakce spotřebitele - provádí se na lékařských přístrojích, kterými se testuje vybraný vzorek respondentů ve vztahu k podnětům dráždění. Má formu laboratorního testu. Následné testování po ukončení etapy nebo celé kampaně - provádí se především testování “Odrazu reklamy na tržbách z prodeje”

9 Prezentation Development life cycle (DADI)


Stáhnout ppt "Prezentation Development life cycle (DADI). 2 Description - popis prostředí a záměrů –popis firemního prostředí –definice cílů a předpokládaných přínosů."

Podobné prezentace


Reklamy Google