Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo:ICT-12A Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 12 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12A-12 Téma vzdělávacího materiálu: Překlady II. Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace k objasnění skladby a provádění cihelných nadpraží; žáci mají k dispozici učebnice a nakopírované obrázky nadpraží z plných cihel Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor zedník Datum vytvoření: 2. 1. 2013 Ověření ve výuce: 9. 1. 2013

2 C I H E L N Á N A D P R A Ž Í cihelné rovné nadpraží cihelné klenuté nadpraží nadpraží systému POROTHERM

3 C I H E L N Á N A D P R A Ž Í dnes se uplatňují jen ojediněle (u adaptací, rekonstrukcí) dříve byla nejčastěji používaným druhem nadpraží až do světlosti 3 000 mm cihelná nadpraží se zhotovovala jako  klenutá se zakřivenou spodní plochou  klenutá s rovnou spodní plochou  vyztužená páskovou ocelí

4 C I H E L N Á N A D P R A Ž Í Obr. 1. Cihelné klenuté nadpraží se zakřivenou spodní plochou 1 - zapuštěná patka klenby, 2 - klenutý cihelný pás, 3 - ramenát, 4 - klíny 5 - příčný trámek, 6 - sloupek, 7 - vzpěra, L - světlost otvoru 3000 mm

5 C I H E L N Á N A D P R A Ž Í Obr. 2. Cihelné rovné nadpraží 1 - zapuštěná patka klenby, 2 - rovný cihelný pás, 3 - maltové lože v segmentu o vzepětí 30 až 50 mm, 4 - bednění, L - světlost otvoru (max. 1200 mm)

6 C I H E L N Á N A D P R A Ž Í Obr. 3. Cihelné rovné nadpraží vyztužené páskovou ocelí 1 - cihly, 2 - pásková ocel 20 x 1 až 30 x 2 mm, L - světlost otvoru (max.1800 mm)

7 C I H E L N Á N A D P R A Ž Í Obr. 4. Obr. 5.

8 C I H E L N Á N A D P R A Ž Í KERAMICKÉ PŘEKLADY POROTHERM Výhody keramických překladů variabilita pro různé tloušťky zdi snadná ruční manipulace zvýšený tepelný odpor nejnižší spotřeba oceli (v porovnání s ostatními druhy) jsou součástí kompletního systému POROTHERM Druhy keramických překladů ploché úzké 23,8

9 C I H E L N Á N A D P R A Ž Í PLOCHÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY POROTHERM Ploché překlady jsou tyčového tvaru z keramických tvarovek „UV“ do jejich žlábku je vložena a zabetonovaná výztuž výška překladu je 71 mm vyrábějí se v délkovém modulu l = 250 mm od 750 do 3 000 mm nejsou nosné samy o sobě, nosnými se stávají teprve ve spojení s nad nimi vybetonovanou či vyzděnou spolupůsobící nadezdívkou - tlakovou zónou; překlad se nazývá spřažený ukládají se do lože z CM tloušťky 10 mm

10 C I H E L N Á N A D P R A Ž Í PLOCHÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY POROTHERM Obr. 6. Příklady skládání překladů POROTHERM na různé tloušťky zdiva

11 C I H E L N Á N A D P R A Ž Í PLOCHÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY POROTHERM Obr. 7. Uložení plochých překladů POROTHERM

12 C I H E L N Á N A D P R A Ž Í ÚZKÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY POROTHERM Úzké překlady osazují se na zdivo svou užší stranou tj. na výšku osazují se do lože z CM jsou plně nosné u líce obou podpor se zafixují vázacím drátem proti překlopení předepsané min. délky uložení do délky 1 750 mm ……………......... 125 mm délky 2 000 až 2 250 mm ……........ 200 mm 2 500 mm a delší ………………………. 250 mm

13 C I H E L N Á N A D P R A Ž Í ÚZKÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY POROTHERM Obr. 8. Příklady skládání plně nosných překladů POROTHERM 23,8

14 Použité zdroje Seznam použité literatury HÁJEK, Václav, Petr HÁJEK a Jaroslav PAVLIS. Pozemní stavitelství pro 1. ročník SPŠ stavebních. 3., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 1995, 158 s. ISBN 80-859-2007-7. Obrázkový materiál Obr. 1. - 3. HÁJEK, Václav, Petr HÁJEK a Jaroslav PAVLIS. Pozemní stavitelství pro 1. ročník SPŠ stavebních. 3., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 1995, 158 s. ISBN 80-859-2007-7 Obr. 6., 8. - TIBITANZL, Otomar. Stavební materiály I: pro střední odborná učiliště. 3., přeprac. vyd. Praha: Sobotáles, 2007, 96 s. ISBN 978-80-86817-20-0. Obr. 4. - 5. a 7. MICHALČÍKOVÁ, Pavla

15

16 Ověření prezentace č. 12 1.Jak se nazývá dřevěné bednění pomocí kterého se vyzdívá klenuté cihelné nadpraží? 2.Čím se dříve vyztužovalo rovné cihelné nadpraží z plných cihel? 3.Vyjmenuj některé výhody použití keramických překladů POROTHERM? 4.V jakém délkovém modulu se vyrábějí keramické překlady POROTHERM? 5.Vysvětli pojem spřažený překlad. 6.Nakresli a popiš plochý překlad POROTHERM. 7.Jaká je výška úzkých překladů POROTHERM? 8.Jak zajišťujeme úzké překlady proti překlopení?


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google