Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní finance 5. Devizové operace:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní finance 5. Devizové operace:"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní finance 5. Devizové operace:
forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace.

2 Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou měnu za kurz předem dohodnutý zúčastněnými stranami. Vypořádání obchodu proběhne s forwardovou valutou (tedy delší než 2 pracovní dny od data sjednání obchodu) v době dospělosti kontraktu. Cílová skupina Fyzické osoby podnikatelé i právnické osoby, tuzemci i cizozemci, požadující zajištění měnového rizika vyplývající z možného negativního vývoje konkrétního měnového kurzu.

3 Měnový forward Charakteristika
Minimální objem jednoho obchodu činí 20 000 USD nebo ekvivalent této částky v jiné měně obchodované na mezibankovním trhu. Měnový forward lze sjednat ve všech měnách uvedených na kurzovním lístku, též v kombinaci s hladkou platbou, dokumentárním inkasem či dokumentárním akreditivem. Obchod je vždy uzavírán telefonicky s dealerem Klientských obchodů. Klient obdrží ke kontrole konfirmaci uzavřeného obchodu obsahující sjednané parametry obchodu. Rizika Zisk nebo ztráta z cizoměnových transakcí je ovlivněn pohybem směnných kurzů.

4 Měnový forward Příklad
Klient s bankou uzavřel měnový forward. Klient prodává 1 mil. EUR, kupuje CZK, vypořádání obchodu za 1 měsíc. Sjednaný forwardový kurz FR 27,950. V den vypořádání je aktuální spotový kurz SR 28,000. Byl-li obchod sjednán jako spekulativní, pak klient jeho uzavřením utrpěl ztrátu 50 000 CZK. Byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění. Zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou kurzu, která by mu způsobila vážné finanční problémy nebo v krajním případě i bankrot.

5 Kotace forwardového kursu
1+IRCZK,D*t/360 FR(CZK/EUR)BID=SR(CZK/EUR)BID * 1+IREUR,L*t/360 1+IRCZK,L*t/360 FR(CZK/EUR)ASK=SR(CZK/EUR)ASK * 1+IREUR,D*t/360 kde : FR - forwardový kurs SR - spotový kurs IR - úrok.sazby depozitní a zápujční, D,L t doba splatnosti forwardového kontraktu v počtu dní

6 Parita úrokové míry Krytá úroková parita Nekrytá úroková parita
SR * (1 + IRD) = (1+ IRF) * SRe Nekrytá úroková parita SR * (1 + IRD) = (1+ IRF) * FR

7 Forwardový obchod Operace prostřednictvím OTC, délka nejčastěji do 1 roku Při přímé kotaci by měl forwardový kurs odpovídat součinu spotového kursu a poměru úrokových faktorů pro domácí a zahraniční měnu S délkou dospělosti/maturity/ roste spread / klesá výhodnost pro klienta/ Operace nejsou standardizovány, banky určují technické minimum /20 tis. EUR/

8 Uzavřená a otevřená devizová pozice
Kriteria hodnocení devizové pozice Kvantitativní výše Doba dospělosti Způsob a výše úročení

9 Uzavřená a otevřená devizová pozice
Příklad uzavřené devizové pozice: /banka/ aktiva pasiva devizový úvěr klientovi termínový vklad 1 mil. EUR 1 mil. EUR splatnost k k Fix úrok sazba 5% fix úrok sazba 5% Porušení každého z kriterií znamená otevření pozice

10 Uzavřená a otevřená devizová pozice
Příklad 1. otevřená devizová pozice: /banka/ aktiva pasiva devizový úvěr klientovi termínový vklad 0,8 mil. EUR 1 mil. EUR splatnost k k Fix úrok sazba 5% fix úrok sazba 5% Porušení kriteria stejné výše devizových aktiv a pasiv Pozice krátká, v době splatnosti koupit 0,2 mil * (1+0,5) EUR na devizovém trhu Spekulace na znehodnocení EUR

11 Uzavřená a otevřená devizová pozice
Příklad 2. otevřená devizová pozice: /banka/ aktiva pasiva devizový úvěr klientovi termínový vklad 1 mil. EUR 1 mil. EUR splatnost k k Fix úrok sazba 5% fix úrok sazba 5% Porušení stejné doby splatnosti Ke koupit 1 mil EUR do Spekulace na zhodnocení EUR

12 Uzavřená a otevřená devizová pozice
Příklad 3. otevřené devizové pozice: /banka/ aktiva pasiva devizový úvěr klientovi termínový vklad 1 mil. EUR 1 mil. EUR splatnost k k Úrok LIBOR +1% fix úrok sazba 5% Porušení stejného úročení devizových aktiv a pasiv Spojení kursového a úrokového rizika Spekulace na růst úrokových sazeb i na zhodnocení EUR

13 Zajištění otevřené devizové pozice hedging
Otázky k volbě hedgingu: Jak zajistit otevřenou devizovou pozici? Jaký je rozdíl mezi krátkou a dlouhou pozicí? Jak hedgeovat? Kdy hedgeovat? Hedging na spotovém a forwardovém trhu a/ zajištění dlouhé pozice forwardovou operací b/ zajištění dlouhé pozice pomocí peněžního trhu c/ zajištění krátké devizové pozice forwardovou operací nebo pomocí peněžního trhu /líný hedger/

14 Zajištění dlouhé pozice forwardovou operací
aktiva /banka / pasiva Směnka v EUR depozita v CZK 1,05 mil. EUR Z mil. EUR splatnost k k Zajištění rozvahy na očekávaný pokles CZK forwardovým prodejem 1,05 mil. EUR při kursu FRBID kotovaném kupujícím- podrozvaha: Forward prodej EUR 1,05 mil EUR FR (CZK/EUR)BID splatno k

15 Hedging dlouhé pozice pomocí peněžního trhu
POSTUP Přijetí úvěru v EUR Konverze do CZK na spotovém trhu Vytvoření termínovaného depozita v korunách u jiné banky

16 Hedging v dlouhé pozici pomocí peněžního trhu – schema bilance
Aktiva /banka / pasiva Směnka v EUR 1,05 mil. EUR splatnost k Termínový vklad v CZK Úvěr v EUR Splatno k splatno k výše vkladu: výše úvěru: 1,05 mil. EUR 1,05 mil. EUR * SRBID 1+ IR EUR,L * t/ IR EUR,L * t/360

17 Hedging v krátké pozici pomocí forwardu – schema bilance
Aktiva /banka / pasiva devizový závazek v EUR 2,2 mil. EUR splatnost k Forwardový nákup EUR 2,2 mil.EUR FR(CZK/EUR) ASK Splatno k

18 Hedging v krátké pozici pomocí peněžního trhu – schema bilance
Aktiva /banka / pasiva devizový závazek v EUR 2,2 mil. EUR splatnost k Termínový vklad v EUR Úvěr v CZK Splatno k splatno k výše vkladu: výše úvěru: 2,2 mil. EUR 2,2 mil. EUR * SR ASK 1+ IR EUR,D * t/ IR EUR,D * t/360

19 Swapové operace Swapová operace je časově omezená výměna prostředků v jedné měně za prostředky v druhé měně a následným převodem zpět /bance/ při pevně stanovených kurzech obou měn . swap, swapová operace prodej/nákup jedné měny za měnu druhou s jejím následným zpětným odkoupením/prodejem po určité době za předem dohodnutý kurs

20 Swapové operace Devizové swapy dvou různých měn – foreign exchange swaps Měnové swapy – currency swaps Měnově úrokové swapy – cross currency interest rate swaps

21 Swapové operace Devizové swapy dvou různých měn – v jediném okamžiku dvě operace na stejnou částku se stejnou protistranou Typy swapů Kombinace spot a forward Forward – forward Velmi krátké swapy/owernight/

22 Kotace swapových sazeb
(IRCZK,D – IREUR,L) * t /360 SWAP RATE BID= * SRMID 1 + IREUR,L) * t /360 klient devizu promptně nakupuje a termínově prodává zpět/bance/ (IRCZK,L – IREUR,D) * t /360 SWAP RATE ASK = * SRMID 1 + IREUR,D) * t /360 klient devizu prodává promptně a nakupuje zpět termínově Kde SR MID je spotový kurs střed

23 Swapové operace Měnové swapy – currency swaps
Měnově úrokové swapy – cross currency interest rate swaps

24 Měnové swapy – currency swaps Měnově úrokové swapy – cross currency interest rate swaps
Umožňují konverze pravidelných /úrokových/ plateb z jedné měny do druhé Swapují se jistiny i opakující se platby/úrokové/ Fixed to fixed swap Floating to floating Fixed to floating /and vice versa/

25 Fixed to fixed swap - příklad
Česká firma získá 10 mil. EUR na pětiletý úvěr, za který platí 5% p.a. v pololetních splátkách. Eliminuje kursové riziko úrokových plateb konverzí úvěru na 240 mil Kč ve swapovém domě/dcera banky/, který pololetně za 3,5% z 240 mil Kč provádí platby 2,5 % pololetních úroků z 10 mil. EUR po dobu 5 let. Za 5 let vrací swapový dům české firmě 10 mil. EUR za 240 mil Kč bez ohledu na spotový kurs.

26 Fix to floating příklad
Česká firma získá úvěr 10 mil. EUR na 5 let za fix 5% p.a. Její domácí příjmy v CZK silně cyklicky kolísají a proto nabízí swapovém u domu za provádění pololetních úrokových plateb 2,5% v EUR pohyblivou úrokovou sazbu PRIBOR + 1pct. bod /marže jako riziková přirážka/

27 Úkoly k procvičení Vypočítejte kotaci forwardového kursu podle aktuálních údajů z peněžního trhu ČR Vypočítejte kotaci swapového kursu podle aktuálních údajů z peněžního trhu ČR


Stáhnout ppt "Mezinárodní finance 5. Devizové operace:"

Podobné prezentace


Reklamy Google