Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zavedení mýtného v centru Prahy Autoři:Ing. Zdeněk Říha, Fakulta dopravní ČVUT Ing. Jan Dytrych, Fakulta dopravní ČVUT Fakulta dopravní ČVUT Od koněspřežné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zavedení mýtného v centru Prahy Autoři:Ing. Zdeněk Říha, Fakulta dopravní ČVUT Ing. Jan Dytrych, Fakulta dopravní ČVUT Fakulta dopravní ČVUT Od koněspřežné."— Transkript prezentace:

1 Zavedení mýtného v centru Prahy Autoři:Ing. Zdeněk Říha, Fakulta dopravní ČVUT Ing. Jan Dytrych, Fakulta dopravní ČVUT Fakulta dopravní ČVUT Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům 16.-18. 4. 2007, Praha, FD ČVUT

2 HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVNÍ SITUACE V PRAZE Pozvolný nárůst počtu vozidel až do konce 80. let 20. století, nedostatečné tempo modernizace a nekoncepčnost rozvoje silniční sítě Prudký nárůst počtu registrovaných vozidel po roce 1990 Nárůst dopravních výkonů: v roce 1990…… 7,3 mil. vozokm/průměrný pracovní den (0-24h) v roce 2000…… 16,6 mil. vozokm/průměrný pracovní den (0-24h) v roce 2003…… 18,8 mil. vozokm/průměrný pracovní den (0-24h) Následkem jsou stále četnější rozsáhlejší a déletrvající kongesce, proto je třeba individuální automobilovou dopravu regulovat

3 PŘÍKLADY ZPOPLATNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ Londýn- zpoplatněno od roku 2003, technologie ANPR – odečítání registračních značek bez jednotky ve vozidle (OBU – On Board Unit) - standardní sazba 5 GBP/den, sleva pro rezidenty, abonenty, zdarma pro vozidla záchranných služeb, taxi… - snížení kongescí a časových ztrát uživatelů automobilů - zlepšení služeb městské hromadné dopravy Trondheim- zpoplatněno od roku 1991 - mýtné vybíráno formou předplaceného kreditu z OBU Singapur- od roku 1975 manuální výběr, od 1998 elektronický Progress - výzkumný projekt EU na zpoplatnění místních komunikací - zúčastněny města Bristol, Kodaň, Edinburgh, Janov, Gothenburg, Helsinki, Řím a Trondheim - zkoumány technologické možnosti (ANPR-rozeznávání značek, GNSS/CN, DSRC) a obecná přijatelnost mýtného

4 MOTIVACE A CÍLE ZAVEDENÍ MÝTNÉHO Motivace k zavedení zpoplatnění Možnost internalizace externích nákladů dopravy, tj. jejich převedení na uživatele Možnost internalizace externích nákladů dopravy, tj. jejich převedení na uživatele Snížení negativních vlivů dopravy v centru města Snížení negativních vlivů dopravy v centru města Potřeba zvýšení efektivity dopravy v centru Prahy Potřeba zvýšení efektivity dopravy v centru Prahy Cíle zavedení mýtného Omezení kongescí a s tím souvisejících časových ztrát uživatelů osobních automobilů a MHD Omezení kongescí a s tím souvisejících časových ztrát uživatelů osobních automobilů a MHD Snížení intenzit provozu a negativních vlivů dopravy na životní prostředí ve městě (výfukové plyny, hluk, vibrace, dopravní nehody) Snížení intenzit provozu a negativních vlivů dopravy na životní prostředí ve městě (výfukové plyny, hluk, vibrace, dopravní nehody) Zvýšení příjmů do městského rozpočtu a jejich následné investování do dopravního systému, zejména do dopravy veřejné Zvýšení příjmů do městského rozpočtu a jejich následné investování do dopravního systému, zejména do dopravy veřejné

5 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA základním východiskem je předpoklad, že stanovení výše mýtného je politickou (společenskou) volbou k internalizaci a stanovení poplatku bude využita metoda standardů životního prostředí snížení intenzit individuální automobilové dopravy T............čistý příjem veřejných rozpočtů z mýtného

6 POLITICKÝ PROCES PŘI ZAVÁDĚNÍ MÝTNÉHO Zavedení mýtného ANONE Politická volba Možnost využití referenda Výše mýtného Pohyblivá výše Intenzita dopravy Čistý příjem Využití prostředků Zájmy města Možnosti využití - účelové: financování MHD dopravní infrastruktura města jiné využití

7 PŘEDPOKLAD POKLESU INTENZIT DOPRAVY Použili byste svůj automobil při cestě do PPR, kdyby se platilo za den: Výše poplatku četnost% zastoupení AnoNeAnoNe 30 Kč841387%13% 50 Kč712673%27% 75 Kč524554%46% 100 Kč405741%59%..........intenzita na i-tém vstupu před zavedením mýtného c...........koeficient

8 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ – REGRESE VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU EXPONENCIÁLNÍ FUNKCÍ

9 OBLAST URČENÁ KE ZPOPLATNĚNÍ oblast kopírující Pražskou památkovou rezervaci rozloha oblasti:8,63 km 2 počet rezidentů (1999): 61 300 počet vozidel rezidentů: 32 000 celkový počet vozidel denně překračujících hranici oblasti: 351 370 počet unikátních vozidel: 92 670 Zdroj: průzkum ÚDI Mapa: Czech Consult s.r.o.

10 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VÝBĚRU Založeno na technologii ANPR (Automatic Number Plate Recognition) schopné odečítat registrační značky projíždějících vozidel Není třeba instalovat žádnou palubní jednotku OBU Systém můžeme rozdělit na 3 základní subsystémy: - řídící centrum (výpočetní středisko, správa databáze uživatelů, přechodné, sankční, call centrum, vymáhání poplatků) - dohledový systém – zařízení u komunikace - systém pro realizaci plateb uživatelů vozidel Snímek z dohledového zařízení v Londýně zdroj: www.cclondon.com

11 NÁKLADY NA SYSTÉM VÝBĚRU Zdroj: Eltodo EG a.s., Cross Zlín s.r.o., Český telecom, a.s. Investiční náklady: dohledový systém pracoviště finančního operátora zákaznické centrum centrum manuálního rozeznávání reg. značek platební automaty vývoj software komunikační kampaň Celkem: 419 114 000 Kč (13 868 700 EUR) Provozní náklady: mzdové náklady provozní režie náklady na datové přenosy správa a údržba dohledového systému správa a údržba software a komunikačního prostředí proběhy vozidel odpisy Celkem: 124 038 800 Kč/rok (4 104 500 EUR)

12 CHARAKTERISTIKA A VÝŠE POPLATKŮ Běžný poplatek se platí na jeden den – poté je možný libovolný počet překročení hranice zpoplatněné oblasti Byly definovány tři základní skupiny vozidel podle vztahu k oblasti: - zbytná doprava (bez jakéhokoliv vztahu) - platí denní poplatek v plné výši - vozidla rezidentů a abonentů, dopravní obsluha, vozidla taxi – mají nárok na slevu, platí roční poplatek - vozidla záchranných složek, držitelů průkazu ZTP – bez poplatku Výše poplatku byla navrhnuta ve čtyřech variantách: Varianta 1varianta 2varianta 3varianta 4 Jednorázový poplatek (na 1 den) 30 Kč50 Kč75 Kč100 Kč poplatek pro rezidenty (roční) 1 200 Kč2 000 Kč3 000 Kč4 000 Kč

13 STANOVENÍ CENY MÝTNÉHO Z HLEDISKA MAXIMALIZACE PŘÍJMŮ...........počet rezidentů, platících jednorázový poplatek...........výše jednorázového poplatku............ současný počet vjezdů za jeden den do uvažované oblasti při nulovém poplatku N..............roční náklady systému včetně odpisů d..............počet dnů v provozu v kalendářním roce a, b, c, n............konstanty

14 VÝVOJ PŘÍJMŮ V ZÁVISLOSTI NA CENĚ MÝTNÉHO

15 DŮSLEDKY MÝTNÉHO NA DOPRAVU V PRAZE Chování uživatelů osobních automobilů: uživatelé, kteří své chování nezmění a dále budou jezdit svým automobilem na území PPR nebo přes něj v případě tranzitní dopravy uživatelé, kteří využijí služeb MHD či jiný dopravní prostředek uživatelé, kteří využijí svůj automobil k cestě na hranici zpoplatněného území, případně k objezdu daného území v případě tranzitní dopravy Změna některých dopravních proudů v centru města snížení intenzit dopravy ve zpoplatněné oblasti včetně kapacitních komunikací Žitná/Ječná – Resslova – Jiráskův most pravděpodobně mírné zvýšení intenzit v těsném okolí zpoplatněné zóny Změny v MHD nutnost zvýšení kapacity prostředků hromadné dopravy revitalizace některých povrchových linek (např. Václavské náměstí, Na Příkopech, Národní třída) celkové zkvalitnění služeb MHD

16 VYUŽITÍ PŘÍJMŮ Z MÝTNÉHO potřeba účelného a transparentního využití vybraných prostředků investice v přesně definovaných oblastech Možné oblasti pro investování vybraných prostředků: Investiční záměry související s alternativními druhy doprav k automobilové, zejména investice do nových linek, vozidel a zlepšení kvality MHD Výstavba cyklistických stezek Diskutabilní je použití prostředků na výstavbu silniční infrastruktury (např. Městský okruh)

17 ANALÝZA SWOT Silné stránkyPříležitosti  jednoduché, spolehlivé a vyzkoušené technické řešení  systém detekce vozidel pracuje bez jakéhokoliv zařízení umístěného ve vozidle  vybrané finanční prostředky budou zpětně investovány do dopravy  možnost omezení dopravy v centru na základě podmínek rovných pro všechny  vybrané finanční prostředky je možné použít ke zlepšení veřejné dopravy  zlepšení životního prostředí a zpříjemnění uličního prostoru pro rezidenty i pro návštěvníky centra města Slabé stránkyHrozby  nákladné případné rozšíření na další oblast  nemožnost zachytit cesty uvnitř zpoplatněné oblasti  výše poplatku nezávisí na ujeté vzdálenosti po zpoplatněné oblasti  nedostatečná možnost objet zpoplatněnou oblast po kapacitních komunikacích  nebyly ještě vyčerpány všechny klasické možnosti omezení dopravy, např. zóny zpoplatněného stání mimo úzké centrum města  malá ochota lidí platit mýtné  snaha o obcházení systému výběru  možná potřeba velkých investic do zařízení u komunikace zničených vandalstvím  nedostatečné legislativní možnosti k účinnému vymáhání poplatků a pokut  problémy s informováním, placením a vymáháním u cizinců

18 Děkujeme za pozornost Ing. Zdeněk Říha, Ph.D Ing. Jan Dytrych Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací FD ČVUT riha@fd.cvut.cz


Stáhnout ppt "Zavedení mýtného v centru Prahy Autoři:Ing. Zdeněk Říha, Fakulta dopravní ČVUT Ing. Jan Dytrych, Fakulta dopravní ČVUT Fakulta dopravní ČVUT Od koněspřežné."

Podobné prezentace


Reklamy Google