Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGRAMY PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. RP7 7. rámcový program EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGRAMY PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. RP7 7. rámcový program EU."— Transkript prezentace:

1 PROGRAMY PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

2 RP7 7. rámcový program EU

3 LS 2006/7 3KIP/CPEU Struktura a rozpočet RP7 Rozpočet EU na sedm let (2007 – 2013) činí 50,5 mld. € a rozpočet Euratomu na toto období je 2,7 mld. €. Oproti RP6 to v cenách roku 2004 představuje nárůst o 41 % a ve stávajících cenách o 63 %. Rozpočet EU na sedm let (2007 – 2013) činí 50,5 mld. € a rozpočet Euratomu na toto období je 2,7 mld. €. Oproti RP6 to v cenách roku 2004 představuje nárůst o 41 % a ve stávajících cenách o 63 %. RP7 se skládá ze čtyř hlavních bloků činností tvořících 4 konkrétní programy plus specifického programu jaderného výzkumu RP7 se skládá ze čtyř hlavních bloků činností tvořících 4 konkrétní programy plus specifického programu jaderného výzkumu

4 LS 2006/7 4KIP/CPEU Spolupráce Zdraví Zdraví Potraviny, zemědělství a biotechnologie Potraviny, zemědělství a biotechnologie Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie Energie Energie Životní prostředí (včetně klimatických změn) Životní prostředí (včetně klimatických změn) Doprava (včetně letectví) Doprava (včetně letectví) Společenskoekonomické vědy a humanitní obory Společenskoekonomické vědy a humanitní obory Bezpečnost Bezpečnost Vesmír Vesmír

5 LS 2006/7 5KIP/CPEU Myšlenky Evropská rada pro výzkum Evropská rada pro výzkum Oblast „hraničního“ výzkumu Oblast „hraničního“ výzkumu Granty pro začínající a pokročilé výzkumníky Granty pro začínající a pokročilé výzkumníky

6 LS 2006/7 6KIP/CPEU Lidé lidský potenciál, akce „Marie Curie“ lidský potenciál, akce „Marie Curie“ Úvodní školení výzkumných pracovníků – sítě „Marie Curie“ Úvodní školení výzkumných pracovníků – sítě „Marie Curie“ Celoživotní vzdělávání a kariérní rozvoj – individuální stipendia Celoživotní vzdělávání a kariérní rozvoj – individuální stipendia Spojovací mosty a partnerství mezi průmyslovými podniky a vysokými školami Spojovací mosty a partnerství mezi průmyslovými podniky a vysokými školami Mezinárodní rozměr - stipendia směrem dovnitř a ven z EU, mezinárodní programy spolupráce, reintegrační granty Mezinárodní rozměr - stipendia směrem dovnitř a ven z EU, mezinárodní programy spolupráce, reintegrační granty Ceny udělované v oblasti excelence Ceny udělované v oblasti excelence

7 LS 2006/7 7KIP/CPEU Kapacity Výzkumné infrastruktury Výzkumné infrastruktury Výzkum prováděný ve prospěch malých a středních podniků Výzkum prováděný ve prospěch malých a středních podniků Regiony znalostí Regiony znalostí Výzkumný potenciál Výzkumný potenciál Věda ve společnosti Věda ve společnosti Podpora soudržného vývoje politik výzkumu Podpora soudržného vývoje politik výzkumu Konkrétní činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce Konkrétní činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce

8 LS 2006/7 8KIP/CPEU EURATOM, JRC Výzkum a odborná příprava v jaderné oblasti Výzkum a odborná příprava v jaderné oblasti Energie uvolněná při jaderné syntéze - ITER Energie uvolněná při jaderné syntéze - ITER Jaderné štěpení a ochrana proti ionizujícímu záření Jaderné štěpení a ochrana proti ionizujícímu záření Společné výzkumné středisko Společné výzkumné středisko Přímé činnosti v Euratomu Přímé činnosti v Euratomu Nejaderné činnosti Nejaderné činnosti

9 LS 2006/7 9KIP/CPEU

10 LS 2006/7 10KIP/CPEU

11 LS 2006/7 11KIP/CPEU Zjednodušená pravidla účasti plné znění plné znění plné znění plné znění účast minimálně tří nezávislých partnerů ze tří různých členských nebo asociovaných států EU účast minimálně tří nezávislých partnerů ze tří různých členských nebo asociovaných států EU Návrhy projektů budou hodnoceny na základě kritérií uvedených ve specifickém programu a v pracovním programu. Návrhy projektů budou hodnoceny na základě kritérií uvedených ve specifickém programu a v pracovním programu. vědecká a/nebo technologická excelence vědecká a/nebo technologická excelence relevance vzhledem k cílům specifického programu relevance vzhledem k cílům specifického programu potenciální dopad rozvoje, diseminace a užití výsledků projektu potenciální dopad rozvoje, diseminace a užití výsledků projektu kvalita a efektivita implementace a managementu kvalita a efektivita implementace a managementu

12 LS 2006/7 12KIP/CPEU Konsorciální dohoda vnitřní organizaci konsorcia vnitřní organizaci konsorcia rozdělení finančního příspěvku EK rozdělení finančního příspěvku EK pravidla diseminace, užití a přístupových práv pravidla diseminace, užití a přístupových práv úpravu řešení vnitřních sporů úpravu řešení vnitřních sporů pravidla právní zodpovědnosti, odškodného a důvěrnosti mezi partnery pravidla právní zodpovědnosti, odškodného a důvěrnosti mezi partnery

13 LS 2006/7 13KIP/CPEU Nákladové modely uznatelné náklady – přímé a nepřímé uznatelné náklady – přímé a nepřímé použity výhradně k dosažení cílů projektu, zaznamenány v účetnictví, byly uhrazeny; DPH není uznatelným nákladem použity výhradně k dosažení cílů projektu, zaznamenány v účetnictví, byly uhrazeny; DPH není uznatelným nákladem osobní náklady: podle výkazů, pouze odpracované hodiny (ne dovolená, nemocenská apod.) osobní náklady: podle výkazů, pouze odpracované hodiny (ne dovolená, nemocenská apod.) paušální sazby (flat rate) – mobility, CSA paušální sazby (flat rate) – mobility, CSA paušální částka (lump sum) paušální částka (lump sum) NoE - 23 500 EUR ročně na jednoho výzkumného pracovníka NoE - 23 500 EUR ročně na jednoho výzkumného pracovníka

14 LS 2006/7 14KIP/CPEU Nepřímé náklady (režie) zjednodušená metodika výpočtu nepřímých nákladů, pokud je to v souladu s obvyklými principy a postupy managementu organizace. zjednodušená metodika výpočtu nepřímých nákladů, pokud je to v souladu s obvyklými principy a postupy managementu organizace. paušální sazba celkových uznatelných nákladů snížených o subkontrakty. paušální sazba celkových uznatelných nákladů snížených o subkontrakty. neziskové veřejné instituce, vzdělávací instituce, výzkumné organizace a MSP, které nejsou schopny spolehlivě identifikovat skutečné nepřímé náklady pro příslušnou akci zahrnující výzkum a technologický rozvoj nebo demonstrační aktivity, mohou zvolit paušální sazbu ve výši 60% celkových uznatelných nákladů pro granty udělené na základě výzev s uzávěrkou před 1.1.2010. neziskové veřejné instituce, vzdělávací instituce, výzkumné organizace a MSP, které nejsou schopny spolehlivě identifikovat skutečné nepřímé náklady pro příslušnou akci zahrnující výzkum a technologický rozvoj nebo demonstrační aktivity, mohou zvolit paušální sazbu ve výši 60% celkových uznatelných nákladů pro granty udělené na základě výzev s uzávěrkou před 1.1.2010.

15 LS 2006/7 15KIP/CPEU

16 LS 2006/7 16KIP/CPEU Spolufinancování výzkumné a inovační aktivity výzkumné a inovační aktivity příspěvek EK max. 50% uznatelných nákladů, MSP a veřejné a vzdělávací instituce max. 75%, bezpečnost max. 75%. příspěvek EK max. 50% uznatelných nákladů, MSP a veřejné a vzdělávací instituce max. 75%, bezpečnost max. 75%. demonstrační aktivity: 50% demonstrační aktivity: 50% hraniční výzkum, koordinační a podpůrné akce, management projektu: 100% hraniční výzkum, koordinační a podpůrné akce, management projektu: 100% nepřímé náklady pro CSA max. 7%, pro hraniční výzkum pravděp. do 20% nepřímé náklady pro CSA max. 7%, pro hraniční výzkum pravděp. do 20%

17 LS 2006/7 17KIP/CPEU Účastnický záruční fond Max. 5 % finančního příspěvku určeného účastníkovi. Na konci akce se částka příspěvku do fondu vrátí prostřednictvím koordinátora účastníkovi, Max. 5 % finančního příspěvku určeného účastníkovi. Na konci akce se částka příspěvku do fondu vrátí prostřednictvím koordinátora účastníkovi, Nejsou-li úroky z fondu dostačující pro pokrytí částek dlužných Společenství, může Komise z částky vracené účastníkovi odečíst maximálně 1% finančního příspěvku. Nejsou-li úroky z fondu dostačující pro pokrytí částek dlužných Společenství, může Komise z částky vracené účastníkovi odečíst maximálně 1% finančního příspěvku. Komise ověří ex ante pouze finanční kapacitu koordinátorů a účastníků, kteří žádají o finanční příspěvek v nepřímé akci přesahující výši 500 000 EUR, pokud neexistují výjimečné okolnosti a pokud na základě již dostupných informací existují oprávněné důvody k pochybnostem o finanční kapacitě účastníků. Komise ověří ex ante pouze finanční kapacitu koordinátorů a účastníků, kteří žádají o finanční příspěvek v nepřímé akci přesahující výši 500 000 EUR, pokud neexistují výjimečné okolnosti a pokud na základě již dostupných informací existují oprávněné důvody k pochybnostem o finanční kapacitě účastníků. Fond je považován za dostatečnou záruku podle finančního nařízení. Od účastníků nelze vyžadovat žádnou další záruku nebo zajištění, ani jim je nelze ukládat. Fond je považován za dostatečnou záruku podle finančního nařízení. Od účastníků nelze vyžadovat žádnou další záruku nebo zajištění, ani jim je nelze ukládat.

18 LS 2006/7 18KIP/CPEU Práva k duševnímu vlastnictví Background: informace a znalosti, které jsou v držení kontrahenta před uzavřením smlouvy Background: informace a znalosti, které jsou v držení kontrahenta před uzavřením smlouvy Foreground: vytvoření v projektu, každý partner je vlastníkem foregroundu, který vytvořil Foreground: vytvoření v projektu, každý partner je vlastníkem foregroundu, který vytvořil Přístupová práva – default pravidla, nejlépe definovat v konsorciální smlouvě Přístupová práva – default pravidla, nejlépe definovat v konsorciální smlouvě

19 LS 2006/7 19KIP/CPEU Otevřené výzvy http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm Elektronické podávání projektů, aplikace otevřená pro koordinátory Elektronické podávání projektů, aplikace otevřená pro koordinátory Informační dny – viz např. http://www.czelo.cz Informační dny – viz např. http://www.czelo.cz http://www.czelo.cz

20 LS 2006/7 20KIP/CPEU V&V projekty vhodné pro RP7 Aktivita zahrnutá v publikovaném cíli Aktivita zahrnutá v publikovaném cíli Aktivita zahrnutá v příslušném nástroji Aktivita zahrnutá v příslušném nástroji Dlouhodobý projekt s velkým potenciálním dopadem (současná generace technologie plus dvě) Dlouhodobý projekt s velkým potenciálním dopadem (současná generace technologie plus dvě) Aktivita, která přispívá k pokroku stavu poznání Aktivita, která přispívá k pokroku stavu poznání Zřejmé technologické riziko Zřejmé technologické riziko Neopakuje v současnosti probíhající aktivity Neopakuje v současnosti probíhající aktivity Ustavuje podnikatelské vztahy v EU Ustavuje podnikatelské vztahy v EU Není časově kritický – může počkat 6 až 12 měsíců do podpisu kontraktu Není časově kritický – může počkat 6 až 12 měsíců do podpisu kontraktu

21 LS 2006/7 21KIP/CPEU V&V projekty nevhodné pro RP7 Hledá pouze zdroj financování Hledá pouze zdroj financování Musí začít okamžitě (brzy) Musí začít okamžitě (brzy) Nepřináší významný pokrok stavu poznání Nepřináší významný pokrok stavu poznání Vývoj produktů s nižším rizikem (současná generace technologie plus jedna) Vývoj produktů s nižším rizikem (současná generace technologie plus jedna) Nemá zřetelný tržní nebo strategický dopad Nemá zřetelný tržní nebo strategický dopad Je mimo rozsah programu Je mimo rozsah programu Je mimořádně tajný Je mimořádně tajný Není nutná spolupráce Není nutná spolupráce Všechno lze udělat ve vlastní firmě Všechno lze udělat ve vlastní firmě

22 LS 2006/7 22KIP/CPEU Výhody koordinace Jmenování projektového manažera Jmenování projektového manažera Přímý kontakt s komisí Přímý kontakt s komisí Celková kontrola nad průběhem a rozpočtem projektu Celková kontrola nad průběhem a rozpočtem projektu Vedení Řídícího výboru projektu Vedení Řídícího výboru projektu de facto preferenční posice vzhledem k využití a právům de facto preferenční posice vzhledem k využití a právům Snazší přístup k 100% financovanému rozpočtu na management Snazší přístup k 100% financovanému rozpočtu na management Lepší viditelnost a publicita Lepší viditelnost a publicita

23 LS 2006/7 23KIP/CPEU Nevýhody koordinace Je nutné zajistit více lidských zdrojů pro management a administrativu, ale mohou být hrazeny ze 100% Je nutné zajistit více lidských zdrojů pro management a administrativu, ale mohou být hrazeny ze 100% Je vyžadováno zapojení výkonného managementu Je vyžadováno zapojení výkonného managementu Jsou vyžadovány lepší znalosti a zkušenosti procesů a postupů Jsou vyžadovány lepší znalosti a zkušenosti procesů a postupů

24 LS 2006/7 24KIP/CPEU Staňte se koordinátory, pokud… Projekt je strategicky významný Projekt je strategicky významný Nápad je váš Nápad je váš Vaše organizace má zkušenosti s managementem mnohonárodních projektů Vaše organizace má zkušenosti s managementem mnohonárodních projektů Máte vhodného projektového managera Máte vhodného projektového managera Vaše firma existuje několik let a je finančně zabezpečena Vaše firma existuje několik let a je finančně zabezpečena Již jste se zúčastnili projektu EU (není nutné, pokud jste významnou světovou firmou, dostatečně velkou a stabilní); tato podmínka je důležitá pro hodnotitele, kteří budou vyžadovat ujištění, že potenciální koordinátor je schopen projekt řídit. Již jste se zúčastnili projektu EU (není nutné, pokud jste významnou světovou firmou, dostatečně velkou a stabilní); tato podmínka je důležitá pro hodnotitele, kteří budou vyžadovat ujištění, že potenciální koordinátor je schopen projekt řídit.

25 LS 2006/7 25KIP/CPEU Memorandum of Understanding (MoU) 1. Dohoda o důvěrnosti 2. Konkurenční doložka 3. Stav v konsorciu, tj. „centrální“ partner nebo ne 4. Role v konsorciu 5. Přístup k manažerským aktivitám financovaným ze 100% 6. Rozsah účasti 7. Identifikace stávajících (background) IPR 8. Důležité otázky týkající se vytvořených IPR 9. Důležité otázky týkající se využití výsledků

26 LS 2006/7 26KIP/CPEU Hodnocení návrhů 1. Vědecká a technická kvalita: Podloženost konceptu, kvalita cílů Podloženost konceptu, kvalita cílů Pokrok za současný stav poznání Pokrok za současný stav poznání Kvalita a efektivita metodologie a pracovního plánu Kvalita a efektivita metodologie a pracovního plánu 2. Implementace (kvalita konsorcia a managementu, mobilizace zdrojů) Vhodnost řídících struktur a postupů Vhodnost řídících struktur a postupů Kvalita a zkušenost účastníků Kvalita a zkušenost účastníků Kvalita konsorcia jako celku (včetně komplementarity a vyváženosti) Kvalita konsorcia jako celku (včetně komplementarity a vyváženosti) Správná alokace a zdůvodnění zdrojů (rozpočet, lidé, vybavení) Správná alokace a zdůvodnění zdrojů (rozpočet, lidé, vybavení) 3. Impakt (potenciální dopad a význam): Příspěvek k očekávanému dopadu uvedenému v pracovním programu pro příslušnou aktivitu na evropské nebo mezinárodní úrovni Příspěvek k očekávanému dopadu uvedenému v pracovním programu pro příslušnou aktivitu na evropské nebo mezinárodní úrovni Vhodnost prostředků pro diseminaci a/nebo využití výsledků projektu a management duševního vlastnictví Vhodnost prostředků pro diseminaci a/nebo využití výsledků projektu a management duševního vlastnictví

27 LS 2006/7 27KIP/CPEU

28 LS 2006/7 28KIP/CPEU Finanční výkazy musí být: musí být: 1. Srozumitelné: je třeba se vyhýbat nadměrně podrobným a složitým formátům zpráv. Informace musí být prezentována jasně a jednoduše. 2. Relevantní: informace musí být včasná a pokrývat úplný rozsah a podstatu prezentovaných finančních aktivit. Informace je relevantní, pokud těm, kdo ji používají, pomáhá v jejich činnosti. 3. Spolehlivá: reprezentuje to, co má. Je přesná v rámci přijatelné tolerance, není zkreslená, je úplná a ověřitelná. 4. Včasná: informace nesmí být zastaralá a musí odrážet nejsou časnější známý stav. 5. Konsistentní: aby byly srozumitelné, musí být finanční zprávy prezentovány ve stejné struktuře. Pokud se struktura účetnictví a prezentací mezi účetními obdobími změní, musí být důsledky zdůrazněny a jasně vysvětleny. 6. Srovnatelné: podobně jako u konsistence, struktura účetnictví a efekty změn musí být zdůrazněny a jasně vysvětleny. 7. Materiálnost: nevýznamné události lze zanedbat, ale všechny důležité informace musí být uvedeny. Položka je materiální, jestliže by její uvedení způsobilo odlišné chování uživatele příslušné účetní informace.

29 LS 2006/7 29KIP/CPEU Typický tok hotovosti v průběhu projektu

30 LS 2006/7 30KIP/CPEU Zpoždění plateb Často není jasné, za jakou dobu po předložení vyúčtování dojde platba. V dodatku ke smlouvě najdete větu, že Komise uskuteční platbu do 105 dnů po přijetí zprávy. V mnoha případech však často žádají o objasnění po těchto 105 dnech a není výjimkou, že se platba uskuteční pok 6 měsících. Pokud má Komise zpoždění s platbou, teoreticky můžete požadovat úroky, ale není znám jediný případ, kdy by někdo uspěl. Často není jasné, za jakou dobu po předložení vyúčtování dojde platba. V dodatku ke smlouvě najdete větu, že Komise uskuteční platbu do 105 dnů po přijetí zprávy. V mnoha případech však často žádají o objasnění po těchto 105 dnech a není výjimkou, že se platba uskuteční pok 6 měsících. Pokud má Komise zpoždění s platbou, teoreticky můžete požadovat úroky, ale není znám jediný případ, kdy by někdo uspěl. Obvyklou příčinou zpoždění plateb je to, že některý z partnerů nedodá své finanční výkazy koordinátorovi včas. V konsorciální smlouvě by mělo být uvedeno, že pokud partner nedodá své výkazy včas, musí počkat s platbou až na další období, protože koordinátor může podávat pouze jedno vyúčtování za celé konsorcium. A není dobré, aby všichni partneři museli čekat na opožděnou platbu kvůli nekázni jednoho z nich. Pokud zpoždění způsobí váš koordinátor, pak máte vážný problém. Obvyklou příčinou zpoždění plateb je to, že některý z partnerů nedodá své finanční výkazy koordinátorovi včas. V konsorciální smlouvě by mělo být uvedeno, že pokud partner nedodá své výkazy včas, musí počkat s platbou až na další období, protože koordinátor může podávat pouze jedno vyúčtování za celé konsorcium. A není dobré, aby všichni partneři museli čekat na opožděnou platbu kvůli nekázni jednoho z nich. Pokud zpoždění způsobí váš koordinátor, pak máte vážný problém.

31 LS 2006/7 31KIP/CPEU Problémy v průběhu projektu TypMožnostiPoznámky Problémy s partnery Přinuťte je pokračovat Přinuťte je splnit povinnosti Zažalujte je a rozdělte práci Přijměte náhradu Co nejdříve uvědomte PO Uvědomte vedení organizace. Uvědomte představitele Komise Technicképroblémy Ukončete projekt Proveďte výraznou modifikaci projektu Za předpokladu, že práce byla prováděna řádně. Tržní problémy Ukončete projekt Proveďte výraznou modifikaci projektu Za předpokladu, že práce byla prováděna řádně. Problémy s Komisí Přesvědčíte administrátora projektu (Project Officer, PO), že je vše OK. Předělejte část prací, něco dodělejte. Může být nutné jednat s vyššími představiteli Komise

32 Účast MSP

33 LS 2006/7 33KIP/CPEU Definice MSP Od 1.1.2005 Od 1.1.2005 méně než 250 zaměstnanců (FTE, přepočtených); méně než 250 zaměstnanců (FTE, přepočtených); buď roční obrat menší než 50 mil. € nebo celková roční bilance menší než 43 mil. € buď roční obrat menší než 50 mil. € nebo celková roční bilance menší než 43 mil. € nezávislost nezávislost Nezávislost: dva právní subjekty jsou na sobě nezávislé, pokud mezi nimi neexistuje vztah kontroly. Vztah kontroly existuje, pokud jeden právní subjekt přímo či nepřímo kontroluje druhý nebo pokud jsou oba přímo či nepřímo kontrolovány stejným subjektem. Nezávislost: dva právní subjekty jsou na sobě nezávislé, pokud mezi nimi neexistuje vztah kontroly. Vztah kontroly existuje, pokud jeden právní subjekt přímo či nepřímo kontroluje druhý nebo pokud jsou oba přímo či nepřímo kontrolovány stejným subjektem. Kontrola obvykle vzniká přímým nebo nepřímým vlastnictvím více než 50% nominální hodnoty nebo držením nadpoloviční většiny hlasovacích práv. Kontrola obvykle vzniká přímým nebo nepřímým vlastnictvím více než 50% nominální hodnoty nebo držením nadpoloviční většiny hlasovacích práv. Pokud je vlastnictví nebo hlasovací většina v držení veřejné investiční společnosti nebo společnosti či fondu rizikového kapitálu, nejde o vztah kontroly. Pokud je vlastnictví nebo hlasovací většina v držení veřejné investiční společnosti nebo společnosti či fondu rizikového kapitálu, nejde o vztah kontroly.

34 LS 2006/7 34KIP/CPEU Typy MSP Atribut Low Tech MSP High Tech MSP AktivitaInovace V&VV&VV&VV&V Potenciální role Koncový uživatel. uživatel výsledků Poskytovatel technologie/řešení Období účasti Převážně druhá polovina Od začátku Typ projektu Pokusná aplikace Umožňující/aplikovaná technologie Schopnost V&V Žádná nebo omezená Vysoká Vhonost pro V&V projekt StředníVysoká

35 LS 2006/7 35KIP/CPEU High – Low Tech MSP High Tech jsou “motorem inovací”. Často jsou založeny několika výzkumníky a podnikateli, aby rozvinuly a využili inovativní nápad nebo vynález. Většinou přitahují rizikový kapitál a úspěšné mohou vydat akcie a vstoupit na burzu. Mnoho jich neuspěje buď z finančních nebi technických důvodů, nejčastěji však zu důvodů nekompetentního managementu. Ty, které přežijí, jsou často převzaty velkými firmami, pouze malá část zůstává nezávislá a získává vedoucí pozici na trhu. High Tech jsou “motorem inovací”. Často jsou založeny několika výzkumníky a podnikateli, aby rozvinuly a využili inovativní nápad nebo vynález. Většinou přitahují rizikový kapitál a úspěšné mohou vydat akcie a vstoupit na burzu. Mnoho jich neuspěje buď z finančních nebi technických důvodů, nejčastěji však zu důvodů nekompetentního managementu. Ty, které přežijí, jsou často převzaty velkými firmami, pouze malá část zůstává nezávislá a získává vedoucí pozici na trhu. Většina MSP je low tech. Jsou to malí výrobci, obchodníci a poskytovatelé služeb. Nemají vlastní kapacity pro V&V´. Pro jejich konkurenceschopnost je však důležité, aby přejímaly špičkové technologie, a je třeba je k tomu motivovat. Většina MSP je low tech. Jsou to malí výrobci, obchodníci a poskytovatelé služeb. Nemají vlastní kapacity pro V&V´. Pro jejich konkurenceschopnost je však důležité, aby přejímaly špičkové technologie, a je třeba je k tomu motivovat.

36 LS 2006/7 36KIP/CPEU Vhodné nástroje pro MSP Nástroj Low Tech MSP Pozn. High Tech MSP Pozn. IP Koncový uživatel střední Technologická účast hlavní STREP Koncový uživatel střední Technologická účast hlavní NoENe--Management,diseminace, transfer technologií, výcvik Minimální přímá účast na výzkumu Minimální přímá účast na výzkumu

37 LS 2006/7 37KIP/CPEU Bariéry účasti MSP Tok hotovosti Tok hotovosti Doba do podpisu smlouvy Doba do podpisu smlouvy Oddělenost od trhu Oddělenost od trhu Byrokracie Byrokracie Nedostatek zkušeností a personálu Nedostatek zkušeností a personálu

38 LS 2006/7 38KIP/CPEU Kooperativní výzkum (CRAFT) Schéma pro MSP, které nemají vlastní V&V. Několik MSP, které mají potřebu stejného výzkumu, se spojí a najdou třetí stranu, která může výzkum provést s finanční podporou RP7. Schéma pro MSP, které nemají vlastní V&V. Několik MSP, které mají potřebu stejného výzkumu, se spojí a najdou třetí stranu, která může výzkum provést s finanční podporou RP7. Při kooperativním výzkumu se spojí několik MSP z různých zemí, které mají specifické problémy nebo potřeby a zadají podstatnou část výzkumu výzkumné organizaci. Tyto aktivity mohou provádět i inovativní a hi- tech MDSP ve spolupráci s výzkumnými organizacemi a univerzitami. Při kooperativním výzkumu se spojí několik MSP z různých zemí, které mají specifické problémy nebo potřeby a zadají podstatnou část výzkumu výzkumné organizaci. Tyto aktivity mohou provádět i inovativní a hi- tech MDSP ve spolupráci s výzkumnými organizacemi a univerzitami. Kooperativní výzkum je pokračování schématu CRAFT známého z předchozích RP. Projekty jsou relativně krátkodobé (min. 1 a max. 2 roky) a mohou se orientovat na libovolný předmět výzkumu na základě specifických potřeb a problémů MSP. Kooperativní výzkum je pokračování schématu CRAFT známého z předchozích RP. Projekty jsou relativně krátkodobé (min. 1 a max. 2 roky) a mohou se orientovat na libovolný předmět výzkumu na základě specifických potřeb a problémů MSP.

39 LS 2006/7 39KIP/CPEU Kooperativní výzkum - 2 Kooperativního výzkumu se mohou účastnit jiné firmy a koncoví uživatelé za předpokladu, že nezískají dominantní roli. Výsledné IPR je výlučným majetkem zúčastněných MSP. Jiné firmy a koncoví uživatelé mohou profitovat z užití výsledků. Kooperativního výzkumu se mohou účastnit jiné firmy a koncoví uživatelé za předpokladu, že nezískají dominantní roli. Výsledné IPR je výlučným majetkem zúčastněných MSP. Jiné firmy a koncoví uživatelé mohou profitovat z užití výsledků. Je důležité poznamenat, že organizace provádějící V&V nemá k výsledkům žádná práva, protože V&V byl plně financován. MSP nezískává žádný přímý finanční zisk, pouze práva k užití a vlastnictví výsledků. Je důležité poznamenat, že organizace provádějící V&V nemá k výsledkům žádná práva, protože V&V byl plně financován. MSP nezískává žádný přímý finanční zisk, pouze práva k užití a vlastnictví výsledků. Cílem projektů CRAFT – které se mohou soustředit na jakoukoliv oblast V&V – je: Cílem projektů CRAFT – které se mohou soustředit na jakoukoliv oblast V&V – je: podpořit potřeby V&V v MSP podpořit potřeby V&V v MSP usnadnit transnacionální V&V spolupráci mezi MSP usnadnit transnacionální V&V spolupráci mezi MSP podpořit spolupráci mezi MSP a výzkumnou komunitou EU podpořit spolupráci mezi MSP a výzkumnou komunitou EU Finanční podporu CRAFT mohou získat dva druhy aktivit: Finanční podporu CRAFT mohou získat dva druhy aktivit: V&V a inovační aktivity V&V a inovační aktivity Management konsorcia Management konsorcia

40 LS 2006/7 40KIP/CPEU Kooperativní výzkum - 3 Projekty CRAFT trvají min. 1 a max. 2 roky a náklady projektu jsou mezi €0.5 a €2 mil. Projekty CRAFT trvají min. 1 a max. 2 roky a náklady projektu jsou mezi €0.5 a €2 mil. Musí mít alespoň tři MSP ze dvou členských nebo asociovaných zemí. Musí mít alespoň tři MSP ze dvou členských nebo asociovaných zemí. Konsorcium musí zahrnovat alespoň dvě VaV organizace vybavené tak, aby mohly provést výzkum pro tyto MSP. Tyto VaV organizace nebo univerzity musí mít sídlo alespoň ve dvou členských nebo asociovaných zemích. Konsorcium musí zahrnovat alespoň dvě VaV organizace vybavené tak, aby mohly provést výzkum pro tyto MSP. Tyto VaV organizace nebo univerzity musí mít sídlo alespoň ve dvou členských nebo asociovaných zemích. Projektu se mohou účastnit další firmy nebo koncoví uživatelé, kteří mají zájem na vyřešení specifických potřeb MSP, ale musí přispívat k nákladům projektu a v žádné fázi nesmí získat dominantní postavení. Musí být také nezávislé na kterémkoli z účastníků. Projektu se mohou účastnit další firmy nebo koncoví uživatelé, kteří mají zájem na vyřešení specifických potřeb MSP, ale musí přispívat k nákladům projektu a v žádné fázi nesmí získat dominantní postavení. Musí být také nezávislé na kterémkoli z účastníků. Kooperativní výzkum je variantou STREP. Kooperativní výzkum je variantou STREP.

41 LS 2006/7 41KIP/CPEU Kolektivní výzkum - 1 Projekty kolektivního výzkumu jsou větší projekty s trváním 2 až 3 roky, probíhajícího na evropském základě. Pokud je to opodstatněné, může být projekt i delší. Kolektivní výzkum je výzkumem, který provádí VaV organizace pro průmyslové asociace/sdružení, aby se rozšířila znalostní základna velkých sdružení MSP a zvýšila se jejich konkurenceschopnost. Projekty kolektivního výzkumu jsou větší projekty s trváním 2 až 3 roky, probíhajícího na evropském základě. Pokud je to opodstatněné, může být projekt i delší. Kolektivní výzkum je výzkumem, který provádí VaV organizace pro průmyslové asociace/sdružení, aby se rozšířila znalostní základna velkých sdružení MSP a zvýšila se jejich konkurenceschopnost. Půjde o významné celoevropské projekty. Jádrová skupina MSP se bude účastnit projektu od jeho definiční fáze až po diseminaci konečných výsledků Půjde o významné celoevropské projekty. Jádrová skupina MSP se bude účastnit projektu od jeho definiční fáze až po diseminaci konečných výsledků Výsledná IPR patří exkluzivně průmyslovým asociacím/sdružením, jádrová skupina MSP bude mít zisk z využití výsledků. Výsledná IPR patří exkluzivně průmyslovým asociacím/sdružením, jádrová skupina MSP bude mít zisk z využití výsledků.

42 LS 2006/7 42KIP/CPEU Kolektivní výzkum - 2 Používá dvoufázový postup: podává se krátký návrh a vybraná množina předkladatelů je pak vyzvána k podání plného návrhu. Obsah krátkého i ploného návrhu je určen v příručce pro navrhovatele. Používá dvoufázový postup: podává se krátký návrh a vybraná množina předkladatelů je pak vyzvána k podání plného návrhu. Obsah krátkého i ploného návrhu je určen v příručce pro navrhovatele. Projekty kolektivního výzkumu jsou obvykle větší, celoevropské projekty zaměřené na: Projekty kolektivního výzkumu jsou obvykle větší, celoevropské projekty zaměřené na: Posílení technologické základny určitých oborů; Posílení technologické základny určitých oborů; Vývoj ‘technologických nástrojů (např. diagnostických a bezpečnostních zařízení apod.) Vývoj ‘technologických nástrojů (např. diagnostických a bezpečnostních zařízení apod.) Provádění pre-normativního výzkumu poskytujícího vědecký základ pro stanovení evropských norem a standardů; Provádění pre-normativního výzkumu poskytujícího vědecký základ pro stanovení evropských norem a standardů; Řešení společných problémů (např. soulad s předpisy a požadavky jako bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, ochrana životního prostředí aj.) Řešení společných problémů (např. soulad s předpisy a požadavky jako bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, ochrana životního prostředí aj.)

43 LS 2006/7 43KIP/CPEU Kolektivní výzkum - 3 Projekty kolektivního výzkumu mohou zahrnovat následující typy činností: Projekty kolektivního výzkumu mohou zahrnovat následující typy činností: V&V a inovační aktivity vycházející z dobře definovaných a koncentrovaných výzkumných cílů V&V a inovační aktivity vycházející z dobře definovaných a koncentrovaných výzkumných cílů Management konsorcia zahrnující celkovou koordinaci projektu jedním z průmyslových partnerů, seskupení nebo organizace VaV Management konsorcia zahrnující celkovou koordinaci projektu jedním z průmyslových partnerů, seskupení nebo organizace VaV Výcvik, zvláště pak výcvik manažerů a technického personálu MSP ve využití znalostí, které v projektu vznikly. Výcvik, zvláště pak výcvik manažerů a technického personálu MSP ve využití znalostí, které v projektu vznikly.

44 LS 2006/7 44KIP/CPEU Kolektivní výzkum - 4 Průměrný projekt kolektivního výzkumu bude trvat 2 až 3 roky a jeho náklady budou 2 až 5 mil. €. V opodstatněném případě mohou být přijaty delší a nákladnější projekty. Průměrný projekt kolektivního výzkumu bude trvat 2 až 3 roky a jeho náklady budou 2 až 5 mil. €. V opodstatněném případě mohou být přijaty delší a nákladnější projekty. Projetu se musí zúčastnit alespoň dvě nezávislé asociace /seskupení nebo jedna evropská průmyslová asociace /seskupení. Konsorcium musí zahrnovat také ‘jádrovou skupinu MSP’, tvořenou alespoň dvěma MSP z různých členských nebo asociovaných států. Projetu se musí zúčastnit alespoň dvě nezávislé asociace /seskupení nebo jedna evropská průmyslová asociace /seskupení. Konsorcium musí zahrnovat také ‘jádrovou skupinu MSP’, tvořenou alespoň dvěma MSP z různých členských nebo asociovaných států. Konsorcium musí být co do zúčastněných organizacích národně vyvážené. Konsorcium musí být co do zúčastněných organizacích národně vyvážené. Kolektivní výzkum je směsí nástrojů STREP a IP. Kolektivní výzkum je směsí nástrojů STREP a IP.

45 LS 2006/7 45KIP/CPEU Kooperativní a kolektivní výzkum srovnání - základy NástrojTrváníNákladySeskupení Jiné kooperativní 1-2 roky €0.5 – 1.5M - V případě potřeby podniky nebo koncoví uživatelé kolektivní 2-3 roky €1.5-4M 3 národní nebo 1 evropské -

46 LS 2006/7 46KIP/CPEU NástrojCíleAktivityNávrh kooperativní MSP inovace MSP spoluoráce MSP transnacionální spolupráce Management Výzkum & Inovace Jeden krok kolektivní Sektorový výzkum Pre-normativníNástroje Společné problémy Management Výzkum & Inovace Výcvik Dva kroky Kooperativní a kolektivní výzkum srovnání - aktivity

47 LS 2006/7 47KIP/CPEU Nástroj Konsorciální smlouvaVaVorganizace Koordinátor IPR kooperativní Ano >40% nákladů plné financování MSP VaV organizace MSP kolektivní Ano >40% nákladů plné financování Průmyslovéseskupení VaV organizace Průmyslovéseskupení Kooperativní a kolektivní výzkum srovnání – formální náležitosti

48 Zdroje informací k 7. RP

49 LS 2006/7 49KIP/CPEU CORDIS the COmmunity Research and Development Information Service the COmmunity Research and Development Information Service http://cordis.europa.eu/en/sitemap.htm http://cordis.europa.eu/en/sitemap.htm http://cordis.europa.eu/en/sitemap.htm e-mailová upozornění e-mailová upozornění QuickPick – vytvoření profilu volbou z předdefinovaných seznamů QuickPick – vytvoření profilu volbou z předdefinovaných seznamů RAPIDUS – vytvoření zákaznických profilů RAPIDUS – vytvoření zákaznických profilů http://cordis.europa.eu/guidance/email.htm http://cordis.europa.eu/guidance/email.htm http://cordis.europa.eu/guidance/email.htm Bulletiny aj. Bulletiny aj.

50 LS 2006/7 50KIP/CPEU Výzvy k podávání projektů RP7, http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm Výzvy k podávání projektů RP7, http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm RP7 – zítřejší odpovědi se rodí už dnes, http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7- factsheets_cs.pdf RP7 – zítřejší odpovědi se rodí už dnes, http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7- factsheets_cs.pdf http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7- factsheets_cs.pdf http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7- factsheets_cs.pdf Regulation of the European Parliament …, PE-CONS 3668/2/06 REV 2, viz sekce Additional Documents v libovolné výzvě na http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm Regulation of the European Parliament …, PE-CONS 3668/2/06 REV 2, viz sekce Additional Documents v libovolné výzvě na http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm Participation in FP7, http://cordis.europa.eu/fp7/participate_en.html Participation in FP7, http://cordis.europa.eu/fp7/participate_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/participate_en.html Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu CZELO, http://ww.czelo.cz Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu CZELO, http://ww.czelo.czhttp://ww.czelo.cz Competitiveness and Innovation Framework Programme http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index _en.htm Competitiveness and Innovation Framework Programme http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index _en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index _en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index _en.htm

51 LS 2006/7 51KIP/CPEU EUPRO, NICER EUPRO: program MŠMT EUPRO: program MŠMT http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?AR I=101361&CAI=2549 http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?AR I=101361&CAI=2549 http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?AR I=101361&CAI=2549 http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?AR I=101361&CAI=2549 NICER - Národní informační centrum pro evropský výzkum: Technologické centrum AV ČR NICER - Národní informační centrum pro evropský výzkum: Technologické centrum AV ČR http://www.tc.cz/ http://www.tc.cz/ http://www.tc.cz/ http://www.nicer.cz/ http://www.nicer.cz/ http://www.nicer.cz/

52 LS 2006/7 52KIP/CPEU NINET Národní informační síť regionální a oborové kontaktní organizace (RKO, OKO) Národní informační síť regionální a oborové kontaktní organizace (RKO, OKO) informační a konzultační služby především k rámcovým programům EU informační a konzultační služby především k rámcovým programům EU http://www.ninet.cz/ http://www.ninet.cz/ http://www.ninet.cz/

53 LS 2006/7 53KIP/CPEU CZELO www.czelo.cz/7rp www.czelo.cz/7rp www.czelo.cz/7rp Každý měsíc: Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu – upozornění na výzvy, odkazy na důležité dokumenty Každý měsíc: Přehled aktuálních informací o evropském výzkumu – upozornění na výzvy, odkazy na důležité dokumenty

54 LS 2006/7 54KIP/CPEU RKO ZČ http://rko.zcu.cz http://rko.zcu.cz http://rko.zcu.cz ZČU ZČU BIC Plzeň BIC Plzeň ŠKODA VÝZKUM ŠKODA VÝZKUM od r. 2000 (EUPRO OK421, OK450, OK474) od r. 2000 (EUPRO OK421, OK450, OK474) zajistit oboustranný tok informací v oblasti V&V mezi regionem, orgány na národní úrovni a Evropskou komisí; zajistit oboustranný tok informací v oblasti V&V mezi regionem, orgány na národní úrovni a Evropskou komisí; podporovat zapojení českých subjektů do přípravy a managementu projektů VaV na mezinárodní úrovni. podporovat zapojení českých subjektů do přípravy a managementu projektů VaV na mezinárodní úrovni.

55 LS 2006/7 55KIP/CPEU Podpora RKO Sběr, analýza, šíření a sdílení informací Sběr, analýza, šíření a sdílení informací Mapování potenciálu regionu - databáze Mapování potenciálu regionu - databáze Poradenská činnost Poradenská činnost Asistence při přípravě projektů Asistence při přípravě projektů Poradenská a manažerská podpora projektů 5.,6.a 7.RP Poradenská a manažerská podpora projektů 5.,6.a 7.RP Spolupráce se sítí expertů Spolupráce se sítí expertů

56 LS 2006/7 56KIP/CPEU JAK POSTUPOVAT sledovat výzvy k podávání projektů sledovat výzvy k podávání projektů sledovat informace na www stránkách sledovat informace na www stránkách použít vždy platnou dokumentaci použít vždy platnou dokumentaci řídit se příručkou pro předkladatele projektů řídit se příručkou pro předkladatele projektů seznámit se s kritérii hodnocení seznámit se s kritérii hodnocení dbát na formální stránku – pokud nejsou dodrženy předepsané náležitosti, bude projekt vyřazen ještě před hodnocením dbát na formální stránku – pokud nejsou dodrženy předepsané náležitosti, bude projekt vyřazen ještě před hodnocením

57 CIP Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace

58 LS 2006/7 58KIP/CPEU CIP Rámcový program konkurenceschopnosti a inovací (CIP) Rámcový program konkurenceschopnosti a inovací (CIP) rozpočet 3,3 mld. € na období 2007 – 2013 rozpočet 3,3 mld. € na období 2007 – 2013 podpora akcí zaměřených na: podpora akcí zaměřených na: rozvíjení inovačních schopností podniků a průmyslu: podpora inovativních firem, klastrů, lepší přístup k finančním a jiným zdrojům rozvíjení inovačních schopností podniků a průmyslu: podpora inovativních firem, klastrů, lepší přístup k finančním a jiným zdrojům využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) technologie životního prostředí, efektivní a obnovitelné energetické zdroje technologie životního prostředí, efektivní a obnovitelné energetické zdroje

59 LS 2006/7 59KIP/CPEU CIP doplní aktivity strukturálních a kohezních fondů, 7. RP a dalších, např.: CIP doplní aktivity strukturálních a kohezních fondů, 7. RP a dalších, např.: Podpora účasti MSP v 7. RP: Podpora účasti MSP v 7. RP: posílení rizikového kapitálu, podpora výrobkům inovativních firem při proniknuti na trh posílení rizikového kapitálu, podpora výrobkům inovativních firem při proniknuti na trh identifikace a analýza příkladů excelence, které mohou být vzorem pro další regiony identifikace a analýza příkladů excelence, které mohou být vzorem pro další regiony podpora udržitelných technologických přístupů podpora udržitelných technologických přístupů Podrobněji viz http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/ cip/index_en.htm Podrobněji viz http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/ cip/index_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/ cip/index_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/ cip/index_en.htm

60 LS 2006/7 60KIP/CPEU Entrepreneurship and Innovation Entrepreneurship and Innovation Intelligent Energy – http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ieea/index_ en.htm Intelligent Energy – http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ieea/index_ en.htm http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ieea/index_ en.htm http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ieea/index_ en.htm ICT Policy Support Programme - ICT Policy Support Programme - http://ec.europa.eu/ict_psp Tématické oblasti CIP

61 DALŠÍ PROGRAMY EU - VaV

62 LS 2006/7 62KIP/CPEU COST, EUREKA, INGO, KONTAKT http://www.msmt.cz/mezinarodni- vztahy/programy-kontakt-cost-eupro-ingo- eureka http://www.msmt.cz/mezinarodni- vztahy/programy-kontakt-cost-eupro-ingo- eureka http://www.msmt.cz/mezinarodni- vztahy/programy-kontakt-cost-eupro-ingo- eureka http://www.msmt.cz/mezinarodni- vztahy/programy-kontakt-cost-eupro-ingo- eureka

63 LS 2006/7 63KIP/CPEU Spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Cíl: podpora mezinárodní spolupráce mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytváření podmínek pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury. Cíl: podpora mezinárodní spolupráce mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytváření podmínek pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury.

64 LS 2006/7 64KIP/CPEU Projekty EUREKA orientovány na oblasti soukromého i veřejného sektoru. Výstupem musí být nové špičkové výrobky, technologie nebo služby, schopné komerčního využití. Rámcově jsou projekty EUREKA zaměřeny na oblasti: Projekty EUREKA orientovány na oblasti soukromého i veřejného sektoru. Výstupem musí být nové špičkové výrobky, technologie nebo služby, schopné komerčního využití. Rámcově jsou projekty EUREKA zaměřeny na oblasti: Informační technologie Informační technologie Nové materiály Nové materiály Životní prostředí Životní prostředí Biotechnologie a medicínské technologie Biotechnologie a medicínské technologie Robotika a automatizace Robotika a automatizace Komunikační technologie Komunikační technologie Energetika Energetika Doprava Doprava Lasery Lasery Další informace o projektech EUREKAa lze vyhledat na: www.eureka.be, www.eureka.be/success-stories, www.aipcr.cz Další informace o projektech EUREKAa lze vyhledat na: www.eureka.be, www.eureka.be/success-stories, www.aipcr.cz www.eureka.bewww.eureka.be/success-stories www.aipcr.cz www.eureka.bewww.eureka.be/success-stories www.aipcr.cz

65 LS 2006/7 65KIP/CPEU COST http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uvod-co-je-to-cost http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uvod-co-je-to-cost http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uvod-co-je-to-cost Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (The European Co-operation in Scientific and Technical Research Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (The European Co-operation in Scientific and Technical Research Oblasti výzkumu - domény COST Oblasti výzkumu - domény COST Informační technologie (ozn. 1XX), telekomunikace (2XX), doprava (3XX), oceánografie (4XX), materiálový výzkum (5XX), životní prostředí (6XX), meteorologie (7XX), zemědělství a biotechnologie (8XX), potravinářský výzkum (9XX), společenské vědy (AXX), lékařský výzkum (BXX), stavebnictví (CXX), chemie (DXX), lesnictví a produkty lesa (EXX), dynamika proudění (FXX), fyzika (PXX), Nové akce - dosud nezařazené (v přípravě). Informační technologie (ozn. 1XX), telekomunikace (2XX), doprava (3XX), oceánografie (4XX), materiálový výzkum (5XX), životní prostředí (6XX), meteorologie (7XX), zemědělství a biotechnologie (8XX), potravinářský výzkum (9XX), společenské vědy (AXX), lékařský výzkum (BXX), stavebnictví (CXX), chemie (DXX), lesnictví a produkty lesa (EXX), dynamika proudění (FXX), fyzika (PXX), Nové akce - dosud nezařazené (v přípravě). Podrobnosti o jednotlivých akcích hledejte na web COSTu: http://www.cost.esf.org/ Podrobnosti o jednotlivých akcích hledejte na web COSTu: http://www.cost.esf.org/ http://www.cost.esf.org/ Nejbližší uzávěrka předběžných návrhů: 26.9.2008, 17:00 Nejbližší uzávěrka předběžných návrhů: 26.9.2008, 17:00

66 LS 2006/7 66KIP/CPEU KONTAKT Podpora účasti českých výzkumných a vývojových pracovníků ve dvoustranných aktivitách se státy, se kterými má ČR sjednanou platnou mezivládní dohodu o vědeckotechnické spolupráci včetně aktivit NSF (National Science Foundation) a v mnohostranných mezivládních aktivitách výzkumu jako jsou např. OECD, SEI, ESA a NATO. Podpora účasti českých výzkumných a vývojových pracovníků ve dvoustranných aktivitách se státy, se kterými má ČR sjednanou platnou mezivládní dohodu o vědeckotechnické spolupráci včetně aktivit NSF (National Science Foundation) a v mnohostranných mezivládních aktivitách výzkumu jako jsou např. OECD, SEI, ESA a NATO. Je možno přihlásit výhradně takové projekty, které prošly úspěšně hodnocením na půdě příslušných mezinárodních programů a byly přijaty k řešení v rámci uvedených programů a dohod. Je možno přihlásit výhradně takové projekty, které prošly úspěšně hodnocením na půdě příslušných mezinárodních programů a byly přijaty k řešení v rámci uvedených programů a dohod.

67 LS 2006/7 67KIP/CPEU INGO INGO (Inter Non-Governmental Organization) INGO (Inter Non-Governmental Organization) Podpora členství institucí VaV v mezinárodních nevládních organizacích, které se zabývají VaV a jeho podporou. Podpora členství institucí VaV v mezinárodních nevládních organizacích, které se zabývají VaV a jeho podporou. Vyhlašován každoročně formou veřejného výběrového řízení Vyhlašován každoročně formou veřejného výběrového řízení

68 LS 2006/7 68KIP/CPEU UHLÍ A OCEL http://cordis.europa.eu/coal-steel- rtd/infopack.htm http://cordis.europa.eu/coal-steel- rtd/infopack.htm http://cordis.europa.eu/coal-steel- rtd/infopack.htm http://cordis.europa.eu/coal-steel- rtd/infopack.htm

69 LS 2006/7 69KIP/CPEU i2010 A European Information Society for Growth and Employment A European Information Society for Growth and Employment http://europa.eu.int/information_society/ee urope/i2010/index_en.htm http://europa.eu.int/information_society/ee urope/i2010/index_en.htm http://europa.eu.int/information_society/ee urope/i2010/index_en.htm http://europa.eu.int/information_society/ee urope/i2010/index_en.htm

70 DALŠÍ GRANTY

71 LS 2006/7 71KIP/CPEU PŘEHLED http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm

72 LS 2006/7 72KIP/CPEU LIFELONG LEARNING http://ec.europa.eu/education/programmes /llp/index_en.html http://ec.europa.eu/education/programmes /llp/index_en.html http://ec.europa.eu/education/programmes /llp/index_en.html http://ec.europa.eu/education/programmes /llp/index_en.html http://www.naep.cz http://www.naep.cz http://www.naep.cz

73 LS 2006/7 73KIP/CPEU YOUTH podporovat aktivní občanství mládeže, zvláště pak evropského občanství podporovat aktivní občanství mládeže, zvláště pak evropského občanství podporovat solidaritu a toleranci mezi mládeží, zvláště za účelem posílení sociální soudržnosti v EU podporovat solidaritu a toleranci mezi mládeží, zvláště za účelem posílení sociální soudržnosti v EU posilovat vzájemné porozumění mládeže z různých zemí posilovat vzájemné porozumění mládeže z různých zemí přispívat ke zvýšení kvality systémů podpory aktivit mládeže a organizací občanské společnosti, které se orientují na mládež přispívat ke zvýšení kvality systémů podpory aktivit mládeže a organizací občanské společnosti, které se orientují na mládež prosazovat celoevropskou spolupráci mezi mládeží prosazovat celoevropskou spolupráci mezi mládeží http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

74 LS 2006/7 74KIP/CPEU CULTURE 2007-2013 celkový rozpočet 400 mil. € na 2007-13 celkový rozpočet 400 mil. € na 2007-13 mezinárodní mobilita lidí mezinárodní mobilita lidí mezinárodní oběh uměleckých a kulturních artefaktů mezinárodní oběh uměleckých a kulturních artefaktů interkulturní dialog a výměny interkulturní dialog a výměny http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

75 LS 2006/7 75KIP/CPEU VISEGRAD - stipendia Visegrad Scholarship Program – stipendia pro Mgr. A Ph.D., 1 - 4 semestry, 2008 cca 400 semestrů celkem Visegrad Scholarship Program – stipendia pro Mgr. A Ph.D., 1 - 4 semestry, 2008 cca 400 semestrů celkem http://www.visegradfund.org/scholarships. html http://www.visegradfund.org/scholarships. html http://www.visegradfund.org/scholarships. html http://www.visegradfund.org/scholarships. html

76 LS 2006/7 76KIP/CPEU VISEGRAD - granty http://www.visegradfund.org/grants.html http://www.visegradfund.org/grants.html http://www.visegradfund.org/grants.html Kulturní spolupráce, VaV, vzdělávání, mládež, přeshraniční spolupráce, propagace turistiky Kulturní spolupráce, VaV, vzdělávání, mládež, přeshraniční spolupráce, propagace turistiky Malé granty: < 4.000 €, 50% nákladů, 6 měsíců Malé granty: < 4.000 €, 50% nákladů, 6 měsíců 2008: 512.000 €, uzávěrky 1.3., 1.6., 1.9., 1.12. 2008: 512.000 €, uzávěrky 1.3., 1.6., 1.9., 1.12. Standardní granty: > 4000 €, 50% nákladů, 12 měsíců Standardní granty: > 4000 €, 50% nákladů, 12 měsíců 2008: 2,200.000 €, uzávěrky 15.3., 15.9. 2008: 2,200.000 €, uzávěrky 15.3., 15.9. Strategický program: cca 50.000€/projekt, 50% nákladů, 3 roky Strategický program: cca 50.000€/projekt, 50% nákladů, 3 roky 2008: 400.000 €, uzávěrky 15.2., 15.5. 2008: 400.000 €, uzávěrky 15.2., 15.5.


Stáhnout ppt "PROGRAMY PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. RP7 7. rámcový program EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google