Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE NA SPRÁVNÉ CESTĚ 3.workshop 26.3.2013 realizace projektu 1.3.2012 – 28.02.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE NA SPRÁVNÉ CESTĚ 3.workshop 26.3.2013 realizace projektu 1.3.2012 – 28.02.2014."— Transkript prezentace:

1 DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE NA SPRÁVNÉ CESTĚ 3.workshop 26.3.2013 realizace projektu 1.3.2012 – 28.02.2014

2 2 STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Obsahem projektu je zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání (CS), ze všech typů ZŠ v Olomouckém kraji do aktivit projektu takovým způsobem, abychom jim podporou a zprostředkovanými relevantními informacemi pomohli ve správném rozhodnutí při budoucí volbě povolání a obohatili je znalostmi a dovednostmi tak, aby dokázali plnit povinnosti svobodného občana v demokratické společnosti. S určitou odlišností často souvisí i jisté vyloučení, mnohdy nechápání svých práv a povinností, běžných pravidel a mantinelů, s tím zhoršené uplatnění se a následně celková demotivace k úspěšnému dostudování, zaměstnání a zapojení se do spol.

3 3 CÍLE PROJEKTU  podpoření 400 žáků se SVP či ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání  propagace vhodných oborů odpovídající jejich schopnostem, dovednostem, možnostem  vedení těchto žáků k dodržování pravidel, také návrat k úctě a ke slušnosti  vytvoření metodiky pro výchovné poradce a diagnostiky žáků  celokrajské využití všech aktivit a vytvořených prostředků

4 4 CÍLOVÉ SKUPINY Primární CS jsou žáci ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami a také ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání. Nejvíce se pak budeme zaměřovat na žáky :  s poruchami chování (lež, záškoláctví, krádeže, šikana);  s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie);  s dlouhodobou nebo chronickou nemocí (stále častější alergie, infekční, kardiovaskulární, astma);  pocházejícími ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, a to jak na ZŠ běžného typu, tak i na speciálních a praktických ZŠ.

5 5 CÍLOVÉ SKUPINY Žáci 2. stupně základních škol, kteří se v současné době či v blízké budoucnosti budou rozhodovat o svém dalším směřování v oblasti volby povolání. Do aktivit projektu plánujeme zapojit minimálně 400 žáků z řad cílových skupin (MI). Sekundární cílovou skupinou jsou pracovníci škol a školských zařízení dlouhodobě pracující s cílovou skupinou žáků CS (MI 20). Jedná se primárně o výchovné poradce a další pedagogické pracovníky pracujících se žáky se SVP v kraji. Vaše dosavadní zkušenosti budou obohaceny o nové prvky, které budou moci využít i po ukončení samotné realizace projektu.

6 6 PODPOROVANÉ AKTIVITY KLÍČOVÁ AKTIVITA 01 - Konkrétní práce se žáky Tato klíčová aktivita bude zaměřena na konkrétní práci se žáky věnované formování osobnosti žáků CS, v následujících tématech: důsledky svého rozhodnutí, odpovědnost za své činy, příklady dobrých a špatných situací, chování. Aktivity budou realizovány prostřednictvím scének, představování rolí, besed, diskuzí apod. Den věnovaný této práci proběhne cca 1 za pololetí v každé škole a budou je vést pedagogové, kteří budou nejdříve proškoleni viz KA05. Realizace této klíčové aktivity bude probíhat v období 04-12/2012; 01-12/2013, 02/14. Plánujeme zrealizovat cca 80 dní zaměřených na rozvoj osobnosti žáků CS (samozřejmě kromě letních prázdninových měsíců). Této aktivity se zúčastní minimálně 400 žáků CS.

7 www.asistencnicentrum.cz 7 PODPOROVANÉ AKTIVITY KLÍČOVÁ AKTIVITA 02 - Besedy ve školách Besedy na školách pro CS budou koncipovány jako volný rozhovor se žáky, struktura besed nebude striktně daná. Žákům bude představena aktuální situace na regionálním trhu práce. Na těchto besedách bude dále vštěpována žákům důležitost odpovědnosti za své činy a jednání, dodržování pravidel, nutnost pracovních návyků apod. Z těchto besed budou následně pracovníky škol vytvořeny prezentace jednotlivých vhodných profesí a s těmito materiály bude dále pracováno při výuce. Plánujeme zrealizovat min. 20 besed, v rámci této KA dojde k oslovení min. 400 žáků CS. Realizace této KA bude probíhat v měsících 03-06/2012, 09-12/2012, 01-06/2013, 09-12/2013, 02/2014. Skutečnost – 17 besed,kterých se účastnilo 219 žáků, z toho 145 chlapců a 74 dívek.

8 8 PODPOROVANÉ AKTIVITY KLÍČOVÁ AKTIVITA 03 - Tematické dny Přibližně v měsíčních intervalech proběhne Tematický den, který bude vždy zaměřen na určitou profesi. Tematický den proběhne na zapojených středních školách v Olomouckém kraji Žáci se budou moci seznámit s konkrétními vyučovanými obory. Akcí se zúčastní žáci CS s možností účastí rodičů. Plánujeme zrealizovat cca 20 tematických dnů v okresech Olomouckého kraje. V rámci této KA dojde k oslovení min. 400 žáků CS. Složení žáků i s celkovým počtem bude vždy projednáno mezi konkrétními školami. Realizace bude probíhat průběžně v období 03-06/2012, 09-12/2012, 01-06/2013, 09- 12/2013, 02/2014 (mimo letních prázdnin). Skutečnost – 29 tematických dnů, kterých se účastnilo 390 žáků, z toho 266 chlapců a 124 dívek.

9 9 PODPOROVANÉ AKTIVITY KLÍČOVÁ AKTIVITA 04 - Exkurze V rámci realizace projektu plánujeme zrealizovat cca 20 exkurzí ve firmách Olomouckého kraje pro žáky. Žáci se seznámí nejen s vytýčenými obory, ale taktéž s prostředím firmy, sociálním zázemím, seznámí se s chodem firmy (důraz na BOZP), s psanými i nepsanými pravidly firmy, hierarchií. Budou mít možnost promluvit se se zaměstnanci, uvidí výrobu i hotový výrobek. Cílem této aktivity je přiblížení praktické stránky jednotlivých projektem dotčených oborů. Realizace této KA bude probíhat v měsících 03-06/2012, 09- 12/2012, 01-06/2013, 09-12/2013, 02/2014. Skutečnost – 26 exkurzí, kterých se účastnilo 349 žáků, z toho 231 chlapců a 118 dívek.

10 10 PODPOROVANÉ AKTIVITY KLÍČOVÁ AKTIVITA 05 - Školení pro pedagogy, metodika Toto školení bude zaměřeno na vzdělávání pedagogů v oblasti formování osobnosti pozitivním směrem ve smyslu stanovení hodnot, nést odpovědnost za své činy, respektování autorit a pravidel, uvědomování si důsledků svého jednání, nastavení mantinelů, návrat ke slušnosti, úcty k druhým apod. Plánujeme zrealizovat 2 dvoudenní workshopy, kde budou pedagogy školit psycholog a další odborníci, kde v rámci řízených diskuzí budou diskutována výše zmíněná témata a jejich přenos na primární cílovou skupinu. Dále 4 jednodenní workshopy, kde by byla diskutována tato témata s propojením s praxí a již dosavadními zkušenostmi. Z těchto workshopů/školení vznikne jakýsi „vzorový školní řád“.Realizace této KA bude probíhat v období 03-05/2012, 08-09/2012, 01-02/2013, 08-09/2013, 12/2013. Dvoudenní workshopy : Hanušovice 16.-17.5.2012, Jeseník 30.-31.8.2012 Jednodenní: 26.3.2013 Olomouc, 25.4.2013 Tovačov, 14.11.2013 Uničov, 6.2.2014 Olomouc

11 11 PODPOROVANÉ AKTIVITY KLÍČOVÁ AKTIVITA 06 - Interaktivní webový portál pro CS V rámci této klíčové aktivity dojde k vytvoření nového interaktivního webového portálu zaměřeného na CS. Na stránkách budou umístěny: 1)Informace týkající se projektu – chystané akce, výstupy jednotlivých aktivit atd. 2)Interaktivní část – zpětná vazba, diskusní fórum, soubor flash her, křížovek, zajímavosti z oborů… Portál bude mít několik úrovní přístupů (pro žáky, rodiče, pedagogy atd.). Realizace této KA bude probíhat v období 05-12/2012, 01-12-/2013, 01- 02/2014. Skutečnost – www.naspravneceste.czwww.naspravneceste.cz

12 12 MONITOROVACÍ indikátory Počet nově vytvořených produktů: 2, skutečnost 1. - Metodika pro výchovné poradce - Interaktivní webový portál Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání – žáků: 400, skutečnost 833. Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání: 20 skutečnost 24. Počet podpořených osob – poskytovatelů služeb: 20 skutečnost 44.

13 13 Kontaktní údaje : Kontaktní údaje : AC Education s.r.o. Lisabonská 2394/4 19000 Praha 9 – Libeň www.aceducation.cz Koordinátorka projektových aktivit: houstova@aceducation.cz Manažerka projektu: malikova@aceducation.cz


Stáhnout ppt "DOTACE PROJEKTY STUDIE SEMINÁŘE NA SPRÁVNÉ CESTĚ 3.workshop 26.3.2013 realizace projektu 1.3.2012 – 28.02.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google