Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma: Zeď - J. P. Sartre VY_32_INOVACE_581.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma: Zeď - J. P. Sartre VY_32_INOVACE_581."— Transkript prezentace:

1 Téma: Zeď - J. P. Sartre VY_32_INOVACE_581

2 Hotelnictví, Cestovní ruch, Obchodník Vzdělávací oblast:
Autor: Mgr. Jarmila Krůtová Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Ročník: 3., 4. Obor vzdělávání: Hotelnictví, Cestovní ruch, Obchodník Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Tematická oblast: Rozbory textů k MZ – práce se čtečkou el. knih Vytvořeno dne: Leden 2014 Anotace: Práce s výchozím textem, příprava ke společné části státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury (ústní část), vypracování jednotlivých úloh spojených s textem, u každé se nachází její řešení VY_32_INOVACE_581

3 Výchozí text pro práci Žáci si společně najdou ve svých čtečkách elektronických knih zadaný text. VY_32_INOVACE_581

4 „Jmenujete se Pablo Ibbieta?“ Přikývl jsem.
Výchozí text „Jmenujete se Pablo Ibbieta?“ Přikývl jsem. Chlap se podíval do lejster a řekl mi: „Kde je Ramón Gris?“ „Nevím.“ „Od šestého do devatenáctého jste ho skrýval ve svém domě.“ „Ne.“ Chvilku psali a dozorci mě vyvedli ven. Na chodbě čekali se dvěma dozorci Tom a Juan. „Dostali Grise.“ Roztřásl jsem se. „Kdy?“ „Dnes ráno. Udělal blbost. V úterý odešel od bratrance, protože se pohádali. Bylo dost lidí, co by ho byli ukryli, ale už od nikoho nic nechtěl. Povídal: „Schoval bych se u Ibbiety, ale když ho zavřeli, schovám se na hřbitově.“ VY_32_INOVACE_581

5 Úkoly k výchozímu textu
1. Zařaď text k literárnímu druhu, lit. formě a lit. žánru. Vše na základě ukázky charakterizuj. 2. Na základě přečtené knihy zařaď oba úryvky do kontextu celého díla Zeď. Z jaké povídky pochází text? 3. Převyprávěj děj této povídky. 4. Jaké jsou hlavní postavy povídky? Vyjmenuj je a poté na základě četby charakterizuj tyto postavy. 5. Jaké je téma a hlavní myšlenka této povídky? 6. Zařaď dílo Zeď do literárně historického kontextu. 7. Jaký motiv spojuje všechny povídky v této knize? VY_32_INOVACE_581

6 Řešení úkolů k výchozímu textu
1. Lit. druh: epika (má děj, popis prostředí, postavy) Lit. forma: próza (text psaný ve větách a do odstavců) Lit. žánr: povídka (kratší rozsah, méně postav, jedna dějová linie) 2. Oba úryvky jsou z povídky Zeď (stejný název povídky i celé knížky). 3. Děj: Ibbieta je zatčen a musí prozradit, kde se ukrývá jeho přítel. On sám chvíli zapírá. Později si vymyslí absurdní situaci, že dotyčný se skrývá na hřbitově v márnici. Nastane shoda náhod, kdy jeho přítel po hádce se svým bratrancem odchází, ukrývá se na hřbitově v márnici, kde by ho nikdy nikdo nehledal. Dozorci se tedy vydávají na hřbitov, aby zjistili pravdivost výpovědi Ibbiety. Jeho přítele Ramóna tam bohužel skutečně nacházejí a zabijí ho. Poté je tato skutečnost oznámena Ibbietovi, který ani netuší, že v dobré víře udal svého přítele, který je zabit. 4. Pablo Ibbieta, Ramón Gris, Tom a Juan, dozorci, kněz 5. Absurdnost situace, téma lidské existence (směr existencialismus) 6. 2. polovina 20. století, směr existencialismus. 7. Je to motiv zdi. V každé povídce představuje tento motiv jiný význam. V první povídce je to místo smrti zastřelením, v další povídce jsou to mezilidské vztahy. VY_32_INOVACE_581

7 Další úkoly k výchozímu textu – jazyková stránka díla
1. Popiš obecně jazykovou stránku díla. 2. U slov vyznačených červenou barvou urči, do jaké vrstvy českého jazyka tato slova patří. 3. Podtržené části vět pojmenuj a charakterizuj, proč jsou takto označené. 4. Jaká je funkce tří teček uprostřed textu? VY_32_INOVACE_581

8 Řešení úkolů k výchozímu textu – jazyková stránka
1. Forma vypravěče – ich forma, spisovná i nespisovná vrstva češtiny, přímá řeč, věty krátké, v pasážích úvahových se vyskytují souvětí. 2. Jsou to slova z nespisovné vrstvy češtiny, konkrétně obecná čeština. 3. Je to věta uvozovací – uvozuje přímou řeč. 4. Oddělení textu, jeho částí. VY_32_INOVACE_581

9 Výchozí text – str.30 Znenadání ucítila na ruce Pierrovu ruku.
„Agáto,“ řekl něžně. Usmíval se na ni, ale držel ji za ruku konečky prstů skoro s odporem, jako kdyby držel za hřbet kraba a nechtěl se nechat štípnout. „Agáto,“ řekl, „tolik bych ti chtěl důvěřovat.“ Eva zavřela oči a hruď se jí zvedla. „Nesmím mu na to nic říct, jinak začne podezřívat a už nepromluví.“ Pierre jí pustil ruku. „Mám tě docela rád, Agáto,“ řekl. „Ale nerozumím ti. Proč pořád zůstáváš v téhle místnosti?“ Eva neodpověděla. „Řekni mi proč.“ „Víš přece, že tě mám ráda,“ řekla suše. „Nevěřím ti,“ řekl Pierre. „Proč bys mě měla mít ráda? Musím tě děsit: mám halucinace.“ Usmál se, ale hned zas zvážněl. „Mezi tebou a mnou je zeď. Vidím tě, mluvím s tebou, ale ty jsi na druhé straně. Co nám brání, abychom se měli rádi? Zdá se mi, že dřív to bylo snazší. V Hamburku.“ „Ano,“ řekla Eva smutně. „Pořád ten Hamburk.“ Nikdy nemluvil o jejich skutečné minulosti. Ani Eva, ani on nikdy v Hamburku nebyli. „Procházeli jsme se podél kanálů. Byla tam bárka, vzpomínáš? Černá: na palubě byl pes.“ Postupně si vymýšlel; vypadal záludně. VY_32_INOVACE_581

10 Vysvětlete význam podtržené věty v textu.
Úkoly k výchozímu textu Vysvětlete význam podtržené věty v textu. Porovnejte, jak se liší význam slova zeď v této ukázce od ukázky z předchozího textu. VY_32_INOVACE_581

11 Řešení úkolů k výchozímu textu
V podtržené větě je vyzdvihnut rozdíl v pojetí pojmu zeď v porovnání s předchozí ukázkou. V první povídce Zeď má tento pojem význam ve smyslu místa smrti. V této ukázce z povídky Místnost je pojem zeď spojován s mezilidskými vztahy v rodině. VY_32_INOVACE_581

12 Další citační údaje (ISBN knihy) nebylo možné zjistit.
Zdroje SARTRE, Jean Paul. Zeď [online]. Paris: Gallimard, Dostupné z: uložto.cz (z francouzského originálu přeložili Eva Musilová a Josef Čermák) Další citační údaje (ISBN knihy) nebylo možné zjistit. VY_32_INOVACE_581


Stáhnout ppt "Téma: Zeď - J. P. Sartre VY_32_INOVACE_581."

Podobné prezentace


Reklamy Google