Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Drill vs Tvořivost. Cíle z různých hledisek Dobrá organizace tréninku je jen nutný předpoklad Časové přítomnost X budoucnost prožitek, aktuální výkon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Drill vs Tvořivost. Cíle z různých hledisek Dobrá organizace tréninku je jen nutný předpoklad Časové přítomnost X budoucnost prožitek, aktuální výkon."— Transkript prezentace:

1 Drill vs Tvořivost

2 Cíle z různých hledisek Dobrá organizace tréninku je jen nutný předpoklad Časové přítomnost X budoucnost prožitek, aktuální výkon vztah ke sport a výkon prožitek, aktuální výkon vztah ke sport a výkon testování testování Obsahové učení X výchova socializace socializace taktika-technika pravidla, hodnoty taktika-technika pravidla, hodnoty schopnosti- dovednosti geny X výchova schopnosti- dovednosti geny X výchova Zdravotní tělo X duše (psýché) Kalogathia, gnóthi seauton Kalogathia, gnóthi seauton

3 Herní výkon Druhy herního výkonu: Týmový herní výkon-THV-herní výkon mužstva, úroveň komunikace hráčů, míra spolupráce a kvalita součinnosti hráčů při realizaci herních činností (sledujeme: jak hráči využívají celou hrací plochu, jak dlouho udrží míč pod svoji kontrolou, zda všichni útočí a naopak zda všichni brání, zda ohrozí branku soupeře atd.) Individuální herní výkon-IHV-složky IHV jsou herní dovednosti, pohybové schopnosti, somatické a psychické charakteristiky (sledujeme: pohyb hráče po hřišti, zda a jak dovede přihrát, řešení situací 1:1, jestli čte hru atd.)

4 Obsah herního výkonu Fáze hry: 1. útočná: mužstvo má míč pod kontrolou 2. obranná: ztráta míče 3. přechodová fáze: z obrany do útoku a naopak Vlastním obsahem fáze hry jsou herní situace (okamžitý stav ve hře, který představuje pro hráče i mužstvo taktickou úlohu různé složitosti) Jsou řešeny: A) Individuálně herními činnostmi jednotlivce HČJ-učením získané herní dovednosti. Rozlišujeme technickou a taktickou stránku HČJ B) Herními kombinacemi-vědomá spolupráce dvou a více hráčů sladěná v prostoře a času C) Systémem hry-způsob organizace hry družstva

5 HČJ Útočné 1.Výběr místa 2.Přihrávání 3.Zpracování míče 4.Vedení míče a obcházení soupeře 5.Střelba

6 HČJ Obranné 1.Obsazování hráče s míčem 2.Obsazování hráče bez míče 3.Obsazování prostoru 4.Odebírání míče

7 Dovednosti Učení se novým pohybovým vzorcům Schopnosti Rozvíjení daného

8 1.fáze-seznamovací: seznámení s novými úkoly, novými dovednostmi. Velkou roli hraje názorná ukázka zprostředkovaná trenérem (vlastní ukázka, ukázka demonstrátora). 2.fáze-zdokonalování: mnohonásobné opakování vede k odstranění souhybu a špatných pokusů. Trenér klade důraz na způsob provedení (technickou stránku) a na postupné odstraňování chyb prostřednictvím korekce a včasnou instrukcí. FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ 3.fáze-automatizace: přesné a bezchybné provádění činností v proměnlivých podmínkách. Dochází ke stabilizaci a automatizaci pohybových dovedností. 4.fáze-transfer do utkání: pohybové dovednosti se uplatňují a projevují v nových vyšších kvalitách. Umožňují překvapivé způsoby řešení herních situací ve složitých proměnlivých podmínkách utkání.

9 Laterita (obounohost): -nově nacvičovanou dovednost osvojovat nejdříve lepší nohou, po jejím zvládnutí na základní úroveň přistoupit na nácvik slabou nohou -u výhradně „jednonohých“ nevézt nácvik výhradně do krajnosti (pohybové, případně psychické poruchy-přecvičovaní leváci) -přibližně do 10 let nechat přirozený vývoj a záměrně neorientovat trénink na zdokonalování slabší nohy

10 Drill Dokola se opakující činnost se stálými podmínkami COERVER Až deset tisíc opakování na naučení nového…… Rozvoj techniky……

11 Somatotyp Rozhodující faktory Talent Nadání Proces učení

12 Výhody Dokonalé zautomatizování pohybu Vysoký počet opakování Práce s detailem Nasazená laťka Vysoký nárůst kvality…

13 Nevýhody Stává se nudným Potlačena veškerá tvořivost Může se stát stereotipním… Ztráta zájmu o činnost…..

14

15 Coerver První věc ve výuce coervera je (vždy tři kroky): 1. Opakování (drill) 2. Zvyšování tlaku soupeře (rychlost) 3. Plný tlak!!!! Hra je na konec….bez stále opakování/drillování dovedností nelze mít kvalitní hru a kvalitní hráče!!! Při učení situací 1v1 nevěnovat se z pozice trenéra oběma složkám (útok/obrana) na jednou. Ale třeba týden útoku, a druhý týden obraně..?! Co se týče koordinace, tak do 12 let koordinace jenom s míčem Techniku běhu do 12 let není potřeba rozvíjet přes pomůcky (žebříky atd.)

16 Tvořivost Tvořivost neboli kreativita, či invence, je zvláštní soubor schopností, které umožňují uměleckou, sportovní nebo jinou tvůrčí činnost. Ta se projevuje jako vynalézavost, jako vznik něčeho nového, originálního. schopnostíčinnostschopnostíčinnost

17 Tvořivost hráče - Individuální ovládání míče - Schopnost kombinace-prostorové vidění Trénink těla a tříbení ducha Trénink těla a tříbení ducha Schopnost vymýšlet technické prvky či kombinace a odvaha přenést je do utkání

18 Inteligence Druhy inteligence…Druhy inteligence… - pohybová inteligence - pohybová inteligence - herní inteligence - herní inteligence

19 Klíčové schopnosti pro tvořivost Sensitivita – schopnost rozpoznávat problémy, reagovat na možnost zlepšení, neobvykle a nově vnímat.Sensitivita – schopnost rozpoznávat problémy, reagovat na možnost zlepšení, neobvykle a nově vnímat. Flexibilita – přesunování pozornosti a měnění způsobů a východisek myšlení.Flexibilita – přesunování pozornosti a měnění způsobů a východisek myšlení. Fluenticita – schopnost vytvořit na podnět množství řešeníFluenticita – schopnost vytvořit na podnět množství řešení Originalita – schopnost nalézt nové, či neobvyklé…(redefinice – nejsou časté, ale využitelné)Originalita – schopnost nalézt nové, či neobvyklé…(redefinice – nejsou časté, ale využitelné) Elaborace – schopnost vypracovat plán, převést nové řešení do praxeElaborace – schopnost vypracovat plán, převést nové řešení do praxe

20 Tvořivost trenéra Polovina úspěchu je v hlavě? Trenér spoluvytváří atmosféru pro tvořivost hráčů navzdory konzervativnímu prostředí.Trenér spoluvytváří atmosféru pro tvořivost hráčů navzdory konzervativnímu prostředí. Trenér vytváří situace - didaktické styly Trenér vytváří situace - didaktické styly Tlak na výsledky není v rozporu s tvořivostí, obé má za cíl zvýšit počet gólů v soupeřově sítiTlak na výsledky není v rozporu s tvořivostí, obé má za cíl zvýšit počet gólů v soupeřově síti Trenér musí neustále stimulovat hráče k tvořivému přístupu rozšiřovat variabilní a účinné modifikace řešení Trenér musí neustále stimulovat hráče k tvořivému přístupu rozšiřovat variabilní a účinné modifikace řešení

21 Jak v tréninku…? Promyšlený plán a detaily organizace X reakce na skutečnostPromyšlený plán a detaily organizace X reakce na skutečnost Skupinový trénink – nebezpečí vytváření VIP skupinSkupinový trénink – nebezpečí vytváření VIP skupin Standardní situace je také hra – časové zařazeníStandardní situace je také hra – časové zařazení Pestrost - styly vedeníPestrost - styly vedení Obměňování detailů – (např. druh podnětu…)Obměňování detailů – (např. druh podnětu…) Stálé hledání míry mezi učením nového a zpevňováním naučeného “ Opakování je matka moudrosti, ale všichni chtějí dceru“

22 Děti si potřebují hrát !!! vrchol Tvořivost trenéra (dětí) není nadstandard ale vrchol Trenérova nálada přechází na dětiTrenérova nálada přechází na děti Dlouhodobé vstřícné a radostné naladění vyvolává těšení se na tréninkDlouhodobé vstřícné a radostné naladění vyvolává těšení se na trénink Děti – lidé chtějí být chváleni 3/1Děti – lidé chtějí být chváleni 3/1 Nasazená laťka Nasazená laťka Rozumět jejich jazykuRozumět jejich jazyku

23 Co pomáhá… Co pomáhá… Využívání pomůcek: - technické pomůckyVyužívání pomůcek: - technické pomůcky - literatura - literatura - příroda - příroda Kombinace různých pohybových aktivit a a sportůKombinace různých pohybových aktivit a a sportů Využití znalostí o dětechVyužití znalostí o dětech - věk - věk - naladění - povaha - naladění - povaha - prostředí - prostředí - rodinné prostředí - rodinné prostředí - aktuální situace - aktuální situace - psychický stav či nálada - psychický stav či nálada - jejich motivace - jejich motivace

24 Jak přenést tvořivost z tréninku do utkání? Postupné kroky k cíli a jejich evidencePostupné kroky k cíli a jejich evidence Dramaturgie a režieDramaturgie a režie

25 Inspirativní literatura Kirchner, Hnízdil, Louka - Kondiční hry a cvičení v přírodě/Grada Neuman - Dobrodružné hry a cvičení v přírodě/Portál Neuman - Dobrodružné hry v tělocvičně/Portál Perič - Hry ve sportovní přípravě dětí/Grada Perič - Sportovní příprava dětí/Grada Zapletal - Velká encyklopedie her- hry přírodě/Olympia Berousek - Rádce provozovatele a vedoucího dětského tábora/Sondy Brtník - Hry na sněhu i bez něj/Portál Kos - Zábavná cvičení/Olympia Tůma, Tkadlec - Hry s míčem pro děti/Grada Fajfer -Trenér fotbalu mládeže (6-15)……..(16-19)??? /ČMFS/Olympia Votík - fotbalová cvičení a hry/Grada Brůna - Fotbalová školička/ Grada/ČMFS Jelínek - Skrytá cesta k vítězství, Poznej sám sebe/…Eminent Rainer Martens - Úspěšný trenér/ Grada www.hra.czwww.hra.cz, www.sportpsy.cz, www.worldsoccerbank.com, www.drillbook.net, www.trenink.com, www.tactfoot.com, www.easysport.com www.sportpsy.czwww.worldsoccerbank.comwww.drillbook.net www.trenink.comwww.tactfoot.comwww.easysport.com www.hra.czwww.sportpsy.czwww.worldsoccerbank.comwww.drillbook.net www.trenink.comwww.tactfoot.comwww.easysport.com

26 DĚKUJI ZA POZORNOST Stanislav Duben standa.fotbal@email.cz 728 517 829


Stáhnout ppt "Drill vs Tvořivost. Cíle z různých hledisek Dobrá organizace tréninku je jen nutný předpoklad Časové přítomnost X budoucnost prožitek, aktuální výkon."

Podobné prezentace


Reklamy Google