Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krátkodobý finanční majetek Bankovní účty Krátkodobé bankovní úvěry

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krátkodobý finanční majetek Bankovní účty Krátkodobé bankovní úvěry"— Transkript prezentace:

1 Krátkodobý finanční majetek Bankovní účty Krátkodobé bankovní úvěry
13. ledna 2013 VY_32_INOVACE_140109_Kratkodoby_financni_majetek_bankovni_ucty_a_kratkodobe_bankovni_uvery_DUM Krátkodobý finanční majetek Bankovní účty Krátkodobé bankovní úvěry Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jindra Germaničová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
Účtujeme o hotovostním a bezhotovostním platebním styku Oceňování – jmenovitou hodnotou – peněžní prostředky, ceniny - pořizovací cenou – cenné papíry Používané účty : 211 – Pokladna 213 – Ceniny 221 – Bankovní účty 231 – Krátkodobé bankovní úvěry 261 – Peníze na cestě

3 Účet 221 – Bankovní účty Banka zřizuje na základě smlouvy o vedení účtu svým klientům bankovní účet. Podpisový vzor – uložen v bance pro kontrolu podpisů osob, které mohou disponovat s účtem a prostředky, které jsou na něm uloženy. Běžný účet je účet zřízený v bance pro běžné hospodaření majitele účtu, tj. jsou z něj prováděny úhrady – např. hrazeny faktury došlé (FAP), vybírány prostředky do pokladny, úhrady pojistného a odvody finančnímu úřadu, atd. Na tento běžný účet také přicházejí příjmy majitele účtu – např. úhrady odběratelů (FAV) za prodané výrobky, zboží, poskytnuté služby, atd. Stav BÚ se neustále mění, pohyby jsou zachyceny ve výpisu z BÚ. Banky zpravidla provádějí úhrady do výše zůstatku na BÚ. Na BÚ se účtují také bankovní poplatky za vedení účtu, bankovní úroky, úroky z poskytnutých úvěrů.

4 Účetní doklady Výpis z běžného účtu (VBÚ) :
je účetním dokladem, dle kterého lze účtovat pohyby na běžném účtu, tj. účetní případy na účtu 221. Výpis z úvěrového účtu (VÚÚ) : je účetním dokladem, na základě kterého lze účtovat o pohybech na úvěrovém účtu , tj. účetní případy spojené s účtem 231.

5 Druhy bankovních účtů Na účtu 221 se účtuje o :
běžném účtu – účetní jednotka zde má své prostředky pro běžnou činnost, zůstatek na tomto účtu je vždy aktivní kontokorentním účtu – může mít i záporný zůstatek, banka může poskytovat svému klientu kontokorentní úvěr devizovém účtu – peněžní prostředky v cizích měnách termínovaném vkladu – s výpovědní lhůtou do 1 roku

6 Účtování o běžném účtu 221 – Běžný účet 321 Dodavatelé
311 Odběratelé 321 Dodavatelé 331 - Zaměstnanci 662 - Úroky 562 - Úroky 568 – Ostatní finanční náklady Ostatní pohledávkové účty Ostatní pohledávkové účty

7 Účet 231 – Krátkodobé bankovní úvěry
Účetní jednotka někdy nevystačí se svými vlastními zdroji, pak lze s bankou dohodnout poskytnutí úvěru. Za poskytnutý úvěr platí účetní jednotka úrok, tzv. nákladový úrok. Krátkodobý úvěr je splatný do 1 roku, pokud je úvěr poskytnut se splatností více než 1 rok, pak se jedná o dlouhodobý úvěr, který se účtuje v účtové třídě 4, na účtu 461. Úvěr může být převeden na běžný účet (221) nebo účetní jednotka může hradit své závazky přímo z úvěrového účtu (231). Úroky z úvěru jsou hrazeny z běžného účtu nebo mohou být připsány k jistině. Splátky úvěru jsou rovněž hrazeny z běžného účtu.

8 Účtování o úvěrovém účtu Úvěr převeden na běžný účet
Poskytnutí krátkodobého úvěru 231 –Krátkodobý bankovní úvěr 221 – Běžný účet VBÚ 261 – Peníze na cestě VÚÚ

9 Splátky úvěru, úroky z úvěru
231 –Krátkodobý bankovní úvěr 221 – Běžný účet 261 – Peníze na cestě VÚÚ splátka úvěru VBÚ splátka úvěru 562 - Úroky VBÚ – Úroky z úvěru

10 Účtování o úvěrovém účtu Úhrady prováděny přímo z úvěrového účtu
231 – Krátkodobý bankovní úvěr 321 - Dodavatelé VBÚ – úhrada FAP


Stáhnout ppt "Krátkodobý finanční majetek Bankovní účty Krátkodobé bankovní úvěry"

Podobné prezentace


Reklamy Google