Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Tematická oblast: Práce se standardním aplikačním programovým vybavením. Téma: MS Word 2010 – Práce s textem. Ročník: 2. Datum vytvoření: říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ ICT Anotace: Vkládání rovnic a matematických symbolů, iniciály, vodoznaku a symbolů. Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičení. Inovativnost digitálního učebního materiálu spočívá zejména v jeho názornosti, které bylo dosaženo využitím nástroje Výstřižky operačního systému Windows 7. Díky grafice je žák tématem provázen krok za krokem. Interaktivita výuky je zvýšena propojením s prací na Internetu a může být ještě umocněna využitím interaktivní tabule.

2 Rovnice a matematické symboly
Při zpracování matematických, fyzikálních, elektrotechnických příkladů se někdy neobejdeme bez speciálních znaků. MS Word obsahuje editor rovnic pro jednoduchou tvorbu a úpravu vzorců. Jaké rovnice lze vytvářet: Integrály , derivace, sumy, limity Zlomky, závorky, různé operátory, matice  Symboly, výroková logika

3 Postup vložení rovnice
Označit kurzorem místo v dokumentu, kam má být rovnice vložena. Pás karet – Vložení – Symboly – Rovnice Na pásu karet se zobrazí kontextová karta Návrh ve které jsou k dispozici nástroje pro tvorbu vzorců.

4 Karta Návrh Postupným kliknutím na značky se tyto přenesou do dokumentu (do textového pole). Je možné vpisovat jakýkoliv text, čísla a znaky. Libovolně upravovat a měnit konečnou podobu vytvářeného vzorce. Do jednoho textového pole je možné přidat libovolné množství znaků a symbolů. Po dokončení editace rovnice – kliknout mimo vzorec. Karta Návrh zmizí a z textového pole se stane běžný grafický objekt.

5 Iniciála Iniciála je zvětšené (ozdobné) první písmeno odstavce (kapitoly) u některých knih. Program Word obsahuje funkci pro vytvoření tohoto efektu. Jedná se o převedení prvního písmena odstavce do obtékaného textového rámu. Celý proces by bylo možné pomocí textového pole provést i uživatelem.

6 Postup vytvoření iniciály
Napsat odstavec kde má být použita iniciála. Označit první písmeno odstavce. V pásu karet vybrat Vložení, skupina Text, příkaz Iniciála. Zvolit jednu z nabízených možností. Pro nastavení typu písma, počtu řádků a vzdálenosti od textu, zvolit Možnosti iniciály.

7 Vložení symbolu do dokumentu
V případ, že neumíme napsat nějaký text (azbuka, řečtina…), nebo potřebujeme vložit do dokumentu nějaký speciální znak můžeme využít funkci Wordu pro vkládání symbolů.

8 Postup vložení symbolu
Umístit psací kurzor na místo kam má být symbol vložen. Na pásu karet vybrat Vložení, skupina Symboly, příkaz Symbol.

9 Vodoznak Vodoznak je nevýrazný text (obrázek) přes celou stránku, který se tiskne na pozadí každé stránky dokumentu. Vodoznak můžeme nakonfigurovat podle vlastních potřeb, napsat text (zvolit obrázek), nebo využít šablonu office. Také je možné použít vodoznak v záhlaví dokumentu.

10 Postup vytvoření vodoznaku
Z pásu karet vybrat Rozložení stránky. Ve skupině Pozadí stránky zvolit Vodoznak. V nabídce kliknout na Tištěný vodoznak. V okně Tištěný vodoznak nastavit potřebné údaje a potvrdit.

11 Procvičení - rovnice

12 Procvičení - vodoznak

13 Zdroje: NAVRÁTIL, Pavel. S počítačem nejen k maturitě. 7. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2009, 175 s. ISBN Všechny obrázky vytvořil autor pomocí nástroje „Výstřižky“ při práci s programem MS Word 2010.


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google