Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná obchodní společnost Veškerý růst člověka závisí na lásce dávané a přijímané.. Karl Rahner ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná obchodní společnost Veškerý růst člověka závisí na lásce dávané a přijímané.. Karl Rahner ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František."— Transkript prezentace:

1 Veřejná obchodní společnost Veškerý růst člověka závisí na lásce dávané a přijímané.. Karl Rahner ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost info@sejnost.cz 602 365 668 www.sejnost.cz

2 Veřejná obchodní společnost Definice obchodní společnosti Definice obchodní společnosti Právní forma podnikatelské činnosti Právní forma podnikatelské činnosti Právnická osoba založená za účelem podnikání Právnická osoba založená za účelem podnikání Právní úprava v obchodním zákoníku Právní úprava v obchodním zákoníku

3 Veřejná obchodní společnost Historie Historie Nejstarší forma obchodní společnosti Nejstarší forma obchodní společnosti Původem z Itálie, později Francie, Španělsko Původem z Itálie, později Francie, Španělsko Ohlašovací povinnost konsulskému úřadu Ohlašovací povinnost konsulskému úřadu

4 Veřejná obchodní společnost Historie Historie Konsulský úřad Konsulský úřad Konsulové Konsulové Vznik solidární odpovědnosti zápisem Vznik solidární odpovědnosti zápisem

5 Veřejná obchodní společnost Historie Historie Konsulové Konsulové Volení kupci Volení kupci

6 Veřejná obchodní společnost Historie Historie Funkce Konsulského úřadu Funkce Konsulského úřadu Samosprávní Samosprávní Soudní Soudní

7 Veřejná obchodní společnost Charakteristika Charakteristika Osobní společnost Osobní společnost Zakladatelé nemají vkladovou povinnost Zakladatelé nemají vkladovou povinnost

8 Veřejná obchodní společnost Charakteristika Charakteristika Nevytváří povinně orgány Nevytváří povinně orgány Nepovinný rezervní fond Nepovinný rezervní fond

9 Veřejná obchodní společnost Založení Založení Nejméně dva a více zakladatelů Nejméně dva a více zakladatelů Fyzická nebo právnická osoba Fyzická nebo právnická osoba Není určen maximální počet zakladatelů Není určen maximální počet zakladatelů

10 Veřejná obchodní společnost Společník Společník Fyzická osoba Fyzická osoba Splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti Splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti Není zde překážka provozování živnosti bez ohledu na předmět podnikání společnosti Není zde překážka provozování živnosti bez ohledu na předmět podnikání společnosti

11 Veřejná obchodní společnost Společník Společník Právnická osoba Právnická osoba Práva a povinnosti spojená s účastí ve společnosti vykonává její statutární orgán nebo jím pověřený zástupce, který splňuje podmínky jako fyzická osoba Práva a povinnosti spojená s účastí ve společnosti vykonává její statutární orgán nebo jím pověřený zástupce, který splňuje podmínky jako fyzická osoba

12 Veřejná obchodní společnost Dokument o založení společnosti Dokument o založení společnosti Společenská smlouva Společenská smlouva

13 Veřejná obchodní společnost Obsah společenské smlouvy Obsah společenské smlouvy Název firmy Název firmy Sídlo společnosti Sídlo společnosti Určení společníků Určení společníků název a sídlo právnické osoby název a sídlo právnické osoby jména a bydliště fyzických osob jména a bydliště fyzických osob

14 Veřejná obchodní společnost Obsah společenské smlouvy Obsah společenské smlouvy Předmět podnikání společnosti Předmět podnikání společnosti

15 Veřejná obchodní společnost Společenská smlouva Společenská smlouvaPOZOR! Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni společníci a přikládá se k němu společenská smlouva

16 Veřejná obchodní společnost Obchodní jméno Obchodní jméno Zásady určení Zásady určení Jména společníků Jména společníků Obchodní zaměření Obchodní zaměření Spojení souhlásek a samohlásek Spojení souhlásek a samohlásek

17 Veřejná obchodní společnost Označení právní formy Označení právní formy Veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost Veř. obch. spol. Veř. obch. spol. v.o.s. v.o.s.

18 Veřejná obchodní společnost Práva a povinnosti společníků Práva a povinnosti společníků Stanoví společenská smlouva Stanoví společenská smlouva Společník je při plnění svých povinností povinen postupovat s péčí řádného hospodáře Společník je při plnění svých povinností povinen postupovat s péčí řádného hospodáře

19 Veřejná obchodní společnost Vklad Vklad Společník je povinen splatit svůj vklad ve lhůtě stanovené ve společenské smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po vzniku společnosti, popřípadě po vzniku své účasti ve společnosti Společník je povinen splatit svůj vklad ve lhůtě stanovené ve společenské smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po vzniku společnosti, popřípadě po vzniku své účasti ve společnosti Při prodlení se splácením peněžitého vkladu je společník povinen platit úrok z prodlení ve výši 20 % z dlužné částky, nestanoví-li společenská smlouva jinak Při prodlení se splácením peněžitého vkladu je společník povinen platit úrok z prodlení ve výši 20 % z dlužné částky, nestanoví-li společenská smlouva jinak

20 Veřejná obchodní společnost Vklad Vklad Společník může vložit do společnosti i více vkladů Společník může vložit do společnosti i více vkladů Tyto vklady se pro účely výpočtu podílu sčítají Tyto vklady se pro účely výpočtu podílu sčítají

21 Veřejná obchodní společnost Obchodní vedení Obchodní vedení Oprávněn každý společník v rámci zásad mezi nimi dohodnutých Oprávněn každý společník v rámci zásad mezi nimi dohodnutých Pověří-li společníci ve společenské smlouvě obchodním vedením společnosti zčásti nebo zcela jednoho nebo více společníků, ostatní společníci tohoto oprávnění v tomto rozsahu pozbývají Pověří-li společníci ve společenské smlouvě obchodním vedením společnosti zčásti nebo zcela jednoho nebo více společníků, ostatní společníci tohoto oprávnění v tomto rozsahu pozbývají

22 Veřejná obchodní společnost Obchodní vedení Obchodní vedení Pověřený společník je povinen řídit se při výkonu obchodního vedení zásadami, které s ostatními společníky dohodl Pověřený společník je povinen řídit se při výkonu obchodního vedení zásadami, které s ostatními společníky dohodl Pověřený společník je povinen se řídit rozhodnutím společníků učiněným většinou hlasů Pověřený společník je povinen se řídit rozhodnutím společníků učiněným většinou hlasů Nestanoví-li společenská smlouva něco jiného, má každý společník jeden hlas Nestanoví-li společenská smlouva něco jiného, má každý společník jeden hlas

23 Veřejná obchodní společnost Zisk Zisk Dělí se mezi společníky rovným dílem Dělí se mezi společníky rovným dílem Podíl na zisku stanovený na základě účetní závěrky je splatný do tří měsíců od jejího schválení, nestanoví-li společenská smlouva jinak Podíl na zisku stanovený na základě účetní závěrky je splatný do tří měsíců od jejího schválení, nestanoví-li společenská smlouva jinak

24 Veřejná obchodní společnost Ztráta Ztráta Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou společníci rovným dílem Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou společníci rovným dílem

25 Veřejná obchodní společnost Každý společník Každý společník Je oprávněn podat jménem společnosti žalobu o náhradu škody proti společníkovi, který odpovídá společnosti za škodu Je oprávněn podat jménem společnosti žalobu o náhradu škody proti společníkovi, který odpovídá společnosti za škodu Podat žalobu o splacení vkladu proti společníkovi, který je se splacením vkladu v prodlení, a v tomto řízení ji zastupovat Podat žalobu o splacení vkladu proti společníkovi, který je se splacením vkladu v prodlení, a v tomto řízení ji zastupovat

26 Veřejná obchodní společnost Přistoupení společníka Přistoupení společníka Změnou společenské smlouvy může do společnosti přistoupit další společník anebo může společník ze společnosti vystoupit, zůstanou-li ve společnosti alespoň dva společníci Změnou společenské smlouvy může do společnosti přistoupit další společník anebo může společník ze společnosti vystoupit, zůstanou-li ve společnosti alespoň dva společníci

27 Veřejná obchodní společnost Ručení společnosti Ručení společnosti Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem

28 Veřejná obchodní společnost Ručení společníka Ručení společníka Společníci ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem společně a nerozdílně Společníci ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem společně a nerozdílně

29 Veřejná obchodní společnost Ručení společníka Ručení společníka Společník, který do společnosti přistoupil, ručí i za závazky společnosti vzniklé před jeho přistoupením Společník, který do společnosti přistoupil, ručí i za závazky společnosti vzniklé před jeho přistoupením Může však požadovat na ostatních společnících, aby mu poskytli náhradu za poskytnutí tohoto plnění a nahradili náklady s tím spojené Může však požadovat na ostatních společnících, aby mu poskytli náhradu za poskytnutí tohoto plnění a nahradili náklady s tím spojené

30 Veřejná obchodní společnost Ručení společníka Ručení společníka Jestliže zanikne účast společníka za trvání společnosti, ručí jen za závazky, které vznikly před zánikem jeho účasti Jestliže zanikne účast společníka za trvání společnosti, ručí jen za závazky, které vznikly před zánikem jeho účasti

31 Veřejná obchodní společnost Zákaz konkurence Zákaz konkurence Společenská smlouva může upravit zákaz konkurence Společenská smlouva může upravit zákaz konkurence Bez svolení ostatních společníků nesmí společník podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného Bez svolení ostatních společníků nesmí společník podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného

32 Veřejná obchodní společnost Zákaz konkurence Zákaz konkurence Společník nemůže být statutárním nebo jiným orgánem nebo členem orgánu společnosti s obdobným předmětem podnikání Společník nemůže být statutárním nebo jiným orgánem nebo členem orgánu společnosti s obdobným předmětem podnikání

33 Veřejná obchodní společnost Zrušení společnosti Zrušení společnosti Právní tituly Právní tituly Jednostranný právní úkon Jednostranný právní úkon Dvoustranný právní úkon Dvoustranný právní úkon Individuální právní akt Individuální právní akt Právní událost Právní událost

34 Veřejná obchodní společnost Zrušení společnosti Zrušení společnosti Výpovědí společníka Výpovědí společníka Jednostranný právní úkon společníka Jednostranný právní úkon společníka Byla-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou Byla-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou Výjimka z obecně společenských smluv Výjimka z obecně společenských smluv Právní následek zrušení společnosti Právní následek zrušení společnosti

35 Veřejná obchodní společnost Zrušení společnosti Zrušení společnosti Rozhodnutím soudu Rozhodnutím soudu Individuální právní akt Individuální právní akt Porušení společenské smlouvy některým ze společníků Porušení společenské smlouvy některým ze společníků Rozhodnutí o prohlášení konkurzu na majetek některého ze společníků nebo zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku Rozhodnutí o prohlášení konkurzu na majetek některého ze společníků nebo zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku Zánik společníka – právnické osoby Zánik společníka – právnické osoby

36 Veřejná obchodní společnost Zrušení společnosti Zrušení společnosti Rozhodnutím soudu Rozhodnutím soudu Pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve společnosti, nebo vydáním exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce Pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve společnosti, nebo vydáním exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce

37 Veřejná obchodní společnost Zrušení společnosti Zrušení společnosti Smrtí společníka Smrtí společníka Právní událost – pouze fyzická osoba Právní událost – pouze fyzická osoba Možnost právního nástupnictví – dědicové ze zákona nebo ze závěti Možnost právního nástupnictví – dědicové ze zákona nebo ze závěti

38 Veřejná obchodní společnost Zrušení společnosti Zrušení společnosti Zánik společníka Zánik společníka Právní důvod smíšené povahy – pouze právnická osoba Právní důvod smíšené povahy – pouze právnická osoba Možnost právního nástupnictví – změna společenské smlouvy Možnost právního nástupnictví – změna společenské smlouvy

39 Veřejná obchodní společnost Zrušení společnosti Zrušení společnosti Ztráta způsobilosti k právním úkonům Ztráta způsobilosti k právním úkonům Zbavení nebo omezení způsobilosti Zbavení nebo omezení způsobilosti Pouze fyzická osoba Pouze fyzická osoba Možnost opatrovníka Možnost opatrovníka

40 Veřejná obchodní společnost Zrušení společnosti Zrušení společnosti Další důvody podle společenské smlouvy Další důvody podle společenské smlouvy Uplynutím doby Uplynutím doby Splněním účelu, ke kterému byla založena Splněním účelu, ke kterému byla založena Ztráta způsobilosti k pracovnímu výkonu Ztráta způsobilosti k pracovnímu výkonu

41 Veřejná obchodní společnost Zrušení společnosti Zrušení společnosti Další důvody podle společenské smlouvy Další důvody podle společenské smlouvy Pravomocné odsouzení společníka za trestný čin Pravomocné odsouzení společníka za trestný čin Odstěhování společníka do jiného státu Odstěhování společníka do jiného státu Ztráta důvěry společníka Ztráta důvěry společníka

42 Veřejná obchodní společnost Zrušení společnosti Zrušení společnosti Rozhodnutí společníků Rozhodnutí společníků Dvou a vícestranný právní úkon Dvou a vícestranný právní úkon Možnost přehlasování společníků Možnost přehlasování společníků Podmínky stanoví společenská smlouva Podmínky stanoví společenská smlouva

43 Veřejná obchodní společnost Zrušení společnosti Zrušení společnosti Rozhodnutím soudu Rozhodnutím soudu Společník může navrhnout, aby soud společnost zrušil, jsou-li pro to důležité důvody, zejména porušuje-li jiný společník závažným způsobem svoje povinnosti nebo není-li možné dosáhnout účelu, pro který byla společnost založena Společník může navrhnout, aby soud společnost zrušil, jsou-li pro to důležité důvody, zejména porušuje-li jiný společník závažným způsobem svoje povinnosti nebo není-li možné dosáhnout účelu, pro který byla společnost založena

44 Veřejná obchodní společnost Zrušení účasti společníka Zrušení účasti společníka Rozhodnutím soudu Rozhodnutím soudu Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který porušuje závažným způsobem své povinnosti, ačkoliv byl k jejich plnění vyzván a na možnost vyloučení byl písemně upozorněn Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který porušuje závažným způsobem své povinnosti, ačkoliv byl k jejich plnění vyzván a na možnost vyloučení byl písemně upozorněn S podáním tohoto návrhu musí souhlasit společníci, kteří mají alespoň poloviční podíl na společnosti S podáním tohoto návrhu musí souhlasit společníci, kteří mají alespoň poloviční podíl na společnosti

45 Veřejná obchodní společnost Při zrušení společnosti z důvodů Při zrušení společnosti z důvodů Společenská smlouva uzavřena na dobu neurčitou Společenská smlouva uzavřena na dobu neurčitou Výpovědí společníka podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního období, nestanoví-li společenská smlouva lhůtu jinou Výpovědí společníka podanou nejpozději 6 měsíců před uplynutím účetního období, nestanoví-li společenská smlouva lhůtu jinou Smrtí společníka, ledaže společenská smlouva připouští dědění podílu, podíl zůstavitele zdědil jeho dědic, nedojde-li k odmítnutí dědictví a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci Smrtí společníka, ledaže společenská smlouva připouští dědění podílu, podíl zůstavitele zdědil jeho dědic, nedojde-li k odmítnutí dědictví a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci Zánikem právnické osoby, která je společníkem, ledaže společenská smlouva připouští přechod podílu na právního nástupce a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci Zánikem právnické osoby, která je společníkem, ledaže společenská smlouva připouští přechod podílu na právního nástupce a ve společnosti zůstávají alespoň dva společníci

46 Veřejná obchodní společnost Při zrušení společnosti z důvodů Při zrušení společnosti z důvodů Prohlášením konkursu na majetek některého ze společníků nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku Prohlášením konkursu na majetek některého ze společníků nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku Pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve společnosti, nebo vydáním exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce Pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve společnosti, nebo vydáním exekučního příkazu k postižení podílu některého společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce Zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům některého ze společníků Zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům některého ze společníků

47 Veřejná obchodní společnost Při zrušení společnosti z důvodu Při zrušení společnosti z důvodu Jestliže společník přestane splňovat předpoklady pro postavení společníka Jestliže společník přestane splňovat předpoklady pro postavení společníka Z dalších důvodů stanovených ve společenské smlouvě Z dalších důvodů stanovených ve společenské smlouvě Mohou zbývající společníci změnou společenské smlouvy dohodnout, že společnost trvá i nadále bez společníka, jehož se důvod zániku týká

48 Veřejná obchodní společnost Trvání společnosti Trvání společnosti Není-li dohoda o změně společenské smlouvy uzavřena do tří měsíců od zrušení společnosti, toto právo zaniká a společnost vstupuje tímto dnem do likvidace, jestliže se společníci nedohodli na jejím vstupu do likvidace před uplynutím této lhůty Není-li dohoda o změně společenské smlouvy uzavřena do tří měsíců od zrušení společnosti, toto právo zaniká a společnost vstupuje tímto dnem do likvidace, jestliže se společníci nedohodli na jejím vstupu do likvidace před uplynutím této lhůty

49 Veřejná obchodní společnost Obnova postavení společníka Obnova postavení společníka Jestliže byl poté, co se zbývající společníci dohodli na dalším trvání společnosti, zrušen konkurs na majetek společníka z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, účast společníka ve společnosti se obnovuje Jestliže byl poté, co se zbývající společníci dohodli na dalším trvání společnosti, zrušen konkurs na majetek společníka z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, účast společníka ve společnosti se obnovuje To platí i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením podílu společníka ve společnosti nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu To platí i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením podílu společníka ve společnosti nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu

50 Veřejná obchodní společnost Náhrada vypořádacího podílu Náhrada vypořádacího podílu Jestliže již společnost vyplatila společníkovi jeho vypořádací podíl, musí jej do 2 měsíců od zrušení konkursu společnosti nahradit Jestliže již společnost vyplatila společníkovi jeho vypořádací podíl, musí jej do 2 měsíců od zrušení konkursu společnosti nahradit

51 Veřejná obchodní společnost Vypořádání majetku společnosti Vypořádání majetku společnosti Bez likvidace Bez likvidace Má právního nástupce – universálního sukcesora Má právního nástupce – universálního sukcesora Nemá žádný majetek Nemá žádný majetek

52 Veřejná obchodní společnost Vypořádání majetku společnosti Vypořádání majetku společnosti Dílčí vypořádání Dílčí vypořádání Týká se pouze jednotlivých společníků Týká se pouze jednotlivých společníků Společnost trvá Společnost trvá Nárok na vypořádací podíl Nárok na vypořádací podíl

53 Veřejná obchodní společnost Vypořádání majetku společnosti Vypořádání majetku společnosti Komplexní vypořádání Komplexní vypořádání Nárok na podíl na likvidačním zůstatku Nárok na podíl na likvidačním zůstatku

54 Veřejná obchodní společnost Vypořádání majetku společnosti Vypořádání majetku společnosti Likvidační zůstatek Likvidační zůstatek Právo vzniká dnem zrušení společnosti Právo vzniká dnem zrušení společnosti Předností uspokojení pohledávek věřitelů Předností uspokojení pohledávek věřitelů Rozdělení stanoví společenská smlouva Rozdělení stanoví společenská smlouva

55 Veřejná obchodní společnost Vypořádání majetku společnosti Vypořádání majetku společnosti Likvidační zůstatek Likvidační zůstatek Rozdělení vrácením hodnoty vkladů společníků Rozdělení vrácením hodnoty vkladů společníků Zbývající část se rozdělí rovným dílem Zbývající část se rozdělí rovným dílem Nestačí – li, rozdělí se společníci v poměru k výši svých vkladů Nestačí – li, rozdělí se společníci v poměru k výši svých vkladů

56 Veřejná obchodní společnost Zánik společnosti Zánik společnosti Výmazem z obchodního rejstříku Výmazem z obchodního rejstříku

57 PROSTOR NA DISKUSI PROSTOR NA DISKUSI

58 BONUM NECESSARIUM EXTRA TERMINOS, NECESSITATIS NON EST BONUM.. Dobrá věc, vynucená okolnostmi, přestává být dobrou věcí Dobrá věc, vynucená okolnostmi, přestává být dobrou věcí Jen blázen podniká s vlastním majetkem. Jen blázen podniká s vlastním majetkem. Před podnikáním přemýšlej o krachu. Před podnikáním přemýšlej o krachu. Při podnikání přemýšlej o vítězství. Při podnikání přemýšlej o vítězství. I na Tobě záleží, zda se ostatním povede lépe. I na Tobě záleží, zda se ostatním povede lépe.

59 Končíme.. Nehlučíme.. Připravujeme se na další předmět..


Stáhnout ppt "Veřejná obchodní společnost Veškerý růst člověka závisí na lásce dávané a přijímané.. Karl Rahner ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František."

Podobné prezentace


Reklamy Google