Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Preskripce IPLP (Individuelně Připravovaných Léčivých Přípravků)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Preskripce IPLP (Individuelně Připravovaných Léčivých Přípravků)"— Transkript prezentace:

1 Preskripce IPLP (Individuelně Připravovaných Léčivých Přípravků)
Pavel Jeřábek, Magdalena Šustková

2 Preskripce IPLP Invocatio (Rp.) Compositio (Praescriptio)
léčiva jsou v předpisech IPLP uváděna v pořadí podle jejich významu (od terapeuticky nejdůležitější látky po látky pomocné) podle účinku a významu rozeznáváme: remedium cardinale – hlavní léčebný účinek remedium adiuvans – doplňkové léčivo (napomáhající účinku léčiva hlavního nebo oslabující jeho nežádoucí účinky) remedium corrigens – složka upravující nepříjemnou chuť, nežádoucí vzhled nebo vůni IPLP remedium constituens – indiferentní pomocná látka, ve které jsou léčiva rozpuštěna nebo rozptýlena a která tvoří lékovou formu a vzhled (např. vehiculum = základ tekutých lékových forem, basis = masťový základ). nemusí být uvedeny vždy naprosto všechny složky přípravku pokud možno raději méně složek přípravku pozor na inkompatibility

3 Preskripce IPLP Název každé složky (remedia) vždy na zvláštní řádek s velkým počátečním písmenem latinsky ve tvaru podle ČL 2009 názvy léčiv ve 2. p. sg. (genitiv): Recipe Paracetamoli miligrammata quingenta k číslovce se vztahuje 4. p. (vezmi 500 mg) k názvu léčiv se vztahuje 2. p. (500 mg paracetamolu) - zkratky užíváme v názvech léčiv jen tam, kde mají jednoznačný výklad

4 IPLP – dávky složek dávky u pevných i tekutých složek - arabskými číslicemi v gramech (zkratka g se neuvádí) desetinná čárka nesmí být vypuštěna ani u celého čísla (např. 2,0 nebo 100,0) množství léčiva u injekčních a infúzních roztoků - udáno v gramech, ale množství vehikula v mililitrech je-li dávka tekutého léčiva menší než jeden gram – možno pomocí kapek namísto váhového množství (počet kapek zkratkou gtt. (sg.) nebo gtts. (pl.) Recipe guttam, guttas“ - jde o 4. p. ! počet kapek - římskou číslicí a vypíšeme slovy do závorky, aby nedošlo k záměně s vyjádřením v gramech! lékárník - povinen kontrolovat lékařem předepsané dávky léčiv překročil-li lékař bez označení (!) maximální dávku, nesmí lékárník přípravek v této dávce vydat – porada s lékařem nebo úprava dávky a dodatečné vyrozumění lékaře jestliže lékař překračuje maximální dávku vědomě – povinen napsat za dávku vykřičník a dávku vypsat latinsky do závorky slovy.

5 IPLP - množství vehikula
buď uvést přesně Rp: Morphini hydrochloridi trihydrici 0,6 Aquae purificatae 99,4 nebo „ad“ (do) Rp: Morphini hydrochloridi trihydrici 0,6 Aquae purificatae ad 100,0 u tuhých LF – možno „q.s.“ (quantum satis = kolik je třeba) Rp.: Paracetamoli 0,1 Lactosi monohydrici q.s. Nebo opět zadat množství vehikula: Rp.  Paracetamoli ,1 Lactosi monohydrici ad 0,5 Pokud 2 a více stejných složek „aa“ (ana partes aequales) případně „aa ad“ Rp.Natrii sulfatis Magnesii oxidi levis aa 50,0 Případně Rp. Natrii sulfatis Magnesii oxidi levis           aa ad 100,0

6 Preskripce IPLP – D. t. d. No. X (decem) – dej takových dávek
Subscriptio jak má lékárník připravit z výše uvedených složek požadovanou LF – ustálené latinské zkratky Misce fiat pulvis                        M. f. pulv. Misce fiat solutio                       M. f. sol. Misce fiat unguentum                M. f. ung. Misce fiant oculoguttae             M. f. oculogutt U IPLP děleného na dávky (tablety, čípky atp.) uvést římskou číslicí počet (v závorce rozepsat) a) dispenzovaná forma: Da tales doses numero decem – D. t. d. No. X (decem) – dej takových dávek b) dividovaná forma: Divide in doses aequales numero decem - Div. in. dos. aeq. No. X (decem) - rozděl do tolika dávek možno uvést v jakém obalu LF vydat, co přidat D. ad vitrum guttatum D. ad lag(o)enam pro infusione D. ad capsulas gelatinosas dále např.: Sterilizetur! Adde guttatorium!

7 Preskripce IPLP Signatura přesný návod pro nemocného – jak užívat
pokud užívat jinak než vnitřně – uvést Zásyp!, Oční kapky! …atp. v češtině, srozumitelně Pro lékaře či vlastní potřebu - Ad usum medici, Pro medico atp., pro potřebu ordinace označíme Pro ordinatione. Pokud chceme aby lékárník označil obsah na obalu IPLP – napsat: S. Suo nomine (u jednoduchých předpisů, kde lze složení vyjádřit názvem léčiva a jeho dávkou či koncentrací) nebo S. Cum formula (u více složek lékárník opíše celou preskripci) Neuvádí se nikdy u HVLP! Sub signo veneni! Lékárník dá jedovou známku

8 LF podle ČL 2009 Capsulae Tobolky
Emplastra transcutanea Transdermální náplasti Gummi manducabilia medicinalia Léčivé žvýkací gumy Inhalanda Inhalační přípravky Liquida cutanea Kožní tekutiny Liquida peroralia Perorální tekutiny Nasalia Nosní přípravky Ocularia Oční přípravky Oromucosalia Orální přípravky Parenteralia Parenterální přípravky Preparata semisolida ad usum cutaneum Polotuhé přípravky pro kožní použití Pulveres adspersorii Zásypy Pulveres perorales Perorální prášky Rectalia Rektální přípravky Spumae medicatae Léčivé pěny Tabulettae Tablety Tampona medicata Tampony s léčivy Vaginalia Vaginální přípravky

9 Preskripce oficinálních léčivých přípravků
Oficinální léčiva (oficinální IPLP) – jsou lékové přípravky, které jsou připravované v lékárně, ale jejich složení není třeba na recept podrobně vypisovat, protože je přesně uvedeno v lékopise (ve 3. díle), což umožňuje jejich zjednodušenou preskripci předepisují se pomocí lékopisného názvu přípravku (např. Acidi borici unguentum 3%; Glyceroli suppositorium; Acidi salicylici ungentum 10%; Aqua carminativa; Solutio Jarish; atp.) – a dále stačí uvést požadované množství (objem = gramy, počty čípků atp.) a pak už jen signaturu (D.S.) Příklady: Rp. Acidi borici unguentum 3% ,0 D.S.: Mazat na postižená místa (max. 5x denně) Rp. Glyceroli suppositorium D.t.d. No X (decem) D.S.: ráno zavést jeden čípek do konečníku

10 Preskripce tekutých LF
Tekuté LF Podle aplikace pro orální (liquida peroralia) užití – vehikulum většinou Aqua purificata pro jiné užití – parenterální (pro injectiones, injectiones…- Aqua pro injectiones), zevní na kůži, oční přípravky (sterilní!)… Podle konzistence: roztoky (solutiones) emulze (emulsiones) „Před upotřebením protřepat!“ suspenze (suspensiones) „Před upotřebením protřepat“ (především suspenze má často kratší dobu použitelnosti)

11 Preskripce - tekuté LF Liquida cutanea (kožní roztoky)
Rozpouštědla - Aqua purificata – čištěná voda, Ethanolum 60 % – (dříve Spiritus dilutus), Ethanolum 85 % – (dříve Spiritus concentratus), Ethanolum Dále oleje, např. Helianthi oleum raffinatum – slunečnicový olej čištěný. Pro zvýšení viskozity - do vodných roztoků přidáván  85 % glycerol (Glycerolum 85 %) Liquida peroralia (perorální roztoky) podle ČL 2009 přepočty objemů (vehikulum nejčastěji Aqua purificata) 1 kapka vodného roztoku 0,05 ml 1 čajová (kávová) lžička 5 ml 1 dezertní (dětská) lžíce 10 ml          1 polévková lžíce 15 ml 1ml (asi 20 kapek) vodného roztoku je 1g jiná vehikula: 50 – 60 kapek lihového roztoku 1 g 40 – 50 kapek olejového roztoku 1 g

12 Tekuté IPLP – kapky (guttae)
jednotlivou terapeutickou dávku léčiva obvykle do 20 kapek; 1 g vodného roztoku, asi 0,3 g lihového roztoku; celkové množství předepsaných kapek se obvykle pohybuje mezi 10 – 25 g pro vnitřní/vnější užití – speciální kapky (nosní, ušní, oční..) kapky jsou vydávány v kapací lahvičce (Ad vitrum guttatum. Nebo Adde guttatorium.).

13 Příklad – kapky perorálně
Předepiš vodný roztok atropin-sulfátu monohydrátu – Atropini sulfas monohydricus, který je používán perorálně ve spasmolytické indikaci. Jednotlivá terapeutická dávka atropinu bude 0,0005 g (tj. 0,5 mg). Jako vehikulum bude použita čištěná voda – Aqua purificata. Nemocný bude přípravek užívat po 20 kapkách 3x denně po dobu 10 dnů. terapeutická dávka ve dvaceti kapkách potřebujeme celkem 30g vodného roztoku Atropinu – celkem 0,015g Sub signo veneni!

14 Řešení – kapky perorálně
Rp. Atropini sulfatis monohydrici ,015 Aquae purificatae ad 30,0 M. f. sol. D. ad vitr. gutt. D.S. 3x denně 20 kapek. Sub signo veneni!

15 Roztok po lžících terapeutická dávka léčiva by měla být obsažena v 5 g (čajová lžička) nebo v 15 g roztoku (polévková lžíce) Korigencia (sirupy – např. Sirupus simplex): 15 – 20 g sirupu do 100 g hotového roztoku (15 – 20 % koncentrace) u dětí do 10 let a u léčivých sirupů i více (až do 30 – 50 %).

16 Příklad - roztok (sirup) po lžících
Předepiš lék proti kašli s expektoračním a bronchodilatačním účinkem - roztok obsahující dvě účinné látky: efedrin-hydrochlorid – Ephedrini hydrochloridum (DTS 0,025 g) a jodid draselný – Kalii iodidum (DTS 0,5 g). Nemocný bude užívat 2x denně 1 polévkovou lžíci po dobu 5 dnů. Chuť budeme korigovat přidáním prostého sirupu – Sirupus simplex. Vehikulem je Aqua purificata. (DTS = dosis terapeutica singula) na 1 den 30ml roztoku celkem 150 ml roztoku obou účinných látek potřebujeme celkem 10 dávek Sirupus simplex potřebujeme 30g pro 20% koncentraci

17 Řešení – roztok po lžících
Rp. Ephedrini hydrochloridi 0,25 Kalii iodidi 5,0 Sirupi simplicis 30,0 Aquae purificatae ad 150,0 M. f. sol. D. ad vitrum fuscum (do hnědé lahvičky). S. 2x denně 1 polévkovou lžíci.

18 Nosní kapky (Rhinoguttae)
- nosních kapek bývá většinou 10-20g - tekuté přípravky určené k podání do nosní dutiny - k dosažení místního nebo systémového účinku -vyznačit požadavek na sterilitu! Příklad: Rp. Ephedrini hydrochloridi                 0,2 Acidi borici                                    0,6 Aquae purificatae                   ad 20,0 M. f. sol. D. ad vitrum guttatum! Sterilisetur! S. Nosní kapky. 1 – 2 kapky do každé nosní dírky, nejvýše 4x denně.

19 Oční kapky (Oculoguttae)
sterilní vodné nebo olejové roztoky, emulze nebo suspenze - jedna nebo více léčivých látek, ke vkapávání do oka, specifická příprava! dodávány v obalech umožňujících podání ve formě kapek v maximálním množství 10 ml přípravku (10g) - nutnost rychlé spotřeby a zabránění kontaminace! vehikulum do vodných roztoků buď Aqua purificata a následně sterilizace (Sterilisetur!) nebo sterilní Aqua purificata (nebo Aqua pro iniectione) + filtrace přes bakteriální filtr, laminární box „M. f. sol. isoacida“ „M. f. oculoguttae“ – roztok izotonický, sterilní, isoacidní doba použitelnosti - nepřekročit 4 týdny.

20 Příklad – oční kapky Předepiš oční kapky s 1 % homatropin-hydrobromidu jako mydriatikum. Vehikulem je Aqua purificata. 1-2 kapky do obou očí. 10g roztoku celkem Sterilní! Oculoguttae. Sub signo veneni!

21 Řešení – oční kapky Rp. Homatropini hydrobromidi 0,1
Aquae purificatae ad 10,0 M. f. oculoguttae D. ad vitr. gutt. Sterilisetur! S. Oční kapky. 1 – 2 kapky do obou očí. Sub signo veneni!

22 Preskripce polotuhých LF
k aplikaci na povrch kůže nebo sliznic učinek: místní, penetrační, ochranný, ovlivňující svrchní vrstvy pokožky masti, krémy, pasty, gely, obklady vysoký požadavek na stabilitu

23 Masti (Unguenta) disperze tuhých/kapalných látek ve vehikulu
za pokoj. teploty polotuhé konzistence homogenní, nedráždivé, nežluklé u očních mastí, do ran => sterilizace vhodný masťový základ hydrofilní /-fobní (bezvodé, emulgující o/v, v/o) minerální / živočišný / rostlinný / syntetický

24 Příklady masťových základů
hydrofilní: Unguentum macrogoli hydrofobní bezvodé: vazelíny (Vaselinum album), vosky (Cera alba) emulgující hydrofobní v/o: Cera lanae, Synderman, Ung. simplex emulgující hydrofobní o/v: Aquasorb

25 Masti - Příklad Předepište 100 g masti s epitelizačním účinkem. Účinnou látkou je 2 % kyselina boritá Acidum boricum a základem je bílá vazelína Vaselinum album. Adjustovat do kelímku. Pacient bude mast aplikovat 2x denně na postižená místa.

26 Masti - Řešení Rp. Acidi borici 2,0 Vaselini albi ad 100,0 M. f. ung. D. ad ollam. S. Mast. 2x denně nanést v tenké vrstvě na postižená místa.

27 Krémy (Cremores) polotuhý emulzní základ s rozptýlenými LČ
> 10% vody hydrofobní v/o (oleokrémy): Cremor leniens, Cutilan) hydrofilní o/v (hydrokrémy): Cremor neoaquasorbi, Ambiderman)

28 Pasty (Pastae) suspenzní, popř. suspenzně-emulzní příp. s  obsahem práškovitých látek tužší, vlivem těl. teploty neměknou často jako krycí a adsorpční vrstva min. dvousložková vehikula: pevná složka: Talcum, Zincum oxidum měkká složka: Vaselinum flavum př. Zinci oxidi pasta (25% ZnO,25% pšen.škrob, 50% Vaselinum album)

29 Gely (Gelata) viskoelastické soustavy
z kapaliny (hydro-/lipo-filní) a gelotvorné látky (agar, škrob, želatina, karboxyvinylové polymery) vznik: 1) botnáním (navázání molekul kapaliny na gelotvorné makromolekuly) 2) gelací (spojování molekul do 3D sítě) snadno ulpívají na kůži př. Opodeldok (gel. emulze o/v s kafrem) obsolentní

30 Tuhé lékové formy - Prášky
sypké přípravky tuhých rozdrobněných l. tvarově nespecifické vnitřní / zevní užití dělené /nedělené

31 Prášky pro vnitřní použití (Pulveres perorales)
nedělené: dnes velmi zřídka, pacient si sám dávkuje z většího množství dělené: do želatinových tobolek 1) pomocné l. a LČ se smíchají 2) zjistí se objem směsi 3) dle vynásobení objemem počtu tobolek se buď doplní plnivem nebo dispenzuje do větších tobolek nebo znásobí počet tobolek (musí se i dávkování) 4) plnění do tobolek až po okraj

32 Příklad dělených prášků pro vnitřní použití
Rozdělte do 30 želatinových tobolek Paracetamolum 12g, Codeini dihydrogenphosphas 300mg a Coffeinum 900mg. Označte dávkování: (pozn. schématicky ráno-v poledne- večer)

33 Řešení – dělené prášky Rp. Paracetamoli 12,0 Codeini dihydrogenphosphatis 0,3 Coffeini 0,9 M. f. pulv. Div. in. dos. aeq. No. XXX (triginta) D.S.: 1-1-1

34 Prášky pro zevní použití (Pulveres adspersorii)
na kůži, sliznice, poraněné tkáně krycí (Talcum), vysušující (Zinci oxidum), stahující (Tanninum), chladivý (Mentholum), antibiotický (Bacitracinum), protizánětlivý (Ichthamolum), antiseptický (Ac. salicylicum) jako vehikula: ZnO, Talcum, TiO2

35 Čajové směsi (Species)
rozdrobněné směsi většinou rostlinných drog vnitřní / vnější použití (k obkladům, koupelím) oficinální: v lékopise (zkoušky na jakost) neoficinální: běžně používané (nemají zkoušky jakosti) značně kolísavý obsah úč. látek (klima, půda,atd.) POZOR! nikdy neznáme všechny obsah. látky dnes pouze podpůrná léčba

36 Čípky (Suppositoria) tuhé určené pro rektální aplikaci
válcovité / kuželovité / torpédovité tání nebo rozpouštění při tmax = 35,5°C pro dospělé: 2-3g pro děti: 1g roztavený základ + LČ => tuhnutí ve formě př. čípkových základů: Cacao oleum, Adeps neutralis, glycerogel želatiny

37 Čípky - Příklad Předepište 20 čípků pro dospělé s analgeticko- antimigrenickým účinkem obsahující Ergotaminum – Ergotamini tartras 0,001, Paracetamolum 0,4, Phenobarbitalum 0,02, Coffeinum 0,1 a Diazepamum 0,005. Jako základ použijte dostatečné množství Cacao oleum. Dávkování je 1 čípek při bolesti, maximálně 4 denně. Uchovávat v chladu!

38 Čípky – Rešení Rp. Ergotamini tartratis 0,001 Paracetamoli 0,4 Phenobarbitali 0,02 Coffeini 0,1 Diazepami 0,005 Cacao olei q.s. ut fiat supp pro adultis D. t. d. No XX (viginti) S. 1 čípek při bolesti, maximálně 4 denně. Uchovávat v chladu!

39 Poševní kuličky a tyčinky (Globuli et Stylli vaginalia)
tuhé přípravky pro aplikaci do pochvy kulovité / oválné /mandlovité hmotnost 2-4g tyčinky (stylli) určené dětským pacientkám základy jako u čípků (spíše hydrofilní) antimykotický, antiseptický, antibiotický, spermicidní účinek

40 Předepisování IPLP obsahující omamné a psychotropní látky
stejné jako pro běžné IPLP jen s drobnými odlišnostmi omamné látky ze skupiny I kokain, fentanyl, morfin, opium, sulfentanyl psychotropní látky ze skupiny II amfetamin, buprenorfin, flunitrazepam zvláštní tiskopisy (modrý pruh), evidence preskripce i výdeje

41 Recept na OL(I) a PL(II)
+ 2 kopie (pro lékaře a lékárnu) (max 1 LP)

42 Lékárna v Indii – příklad správné lékárenské praxe 


Stáhnout ppt "Preskripce IPLP (Individuelně Připravovaných Léčivých Přípravků)"

Podobné prezentace


Reklamy Google