Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborné vzdělávání a Evropa Helena Úlovcová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborné vzdělávání a Evropa Helena Úlovcová"— Transkript prezentace:

1 Odborné vzdělávání a Evropa Helena Úlovcová
Konference projektu UNIV 2 KRAJE Liblice 1. – Helena Úlovcová, NÚOV

2 Kodaňský proces Kodaňská deklarace o posílení evropské
spolupráce v odborném vzdělávání (2002): Stanovení priorit, rozvoj společných evropských nástrojů Každé 2 roky posouzení dosaženého pokroku a reformulace priorit (Maastricht 2004, Helsinky 2006, Bordeaux 2008) 7. prosince 2010: Bruggy – Komuniké (výzvy, vize, dlouhodobé i krátkodobé priority)

3 Cíle (1) 1. Učinit počáteční odborné vzdělávání přitažlivou volbou:
Kariérové poradenství žákům základních škol Klíčové kompetence + dovednosti ke kariérovému rozhodování součástí kurikula Kompetence učitelů SOŠ - zlepšení přípravy učitelů, stáže ve firmách Přístup k modernímu technickému vybavení Aktivity k podpoře atraktivity OV (kampaně, soutěže)

4 Cíle (1) Česká republika IPn VIP kariéra II – kariérové poradenství
informační podpora služeb kariérového poradenství, kariérového vzdělávání – průřezové téma RVP Člověk a svět práce (www.infoabsolvent.cz) Připravovaný IPn Podpora technického a přírodovědného vzdělávání Synergie s připravovanými projekty HK ČR, Asociace krajů a MPO

5 Cíle (2) 2. Podpora kvality a relevance OV potřebám TP:
Kvalita: implementace EQAVET Relevance k potřebám trhu práce: posílení spolupráce se zaměstnavateli, příprava na pracovišti jako standard, zlepšení kvality a přenosu informací o potřebách trhu práce (předpovědi potřebných kompetencí, sektorové rady), zpětná vazba o uplatnitelnosti absolventů

6 Cíle (2) Česká republika
EQAVET - Národní referenční bod EQAVET-CZ (2010) ČŠI a NÚV Národní síť pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání (odborná skupina) - zástupci ze škol, MŠMT, MPSV, MZ, sociální partneři IPn VIP kariéra II – kariérové poradenství Připravovaný IPn PŘEKVAP

7 Cíle (3) 3. Umožnit flexibilní přístup k OV a ke kvalifikacím:
DOV (dosažení 15 % účasti): pobídka jednotlivcům - vhodný mix dotačních, daňových nástrojů) i firmám pro zvýšení účasti, flexibilní vzdělávací programy Implementace EQF (vývoj národních kvalifikačních rámců a jejich přiřazení k EQF), rozvoj a podpora procedur pro uznávání (nejpozději do r uznávání předchozího učení propojené s národními kvalifikačními rámci), pokrok při implementaci ECVET Kvalitní, dostupné celoživotní poradenství, vysoká prostupnost mezi různými typy vzdělávání, propojení kreditních systémů

8 Cíle (3) Česká republika Individuální projekty národní UNIV 2 Kraje
NSK 2 Kariérové poradenství = podpora dalšího vzdělávání

9 Cíle (4) 4. Podpora mezinárodní mobility:
Podpora aktérů mobilit - žáků, škol, firem - síťování, strategie pro přeshraniční spolupráci Systematické využívání a podpora společných nástrojů (EQF, ECVET, Europass) Výuka jazyků

10 60 224 absolventů středního vzdělávání ve šk. rok 2010/2011,
Cíle (4) Česká republika NC Europass Přímé poradenství různým skupinám uživatelů dokumentů semináře, workshopy, přednášky, individuální konzultace Europass-životopis a Europass-jazykový pas (www.europass.cz) - leden až září stáhlo uživatelů Dodatek k osvědčení absolventů středního vzdělávání ve šk. rok 2010/2011, vytvořeno přes 120 nových dodatků k osvědčení pro aktuální obory podle RVP

11 Cíle (4) Česká republika
EQF - Koordinační centrum pro EQF – NÚOV (2008) hlavní úkol - transparentní přiřazení národních úrovní kvalifikací k úrovním EQF Národní přiřazovací zpráva České republiky (2010 – 2011) popisuje výsledky přiřazovacího procesu v ČR, zpráva schválena vládou (červenec 2011), obhajoba v Poradní skupině EQF - zástupci EK, Rady Evropy, CEDEFOP republiky

12 Cíle (4) Česká republika ECVET
vzniká Národní tým ECVET expertů (grant EK - projekt 2012 až 2013), zástupci NÚV, NVF, NAEP, MPSV, ECVET a jeho implementace - kompetence NÚV

13 Cíle (5) 5. Posilování inovací, tvořivosti a podnikatelské iniciativy (v POV i DOV): Vytváření „znalostních partnerství“ pro rozvoj tvořivosti Rozvoj podnikatelských dovedností (studentské firmy, praktické zkušenosti v reálných firmách) Podpora začínajícím podnikatelům z řad absolventů

14 Cíle (5) Česká republika Centrum fiktivních firem CEFIF – NÚV
RVP/ Člověk a svět práce

15 Cíle (6) 6. POV i DOV pro všechny:
Maximální přínos POV ke snížení podílu „early school leavers“ Přístup k DOV i pro znevýhodněné skupiny - opatření ke zvýšení účasti ohrožených skupin (flexibilita, uznávání, poradenství) Klíčové kompetence i v DOV ICT pro usnadnění přístupu, využívání nových metod, podpora aktivního učení

16 Cíle (6) Česká republika IPn UNIV 2 Kraje
IPn VIP kariéra II – kariérové poradenství

17 Děkuji Vám za pozornost helena.ulovcova@nuov.cz
Konference projektu UNIV 2 KRAJE Helena Úlovcová, NÚOV


Stáhnout ppt "Odborné vzdělávání a Evropa Helena Úlovcová"

Podobné prezentace


Reklamy Google