Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborné vzdělávání a Evropa Helena Úlovcová Helena Úlovcová Liblice 1. – 2. 12. 2011 Konference projektu UNIV 2 KRAJE Konference projektu UNIV 2 KRAJE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborné vzdělávání a Evropa Helena Úlovcová Helena Úlovcová Liblice 1. – 2. 12. 2011 Konference projektu UNIV 2 KRAJE Konference projektu UNIV 2 KRAJE."— Transkript prezentace:

1 Odborné vzdělávání a Evropa Helena Úlovcová Helena Úlovcová Liblice 1. – 2. 12. 2011 Konference projektu UNIV 2 KRAJE Konference projektu UNIV 2 KRAJE

2 Kodaňský proces Kodaňská deklarace o posílení evropské spolupráce v odborném vzdělávání (2002):  Stanovení priorit, rozvoj společných evropských nástrojů  Každé 2 roky posouzení dosaženého pokroku a reformulace priorit (Maastricht 2004, Helsinky 2006, Bordeaux 2008)  7. prosince 2010: Bruggy – Komuniké (výzvy, vize, dlouhodobé i krátkodobé priority)

3 Cíle (1) 1. Učinit počáteční odborné vzdělávání přitažlivou volbou:  Kariérové poradenství žákům základních škol  Klíčové kompetence + dovednosti ke kariérovému rozhodování součástí kurikula  Kompetence učitelů SOŠ - zlepšení přípravy učitelů, stáže ve firmách  Přístup k modernímu technickému vybavení  Aktivity k podpoře atraktivity OV (kampaně, soutěže)

4 Cíle (1) Česká republika IPn VIP kariéra II – kariérové poradenství  informační podpora služeb kariérového poradenství, kariérového vzdělávání – průřezové téma RVP Člověk a svět práce (www.infoabsolvent.cz) Připravovaný IPn Podpora technického a přírodovědného vzdělávání Synergie s připravovanými projekty HK ČR, Asociace krajů a MPO

5 Cíle (2) 2. Podpora kvality a relevance OV potřebám TP:  Kvalita: implementace EQAVET  Relevance k potřebám trhu práce:  posílení spolupráce se zaměstnavateli, příprava na pracovišti jako standard,  zlepšení kvality a přenosu informací o potřebách trhu práce (předpovědi potřebných kompetencí, sektorové rady),  zpětná vazba o uplatnitelnosti absolventů

6 Cíle (2) Česká republika EQAVET - Národní referenční bod EQAVET-CZ (2010)  ČŠI a NÚV Národní síť pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání (odborná skupina) - zástupci ze škol, MŠMT, MPSV, MZ, sociální partneři IPn VIP kariéra II – kariérové poradenství Připravovaný IPn PŘEKVAP

7 Cíle (3) 3. Umožnit flexibilní přístup k OV a ke kvalifikacím:  DOV (dosažení 15 % účasti): pobídka jednotlivcům - vhodný mix dotačních, daňových nástrojů) i firmám pro zvýšení účasti, flexibilní vzdělávací programy  Implementace EQF (vývoj národních kvalifikačních rámců a jejich přiřazení k EQF), rozvoj a podpora procedur pro uznávání (nejpozději do r. 2015 uznávání předchozího učení propojené s národními kvalifikačními rámci), pokrok při implementaci ECVET mů  Kvalitní, dostupné celoživotní poradenství, vysoká prostupnost mezi různými typy vzdělávání, propojení kreditních systémů

8 Cíle (3) Česká republika Individuální projekty národní UNIV 2 Kraje NSK 2 Kariérové poradenství = podpora dalšího vzdělávání

9 Cíle (4) 4. Podpora mezinárodní mobility:  Podpora aktérů mobilit - žáků, škol, firem - síťování, strategie pro přeshraniční spolupráci  Systematické využívání a podpora společných nástrojů (EQF, ECVET, Europass)  Výuka jazyků

10 Cíle (4) Česká republika NC Europass  Přímé poradenství různým skupinám uživatelů dokumentů  semináře, workshopy, přednášky, individuální konzultace  Europass-životopis a Europass-jazykový pas (www.europass.cz) - leden až září 2011 - stáhlo 29 420 uživatelů  Dodatek k osvědčení  60 224 absolventů středního vzdělávání ve šk. rok 2010/2011,  vytvořeno přes 120 nových dodatků k osvědčení pro aktuální obory podle RVP

11 Cíle (4) Česká republika EQF - Koordinační centrum pro EQF – NÚOV (2008)  hlavní úkol - transparentní přiřazení národních úrovní kvalifikací k úrovním EQF Národní přiřazovací zpráva České republiky (2010 – 2011)  popisuje výsledky přiřazovacího procesu v ČR,  zpráva schválena vládou (červenec 2011), obhajoba v Poradní skupině EQF - zástupci EK, Rady Evropy, CEDEFOP  http://www.nuov.cz/narodni-prirazovaci-zprava-ceske- republiky http://www.nuov.cz/narodni-prirazovaci-zprava-ceske- republiky

12 Cíle (4) Česká republika ECVET  vzniká Národní tým ECVET expertů (grant EK - projekt 2012 až 2013),  zástupci NÚV, NVF, NAEP, MPSV,  ECVET a jeho implementace - kompetence NÚV

13 Cíle (5) 5. Posilování inovací, tvořivosti a podnikatelské iniciativy (v POV i DOV):  Vytváření „znalostních partnerství“ pro rozvoj tvořivosti  Rozvoj podnikatelských dovedností (studentské firmy, praktické zkušenosti v reálných firmách)  Podpora začínajícím podnikatelům z řad absolventů

14 Cíle (5) Česká republika Centrum fiktivních firem CEFIF – NÚV RVP/ Člověk a svět práce

15 Cíle (6) 6. POV i DOV pro všechny:  Maximální přínos POV ke snížení podílu „early school leavers“  Přístup k DOV i pro znevýhodněné skupiny - opatření ke zvýšení účasti ohrožených skupin (flexibilita, uznávání, poradenství)  Klíčové kompetence i v DOV  ICT pro usnadnění přístupu, využívání nových metod, podpora aktivního učení

16 Cíle (6) Česká republika IPn UNIV 2 Kraje IPn VIP kariéra II – kariérové poradenství

17 Děkuji Vám za pozornost helena.ulovcova@nuov.cz www.uov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE


Stáhnout ppt "Odborné vzdělávání a Evropa Helena Úlovcová Helena Úlovcová Liblice 1. – 2. 12. 2011 Konference projektu UNIV 2 KRAJE Konference projektu UNIV 2 KRAJE."

Podobné prezentace


Reklamy Google