Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_UCE127 Jméno autora:Ing. Alena Urešová Třída/ročník:3. a 4. r. Datum vytvoření:4. 1. 2014 Výukový materiál zpracován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_UCE127 Jméno autora:Ing. Alena Urešová Třída/ročník:3. a 4. r. Datum vytvoření:4. 1. 2014 Výukový materiál zpracován."— Transkript prezentace:

1 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_UCE127 Jméno autora:Ing. Alena Urešová Třída/ročník:3. a 4. r. Datum vytvoření:4. 1. 2014 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

2 Vzdělávací oblast: Hospodaření firmy Tematická oblast: Náklady Předmět: Účetnictví Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Vysvětlení pojmu náklady, jejich členění, vliv na hospodářský výsledek, zásady pro účtování nákladů. Lze využít k výkladu nové látky nebo k souhrnnému opakování k maturitě. Klíčová slova: Náklady, náklady daňově neuznatelné, zásady pro účtování Druh učebního materiálu: Materiál je určený pro dataprojektor, popř. interaktivní tabuli

3 NÁKLADY = peněžní vyjádření spotřeby živé a zvěcnělé práce, která byla vynaložena v souvislosti s činností účetní jednotky ovlivňují HV účetní jednotky N je třeba odlišit od výdajů (úbytku peněžních prostředků) - nákup materiálu – výdaj peněz (vznik zá- vazku) - spotřeba materiálu - náklad

4 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ podle nákladových druhů (5. účtová třída) N účetní (všechny N zaúčtované v 5. účt. tř.) N daňové (vymezeny ZDP) N provozní, finanční a mimořádné - provozní (účtové skupiny 50-55) - finanční (účtové skupiny 56-57) - mimořádné (účtová skupina 58)

5 Podle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik (podle HS) Podle míry spjatosti s konkrétním výkonem - přímé (jednicové) - nepřímé (režijní) V závislosti na objemu prováděných výkonů - pevné (fixní) - proměnné (variabilní)

6 ZÁSADY PRO ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ N se účtují na účtech 5. účtové třídy N se v průběhu roku účtují na stranu MD N se účtují do období, s nímž časově a věcně souvisí, tj. časově se rozlišují při uzavírání účetních knih se obraty převádějí na stranu MD účtu 710 – ÚZZ na začátku roku mají N účty nulový zůstatek, účtují se narůstajícím způsobem od začátku roku

7 NÁKLADY DAŇOVĚ NEUZNATELNÉ 513 – N na reprezentaci 526 – Sociální N individuálního podnikatele 528 – Ostatní sociální N 532 – Daň z nemovitostí (v případě nezaplacení) 538 – Ostatní daně a poplatky (daň z převodu nemovitostí, pokud nebyla uhrazena, daň dědická, darovací)

8 543 – Dary 544 – Smluvní pokuty a penále (v případě neza- placení) 545 – Ostatní pokuty a penále 549 – Manka a škody (nad výši náhrady, při trvalém snížení hodnoty zásob) 551 – rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (účetní vyšší než daňové) 554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek

9 Použité zdroje Materiál je dílem autorky podle učebních osnov odpovídajících ŠVP vyučovaných podle učebnic:  Pavel Štohl: Učebnice účetnictví 2013 pro střední školy a pro veřejnost, 2. díl, Nakladatelství Ing. Pavel Štohl, s. r. o., Václavské nám. 6, 669 02 Znojmo, červen 2013 Citováno dne 4. 1. 2014 9


Stáhnout ppt "Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_UCE127 Jméno autora:Ing. Alena Urešová Třída/ročník:3. a 4. r. Datum vytvoření:4. 1. 2014 Výukový materiál zpracován."

Podobné prezentace


Reklamy Google