Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sekundární legislativa ERÚ a navazující cenová rozhodnutí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sekundární legislativa ERÚ a navazující cenová rozhodnutí"— Transkript prezentace:

1 Sekundární legislativa ERÚ a navazující cenová rozhodnutí
Ing. Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce regulace ERÚ ČR

2 Vyhlášky ERÚ : č. 154/ podrobnosti udělení licencí pro podnikání v energetických odvětvích (Sbírka zákonů, částka 61 ze dne ) č. 297/ podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky (Sbírka zákonů, částka 112 ze dne ) č. 306/ kvalita dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice (Sbírka zákonů, částka 117 ze dne ) č. 297/ podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky (Sbírka zákonů, částka 127 ze dne ) č. 373/ pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásad tvorby cen za činnosti operátora trhu (Sbírka zákonů, částka ze dne ) č. 377/2001 – o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu (Sbírka zákonů, částka 143 ze dne ) pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace v energetice(v tisku) obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice (v tisku)

3 Základní charakteristiky nového způsobu regulace
Přijat princip RPI - X Vymezení pevných regulačních období I. Období: – II. Období: – ( ) Nastavení formy a parametrů regulace na celé regulační období předem a jejich fixace V průběhu regulační periody se zohledňuje vliv působení externích faktorů Individuální zacházení s jednotlivými držiteli licencí

4 Obecný postup stanovení cen regulovaných činností
stanovení povolených výnosů jednotlivých činností PV0 = PN0 + O0 + Z0 Z = r . PA0 stanovení korekčních faktorů a koeficientů stanovení celkových průměrných cen za příslušné činnosti ci = PV0 . (Mi – X) / PMi stanovení cen jednotlivých produktů (tarifů)

5 Činnosti s regulovanými cenami v elektroenergetice v roce 2002
přenos elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy systémové služby distribuce elektřiny po jednotlivých hladinách napětí decentrální výroba činnosti operátora trhu dodávka elektřiny chráněným zákazníkům výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a z obnovitelných zdrojů

6 Forma regulace v elektroenergetice
činnosti ad.1) – 5): ceny jsou individuální pro jednotlivé držitele licence tarify uplatňované v rámci činností regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny pevné podklady pro určení ceny předkládají úřadu jednotliví držitelé licencí činnosti ad. 6): tarify uplatňované v rámci činností regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny maximální činnosti ad. 7) tarify uplatňované v rámci činností regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny minimální

7 Přenos elektřiny Dvousložková cena
za rezervovanou přenosovou kapacitu zařízení Kč/MW.rok platí se předem ve smluvně dohodnutých termínech hradí pouze subjekty přímo připojené na PS a odebírající elektřinu z PS (8 REAS, ČEZ, 1 OZ) za použití zařízení přenosové soustavy Kč/MWh za skutečně odebranou elektřinu platí se zálohově s vyúčtováním po skončení běžného měsíce ve smluvně dohodnutých termínech cena 17,45 Kč/MWh zpoplatněn export a čerpání PVE složky poplatku respektují stálé a proměnné náklady sítí

8 Distribuce elektřiny Dvousložkové ceny (individuální)
za rezervovanou kapacitu zařízení Kč/kW.rok nebo Kč/kW.měsíc zahrnuje krytí nákladů PS a vyšší napěťové hladiny platí se předem ve smluvně dohodnutých termínech s ročním vyúčtováním obdoba dnešního technického maxima vyhodnocováno ¼ hodinově, sankce za překročení za použití zařízení soustav Kč/kWh zahrnuje ztráty v PS a vyšší napěťové hladině za skutečně odebranou elektřinu platí se zálohově s vyúčtováním po skončení běžného měsíce ve smluvně dohodnutých termínech složky poplatku respektují stálé a proměnné náklady sítí

9 Systémové služby cena za systémové služby ke každé MWh dopravené PS a DS konečnému zákazníkovi 157, 90 Kč/MWh cena za systémové služby ke každé MWh dopravené DS konečnému zákazníkovi po připojení původně vyděleného ostrova k ES ČR 631,60 Kč/MWh cena za systémové služby pro účelovou spotřebu ZE 58,00 Kč/MWh cena za systémové služby pro účelovou spotřebu ZE do 100 kW 1000,- Kč/rok

10 Decentrální výroba výrobce připojený mimo PS účtuje provozovateli DS cenu 20,- Kč/MWh způsob úhrady je dohodnut ve smlouvě (např. o připojení výrobny k DS)

11 Ceny za činnosti operátora trhu
cena za vstupní registraci účastníka trhu 500,- Kč cena za registraci subjektu zúčtování 50 000,- Kč cena za činnost zúčtování roční ,- Kč/rok vztaženo na skutečný odběr z elektrizační soustavy („závazek odebrat“) 4.10 Kč/MWh cena za zobchodované množství na krátkodobém trhu 1.00 Kč/MWh hradí úspěšná strana nabídky i poptávky

12 malé vodní elektrárny 1,50 Kč/kWh bioplyn a biomasa 2,50 Kč/kWh
Minimální výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla Navrženo: malé vodní elektrárny 1,50 Kč/kWh bioplyn a biomasa 2,50 Kč/kWh větrné elektrárny 3,00 Kč/kWh geotermální energie 3,00 Kč/kWh fotovoltaické systémy 6,00 Kč/kWh ceny elektřiny z kombinované výroby pracující do DS 970,- Kč/MWh pracující do PS - smluvní „malá kogenerace“ (5 MWe) 1130,- Kč/MWh roční úprava cen podle velikosti inflace a dosaženého technického pokroku

13 Složky ceny dodávky pro chráněného zákazníka
2 500 2 000 1 500 Kč/MWh 1 000 500 VVN VN NN Nákupní cena elektřiny (včetně ziskové marže) Systémové služby Kumulativní cena distribuce Cena obchodu

14 Proces meziroční úpravy cen v elektroenergetice
Do – předložení výkazů za předchozí rok Do – předložení návrhu ceny přenosu elektřiny a systémových služeb Výstup ERÚ Do – předložení návrhu cen distribuce elektřiny a ceny pro chráněné zákazníky Výstup ERÚ Do – předložení návrhu cen za činnosti OTE Výstup ERÚ Cenové rozhodnutí ERÚ nejpozději do 30. listopadu

15 Regulované činnosti v plynárenství od 1. ledna 2002
cena přepravy a uskladňování zemního plynu cena uskladňování zemního plynu (bez licence na přepravu) cena zemního plynu dodávaného obchodníky s plynem ostatním účastníkům trhu s plynem připojeným na přepravní soustavu připojeným na distribuční soustavu cena zemního plynu dodávaného držitelem licence na distribuci připojeného na přepravní soustavu nepřipojeného na přepravní soustavu cena zemního plynu dodávaného výrobcem do přepravní a distribuční soustavy cena zemního plynu dodávaného chráněným zákazníkům připojeným na přepravní soustavu ceny ostatních plynů dodávaných konečným zákazníkům

16 Forma regulace jednotlivých činností v plynárenství
Ceny jsou individuální pro jednotlivé držitele licence činnosti ad 1)-4a) ceny uplatňované v rámci činností regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny maximální ceny navrhují a předkládají úřadu jednotliví držitelé licencí činnosti ad. 4b)-7): ceny uplatňované v rámci těchto činností regulovány formou věcně usměrňované ceny, spočívající ve stanovení závazného postupu při tvorbě ceny nebo její kalkulaci

17 Postup stanovení cen v plynárenství – 2002 - 2004
Cena zemního plynu na výstupu z přepravní soustavy Stanovena s účinností od 1. 1. Může být upravena k 1. 4., 1. 7., 1.10., při změně nákladů na nákup zemního plynu o povolený interval (500 mil. Kč) K pouze plné pokrytí nákladů K – nejméně plné krytí nákladů + ½ zisku K – nejméně plné krytí nákladů + zisk Dvousložková cena Kapacitní složka – fixní po celý rok Komoditní složka – závislá na nákladech na nákup zemního plynu (může být čtvrtletně upravována) Pro rok 2002 stanoveno Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 4/2001 z 27. listopadu 2001

18 Postup stanovení cen v plynárenství – 2002 - 2004
Ceny na výstupu z distribuční soustavy Stanoveny s účinností od 1. 1. Při úpravě výstupní ceny z přepravní soustavy budou rovněž upraveny k 1. 4., 1. 7., 1.10. K plné pokrytí nákladů + plný zisk Rozšíření ceníku pro konečné zákazníky Úprava tarifních pásem u VO Zavedení kapacitní složky u SO Regionální ceny Pro rok 2002 stanoveny Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 4/2001 z 27. listopadu 2001

19 Proces meziroční úpravy cen v plynárenství
Do – předložení výkazů za předchozí rok Do – předložení návrhu ceny uskladňování Výstup ERÚ Do – předložení návrhu ceny přepravy a uskladňování Výstup ERÚ Do – předložení návrhu cen pro konečné odběratele Výstup ERÚ Cenové rozhodnutí ERÚ nejpozději do 30. listopadu

20 Regulace cen v teplárenství
Ponechán režim věcného usměrňování cen Stanoven povolený meziroční nárůst ceny pro domácnosti 16 Kč/GJ (Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2001 ze dne 25. listopadu)

21 Děkuji Vám za pozornost

22 Kontaktní adresy www.eru.cz Sídlo úřadu Jihlava
tř. Legionářů 9, Jihlava tel.: 066 / Pracoviště Praha U Sovových mlýnů 9, Praha 1 - Kampa tel.: 02 /


Stáhnout ppt "Sekundární legislativa ERÚ a navazující cenová rozhodnutí"

Podobné prezentace


Reklamy Google