Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podzemní zásobníky plynu a prevence závažných havárií Lubomír Kelnar 1, Šárka Václavková 1, Petr Novák 1, Jana Michálková 1, Petr Strakoš 2, Václav Frydrych.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podzemní zásobníky plynu a prevence závažných havárií Lubomír Kelnar 1, Šárka Václavková 1, Petr Novák 1, Jana Michálková 1, Petr Strakoš 2, Václav Frydrych."— Transkript prezentace:

1 Podzemní zásobníky plynu a prevence závažných havárií Lubomír Kelnar 1, Šárka Václavková 1, Petr Novák 1, Jana Michálková 1, Petr Strakoš 2, Václav Frydrych 2, Petr Půlpán 3, Michal Vaněček 1 1 WATRAD, spol. s r.o., 2 GEOMEDIA s.r.o., 3 WAK System, spol. s r.o. Projekt TA ČR Beta TB030MZP010: „Výzkum a vývoj nástrojů pro zpracování bezpečnostní dokumentace podle požadavků evropské směrnice SEVESO III provozovatelů podléhajících kontrole MŽP a ČBÚ“ Část: Podzemní zásobníky plynu 19. 3. 2015, Hustopeče APROCHEM 2015

2 Snímek č. 1 WATRAD, spol. s r.o. 19. března 2015 Výchozí podmínky projektu Od 1. 6. 2015 by provozovatelé podzemních zásobníků plynu (PZP) měli zpracovávat jak bezpečnostní dokumentaci podle předpisů Státní báňské správy v gesci Českého báňského úřadu (ČBÚ), tak bezpečnostní dokumentaci podle nového zákona o prevenci závažných havárií (PZH), v gesci Ministerstva životního prostředí (MŽP). V rámci projektu dochází k harmonizaci a optimalizaci bezpečnostní dokumentace pro PZP tak, aby dokumentace splňovala požadavky jak ČBÚ, tak zákona o PZH, který vychází z evropské směrnice SEVESO III, a zamezilo se duplicitám. Při harmonizaci a optimalizaci dokumentace se berou v úvahu:  různé možnosti přístupů k havarijnímu plánování,  platná a nově vznikající legislativa PZH,  zahraniční zkušenosti,  relevantní havarijní scénáře na zařízeních PZP včetně výpočtů dosahů projevů pro reálnou havárii

3 Snímek č. 2 WATRAD, spol. s r.o. 19. března 2015 Cíl projektu Cílem části projektu se zaměřením na PZP je snížení rizika závažných havárií na PZP na základě harmonizace a optimalizace stávajících různorodých bezpečnostních přístupů. Výsledkem bude N – certifikovaná metodika s názvem: „Metodika harmonizace a optimalizace bezpečnostních přístupů při skladování zemního plynu v podzemních zásobnících s cílem snížení rizika závažných havárií“

4 Snímek č. 3 WATRAD, spol. s r.o. 19. března 2015 PZP v ČR

5 Snímek č. 4 WATRAD, spol. s r.o. 19. března 2015 Skladovací kapacity PZP v ČR Podzemní zásobník plynu / vlastník Skladovací kapacita ZP (mil. m 3 )(tisíce tun) PZP Háje / RWE Gas Storage6451 Dolní Dunajovice / RWE Gas Storage900720 Tvrdonice / RWE Gas Storage510408 Lobodice / RWE Gas Storage177142 Štramberk / RWE Gas Storage480384 Třanovice / RWE Gas Storage530424 Uhřice / MND Gas Storage280224 Dolní Bojanovice / SPP Storage576461

6 Snímek č. 5 WATRAD, spol. s r.o. 19. března 2015 Zákon o PZH se mj. týká skladování plynu v pevninských podzemních zásobnících plynu v přirozených vrstvách, vodonosných vrstvách, solných kavernách a opuštěných dolech (§1, odst. 3, písm. g), a to bez bližšího upřesnění. Na základě maximálního skladovaného množství by byly PZP v ČR zařazeny do skupiny B (> 200 t ZP). Šlo by tak o objekty s povinností zpracování bezpečnostní dokumentace podle zákona o PZH, která mj. zahrnuje:  bezpečnostní zprávu včetně posouzení rizik závažné havárie a systému prevence  plán fyzické ochrany  vnitřní havarijní plán  podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a podklady pro zpracování vnějšího havarijního plánu Množství ZP v nadzemní části PZP… …se zjistí součtem množství ZP ze všech provozních souborů podle schválené projektové dokumentace (objemy a tlaky v zařízeních) Otázka: „Jak definovat množství ZP pro zařazení PZP podle zákona o PZH?“ Zařazování PZP – množství ZP

7 Snímek č. 6 WATRAD, spol. s r.o. 19. března 2015 Jaké množství ZP je rozhodující pro zařazování v zahraničí? Slovensko: -Zařazují na základě množství v nadzemních částech PZP včetně plynovodů, a to i kolektorových -Všechny zásobníky jsou zařazeny do skupiny B Pozn. všechny PZP na Slovensku jsou horninového typu a všechny vtlačno- výtlačné sondy jsou osázeny podpovrchovým bezpečnostním ventilem. Velká Británie: -Zařazují na základě celkového možného množství ZP přítomného v PZP, tedy maximální skladovací kapacita + množství ZP v nadzemních částech PZP Zařazování PZP v zahraničí

8 Snímek č. 7 WATRAD, spol. s r.o. 19. března 2015 3 možnosti definice objektu: 1. Objektem je celé území, pod kterým se PZP nachází (schéma č. 1) 2. Objektem je území centrálního areálu + oplocené plochy jednotlivých sond včetně spojovacího potrubí, a to v rozsahu bezpečnostních pásem (schéma č. 2) 3. Objektem je území centrálního areálu a bezpečnostní pásma okolo sond (schéma č. 3) Zařazování PZP – definice objektu schéma č. 1 schéma č. 2schéma č. 3

9 Snímek č. 8 WATRAD, spol. s r.o. 19. března 2015 Definice objektu PZP v zahraničí Slovensko: Za objekt se považuje stavba PZP tak, jak je nadefinována ve schválené projektové dokumentaci, tzn. technologie úpravy plynu, kompresorovny a plynovody od přípojky k tranzitnímu plynovodu až po jednotlivé sondy. Velká Británie: Za zařízení v rámci jednoho objektu se považují prostory pro uskladňování ZP, sondy, spojovací potrubí a technologie zpracování ZP.

10 Snímek č. 9 WATRAD, spol. s r.o. 19. března 2015 Z analýzy shody/rozdílů náležitostí HP splňujícího požadavky ČBÚ-SBS a požadavků PZH na VHP u objektů zařazených do skupiny B vyplývá, že úpravou stávajícího havarijního plánu u provozovatelů PZP lze naplnit požadavky VHP stanovené v připravované vyhlášce č. XX/2015 a požadavky ČBÚ stanovené vyhláškou č. 71/2002 Sb. v platném znění. Návrh řešení: Navrhnout a závazně používat jasnou strukturu vnitřního havarijního plánu pro provozy PZP splňující požadavky jak ČBÚ-SBS, tak MŽP, např. s názvem „Postup při zpracování a struktura vnitřního havarijního plánu pro provozy PZP“ (analogicky k připravované vyhlášce č. XX/2015). Navrhovaný postup by měl vycházet ze zavedené a v praxi používané struktury současného HP u provozovatelů PZP s doplněním kapitol nutných pro naplnění požadavků PZH. Navrhovaný postup by sloužil jak pro potřeby vypracování, tak i pro potřeby kontroly vnitřního havarijního plánu pro provozy PZP. HP a VHP – návrh řešení

11 Snímek č. 10 WATRAD, spol. s r.o. 19. března 2015 Zařazování PZP Stanoviska MŽP k definicím určujícího množství ZP pro zařazení PZP a k definici objektu lze promítnout do metodického pokynu pro posouzení objektu nebo zařízení s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a do metodického pokynu pro návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo B, které se budou aktualizovat v rámci projektu TA ČR TB030MZP009. HP a VHP Umožnit naplnění požadavků PZH u provozů PZP jasně danou strukturou HP. Rozdílný postup naplnění požadavků VHP u PZP by měl být zohledněn ve vyhlášce nebo její příloze (struktura VHP), a to alespoň odkazem na rozličnou metodiku zpracování VHP u PZP. Další náležitosti bezpečnostní dokumentace podle zákona o PZH Systém prevence – většinu dokumentů systému prevence provozovatelé PZP mají, dokumenty se zapracují do struktury systému PZH a doplní se chybějící položky Posouzení rizik – provozovatelé mají jen části, např. identifikované zdroje rizika, dosahy některých projevů havárií (tryskavý požár) – potřeba doplnit scénáře o četnosti koncových stavů a následky na příjemcích rizika (osoby, životní prostředí, majetek) a poté posoudit riziko Shrnutí

12 Snímek č. 11 WATRAD, spol. s r.o. 19. března 2015 Sídlo: S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice Kontaktní adresa: Osadní 26, 170 00 Praha 7 Telefon: +420 220 878 920, +420 723 107 821 E-mail: watrad@watrad.cz Internet: www.watrad.cz WATRAD, spol. s.r.o.


Stáhnout ppt "Podzemní zásobníky plynu a prevence závažných havárií Lubomír Kelnar 1, Šárka Václavková 1, Petr Novák 1, Jana Michálková 1, Petr Strakoš 2, Václav Frydrych."

Podobné prezentace


Reklamy Google