Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana přírody v Evropské unii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana přírody v Evropské unii"— Transkript prezentace:

1 Ochrana přírody v Evropské unii
NATURA 2000

2 Poskytují základní právní rámec.
Legislativa EU: Primární: Smlouvy (Treaties). Poskytují základní právní rámec. Nejdůležitější: Maastrichtské sml. (o zřízení EU). Dále např.: Římské sml., Smlouva z Nice, … Sekundární (odvozené): Závazné - směrnice, nařízení, rozhodnutí (EK). Nezávazné - doporučení a stanoviska (EK). Rozhodnutí Soudního dvora EU.

3 Směrnice (Directive):
Nejčastěji používaná (i v ochraně přírody). Určuje povinnosti členských států (ne občanů). Členské státy ji musí začlenit do své legislativy. Formu a metody si stát zvolí sám. Směrnice udává povinnosti, termíny, … Proces začleňování – tzv. TRANSPOZICE. Transpozice není opsání směrnice, ale úprava zákonů tak, aby stát splnil povinnosti stanovené směrnicí v předepsané časové lhůtě. (Často umožňuje více variant, je dost obecná, …)

4 Nařízení (Regulation):
Po přijetí se automaticky stává součástí legislativy členských států – přímá závaznost. Určuje povinnosti členských států i občanů. Transpozice není nutná. Členské státy řeší jen prováděcí předpisy. Rozhodnutí (Decision): Zpravidla prováděcí předpisy (ke směrnicím, …). Často řeší technické či organizační detaily. Je přímo závazné – nepřevádí se.

5 Doporučení a stanoviska:
Nezávazné předpisy doporučujícího charakteru. Rady, návody, metodiky, … Aplikace: tzv. Ochrana důvěry. Judikatura Evr. soudního dvora: Jediný orgán oprávněný vykládat legislativu EU. EU se řídí precedentním právem. Výklady: - (obecně) právně závazné. - publikovány v Úředním věstníku ES. - podle ducha předpisu, nejen dle litery.

6 Celkem 11 legislativních opatření:
Ochrana přírody v EU: Celkem 11 legislativních opatření: Nejdůležitější - 2 směrnice: Směrnice o stanovištích Směrnice o ptácích Další: Směrnice o CITES. Směrnice o zoologických zahradách.

7 Jednotně pojatá soustava chráněných území,
NATURA 2000: Jednotně pojatá soustava chráněných území, budovaná na území členských států EU, na základě vědeckých kritérií, podle směrnic EU (O ptácích a O stanovištích). Dvě rozdílně pojaté součásti: SPA: Special Protected Areas (Směrnice o ptácích) SAC: Special Areas of Conservation (S. o stanovištích) SPA + SAC = NATURA 2000

8 Transpozice - ČR: Zákon o OPK: 114/92 Sb. Euronovela: 218/2004 Sb.
Vyhláška: 166/2005 Sb. Revize: /2006 Sb.

9 Instituce: Generální ředitelství ES pro životní prostředí:
Sídlo: Brusel. Řídí komisař EU Stavros Dimas Directorate B: Protecting the Natural Environment Ředitel: Ladislav Miko ČR: MŽP ČR, AOPK ČR (+ správy CHKO)

10 Celý název: O ochraně volně žijících ptáků.
Směrnice o ptácích: Celý název: O ochraně volně žijících ptáků. Číslo: 79/409/EEC (Birds directive). Přijata: 1979, v platnosti: od roku 1981. První směrnice ES na ochranu přírody. Řeší ochranu ptáků na 2 úrovních: Ochrana populací (regulace lovu vybraných druhů). Ochrana a obnova stanovišť (vyhlašování SPA). Důležité: přílohy směrnice (celkem 6).

11 Seznam chráněných druhů a poddruhů ptáků.
Příloha č.1: Seznam chráněných druhů a poddruhů ptáků. Obsahuje: 181 druhů a poddruhů ptáků. Výskyt v ČR: 123 druhů. Na návrh ČR doplněny: další 2 druhy: - raroh velký, poštolka rudonohá. Obsahuje některé druhy v ČR nechráněné: (datel černý, lejsek bělokrký, žluna šedá) Neobsahuje některé druhy v ČR ohrožené: (byla snaha je doplnit – prošli jen 2) Pro tyto druhy se vyhlašují SPA.

12 Příloha č. 2: Další přílohy: Seznam druhů,které mohou být loveny.
Obsahuje některé druhy v ČR ohrožené (čírka modrá, č. obecná, lžičák pestrý, bekasína otavní, skřivan polní, drozd zpěvný, čejka, křepelka). Další přílohy: 3. Seznam druhů, které mohou být uvedeny na trh. 4. Zakázané prostředky lovu a dopravní prostředky 5. Priority výzkumu.

13 Čáp černý (Ciconia nigra)

14

15

16 Luňák hnědý (Milvus migrans)

17 Luňák červený (Milvus milvus)

18 Tetřev hlušec (Tetrao urogallus)

19 Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia)

20 Strakapoud prostřední
(Dendrocopos medius)

21 Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)

22 Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)

23

24

25 (Caprimulgus europaeus)
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)

26 Puštík bělavý (Strix uralensis) URALKA

27 Lejsek malý (Ficedula parva)

28 Příprava: Česká společnost ornitologická
Ptačí oblasti: Příprava: Česká společnost ornitologická Podklad: Významná ptačí území (IBA). Navrženo: 41 lokalit (cca 8 % území ČR) Vyhlášeno: 38 lokalit (Nařízení vlády – 2004, 2005) Zamítnuta: PO Dolní Lutyně (podána žaloba) Odloženo: Českobudějovické rybníky, Dehtář Kritéria výběru: Pro každý druh: 5 nejlepších lokalit Celosvětově ohrožené druhy: 10 lokalit (orel mořský, chřáslal polní).

29

30

31

32 Hospodaření: dáno nařízením vlády, min. omezování
Ptačí oblasti - péče: Správa: Správy CHKO Hospodaření: dáno nařízením vlády, min. omezování Management: Managementové plány (mimo VCHÚ) Monitoring: ČSO (tříleté cykly – lokality, druhy ) Zprávy pro EU: malá po 3 letech, velká po 6 letech

33 Datel černý (Dryocopus martius)

34

35 (Glaucidium passerinum)
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)

36 (Ficedula albicollis)
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)

37 VD Nové Mlýny

38 Číslo: 92/43/EEC (Habitats directive).
Směrnice o stanovištích Celý název: O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Číslo: 92/43/EEC (Habitats directive). Nejkonkrétnější závazek na ochranu přírody v mezinárodním právu. Hl. cíl: komplexní ochr. biodiverzity na území EU. Řeší ochranu přírody na 2 úrovních: Ochrana ohrožených druhů (kromě ptáků). Ochrana stanovišť (ohrožené typy stanovišť). Ochrana: SAC (Special Areas of Conservation)

39 Typy přírodních stanovišť jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení SAC
Příloha č.1: Typy přírodních stanovišť jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení SAC Obsahuje 198 typů stanovišť. V ČR se vyskytuje 55, z toho 20 prioritních. Na návrh ČR doplněny další 4 stanoviště.

40 Druhy rostlin a živočichů jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení SAC
Příloha č.2: Druhy rostlin a živočichů jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení SAC Obsahuje: druhů živočichů, - 300 cévnatých rostlin - 29 nižších rostlin - 124 rostl. pro Makaronéskou oblast. Např.: vydra, sysel, perlorodka, roháč obecný, … ČR navrhovala zařadit dalších 113 druhů.

41 Bobr evropský (Castor fiber)

42

43

44

45

46

47 3. Kritéria pro výběr lokalit SAC.
Další přílohy: 3. Kritéria pro výběr lokalit SAC. 4. Druhy vyžadující přísnou ochranu (živ. + rostl.). 5. Druhy, jejichž populace mohou být předmětem obhospodařování ve volné přírodě. 6. Zakázané prostředky odchytu a dopravní prostředky při lovu.

48 Podklad: Mapování biotopů a druhů Návrh: Národní seznam – 2 oblasti
Evropsky významné lokality Příprava: AOPK ČR Podklad: Mapování biotopů a druhů Návrh: Národní seznam – 2 oblasti Zveřejnění: ve sbírce zákonů (2004) Projednání: EU (2005, 2006) Doplnění: připravuje se Vyhlášení: do 6 let (předběžná ochrana)

49

50

51 Návrh soustavy NATURA 2000, ČR – Panonská oblast:


Stáhnout ppt "Ochrana přírody v Evropské unii"

Podobné prezentace


Reklamy Google