Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana přírody v Evropské unii NATURA 2000. Legislativa EU: Primární: Smlouvy (Treaties). Smlouvy (Treaties). Poskytují základní právní rámec. Poskytují.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana přírody v Evropské unii NATURA 2000. Legislativa EU: Primární: Smlouvy (Treaties). Smlouvy (Treaties). Poskytují základní právní rámec. Poskytují."— Transkript prezentace:

1 Ochrana přírody v Evropské unii NATURA 2000

2 Legislativa EU: Primární: Smlouvy (Treaties). Smlouvy (Treaties). Poskytují základní právní rámec. Poskytují základní právní rámec. Nejdůležitější: Maastrichtské sml. (o zřízení EU). Nejdůležitější: Maastrichtské sml. (o zřízení EU). Dále např.: Římské sml., Smlouva z Nice, … Dále např.: Římské sml., Smlouva z Nice, … Sekundární (odvozené): Závazné - směrnice, nařízení, rozhodnutí (EK). Závazné - směrnice, nařízení, rozhodnutí (EK). Nezávazné - doporučení a stanoviska (EK). Nezávazné - doporučení a stanoviska (EK). Rozhodnutí Soudního dvora EU. Rozhodnutí Soudního dvora EU.

3 Směrnice (Directive): Nejčastěji používaná (i v ochraně přírody). Nejčastěji používaná (i v ochraně přírody). Určuje povinnosti členských států (ne občanů). Určuje povinnosti členských států (ne občanů). Členské státy ji musí začlenit do své legislativy. Členské státy ji musí začlenit do své legislativy. Formu a metody si stát zvolí sám. Formu a metody si stát zvolí sám. Směrnice udává povinnosti, termíny, … Směrnice udává povinnosti, termíny, … Proces začleňování – tzv. TRANSPOZICE. Proces začleňování – tzv. TRANSPOZICE. Transpozice není opsání směrnice, ale úprava zákonů tak, aby stát splnil povinnosti stanovené směrnicí v předepsané časové lhůtě. (Často umožňuje více variant, je dost obecná, …) (Často umožňuje více variant, je dost obecná, …)

4 Nařízení (Regulation): Po přijetí se automaticky stává součástí legislativy členských států – přímá závaznost. Po přijetí se automaticky stává součástí legislativy členských států – přímá závaznost. Určuje povinnosti členských států i občanů. Určuje povinnosti členských států i občanů. Transpozice není nutná. Transpozice není nutná. Členské státy řeší jen prováděcí předpisy. Členské státy řeší jen prováděcí předpisy. Rozhodnutí (Decision): Zpravidla prováděcí předpisy (ke směrnicím, …). Zpravidla prováděcí předpisy (ke směrnicím, …). Často řeší technické či organizační detaily. Často řeší technické či organizační detaily. Je přímo závazné – nepřevádí se. Je přímo závazné – nepřevádí se.

5 Doporučení a stanoviska: Nezávazné předpisy doporučujícího charakteru. Nezávazné předpisy doporučujícího charakteru. Rady, návody, metodiky, … Rady, návody, metodiky, … Aplikace: tzv. Ochrana důvěry. Aplikace: tzv. Ochrana důvěry. Judikatura Evr. soudního dvora: Jediný orgán oprávněný vykládat legislativu EU. Jediný orgán oprávněný vykládat legislativu EU. EU se řídí precedentním právem. EU se řídí precedentním právem. Výklady: - (obecně) právně závazné. - publikovány v Úředním věstníku ES. - podle ducha předpisu, nejen dle litery.

6 Ochrana přírody v EU: Celkem 11 legislativních opatření: Nejdůležitější - 2 směrnice: Směrnice o stanovištích Směrnice o stanovištích Směrnice o ptácích Směrnice o ptácíchDalší: Směrnice o CITES. Směrnice o CITES. Směrnice o zoologických zahradách. Směrnice o zoologických zahradách.

7 NATURA 2000: Jednotně pojatá soustava chráněných území, Jednotně pojatá soustava chráněných území, budovaná na území členských států EU, budovaná na území členských států EU, na základě vědeckých kritérií, na základě vědeckých kritérií, podle směrnic EU (O ptácích a O stanovištích). podle směrnic EU (O ptácích a O stanovištích). Dvě rozdílně pojaté součásti: SPA: Special Protected Areas (Směrnice o ptácích) SAC: Special Areas of Conservation (S. o stanovištích) SPA + SAC = NATURA 2000

8 Transpozice - ČR: Zákon o OPK: 114/92 Sb. Euronovela: 218/2004 Sb. Vyhláška: 166/2005 Sb. Revize: 390/2006 Sb.

9 Instituce: Generální ředitelství ES pro životní prostředí: Sídlo: Brusel. Sídlo: Brusel. Řídí komisař EU Řídí komisař EU Stavros Dimas Directorate B: Protecting the Natural Environment Ředitel: Ladislav Miko Ředitel: Ladislav Miko ČR: MŽP ČR, AOPK ČR (+ správy CHKO)

10 Směrnice o ptácích: Celý název: O ochraně volně žijících ptáků. Celý název: O ochraně volně žijících ptáků. Číslo: 79/409/EEC (Birds directive). Číslo: 79/409/EEC (Birds directive). Přijata: 1979, v platnosti: od roku 1981. Přijata: 1979, v platnosti: od roku 1981. První směrnice ES na ochranu přírody. První směrnice ES na ochranu přírody. Řeší ochranu ptáků na 2 úrovních: Ochrana populací (regulace lovu vybraných druhů). Ochrana populací (regulace lovu vybraných druhů). Ochrana a obnova stanovišť (vyhlašování SPA). Ochrana a obnova stanovišť (vyhlašování SPA). Důležité: přílohy směrnice (celkem 6).

11 Příloha č.1: Seznam chráněných druhů a poddruhů ptáků. Obsahuje: 181 druhů a poddruhů ptáků. Obsahuje: 181 druhů a poddruhů ptáků. Výskyt v ČR: 123 druhů. Výskyt v ČR: 123 druhů. Na návrh ČR doplněny: další 2 druhy: Na návrh ČR doplněny: další 2 druhy: - raroh velký, poštolka rudonohá. Obsahuje některé druhy v ČR nechráněné: Obsahuje některé druhy v ČR nechráněné: (datel černý, lejsek bělokrký, žluna šedá) Neobsahuje některé druhy v ČR ohrožené: Neobsahuje některé druhy v ČR ohrožené: (byla snaha je doplnit – prošli jen 2) Pro tyto druhy se vyhlašují SPA.

12 Příloha č. 2: Seznam druhů,které mohou být loveny. Obsahuje některé druhy v ČR ohrožené (čírka modrá, č. obecná, lžičák pestrý, bekasína otavní, skřivan polní, drozd zpěvný, čejka, křepelka). Obsahuje některé druhy v ČR ohrožené (čírka modrá, č. obecná, lžičák pestrý, bekasína otavní, skřivan polní, drozd zpěvný, čejka, křepelka). Další přílohy : 3. Seznam druhů, které mohou být uvedeny na trh. 4. Zakázané prostředky lovu a dopravní prostředky 5. Priority výzkumu.

13 Čáp černý ( Ciconia nigra )

14

15

16 Luňák hnědý ( Milvus migrans )

17 Luňák červený (Milvus milvus)

18 Tetřev hlušec ( Tetrao urogallus )

19 Jeřábek lesní ( Tetrastes bonasia )

20 Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)

21 Strakapoud bělohřbetý ( Dendrocopos leucotos )

22 Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)

23

24

25 Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)

26 Puštík bělavý ( Strix uralensis ) URALKA

27 Lejsek malý (Ficedula parva)

28 Ptačí oblasti: Příprava: Česká společnost ornitologická Příprava: Česká společnost ornitologická Podklad: Významná ptačí území (IBA). Podklad: Významná ptačí území (IBA). Navrženo: 41 lokalit (cca 8 % území ČR) Navrženo: 41 lokalit (cca 8 % území ČR) Vyhlášeno: 38 lokalit (Nařízení vlády – 2004, 2005) Vyhlášeno: 38 lokalit (Nařízení vlády – 2004, 2005) Zamítnuta: PO Dolní Lutyně (podána žaloba) Zamítnuta: PO Dolní Lutyně (podána žaloba) Odloženo: Českobudějovické rybníky, Dehtář Odloženo: Českobudějovické rybníky, Dehtář Kritéria výběru: Pro každý druh: 5 nejlepších lokalit Pro každý druh: 5 nejlepších lokalit Celosvětově ohrožené druhy: 10 lokalit Celosvětově ohrožené druhy: 10 lokalit (orel mořský, chřáslal polní).

29

30

31

32 Ptačí oblasti - péče: Správa: Správy CHKO Správa: Správy CHKO Hospodaření: dáno nařízením vlády, min. omezování Hospodaření: dáno nařízením vlády, min. omezování Management: Managementové plány (mimo VCHÚ) Management: Managementové plány (mimo VCHÚ) Monitoring: ČSO (tříleté cykly – lokality, druhy ) Monitoring: ČSO (tříleté cykly – lokality, druhy ) Zprávy pro EU: malá po 3 letech, velká po 6 letech Zprávy pro EU: malá po 3 letech, velká po 6 letech

33 Datel černý (Dryocopus martius)

34

35 Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)

36 Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)

37 VD Nové Mlýny

38 Směrnice o stanovištích Celý název: O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Číslo: 92/43/EEC (Habitats directive). Číslo: 92/43/EEC (Habitats directive). Nejkonkrétnější závazek na ochranu přírody v mezinárodním právu. Nejkonkrétnější závazek na ochranu přírody v mezinárodním právu. Hl. cíl: komplexní ochr. biodiverzity na území EU. Hl. cíl: komplexní ochr. biodiverzity na území EU. Řeší ochranu přírody na 2 úrovních: Ochrana ohrožených druhů (kromě ptáků). Ochrana ohrožených druhů (kromě ptáků). Ochrana stanovišť (ohrožené typy stanovišť). Ochrana stanovišť (ohrožené typy stanovišť). Ochrana: SAC (Special Areas of Conservation)

39 Příloha č.1: Typy přírodních stanovišť jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení SAC Obsahuje 198 typů stanovišť. Obsahuje 198 typů stanovišť. V ČR se vyskytuje 55, z toho 20 prioritních. V ČR se vyskytuje 55, z toho 20 prioritních. Na návrh ČR doplněny další 4 stanoviště. Na návrh ČR doplněny další 4 stanoviště.

40 Příloha č.2: Druhy rostlin a živočichů jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení SAC Obsahuje: - 220 druhů živočichů, - 300 cévnatých rostlin - 29 nižších rostlin - 124 rostl. pro Makaronéskou oblast. Např.: vydra, sysel, perlorodka, roháč obecný, … Např.: vydra, sysel, perlorodka, roháč obecný, … ČR navrhovala zařadit dalších 113 druhů. ČR navrhovala zařadit dalších 113 druhů.

41 Bobr evropský (Castor fiber)

42

43

44

45

46

47 Další přílohy: 3. Kritéria pro výběr lokalit SAC. 4. Druhy vyžadující přísnou ochranu (živ. + rostl.). 5. Druhy, jejichž populace mohou být předmětem obhospodařování ve volné přírodě. 6. Zakázané prostředky odchytu a dopravní prostředky při lovu.

48 Evropsky významné lokality Příprava: AOPK ČR Příprava: AOPK ČR Podklad: Mapování biotopů a druhů Podklad: Mapování biotopů a druhů Návrh: Národní seznam – 2 oblasti Návrh: Národní seznam – 2 oblasti Zveřejnění: ve sbírce zákonů (2004) Zveřejnění: ve sbírce zákonů (2004) Projednání: EU (2005, 2006) Projednání: EU (2005, 2006) Doplnění: připravuje se Doplnění: připravuje se Vyhlášení: do 6 let (předběžná ochrana) Vyhlášení: do 6 let (předběžná ochrana)

49

50

51 Návrh soustavy NATURA 2000, ČR – Panonská oblast:


Stáhnout ppt "Ochrana přírody v Evropské unii NATURA 2000. Legislativa EU: Primární: Smlouvy (Treaties). Smlouvy (Treaties). Poskytují základní právní rámec. Poskytují."

Podobné prezentace


Reklamy Google