Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Problémy s aplikací zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci z pohledu ČIŽP Ing. Antonín Kroupa Česká inspekce životního prostředí – ředitelství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Problémy s aplikací zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci z pohledu ČIŽP Ing. Antonín Kroupa Česká inspekce životního prostředí – ředitelství."— Transkript prezentace:

1 1 Problémy s aplikací zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci z pohledu ČIŽP Ing. Antonín Kroupa Česká inspekce životního prostředí – ředitelství 24.2.2004 www.cizp.cz kroupa@cizp.cz

2 2 A. Činnost OI v r. 2003 v rámci IPPC  ČIŽP má 10 OI – PH, ČB, PL, UL, HK, HB, BR, OL, OV, LB a Ř  Vyčleněno 21 inspektorů IPPC + složky dle potřeby (OO, OV, OH, OP, OL): 1. Počet prověrek, revizí a kontrol  Kontroly zařízení s již vydaným IP dle zákona č. 76/2002 Sb. (dále zákona) – 4

3 3 A. Činnost OI v r. 2003 v rámci IPPC  Kontroly, zda provozovatel zařízení podal žádost o IP dle § 43 zákona - 152  Ostatní prověrky, revize a kontroly – 307  Z toho podle zákona 353/1999 Sb., o prevenci havárií – 17  Celkem – 475 prověrek, revizí a kontrol

4 4 A. Činnost OI v r. 2003 v rámci IPPC 2. Vydaná stanoviska a vyjádření  Žádosti o integrované povolení – 236  SFŽP – 5  EIA (spolupráce) – 499  Ústní jednání k vydání IP a ostatní stanoviska a vyjádření - 170

5 5 A. Činnost OI v r. 2003 v rámci IPPC 3. Zahájení správního řízení o uložení pokuty – 7 4. Pokuty  Všechna rozhodnutí o pokutě vydaná ve sledovaném období – 5  Všechna rozhodnutí, která nabyla ve sled. období právní moci - 4

6 6 A. Činnost OI v r. 2003 v rámci IPPC  Rozhod. o pokutě v právní moci vydaná ve sled.období – 4  Zastavení nebo přerušení řízení o uložení pokuty - 2  V celkové částce – 35 000,- Kč 5. Opatření k nápravě - 0

7 7 A. Činnost OI v r. 2003 v rámci IPPC 6. Zastavení provozu zařízení nebo jeho části – 0 7. Počet řešených stížností – 1 8. Počet evidovaných havárií (agenda IPPC) – 0 9. Počet podaných trestních oznámení (agenda IPPC) - 0

8 8 B. Úloha ČIŽP v rámci IPPC v r. 2003 1. ČIŽP není ze zákona - §7, účastníkem řízení o vydání IP, pouze dotčeným orgánem z hlediska zákona o ovzduší  Vyjádření tedy k OO  Vyjádření k OV a OH – AIP a KÚ (převážně) vítají a nemají problémy s vypořádáním připomínek

9 9 B. Úloha ČIŽP v rámci IPPC v r. 2003 2. ČIŽP – kontrolní orgán výkonu státní správy § 28 a § 34 zákona  Kontrola plnění povinností dle zákona a IP  Místní šetření, zda zař. není dle § 16 odst. 2 zákona provozováno bez platného IP  Omezování nebo zastavování provozu

10 10 B. Úloha ČIŽP v rámci IPPC v r. 2003  Oznamování závadného stavu KÚ, nemůže-li sama uložit za příslušný delikt pokutu  Pokuty  Hodnotí aplikace BAT

11 11 B. Úloha ČIŽP v rámci IPPC v r. 2003 3. Dle složkové legislativy  Stanoviska k provozním řádům  Kategorizace zařízení dle přílohy č. 1 zákona, vymezení zdroje, agregace zař.  Žádosti na MŽP o výklady a stanoviska

12 12 C. Problematika aplikace zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci 1. Implementace směrnice č. 96/61/EC o IPPC  Integrovaný přístup  Čistší produkce - používání látek méně nebezpečných životnímu prostředí a zdraví člověka, prevence u zdroje  BREF, BAT – nelepší dostupné techniky

13 13 C. Problematika aplikace zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci  Standardy – kvalita ŽP (§ 2 písm. g, zákona)  Energetická náročnost  Benchmarking – porovnání parametrů technologií (měrné emise, měrné energie)  Ekolabeling – šetrné výrobky

14 14 C. Problematika aplikace zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci  EMS, EMAS – env. systémy řízení  Udržitelný rozvoj – soulad ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů 2. Novela zákona – návrhy ČIŽP  Bezodkladně  Zakotvit povinnost předjednání

15 15 C. Problematika aplikace zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci  Vymezit pojem zařízení, související zařízení, podstatná změna zařízení  Vyřešit dotčenost ČIŽP  Umožnit další legální přerušení řízení  Zkonkretizovat dále přílohu č. 1 zákona  Vyřešit problém při změně provozních řádů

16 16 C. Problematika aplikace zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci 3. K další legislativě k IPPC  Vytvořit zjednodušené a více vzorů žádosti o IP např. novelou NV č. 554/2002 Sb.


Stáhnout ppt "1 Problémy s aplikací zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci z pohledu ČIŽP Ing. Antonín Kroupa Česká inspekce životního prostředí – ředitelství."

Podobné prezentace


Reklamy Google