Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Konvergenční“ proces (několik postřehů) František Cvengroš Smilovice, listopad 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Konvergenční“ proces (několik postřehů) František Cvengroš Smilovice, listopad 2005."— Transkript prezentace:

1 „Konvergenční“ proces (několik postřehů) František Cvengroš Smilovice, listopad 2005

2 „Konvergenční“ proces u Globální kontext (EU ve světě) u „Konvergenční“ proces v EU u Jak zaostáváme ? u Perlička na závěr

3 Mezinárodní srovnávání je ošidné u Kvalita výchozích dat je různá (někdy i hrůzná) –Různé metody sestavování národních účtů (SNA 68 x 93, s.c. x řetězení) –Nedokonalost zjišťování, revize –Chybějící data a různé metody dopočtů (zejména problém Střední a Východní Evropy do roku 1990) –Možná manipulace s daty v zemích s autoritativními režimy a při využívání statistických dat pro politické účely u Rozdílný přístup a rozdílná data jednotlivých nadnárodních institucí (Eurostat, OECD, WB, IMF) - stejný jev je mnohdy popsán různými čísly u Většinou používána metoda retropolace (data jsou spolehlivější na konci řady) u Rozdílnost ekonomických cyklů (význam se zmenšuje s délkou zkoumaného horizontu) u Výkonové agregáty (HDP) nezahrnují důchodové toky – pro ukazatele typu HDD, HND či HNDD srovnatelná data nejsou Výsledky je nutné interpretovat velmi opatrně

4 Globální kontext zřetězení růstů ekonomického výkonu od roku 1980 Pramen : IMF, OECD, vlastní propočty

5 Globální kontext (2) zřetězení růstů ekonomického výkonu od roku 1980 včetně rozvojových zemí Pramen : IMF, OECD, vlastní propočty

6 Globální kontext (3) zřetězení růstů ekonomického výkonu od roku 1980 včetně rozvojových zemí Pramen : IMF, OECD, vlastní propočty

7 Globální kontext (4) vývoj populace je významným faktorem Pramen : IMF, WB, OECD, vlastní propočty

8 Globální kontext (5) porovnání ekonomické úrovně regionů Pramen : IMF, WB, OECD, vlastní propočty ?

9 Globální kontext (6) Pramen : IMF, WB, OECD, vlastní propočty

10 Globální kontext (7) Pramen : IMF, WB, OECD, vlastní propočty

11 „Konvergenční“ proces v EU u Země eurozóny jsou v globálním měřítku významným hráčem u Postupně se však snižuje jejich podíl na světovém HDP (z cca 20% v roce 1980 na 14% v roce 2005) u Řešením kromě jiného rozšíření EU a zapojení nových členských zemí do institucí EU a následně eurozóny u Módním slovem, možná i fetišem se stala Konvergence u Plnění tzv. konvergenčních Maastrichtských kritérií u Psaní „Konvergenčních programů“

12 Definice konvergence (matematická) u Posloupnost je konvergentní, jestliže má vlastní limitu A u Pro vlastní limitu A platí  R,  0  n 0  N,  n  n 0 n  N platí  a n -A  (přeloženo do běžně srozumitelného jazyka : Pro libovolně malé  lze najít takový bod posloupnosti (n 0 ), že všechny další body posloupnosti jsou od limity A vzdáleny méně než  - to znamená, že body posloupnosti se přibližují limitě A) u Posloupnost je divergentní, jestliže má nevlastní limitu rovnou + či -  u Posloupnost je oscilující, jestliže nemá vlastní ani nevlastní limitu Pramen : materiály MFF UK

13 Ekonomické „definice konvergence“ u Jsou v rozporu s matematickou definicí u „Reálná konvergence“ – sbližování hodnoty HDP na 1 obyvatele v paritě kupní síly (statisticky lze popsat snižováním míry variace) u „Nominální konvergence“ používána dokonce ve 2 dosti protichůdných významech –Plnění konvergenčních Maastrichtských kritérií – snaha o nízké hodnoty inflace, dlouhodobých úrokových sazeb, vládního deficitu a dluhu a stabilní kurz (významné pro makroekonomickou stabilitu, nemají s jakoukoli konvergencí mnoho společného) –Sbližování komparativních cenových hladin (opět snižování míry variace)

14 Existují posloupnosti, které nemají vlastní limitu v hodnotě průměrné ekonomické úrovně EU-25. „Reálná konvergence“ (1) Existují posloupnosti, které nemají vlastní limitu v hodnotě průměrné ekonomické úrovně EU-25. Pramen : Eurostat

15 „Reálná konvergence“ (2) Ekonomiky, které možná konvergují, rozhodně nemusí být úspěšnější než ostatní. Pramen : Eurostat, vlastní propočty

16 Dobrá zpráva míra variace relativních ekonomických úrovní i komparativních cenových hladin se v čase snižuje Pramen : Eurostat, vlastní propočty

17 V dlouhodobém horizontu ekonomiky vyspělých zemí převážně rostou, a to obdobným tempem Pramen : OECD

18 Jak zaostáváme ? Kdy byla výkonnost ekonomik vyspělých zemí na stejné úrovni, jako výkonnost české ekonomiky v roce 2005 ? Pramen : OECD, vlastní propočty

19 Perlička na závěr z „nominální konvergence“ seznam 21 zemí světa s největší apreciací směnného kurzu za posledních 10 let Pramen : IMF, vlastní propočty

20 Shrnutí u Eurozóna je dlouhodobě nejpomaleji rostoucím regionem světa. u Konvergence je zavádějící pojem, v EU ale dochází k postupnému sbližování ekonomických úrovní i cenových hladin. u Změna vzájemných proporcí ve výkonnosti ekonomik je dlouhodobou záležitostí. u Kdo před 10 lety investoval do české koruny, vydělal.

21 Děkuji všem, kdo neusnuli. F.C.


Download ppt "„Konvergenční“ proces (několik postřehů) František Cvengroš Smilovice, listopad 2005."

Podobné prezentace


Ads by Google