Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Konvergenční“ proces (několik postřehů) František Cvengroš Smilovice, listopad 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Konvergenční“ proces (několik postřehů) František Cvengroš Smilovice, listopad 2005."— Transkript prezentace:

1 „Konvergenční“ proces (několik postřehů) František Cvengroš Smilovice, listopad 2005

2 „Konvergenční“ proces u Globální kontext (EU ve světě) u „Konvergenční“ proces v EU u Jak zaostáváme ? u Perlička na závěr

3 Mezinárodní srovnávání je ošidné u Kvalita výchozích dat je různá (někdy i hrůzná) –Různé metody sestavování národních účtů (SNA 68 x 93, s.c. x řetězení) –Nedokonalost zjišťování, revize –Chybějící data a různé metody dopočtů (zejména problém Střední a Východní Evropy do roku 1990) –Možná manipulace s daty v zemích s autoritativními režimy a při využívání statistických dat pro politické účely u Rozdílný přístup a rozdílná data jednotlivých nadnárodních institucí (Eurostat, OECD, WB, IMF) - stejný jev je mnohdy popsán různými čísly u Většinou používána metoda retropolace (data jsou spolehlivější na konci řady) u Rozdílnost ekonomických cyklů (význam se zmenšuje s délkou zkoumaného horizontu) u Výkonové agregáty (HDP) nezahrnují důchodové toky – pro ukazatele typu HDD, HND či HNDD srovnatelná data nejsou Výsledky je nutné interpretovat velmi opatrně

4 Globální kontext zřetězení růstů ekonomického výkonu od roku 1980 Pramen : IMF, OECD, vlastní propočty

5 Globální kontext (2) zřetězení růstů ekonomického výkonu od roku 1980 včetně rozvojových zemí Pramen : IMF, OECD, vlastní propočty

6 Globální kontext (3) zřetězení růstů ekonomického výkonu od roku 1980 včetně rozvojových zemí Pramen : IMF, OECD, vlastní propočty

7 Globální kontext (4) vývoj populace je významným faktorem Pramen : IMF, WB, OECD, vlastní propočty

8 Globální kontext (5) porovnání ekonomické úrovně regionů Pramen : IMF, WB, OECD, vlastní propočty ?

9 Globální kontext (6) Pramen : IMF, WB, OECD, vlastní propočty

10 Globální kontext (7) Pramen : IMF, WB, OECD, vlastní propočty

11 „Konvergenční“ proces v EU u Země eurozóny jsou v globálním měřítku významným hráčem u Postupně se však snižuje jejich podíl na světovém HDP (z cca 20% v roce 1980 na 14% v roce 2005) u Řešením kromě jiného rozšíření EU a zapojení nových členských zemí do institucí EU a následně eurozóny u Módním slovem, možná i fetišem se stala Konvergence u Plnění tzv. konvergenčních Maastrichtských kritérií u Psaní „Konvergenčních programů“

12 Definice konvergence (matematická) u Posloupnost je konvergentní, jestliže má vlastní limitu A u Pro vlastní limitu A platí  R,  0  n 0  N,  n  n 0 n  N platí  a n -A  (přeloženo do běžně srozumitelného jazyka : Pro libovolně malé  lze najít takový bod posloupnosti (n 0 ), že všechny další body posloupnosti jsou od limity A vzdáleny méně než  - to znamená, že body posloupnosti se přibližují limitě A) u Posloupnost je divergentní, jestliže má nevlastní limitu rovnou + či -  u Posloupnost je oscilující, jestliže nemá vlastní ani nevlastní limitu Pramen : materiály MFF UK

13 Ekonomické „definice konvergence“ u Jsou v rozporu s matematickou definicí u „Reálná konvergence“ – sbližování hodnoty HDP na 1 obyvatele v paritě kupní síly (statisticky lze popsat snižováním míry variace) u „Nominální konvergence“ používána dokonce ve 2 dosti protichůdných významech –Plnění konvergenčních Maastrichtských kritérií – snaha o nízké hodnoty inflace, dlouhodobých úrokových sazeb, vládního deficitu a dluhu a stabilní kurz (významné pro makroekonomickou stabilitu, nemají s jakoukoli konvergencí mnoho společného) –Sbližování komparativních cenových hladin (opět snižování míry variace)

14 Existují posloupnosti, které nemají vlastní limitu v hodnotě průměrné ekonomické úrovně EU-25. „Reálná konvergence“ (1) Existují posloupnosti, které nemají vlastní limitu v hodnotě průměrné ekonomické úrovně EU-25. Pramen : Eurostat

15 „Reálná konvergence“ (2) Ekonomiky, které možná konvergují, rozhodně nemusí být úspěšnější než ostatní. Pramen : Eurostat, vlastní propočty

16 Dobrá zpráva míra variace relativních ekonomických úrovní i komparativních cenových hladin se v čase snižuje Pramen : Eurostat, vlastní propočty

17 V dlouhodobém horizontu ekonomiky vyspělých zemí převážně rostou, a to obdobným tempem Pramen : OECD

18 Jak zaostáváme ? Kdy byla výkonnost ekonomik vyspělých zemí na stejné úrovni, jako výkonnost české ekonomiky v roce 2005 ? Pramen : OECD, vlastní propočty

19 Perlička na závěr z „nominální konvergence“ seznam 21 zemí světa s největší apreciací směnného kurzu za posledních 10 let Pramen : IMF, vlastní propočty

20 Shrnutí u Eurozóna je dlouhodobě nejpomaleji rostoucím regionem světa. u Konvergence je zavádějící pojem, v EU ale dochází k postupnému sbližování ekonomických úrovní i cenových hladin. u Změna vzájemných proporcí ve výkonnosti ekonomik je dlouhodobou záležitostí. u Kdo před 10 lety investoval do české koruny, vydělal.

21 Děkuji všem, kdo neusnuli. F.C.


Stáhnout ppt "„Konvergenční“ proces (několik postřehů) František Cvengroš Smilovice, listopad 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google