Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jazyk a styl právních textů / Язык и стиль юридических документов Analýza textů obchodního práva Diplomová práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jazyk a styl právních textů / Язык и стиль юридических документов Analýza textů obchodního práva Diplomová práce."— Transkript prezentace:

1 Jazyk a styl právních textů / Язык и стиль юридических документов Analýza textů obchodního práva Diplomová práce

2 Úvodem:  Jazyk právních textů je jazyk specifický  Existují různé druhy dokumentů v oblasti práva (např.: Ústava, zákony, mezinárodní smlouvy, obchodní smlouvy, vyhlášky)  Pro kvalitní porozumění právnímu textu je třeba znát zákonitosti jeho stylu a jazyka

3 Cíl práce (1): VVymezit styl a jazyk právních dokumentů jako specifické stylistické kategorie. Problematika kolize definic. Jazyk práva pohledem lingvistů a právníků. TTeoreticky zpracovat znaky úředního stylu, stylu oficiálních dokumentů. – Ač teoreticky jasně vymezeno, praxe ukazuje na značné odchylky od normy.

4 Cíl práce (2): TTeoretické vymezení typických znaků textu právního dokumentu z lexikálně- stylistického a sémantického hlediska PProblematika termínů, specifické terminologie a její použití. S důrazem na možné problémy v použití či při překladu.

5 Cíl práce (3): AAnalýza vybraných textů právních dokumentů z teorie obchodního práva na pozadí vymezených znaků a výše zmíněných hledisek NNa konkrétním materiálu ukázat zákonitosti a záludnosti daného stylu, jak s nimi pracovat v praxi, kde mohou nastat problémy pro nerodilého mluvčího VVytvořit slovníček základních obratů, termínů a klišé používaných v právních dokumentech uvedené oblasti

6 Struktura práce (1): TTeoretická část: - Definice funkčních stylů, stylu úředních dokumentů, jeho znaky - Teoretické zpracování specifik stylu právních dokumentů jako speciální stylistické kategorie, resp. podkategorie - Jazyk obchodního práva - Terminologie a specifické obraty

7 Struktura práce (2):  Praktická část: - Výběr různých typů právních textů z oblasti obchodního práva - Na základě teoretických poznatků analyzovat vybrané části právních dokumentů z výše uvedených hledisek - Demonstrace specifik, s důrazem na znaky, jež jsou pro sledovanou oblast charakteristické, podstatné, zároveň problematické

8 Struktura práce (3):  Bude vytvořen slovníček základní terminologie a slovních spojení z oblasti obchodního práva s poukazem na možnou interferenci s češtinou, případně i s příklady použití (v případě možné kolize)

9 teorie  точность, ясность, использование слов и терминов в строго определенном смысле  простота и надежность грамматических конструкций, исключающие двусмысленность  эмоциональная нейтральность  высокая степень абстрактности //юридические категории удивительно конкретны

10 realita  Tatáž realita definována různě: государственные природные заповедники = "охраняемые законом природные комплексы„ //"научно- исследовательские и эколого- просветительные учреждения"

11  Různý smysl pro tutéž skutečnost : информационные процессы = "Процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации". "Процессы создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и потребления информации".

12 Dále například:  Pojem v jednom zákoně je definován jinak v druhé právní normě, mohou si dokonce odporovat  Starší zákony se stylem a terminologií mohou odlišovat od nově přijatých, stejně tak zákony federální od zákonů oblastí, nadto zákonů z oblasti mezinárodního práva

13 Příklady praktické části (1):  Ruské dvouslovné pojmenování typu государство-нарушитель se do češtiny překládá:  Slovním spojením se shodným přívlastkem страна-член ООН – členská země OSN  Jednoslovně летчик-истребитель - stíhač  Přístavkem nebo opisem государство-нарушитель - země, která porušuje (porušující)

14 Příklady praktické části (2): Je třeba rozlišovat ruské ekvivalenty českých mnohovýznamových slov. Zahraniční -vlastní jiné zemi a)иностранный (корреспондент) - přicházející z jiné země b)зарубежный (-ая делегация) - oblast politiky a obchodu – внешний (- яя политика) - dovezený z jiné země (o zboží), spjatý s cestou do zahraničí - заграничный (-ая командировка)

15 Příklady praktické části (3):  Vztah věty nebo její části k širšímu kontextu se vyjadřuje vsuvkami.  V právních textech například těmito:  Как правило zpravidla, obvykle  В частности zejména, mimo jiné  В общем celkem  Наоборот naopak  Напротив naopak  В-третьих za třetí  По крайней мере alespoň  В особенности zvláště, obzvláště  Тем более tím spíše  В свою очередь pak zase (výtka, důraz)

16   Калинина, Н.А. Лингвистическая экспертиза законопроектов: опыт, проблемы и перспективы (на примере работы Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального собрания). Москва, 1997.  Александров А.С. Юридическая техника – судебная лингвистика – грамматика права // Проблемы юридической техники: Сборник статей под ред. В.М. Баранова. – Нижний Новгород, 2000.  Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. –М., 1998.  Аспекты речевой конфликтологии / Под ред С.Г. Ильенко.- СПб, 1996  Голев Н.Д. Об объективности и легитимности источников лингвистической экспертизы // Юрислингвистика – 3: Проблемы юрислингвистической экспертизы: Межвуз. Сборник научных трудов. Барнаул, 2002.  Бердашкевич А. Русский язык как объект правоотношений // Российская юстиция. № 4. 2000.  Берестнев Г.И. О “новой реальности” языкознания// Филологические  науки,1997 №4.  Колдин В.Я. Экспертиза как инструмент права // Проблемы юридической техники: Сборник статей под ред. В.М. Баранова. – Нижний Новгород, 2000.  Колкутин В.В., Зосимов С.М., Пустовалов Л.В., Харламов С.Г., Аксенов С.А. Судебные экспертизы.- М., 2001.  Кубрякова Е.С. Проблемы представления знаний в современной науке и роль лингвистики в решении этих проблем // Язык и структуры представления знаний. М.,1992.  Ратинов А.Р. Когда не стесняются в выражениях //Понятие чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и СМИ. – М., 1997.  Степанов Ю.С. В поисках прагматики (проблема субъекта)// Известия Академии Наук. Серия литературы и языка. Том 40.№ 4 1981.  Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстовСМИ в судебных процессах по защите чести, достоинства и деловой репутации / Под ред. Проф. М.В. Горбаневского.- М., 2002.  Юрислингвистика – 1: проблемы и перспективы: Межвуз.сб. науч.тр./ Под ред. Н.Д.Голева. Барнаул, 1999.  Юрислингвистика - 2: русский язык в его естественном и юридическом бытии: Межвуз. Сб. науч. тр. / Под ред. Н.Д. Голева. Барнаул, 2000.  Юрислингвистика – 3: Проблемы юрислингвистической экспертизы: Межвуз. Сборник научных трудов / Под ред. Н.Д. Голева. Барнаул, 2002.  Язык и наука конца 20 века. М.,1995.  Язык и структуры представления знаний. Сборник научно-аналитических обзоров.М.,1992. 


Stáhnout ppt "Jazyk a styl právních textů / Язык и стиль юридических документов Analýza textů obchodního práva Diplomová práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google