Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programy EU v oblasti informační společnosti ISSS Hradec Králové, 29.-30.3. 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programy EU v oblasti informační společnosti ISSS Hradec Králové, 29.-30.3. 2004."— Transkript prezentace:

1 Programy EU v oblasti informační společnosti ISSS Hradec Králové,

2 Východiska  Lisabonský proces  eEurope  eEurope 2005  Státní informační a komunikační politika ČR

3 eEurope  Akční plán připravený kandidátskými státy s přispěním Evropské komise  Součást Lisabonské strategie Evropské unie Urychlená realizace základních stavebních prvků informační společnosti Levnější, rychlejší, bezpečný Internet Investice do lidí a dovedností Podpora používání Internetu Formálně uzavřeno na Mezinárodní konferenci o IS v Budapešti (únor 2004). eEurope+ Cíle

4 eEurope 2005  Informační společnost pro všechny  moderní on--line veřejné služby e-government služby e-vzdělávání služby e-zdravotnictví  dynamické prostředí pro elektronický obchod a jako nezbytný prostředek toto umožňující  široká dostupnost vysokorychlostního přístupu za konkurenceschopné ceny  bezpečná informační infrastruktura eEurope 2005 Cíle 2005

5 Státní informační a komunikační politika  nelegislativní úkol vlády ČR  odráží priority eEurope 2005  navazuje na Státní informační politiku a Národní telekomunikační politiku  moderní a bezpečné služby veřejné správy dostupné on-line  pokračování liberalizace elektronických komunikací  rozšíření vysokorychlostního přístupu k Internetu  legislativní zakotvení informační společnosti  rozvoj e-businessu SIKP Priority

6 Programy EU IDA eTEN eContent Safer Internet AP IST Strukturální fondy v oblasti IS  Výměna dat mezi veřejnými správami  Rozvoj služeb informační společnosti  Rozvoj digitálního obsahu  Bezpečné prostředí internetu  6. Rámcový program pro vědu a výzkum  Evropský fond regionálního rozvoje  Evropský sociální fond

7 IDA  Výměna dat mezi veřejnými správami  rozvoj a vznik trans-evropských telematických sítí pro elektronickou výměnu dat mezi správními orgány, vč. zajištění přístupu a interoperability, zejména pro:  zefektivnění rozhodovacích procesů ES  usnadnění fungování jednotného vnitřního trhu  usnadnění vzájemné spolupráce  2 skupiny projektů  PCI – Projekty společného zájmu, tzv. sektorové  HAM – Horizontální akce a opatření  Účast ČR: od IDA II

8 IDA  TESTA  panevropská komunikační síť  CIRCA  správce komunikačních a informačních zdrojů  PKI  infrastruktura veřejného klíče Služby a nástroje IDA poskytovány veřejné správě zdarma IDAbc  Interoperabilní poskytování panevropských služeb e-governmentu veřejné správě, podnikatelům a občanům  návrh Rozhodnutí EP a Rady  kromě back-office procesů nyní také front-office procesy ve veřejné správě Služby

9 eTEN  Základní nástroj Akčního plánu eEurope2005  eGovernment  eHealth  eInclusion – zapojení  eLearning  eTrust, eSecurity  eService pro malé a střední podniky  Návaznost na projekty IST  ověření trhu – až 50 %  počáteční uvedení na trh – až 10%  výzva k podávání projektů zveřejněna v březnu eTEN Oblasti projektů

10 eContent  tržně orientovaný program otevřený všem typům právních subjektů  Cíle  podpora kvalitních digitálních produktů a služeb  posílení tvorby aplikací ve vícejazyčném a multikulturním prostředí  zvýšení dynamiky trhu s digitálním obsahem  finanční podpora vybraným projektům až do výše 50 % eContent

11  ČR - účast  stejné podmínky jako členské státy  příspěvek ČR pro rok EUR (50 % hrazeno PHARE)  3. výzva  z 22 vybraných projektů - účast 6 subjektů ČR  žádost EUR  4. výzva zveřejněna 14. února 2004  probíhá příprava na eContent+ (od roku 2005) eContent

12 Strukturální fondy  horizontální priorita Cíle SF: 1.Povzbuzení rozvoje a strukturálních změn zaostalých regionů 2.Podpora strukturálně postižených regionů 3.Podpora přizpůsobování a modernizace politik a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti  Prioritu Informační společnost obsahují především:  Společný regionální operační program (MMR)  rozvoj ICT v obcích a regionech  Operační program Průmysl a podnikání (MPO)  Operační program Rozvoj lidských zdrojů (MPSV) Informační společnost

13 OP Rozvoj lidských zdrojů Priority: 1. Aktivní politika zaměstnanosti 2. Sociální integrace a rovnost příležitostí 3. Rozvoj celoživotního učení  Podpora rekvalifikace v oblastech souvisejících se zvyšováním počítačové gramotnosti  Veřejný přístup k internetu - knihovny  Rozšíření informační gramotnosti e-learning vzdělávací software

14 Pozice Ministerstva informatiky v systému strukturální pomoci ČR Role MI:  Ministerstvo informatiky NENÍ řídícím orgánem žádného operačního programu.  Koncepční: spolupráce s ŘO při přípravě operačních programů a programových doplňků  Informační: podpora a informování předkladatelů projektů  Monitorovací: zastoupení MI v Monitorovacích výborech

15 Další související internetové odkazy  Information Society Website (Evropská komise)  Information Society Directorate-General (Evropská komise)  Regional Policy – Inforegio  Information Society Technologies

16 Děkuji za pozornost Ing. Jan Prokšík odbor koncepcí a mezinárodní spolupráce Ministerstvo informatiky ČR


Stáhnout ppt "Programy EU v oblasti informační společnosti ISSS Hradec Králové, 29.-30.3. 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google