Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Pavel Jirásek ministr průmyslu a obchodu Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Pavel Jirásek ministr průmyslu a obchodu Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných."— Transkript prezentace:

1 Ing. Pavel Jirásek ministr průmyslu a obchodu Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Aktualizace NAPu ČR pro OZE Sdělení Komise v oblasti OZE

2 Ing. Pavel Jirásek ministr průmyslu a obchodu Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie

3 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Základní části zákona I 1. Definice základních pojmů a) související s fungováním systému podpory (vykupující,z. bonus,…) b) směrnice 2009/28/ES (obnovitelný zdroj, biomasa, …) 2. Podpora elektřiny (provozní podpora) z OZE, DEZ a KVET a) specifikace podporované elektřiny z OZE,DEZ a KVET b) formy podpory a výše podpory c) práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinu z PZE d) financování podpory 3. Podpora tepla (investiční a provozní podpora) z OZE a) specifikace podporovaného tepla z OZE b) forma podpory a výše podpory c) výkup tepla z OZE, d) financování podpory e) práva o povinnosti subjektů na trhu s teplem z OZE

4 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Základní části zákona II 4. Podpora biometanu (provozní podpora) a) specifikace podporovaného biometanu b) formy podpory a výše podpory c) práva a povinnosti subjektů na trhu s biometanem d) financování podpory 5. Podpora decentrální výroby elektřiny (provozní podpora) a) specifikace podporované decentrální elektřiny b) forma podpory a výše podpory c) práva o povinnosti subjektů na trhu decentrální výroby elektřiny d ) financování podpory

5 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Základní části zákona III 6. Národní akční plán ČR pro energii z OZE a) podmínky pro tvorbu NAPu,jeho schvalování, aktualizace b) využití NAPu jako nástroje pro plánovaný rozvoj OZE a regulaci OZE 7. Původy elektřiny záruky z OZE a osvědčení z DZE a KVET a) slouží k prokázání, že daný podíl elektřiny byl vyroben z OZE b) slouží k prokázání schopnosti zařízení vyrábět elektřinu z DEZ nebo KVET 8. Odvod z elektřiny ze slunečního záření, financování podpory „přejato“ ze schválených novel zákona č. 180/2005 Sb. v roce 2010 9. Součástí jsou také novely dalších zákonů zákony - energetický, hospodaření energií, o odpadech

6 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Podpora elektřiny z OZE, DEZ a KVET I 1. Specifikace podporované elektřiny z OZE a) výrobny elektřiny připojené do ES b) výrobny elektřiny musejí splnit minimální účinnost užití energie (naplatí pro FVE, VTE, MVE a GEO) + další požadavky podle druhu OZE)) c) biomasy a bioplynu –podpora odlišná podle druhu biomasy a pouze ve KVET d) bioplynu – další dvě podmínky 1. podpora pro bioplyn vznikající min. ze 30 % z jiné biomasy než je cíleně pěstovaná biomasa na orné půdě a na travním porostu 2. efektivní využití pro min. 50 % PE biomasy, ze které je bioplyn vyroben e) sluneční záření –výrobny do 30 KW na střeše nebo obvodové zdi budovy (podpora pouze pro jednu elektrárnu na jedné střeše) f) energetické využívání KO – elektřina pouze z biolog. rozložitelné části KO g) biokapalin – splňující kritéria udržitelnosti

7 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Podpora elektřiny z OZE, DEZ a KVET II 2. Specifikace podporované elektřiny z DEZ a) výrobny elektřiny připojené do ES b) podpora může být stanovena odlišně – druh DZE, umístění a výkon c) výrobny elektřiny musejí splnit minimální účinnost užití energie a elektřina musí být vyrobená v KVET (neplatí pro důlní plyn) d) energetické využívání KO – elektřina pouze z biolog. nerozložitelné části KO 3. Specifikace podporované elektřiny z KVET a) výrobny elektřiny připojené do ES b) podporována je pouze vysokoúčinná KVET c) podpora může být stanovena odlišně – umístění, výkon a režim

8 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Podpora elektřiny z OZE, DEZ a KVET III 4. Specifikace podporované elektřiny – společné záležitosti Na co se podpora vztahuje ? Právo na podporu má pouze držitel licence na výrobu elektřiny ! Na co se podpora nevztahuje ? Podpora se nevztahuje na neoprávněně dodanou elektřinu (energetický zákon č. 458/2000 Sb.)

9 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Podpora elektřiny z PEZ - Způsob podpory Jaká je možná podpora ? podpora vyrobené elektřiny formou výkupní ceny a zeleného bonusu Kdo může zvolit formu „Výkupní cena“ ? a) výrobce elektřiny z vodních elektráren do výkonu 10 MW b) ostatní výrobci elektřiny z OZE s výkonu do 100 kW (pouze tito výrobci a) a b) mohou zvolit podporu formou VC nebo ZB) Kdo musí zvolit formu „Zelený bonus“ ? a) všichni ostatní výrobci elektřiny z OZE s výkonem nad 100 kW b) všichni výrobci elektřiny z DEZ a KVET, c) výrobci elektřiny ze spoluspalování OZE a NEOZE

10 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Podpora elektřiny z PEZ - Způsob podpory Ostatní záležitosti „Kombinace podpory“ výkupní cena a zelený bonus a) podporu formou výkupní cena a zeleného bonusu nelze kombinovat b) Možný souběh podpory elektřiny formou zelených bonusů v případě elektřiny z OZE, DEZ nebo KVET

11 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Podpora elektřiny z PEZ – Způsoby podpory - Zelený bonus Formy zeleného bonusu roční režim a hodinový režim Povinnost ročního zeleného bonusu a) elektřina z OZE s výkonem do 100 kW b) energetické využití KO (biologicky rozložitelná i nerozložitelná část) c) společné spalování OZE a NEOZE d) elektřina z KVET a DEZ Povinnost hodinového zeleného bonusu elektřina z OZE s výkonem nad 100 kW Hrazení podpory výrobci elektřiny hodinovou (tržní) cenu hradí vykupující, zelený bonus hradí OTE

12 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Podpora elektřiny z PEZ – Způsoby podpory – Výkupní cena Povinně vykupující povinně vykupujícího vybrán MPO v rámci výběrového řízení do doby rozhodnutí MPO je to dodavatel poslední instance (zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon) Povinnosti povinně vykupujícího na žádost výrobce z OZE vykupovat vyrobenou elektřinu z OZE převzít odpovědnost za odchylku Hrazení podpory výrobci elektřiny povinně vykupující hradí výrobci z OZE výkupní cenu OTE hradí povinně vykupujícímu rozdíl mezi výkupní cenou – hodinovou (tržní) cenou

13 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Podpora elektřiny z PEZ – Výše podpory a doba trvání Jak dlouho podpora trvá ? právo na podporu elektřiny z OZE trvá po dobu životnosti výrobny elektřiny (životnost - stanovena v prováděcí vyhlášce) právo je pro elektřinu z OZE stejné jak pro Výkupní cena i Zelený bonus Maximální výše podpory maximální výše podpory (VC i ZB) je 4 500 Kč/MWh Výše výkupní ceny je omezena meziroční změna ze zdola i ze shora VC nesmí být nižší než 95 %, nesmí být vyšší než 115 % Výše zeleného bonusu (pro OZE) je odvozena z VC pro OZE

14 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Podpora elektřiny z PEZ – financování podpory Náklady na podporu jsou hrazeny ze dvou zdrojů a) cena za přenos a distribuci elektřiny b) dotace ze státního rozpočtu Dotace ze Státního rozpočtu kompenzuje státní rozpočet opatřením: a) odvodem z elektřiny ze slunečního záření, b) zdanění emisních povolenek a c) zvýšení poplatků za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

15 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Podpora tepla z OZE (provozní a investiční podpora) 1. Specifikace provozní podpory a) výrobny tepla z OZE (spalování biomasy) s výkonem nad 200 kW (pouze výroba tepla) splňující minimální účinnost užití energie b) výrobny tepla z geotermální energie s výkonem nad 200 kW c) výjimka KVET s výkonem do výkonu 7,5 MWe 2. Specifikace investiční podpory a) výrobny tepla z OZE splňující minimální účinnost b) rozvodné tepelné zařízení splňující minimální účinnost c) speciální požadavky · v případě výrobny tepla z Tepelná čerpadla – požadavky dle rozhodnutí Komise EU · v případě výrobny tepla z biokapalin – splňující kritéria udržitelnosti

16 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Podpora tepla z OZE - Způsob podpory Jaká je podpora u provozní podpory tepla z OZE ? podpora vyrobeného tepla formou zeleného bonusu Jaká je podpora u investiční podpory tepla z OZE ? podpora formou dotace z dotačních programů státních i EU

17 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Provozní podpora tepla z OZE – podrobnosti I Hrazení provozní podpory tepla z OZE výrobci tepla zelený bonus hradí výrobci tepla OTE Jaká je výše provozní podpory tepla z OZE – pevná ? Zelený bonus je 50 Kč/GJ Kdo má nárok na provozní podporu tepla z OZE ? Současně provozované výrobny tepla splňující specifické podmínky Nové výrobny tepla splňující specifické podmínky

18 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Provozní podpora tepla z OZE – podrobnosti II Specifikace podporovaného tepla – společné záležitosti Na co se podpora vztahuje ? Právo na podporu má pouze držitel licence na výrobu tepla ! Na co se podpora nevztahuje ? Podpora se nevztahuje na neoprávněně dodané teplo Teplo vyrobené ve KVET (vyjímka KVET do 7,5 MWe) Teplo vyrobené společně s OZE a NEOZE (kromě DEZ)

19 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Podpora tepla z OZE – financování podpory Náklady na podporu jsou hrazeny ze dvou zdrojů Financování nákladů na provozní podporu tepla z OZE Náklady jsou hrazeny z dotace ze státního rozpočtu Financování nákladů na investiční podporu tepla z OZE dotační programy týkající se OZE obsahovat podporu výstavby výrobny nebo rozvodu tepla z OZE podle specifikace podpory - programy využívající fondy EU, - státní programy včetně programů využívající finance z prodeje povolenek na emise sklen. plynů

20 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Provozní podpora biometanu 1. Specifikace provozní podpory a) výrobny biometanu připojené k distribuční nebo přepravní soustavě nebo podzemnímu zásobníku plynu b) biometanu splňující požadavky na kvalitu, odorizaci a tlak c) biometan vyrobený z bioplynu, který vzniká alespoň ze 30 % z jiné biomasy než je cíleně pěstovaná biomasa na orné půdě a na travním porostu

21 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Podpora biometanu 2. Specifikace podporovaného biometanu – společné záležitosti Na co se podpora vztahuje ? Právo na podporu má pouze držitel licence na výrobu plynu, který vyrábí biometan z bioplynu ! Na co se podpora nevztahuje ? Podpora se nevztahuje na neoprávněnou dodávku biometanu

22 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Podpora biometanu - Způsob podpory Jaká je podpora u biometanu ? podpora vyrobeného biometanu formou zeleného bonusu Hrazení provozní podpory biometanu zelený bonus hradí OTE Maximální výše podpory - pevná maximální výše podpory je 1 700 Kč/MWh Financování nákladů na podporu V ceně za přenos a distribuci plynu

23 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Podpora decentrální výroby elektřiny 1. Specifikace podporované decentrální výroby elektřiny a) výrobny elektřiny připojené k distribuční soustavě přímo nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny b) podporována je pouze elektřina dodaná do distribuční soustavy

24 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných zdrojích energie Podpora decentrální výroby elektřiny 2. Specifikace podporované decentrální výroby – společné záležitosti Na co se podpora vztahuje ? Právo na podporu má pouze držitel licence na výrobu elektřiny ! Na co se podpora nevztahuje ? Podpora se nevztahuje na neoprávněnou dodanou elektřinu

25 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Prováděcí vyhlášky k zákonu o PZE Zmocnění pro prováděcí předpisy uvedené v zákoně Zmocnění pro MPO CELKEM 20 !!! Je Integrováno do 6 vyhlášek Zmocnění pro ERÚ CELKEM 14 !!! Je Integrováno do 4 vyhlášek

26 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Prováděcí vyhlášky k zákonu o PZE Vyhlášky MPO k zákonu o podporovaných zdrojích energie 1. Vyhláška č. 453/2012 Sb. o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů, 2. Vyhláška č. 441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, 3. Vyhláška č. 440/2012 Sb. o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie,

27 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Prováděcí vyhlášky k zákonu o PZE Vyhlášky MPO k zákonu o podporovaných zdrojích energie 4. Vyhláška č. 477/2012 Sb. o stanovení druhů a parametrů podporovaných OZE pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometan a o stanovení a uchovávání dokumentů, 5. Vyhláška č. 478/2012 Sb. o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojí energie, 6. Vyhláška č. 459/2012 Sb. o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu,

28 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie

29 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Popis aktualizace NAPu pro OZE Hlavní principy aktualizace NAPu pro OZE I snížením celkové KSE v období do roku 2020, zvýšením podílu energie z OZE v roce 2020 z hodnoty 13, 5 % na hodnotu 14 %. Toto zvýšení vyplývá především ze snížení celkové KSE zavedením nové části (v příloze č. 1 – tabulky označené C) uvádějící maximální hodnoty výroby energie pro jednotlivé druhy OZE s nárokem na provozní podporu, důrazem na maximální rozvoj takových druhů OZE, které nevyžadují provozní podporu (tepelná čerpadla, solární kolektory, biomasa v domácnosti), omezením rozvoje nejdražších OZE (FVE, biomasa, bioplyn), redukcí rozvoje takových OZE, které mohou mít negativní dopad na domácnosti (např. nedostatek palivového dřeva) a papírenský a dřevařský průmysl (biomasa mimo domácnosti) úpravou NAPu dle schváleného zákona č. 165/2012 Sb., tj. doplněním oblastí tepla z OZE a biometanu.

30 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Popis aktualizace NAPu pro OZE Hlavní principy aktualizace NAPu pro OZE II Pro regulaci a minimalizaci celkových nákladů na podporu OZE a dopadů nákladů do cen elektřiny pro konečné zákazníky byly do aktualizovaného NAPu vloženy nové tabulky, které slouží právě pro regulaci provozní podpory z OZE. Tyto tabulky jsou rozhodující pro vývoj nákladů na podporu OZE v dalším období a regulační mechanismus je nastaven následovně: a) je navrženo nejprve zastavení provozní podpory pro nejvíc finančně nákladové OZE (výroba elektřiny ze solárních elektráren a z bioplynových stanic) a b) v dalším období dále zastavení provozní podpory všech OZE při překročení závazného podílu 13 % energie z OZE na celkové hrubé konečné spotřebě energie, ke kterému by mělo dojít po roce 2018.

31 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Popis tvorby NAPu a jeho jednotlivých částí I Souhrn - Stanovení KSE a podílu energie z OZE Konečná spotřeba energie Rok 2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020 Celkem s úspory a dopadem hospod. krize Nový NAP 2012(PJ) 1242,01262,91252,71215,91140,01232,21233,71234,81235,81237,31238,31240,01241,71243,81245,51247,8 Schválený NAP 2010(PJ) 1242,01262,91241,01261,01203,71254,71263,81270,71279,81289,41301,61311,91322,51340,61351,31362,0 rozdíl(PJ) 0,0 11,7-45,1-63,7-22,5-30,1-35,9-44,0-52,1-63,3-71,9-80,8-96,8-105,8-114,2 Podíl OZE na konečné spotřebě energie - požadavky směrnice Podíl OZE - skutečnost, požadavky směrnice Nový NAP 2012(PJ) 76,278,086,488,184,391,791,894,3100,4102,7109,4119,1128,6135,5152,1161,7 Schválený NAP 2010(PJ) 76,278,086,488,189,093,094,097,0104,0107,0115,0126,0137,0146,0165,0176,5 rozdíl(PJ) 0,0 -4,7-1,3-2,2-2,7-3,6-4,3-5,6-6,9-8,4-10,5-12,9-14,8 Podíl OZE - skutečnost, požadavky směrnice(%)6,16,26,97,27,4 7,68,18,38,89,610,410,912,213,0 Směrnice 2009/28/ES - cíle (závazné, orientační) (%)6,17,5 8,2 9,2 10,6 13,0 VýchozíOrientační Celkový cíl Podíl OZE na konečné spotřebě energie - navržený scénář Podíl OZE - skutečnost, předpoklady Nový NAP 2012(PJ) 76,278,086,488,193,2108,1120,9130,1136,2143,0148,1153,3159,3165,9170,2174,5 Schválený NAP 2010(PJ) 76,278,086,488,194,6104,6118,4128,8138,3146,0153,3159,3165,8173,1178,3183,5 rozdíl(PJ) 0,0 -1,43,52,51,3-2,1-3,0-5,2-6,0-6,5-7,2-8,1-9,0 Podíl OZE - skutečnost, předpoklady Nový NAP 2012 (%)6,16,26,97,28,28,89,810,511,011,612,012,412,813,313,714,0 Schválený NAP 2010 (%)6,16,27,0 7,98,39,410,110,811,311,812,112,512,913,213,5 rozdíl (%)0,0 -0,10,3 0,50,4 0,20,30,20,3 0,40,5

32 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Rozbor a jednotlivé části NAPu Národní akční plán v oblasti - teplo: Konečná spotřeba_ OZE_teplo Rok 200920102011201220132014201520162017201820192020 Biomasa (domácnosti) Nový NAP 2012GJ43 488 93648 486 11349 861 24150 732 02951 594 57952 464 56353 342 68554 229 71655 126 50056 033 96656 953 13257 885 115 Schválený NAP 2010GJ44 831 80745 940 59947 073 09748 214 41549 379 49350 568 33151 780 92952 887 28754 017 40555 171 28356 348 92157 550 319 rozdílGJ-1 342 8712 545 5142 788 1432 517 6132 215 0851 896 2321 561 7561 342 4281 109 094862 682604 210334 796 Biomasa (mimo domácnosti) Nový NAP 2012GJ19 443 00023 225 04523 689 54625 940 74626 141 74626 342 74626 543 74626 744 74626 945 74627 146 74627 347 74627 548 746 Schválený NAP 2010GJ19 900 00023 225 04526 967 71230 143 42332 539 85533 760 41635 501 43535 777 06736 052 69936 328 33136 603 96336 879 595 rozdílGJ-457 0000-3 278 166-4 202 677-6 398 109-7 417 670-8 957 689-9 032 321-9 106 953-9 181 585-9 256 217-9 330 849 Biologicky rozložitelná část TKO Nový NAP 2012GJ1 793 0001 934 0001 494 000 2 185 2003 241 200 Schválený NAP 2010GJ1 692 0001 599 0001 494 000 2 185 2003 241 200 rozdílGJ101 000335 0000000000000 Bioplyn Nový NAP 2012GJ1 855 4462 469 7073 752 8715 226 1586 138 7677 043 2087 646 5138 039 4198 351 9978 581 4248 724 3128 842 809 Schválený NAP 2010GJ1 752 4282 219 8762 693 9863 195 5073 669 3864 143 2644 617 1425 091 0205 564 8986 038 7766 512 6556 986 533 rozdílGJ103 018249 8311 058 8852 030 6512 469 3822 899 9443 029 3712 948 3982 787 0982 542 6472 211 6581 856 276 Biologicky rozl. část PRO a ATP Nový NAP 2012GJ1 128 047975 0821 292 7631 320 269 Schválený NAP 2010GJ620 089679 145693 909708 673 rozdílGJ507 958295 937598 854611 596 Tepelná čerpadla Nový NAP 2012GJ1 445 3371 775 7032 162 9652 524 3502 878 5073 268 0803 696 6094 167 9924 686 5135 256 8875 884 2976 574 449 Schválený NAP 2010GJ1 574 8561 882 6932 190 5312 498 3682 806 2053 114 0433 421 8803 729 7174 037 5554 345 3924 653 2294 961 067 rozdílGJ-129 519-106 990-27 56625 98272 302154 037274 729438 275648 958911 4951 231 0681 613 382 Geotermální energie Nový NAP 2012GJ0000360 000630 000 Schválený NAP 2010GJ0000360 000630 000 rozdílGJ000000000000 Kapalná biopaliva pro teplo Nový NAP 2012GJ000000000000 Schálený NAP 2010GJ000000000000 rozdílGJ000000000000 Solární termální kolektory Nový NAP 2012GJ265 502366 468464 692551 272621 202698 125782 740875 817978 2021 090 8251 214 7101 350 984 Schválený NAP 2010GJ221 580272 580329 580392 580461 580536 580611 580680 580743 580803 580863 580923 580 rozdílGJ43 92293 888135 112158 692159 622161 545171 160195 237234 622287 245351 130427 404 Celkem Nový NAPGJ 69 419 26879 232 11882 718 07887 788 82490 549 07093 260 99195 456 56398 193 159101 280 426103 301 316105 315 666107 393 572 Schálený NAPGJ 70 592 76075 818 93881 442 81686 646 96791 419 19294 955 30798 765 639101 689 544104 996 011107 267 236109 562 221111 880 967 rozdíl*GJ -1 173 4923 413 1801 275 2631 141 857-870 122-1 694 317-3 309 077-3 496 386-3 715 584-3 965 920-4 246 555-4 487 395

33 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Rozbor a jednotlivé části NAPu Národní akční plán v oblasti - elektřina: Konečná spotřeba_ OZE_elektřina Rok 200920102011201220132014201520162017201820192020 Biomasa (mimo domácnosti) - elektřina Nový NAP 2012GJ5 026 5435 371 5606 057 2266 614 5736 664 3366 714 1006 763 8636 813 6266 863 3896 913 1526 962 9157 012 678 Schválený NAP 2010GJ4 274 7384 557 4905 806 7017 762 0399 227 05710 080 41410 653 95410 766 26510 878 57510 990 88611 103 19711 215 508 rozdílGJ751 805814 070250 525-1 147 466-2 562 721-3 366 314-3 890 091-3 952 639-4 015 186-4 077 734-4 140 282-4 202 830 Vodní elektrárny Nový NAP 2012GJ7 577 0007 797 0007 709 0007 935 0008 176 0008 498 0008 684 0008 829 0008 831 0009 201 0009 340 0009 387 000 Schválený NAP 2010GJ7 556 2307 609 8167 612 0737 761 5727 979 0728 128 3648 213 5798 257 9918 161 7648 369 9788 423 2078 364 067 rozdílGJ20 770187 18496 927173 428196 928369 636470 421571 009669 236831 022916 7931 022 933 Biologicky rozložitelná část TKO Nový NAP 2012GJ39 391128 110379 080 422 280641 691 Schválený NAP 2010GJ41 364143 100379 080 422 280641 691 rozdílGJ-1 973-14 9900000000000 Bioplyn Nový NAP 2012GJ1 588 5582 315 9603 363 2084 785 3855 750 3876 715 3887 385 5287 854 6268 256 7108 591 7808 859 8369 127 892 Schválený NAP 2010GJ1 518 7342 247 7773 052 3393 903 4174 707 5855 511 7536 315 9217 120 0897 924 2578 728 4259 532 59310 336 761 rozdílGJ69 82468 183310 868881 9681 042 8021 203 6351 069 607734 537332 453-136 645-672 757-1 208 869 Geotermální energie Nový NAP 2012GJ000030 00066 240 Schválený NAP 2010GJ000030 00066 240 rozdílGJ000000000000 Kapalná biopaliva pro elektriku Nový NAP 2012GJ365000000000000 Schválený NAP 2010GJ000000000000 rozdílGJ365000000000000 Větrné elektrárny Nový NAP 2012GJ1 037 0411 207 7751 428 8401 490 1231 750 5892 038 0142 335 6722 593 8002 857 8003 121 8003 385 8003 649 800 Schválený NAP 2010GJ1 508 4022 005 0412 499 3023 000 0003 487 7514 014 0894 453 4134 895 7025 339 7115 784 9236 231 0086 677 747 rozdílGJ-471 361-797 266-1 070 462-1 509 877-1 737 162-1 976 075-2 117 741-2 301 902-2 481 911-2 663 123-2 845 208-3 027 947 Fotovoltaické systémy Nový NAP 2012GJ319 7052 216 5277 855 0007 888 0007 981 0008 079 0008 192 0008 315 0008 438 0008 530 0008 592 0008 653 000 Schválený NAP 2010GJ319 6802 080 2426 067 2306 094 7256 113 0556 131 3856 149 7156 168 0456 186 3756 195 5406 204 7056 213 870 rozdílGJ25136 2851 787 7701 793 2751 867 9451 947 6152 042 2852 146 9552 251 6252 334 4602 387 2952 439 130 Celkem Nový NAPGJ15 588 27521 282 53825 550 47428 225 63029 735 84631 356 97032 520 90233 445 55334 335 41935 303 38035 974 20336 554 462 Schálený NAPGJ15 219 14818 643 46625 416 72528 900 83331 923 60034 311 32536 231 90237 696 61239 198 61340 777 68342 202 64143 515 884 rozdíl*GJ 369 1272 639 072133 749-675 203-2 187 754-2 954 355-3 711 000-4 251 059-4 863 194-5 474 303-6 228 438-6 961 422

34 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Náklady na podporu OZE, DEZ a KVET

35 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Náklady na podporu OZE, DEZ a KVET Náklady na podporu OZE, KVET a DZ [tis.Kč/r] 2007200820092010201120122013 Malé vodní elektrárny 392 575280 290331 9751 048 6951 282 2371 497 0071 508 934 Fotovoltaika 3271 72923 2152 648 17819 085 97922 214 96124 876 308 Větrné elektrárny 34 29661 351116 913583 504560 183472 348672 637 Geotermální el. 00000187 090230 004 Bioplyn 178 866221 383273 3401 104 9504 118 3494 061 7425 909 592 Biomasa 574 421573 121700 6011 551 2792 812 7263 324 2044 214 185 Celkem OZE 1 180 4841 137 8751 446 0446 936 60627 859 47531 757 35237 411 660 Kogenerace 502 992416 342521 595696 091701 240815 0241 688 629 Druhotné zdroje 69 77972 087131 181139 478145 787133 314 Teplo z OZE 100 000 Korekční faktor a odchylka 312 930829 1411 124 4391 345 0043 444 9912 995 0875 165 791 Celkem OZE, KVET a DZ1 996 4062 453 1373 164 1659 108 88232 145 18435 713 25044 443 694

36 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Náklady na podporu OZE, DEZ a KVET

37 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Náklady na podporu OZE, DEZ a KVET Co se pro omezení zvyšování nákladů na OZE již udělalo ? Byly přijaty a schváleny legislativní úpravy změny zákonů: Novely zákona č. 180/2005 Sb. Nový zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Aktualizovaný NAP pro OZE

38 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Náklady na podporu OZE, DEZ a KVET Co se pro omezení zvyšování nákladů na OZE již udělalo ? Změny zajistily: Umožnění poklesu výkupní ceny elektřiny z OZE meziročně o více než 5 %. Výstavba FVE pouze na budovách (nikoli na pozemcích) Stanovení Maximální výše podpory Další omezení výstavby na budovách (podpora pouze pro jednu FVE na jedné budově) Podpora bude hrazena nejen spotřebiteli elektřiny, ale částečně bude hrazena formou dotace ze státního rozpočtu. Zaveden odvod pro FVE uvedené do provozu v roce 2009 a 2010 Provedena aktualizace NAPu pro OZE, která zavádí novou část uvádějící maximální hodnoty výroby energie pro jednotlivé druhy OZE s nárokem na provozní podporu. Důrazem bude veden na maximální rozvoj takových druhů OZE, které nevyžadují provozní podporu (tepelná čerpadla, solární kolektory, biomasa v domácnosti) a na omezení nebo zastavení rozvoje nejdražších OZE (FVE, biomasa, bioplyn).

39 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Sdělení Komise OZE jako klíčový aktér trhu zveřejněno: v červnu 2012 Důvod vydání sdělení: obava EK, že se bez dalšího zásahu růst podílu OZE po roce 2020 v důsledku vyšších nákladů a větších překážek ve srovnání s fosilními palivy zpomalí (To by ovšem bylo v rozporu s „Energetickým plánem do roku 2050“, který ve všech možných scénářích počítá s největším podílem dodávek energie právě z OZE) od přijetí směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie 2009/28/ES odvětví OZE v EU vyvíjí rychleji, než se předpokládalo (Mnoho členských států zaznamenalo prudký nárůst využívání technologií OZE. Investiční náklady na jednotlivé technologie se snížily až o 50 %, a to zejména v případě solárních panelů). Proto zahajuje EK diskusi o období po roce 2020 již nyní a ne až v roce 2018, jak původně říká směrnice o OZE 2009/28/ES.

40 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Sdělení Komise „OBNOVITELNÁ ENERGIE: KLÍČOVÝ AKTÉR EVROPSKÉHO ENERGETICKÉHO TRHU“

41 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Sdělení Komise OZE jako klíčový aktér trhu zveřejněno: v červnu 2012 Důvod vydání sdělení: obava EK, že se bez dalšího zásahu růst podílu OZE po roce 2020 v důsledku vyšších nákladů a větších překážek ve srovnání s fosilními palivy zpomalí (To by ovšem bylo v rozporu s „Energetickým plánem do roku 2050“, který ve všech možných scénářích počítá s největším podílem dodávek energie právě z OZE) od přijetí směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie 2009/28/ES odvětví OZE v EU vyvíjí rychleji, než se předpokládalo (Mnoho členských států zaznamenalo prudký nárůst využívání technologií OZE. Investiční náklady na jednotlivé technologie se snížily až o 50 %, a to zejména v případě solárních panelů). Proto zahajuje EK diskusi o období po roce 2020 již nyní a ne až v roce 2018, jak původně říká směrnice o OZE 2009/28/ES.

42 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Sdělení Komise OZE jako klíčový aktér trhu Charakteristika dokumentu - sdělení: Jedná se o politický materiál nezávazného charakteru, kterým Komise otevírá diskusi o budoucnosti OZE v EU a předkládá v něm svou představu o možných cestách, jak dosáhnout co největšího podílu OZE v energetické skladbě EU po roce 2020. Komise „identifikovala“ 4 hlavní opatření, kterými chce dosáhnout zvýšení podílu OZE v energetické skladbě EU a to: 1/ pokračování v integraci OZE do vnitřního trhu s energií 2/ zlepšení režimů podpory 3/ podpora spolupráce a obchodu (mechanismy spolupráce) 4/ zlepšení spolupráce v oblasti energetiky ve Středomoří

43 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Sdělení Komise OZE jako klíčový aktér trhu Pozice ČR ke sdělení: ČR bere toto Sdělení jako základ pro diskusi na evropské i domácí úrovni o budoucím dlouhodobém politickém rámci OZE. ČR souhlasí s názorem EK, že by OZE měly být do budoucna konkurenceschopný zdroj energie (bez potřeby provozní či investiční podpory). ČR souhlasí s tím, že by OZE měly přispívat ke stabilitě a bezpečnosti provozu sítě (v současnosti některé druhy OZE stabilitu provozu sítě spíše narušují). ČR přípravu vodítek ohledně nejlepších postupů, zkušeností či přenastavení národních systémů pro OZE ČR vnímá jako užitečnou (může ČS, v případě potřeby, pomoci při rozhodování o nastavení národního systému a přispět tak k větší konzistentnosti národních systémů podpory). Je však třeba zachovat nezávaznou povahu takového přístupu, s ohledem na právo ČS na volbu vlastního energetického mixu. ČS investovaly nemalé prostředky do stávajících schémat podpory (SP) a výchozí podmínky a systémy v ČS jsou značně různorodé. Povinný přechod na jeden evropský systém podpory by mohl pro řadu zemí znamenat významné dodatečné finanční a administrativní náklady.

44 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Sdělení Komise OZE jako klíčový aktér trhu Pozice ČR ke sdělení: ČR vítá myšlenku Komise o posílení spolupráce a obchodu a vydání v tomto příslušné pokyny - nicméně musí zůstat zachována nezávazná povaha těchto mechanismů. Vytvoření rámce spolupráce v oblasti OZE se zeměmi Jižního Středomoří není otázka celé EU, ale jen určitých států. ČR dlouhodobě prosazuje rozvoj přenosové a distribuční soustavy tak, aby byly schopny reagovat na rozvoj a integraci energetického trhu. ČR souhlasí, že bez dostatečné infrastruktury není možné dostát úspěchu jednotného trhu a integraci OZE. Vzhledem ke změně energetického mixu (např. OZE v SRN) a jimi způsobovanými neplánovanými a kruhovými toky přes přenosovou soustavu (PS) ČR, je nutné na tuto situaci reagovat posílením úzkých míst v PS

45 Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie Sdělení Komise OZE jako klíčový aktér trhu Pozice ČR ke sdělení: Spolehlivá, dostupná, bezpečná a cenově přijatelná energie je jednou ze základních podmínek pro samu existenci demokratické společnosti. Fungující energetický sektor je proto základní podmínkou bezpečnosti státu a jeho prosperity. Současně jsou tyto požadavky klíčovými zásadami k tomu, aby si ČR v dlouhodobém výhledu zachovala svou konkurenceschopnost. ČR se zavázala, že do konce roku 2020 bude kryto 13 % hrubé konečné spotřeby energie z OZE. Naplněním 8% indikativního cíle ve spotřebě elektřiny v roce 2010 ukázala, že své závazky plní a zajišťuje plnění závazků do budoucnosti a to i v době krize. Oblast energetické účinnosti, OZE a emisí skleníkových plynů jsou úzce provázány a pokrok v jedné oblasti může mít pozitivní, ale i negativní dopad na pokrok v jiné oblasti. Problémem se stává konkurenceschopnost EU vůči státům s nižšími náklady na výrobu energie (USA, Čína, Indie, Brazílie). Nesprávná implementace opatření na ochranu životního prostředí má vliv na konkurenceschopnost EU. Z tohoto důvodu ČR preferuje nezávaznost daných cílů, aby každý ČS mohl využít potenciál, jenž dané národní podmínky připouští. ČR se k případnému stanovení závazného cíle pro OZE po roce 2020 staví odmítavě.


Stáhnout ppt "Ing. Pavel Jirásek ministr průmyslu a obchodu Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Zákon o podporovaných."

Podobné prezentace


Reklamy Google