Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémové pojetí hospodářské organizace 1 Řízení informatiky – IS/ICT (strategické řízení IS/ICT, plánování a koordinace projektů, řešení vztahů s dodavateli.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémové pojetí hospodářské organizace 1 Řízení informatiky – IS/ICT (strategické řízení IS/ICT, plánování a koordinace projektů, řešení vztahů s dodavateli."— Transkript prezentace:

1 Systémové pojetí hospodářské organizace 1 Řízení informatiky – IS/ICT (strategické řízení IS/ICT, plánování a koordinace projektů, řešení vztahů s dodavateli a zákazníky/uživateli IS/ICT, plánování finančních, personálních, datových a technologických zdrojů, řízení projektů a provozu informatiky ) Rozvoj informatiky - aplikací a technologií (řešení projektů, analýza a návrh obsahu projektů, specifikace programových modulů a technologií, programování, testování, dokumentace řešení ) Provoz informatiky - aplikací a technologií (zajištění provozu aplikací na serverech a koncových stanicích uživatelů, provozu počítačových sítí, technických a softwarových prostředků, databází, údržba, dokumentace provozu) Informační manažer, plánovač, specialisté Projektant, analytik, vývojář,.. Správce sítě, správce databáze, … Uživatel Základní rozdělení činností v podnikové informatice

2 Systémové pojetí hospodářské organizace 2 Produkční db prodej Multidimen. databáze - podnik celkem Produkční db finance řízení financí řízení IS/IT řízení obchodu Integrace koncepcí a vizí firmy i IS/ICT Integrace procesů a metod řízení firmy i IS/ICT Integrace aplikací - IS Integrace dat Integrace informačních a komunikačních technologií - ICT Úrovně a rozsah systémové integrace

3 Systémové pojetí hospodářské organizace 3 Outsourcing Outsourcing je zajišťování činností spojených s informatikou dodavatelsky, tedy formou externích služeb. Podle toho, co je předmětem outsourcingu se rozlišují tyto základní varianty: outsourcing rozvoje informatiky, tj. implementace jednotlivých standardních aplikací a technologií, případně vývoj specializovaných aplikací přímo podle potřeb podniku, outsourcing provozu informatiky, tj. provozování jednotlivých aplikací, případně celého systému na technice a software samotného dodavatele, případně zákazníka, avšak s tím, že se dodavatel stará i o údržbu a inovaci této „zapůjčené“ techniky, totální outsourcing pak znamená, že dodavatel zajišťuje provoz a rozvoj zákazníkovi kompletně.

4 Systémové pojetí hospodářské organizace 4 Webhosting Webhosting je poskytování všech služeb sloužících k provozu www prezentací a aplikací a zahrnuje: poskytování diskového prostoru na serverech, jejich připojení do sítě a zajištění neustálého provozu, e-mailové služby a podporu různých vývojových prostředí a databází nutných pro rozvoj a provoz webových aplikací, technickou podporu při provozu webových aplikací.

5 Systémové pojetí hospodářské organizace 5 Freehosting Serverhosting Freehosting je poskytování služeb sloužících k provozu www prezentací a aplikací, která je v tomto případě poskytována zdarma. Zákazník využívá tuto službu bezplatně, ale musí dodržovat jisté podmínky, které si určí provozovatel, poskytovatel freehostingu. Serverhosting je služba umístění vlastního webového serveru do prostoru, který se pronajímá od poskytovatele, a to včetně připojení k internetu.

6 Systémové pojetí hospodářské organizace 6 ASP - Application Service Provider ASP je moderní a perspektivní cesta provozování počítačových aplikací, která rovněž výrazně ovlivňuje řízení podnikové informatiky. Řešení ASP (Application Service Provider) je založeno na oddělení vlastnictví určité aplikace od jejího používání. ASP na rozdíl od outsourcingu odděluje od využívání systému, jak provozování, tak i vlastnictví daného řešení. Poskytovatel ASP se tedy stará o provoz aplikace, vykonává veškeré činnosti související s počátečním pořízením i s průběžným vlastnictvím systému a nese veškeré náklady s tím spojené. Zákazníkům tedy nabízí možnost využívat řešení aplikace, které sám vlastní a provozuje.

7 Systémové pojetí hospodářské organizace 7 ASP - Application Service Provider výhody: zákazník může ihned využívat hotový systém, rizika realizace projektu nese subjekt ASP, může otestovat konkrétní službu uživatelský subjekt na sebe nemusí vázat potřebné know-how - získává spolu se službou ASP, poskytovatelé rozkládají své náklady mezi více zákazníků, výhodou modelu ASP může být též rovnoměrné rozložení nákladů při využívání služby a predikovatelnost těchto nákladů. Velká část nákladů je totiž většinou lineárně závislá na době, po kterou byla ASP služba využívána a na míře jejího využití. Způsob, jakým si subjekty ASP účtují poplatky za své služby, může být různý, zajímavým efektem je též schopnost poskytovatelů ASP zajistit svým uživatelům přístup k požadovaným službám v podstatě odkudkoli.

8 Systémové pojetí hospodářské organizace 8 Metodiky a modely řízení informatiky CMMI - Capabilitiy Maturity Model for Integration (Model zralosti integrace), kombinuje všechny dosavadní modely a zejména podporuje dva postupy zlepšování – průběžný a postupný, ITIL (Information Technology Infrastructure Library) britské vládní agentury CCTA (Central Computer and Telecommunication Agency), COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) vypracovaný ISACF (Information Systems Audit and Control Foundation),

9 Systémové pojetí hospodářské organizace 9 Úrovně a oblasti řízení podnikové informatiky


Stáhnout ppt "Systémové pojetí hospodářské organizace 1 Řízení informatiky – IS/ICT (strategické řízení IS/ICT, plánování a koordinace projektů, řešení vztahů s dodavateli."

Podobné prezentace


Reklamy Google