Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petr Machala. samospráva + státní správa 3 pilíře veřejné správy: správní činnosti (funkce, úkoly) instituce, které vykonávají veřejnou správu osoby vykonávající.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petr Machala. samospráva + státní správa 3 pilíře veřejné správy: správní činnosti (funkce, úkoly) instituce, které vykonávají veřejnou správu osoby vykonávající."— Transkript prezentace:

1 Petr Machala

2 samospráva + státní správa 3 pilíře veřejné správy: správní činnosti (funkce, úkoly) instituce, které vykonávají veřejnou správu osoby vykonávající veřejnou správu (byrokracie) Co už známe. Co je to veřejná správa ? Jaké jsou hlavní pilíře veřejné správy ?

3 Ústava (územní samospráva VII. hlava) Listina základních práv a svobod zákony: o svobodném přístupu k informacím nařízení vlády vyhlášky obcí, krajů Které právní prameny upravují činnost veřejné správy ? §§§§§§

4 Jaké jsou součásti veřejné správy ? Veřejná správa Státní správa ústředníúzemníSamospráva územní a zájmová

5

6 vykonávají občané v oblastech, které se jich týkají a) zájmová (profesní) – např. ČLK, Česká stomatologická komora, Česká advokátní komora, Česká komora architektů… b) územní – samospráva krajů a obcí Co je to samospráva ? Čtěte Proč chtějí občané vlastní samosprávu? Napište důvody, diskutujte o kladech a záporech.

7 Znáte formy řízení státní správy? Centralizace řízení z jednoho organizačního centra Decentralizace přenesení kompetencí na kraje a obce Subsidiarita respektování pravomocí organizačně nižších úrovní

8 základní (nejmenší) územní jednotka státu Co je to OBEC? Jaké znáte druhy obcí? obec (vesnice)městys město (3000 obyv.) statutární městohlavní město

9 Obec: je ze zákona právnickou osobou má vlastní rozpočet rozhoduje o svém majetku smí uzavírat smlouvy a dohody má svůj znak i prapor

10 1. území (území krajů, obcí – katastr) vnitřní část (intravilán) – k bydlení vnější část (extravilán) – louky, lesy… Co tvoří obec obcí?

11 2) občané osoba žijící v ČR, trvalý pobyt v obci volební právo můžou podávat stížnosti obci účast na jednání zastupitelstva právo nahlížet do rozpočtu… Kolik obyvatel má vaše rodiště?

12 3) majetek a hospodaření s majetkem všechen majetek, který byl obci svěřen majetek nahospodařený samotnou obcí Jak si může obec vydělat podnikáním? Navrhněte co nejvíce možností. Jaké můžou být další zdroje příjmu obce? Kolik peněz dostává vaše obec na obyvatele od státu?

13 4) výkon působnosti a) samostatná správa vlastních záležitostí obce nepodléhá státnímu orgánu oznamuje vyhláškami obce b) přenesená stát přenáší na obec část státní správy (evidence obyvatel, řízení o přestupcích) Co obsahuje úřední deska?

14 5) orgány obce starají se o uspokojování potřeb občanů o sociální, hospodářský i kulturní rozvoj obce pečují o místní komunikace, čistotu, svoz odpadu… starosta, obecní rada, obecní zastupitelstvo občané v komunálních volbách člen zastupitelstva od 18 let Kdo je tvoří ? Kdo jim dává mandát?

15 rozpočet obce oprava silnic spravování škol místní referendum příspěvek na bydlení důchody vydání živnostenského listu Víte, které záležitosti řeší obecní samospráva a které státní správa?

16 Starosta obce (ve statutárním - primátor) zastupuje obec navenek svolává a řídí schůze obecní rady a zasedání obecního zastupitelstva podepisuje vyhlášky obce a usnesení zastupitelstva zodpovídá se zastupitelstvu Znáte starostu/primátora své obce? Znáte i místostarostu?

17 Rada obce výkonný orgán je volena z řad zastupitelstva zastupitelstvem hospodaření obce má 5 -11 členů tvoří ji starosta, jeho zástupce, radní zasedání jsou veřejná Znáte obecní radu své obce?

18 Zastupitelstvo obce nejvyšší orgán obce volí starostu a členy obecní rady podle velikosti má 5 - 55 členů zasedání jsou veřejná schvaluje rozpočet obce Znáte svého zastupitele?

19 Obecní úřad (statutární města – magistrát) tvoří starosta, zástupce, tajemník a zaměstnanci úřadu má-li úřad alespoň 2 odbory – řídí práci tajemník plní úkoly obecní rady předpisy se zveřejňují na úřední desce OBECNÍ ÚŘAD odbor výstavby odbor dopravy živnostenský odbor odbor sociálních služeb odbor životního prostředí odbor školství Znáte odbory ve své obci?

20 DAVID, Roman. Politologie: základy společenských věd. 5. přepracované a rozšířené vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003, 458 s. ISBN 80-718-2162-4. [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/24/Bureaucracy_box_art.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/24/Bureaucracy_box_art.jpg [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/US_Department_of_Homeland_Security_Seal.svg/360px- US_Department_of_Homeland_Security_Seal.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/US_Department_of_Homeland_Security_Seal.svg/360px- US_Department_of_Homeland_Security_Seal.svg.png [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://www.academiaknihy.cz/eshop-images/small/ustava-ceske-republiky.jpghttp://www.academiaknihy.cz/eshop-images/small/ustava-ceske-republiky.jpg [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/EU_location_CZE.png/800px- EU_location_CZE.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/EU_location_CZE.png/800px- EU_location_CZE.png [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/CZ_Cechy_Morava_kraje.gif/800px- CZ_Cechy_Morava_kraje.gifhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/CZ_Cechy_Morava_kraje.gif/800px- CZ_Cechy_Morava_kraje.gif [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Czech_newspapers_DSCN5005.JPG/800px-Czech_newspapers_DSCN5005.JPG [online]. [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Znak_obce_Hosta%C5%A1ovice.png [online]. [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Uherske_Hradiste_CoA_CZ.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Uherske_Hradiste_CoA_CZ.png [online]. [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Flag_of_Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B.svg/800px- Flag_of_Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B.svg.png [online]. [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_mapa_Brna.PNG/637px- Katastr%C3%A1ln%C3%AD_mapa_Brna.PNG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_mapa_Brna.PNG/637px- Katastr%C3%A1ln%C3%AD_mapa_Brna.PNG [online]. [cit. 2013-03-17]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B_%28Korom%29_- _Masarykovo_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.jpg/800px-Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B_%28Korom%29_- _Masarykovo_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.jpg


Stáhnout ppt "Petr Machala. samospráva + státní správa 3 pilíře veřejné správy: správní činnosti (funkce, úkoly) instituce, které vykonávají veřejnou správu osoby vykonávající."

Podobné prezentace


Reklamy Google