Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní samospráva obec

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní samospráva obec"— Transkript prezentace:

1 Státní samospráva obec
Petr Machala

2 Co už známe. Co je to veřejná správa?
samospráva + státní správa 3 pilíře veřejné správy: správní činnosti (funkce, úkoly) instituce, které vykonávají veřejnou správu osoby vykonávající veřejnou správu (byrokracie) Jaké jsou hlavní pilíře veřejné správy?

3 Které právní prameny upravují činnost veřejné správy?
Ústava (územní samospráva VII. hlava) Listina základních práv a svobod zákony: o svobodném přístupu k informacím nařízení vlády vyhlášky obcí, krajů

4 Jaké jsou součásti veřejné správy?
Veřejná správa Státní správa ústřední územní Samospráva územní a zájmová

5 Územní samospráva

6 vykonávají občané v oblastech, které se jich týkají
Co je to samospráva? vykonávají občané v oblastech, které se jich týkají zájmová (profesní) – např. ČLK, Česká stomatologická komora, Česká advokátní komora, Česká komora architektů… územní – samospráva krajů a obcí Proč chtějí občané vlastní samosprávu? Napište důvody, diskutujte o kladech a záporech. Čtěte

7 Znáte formy řízení státní správy?
Centralizace řízení z jednoho organizačního centra Decentralizace přenesení kompetencí na kraje a obce Subsidiarita respektování pravomocí organizačně nižších úrovní

8 Co je to OBEC? základní (nejmenší) územní jednotka státu Jaké znáte druhy obcí? obec (vesnice) městys město (3000 obyv.) statutární město hlavní město

9 Obec: je ze zákona právnickou osobou má vlastní rozpočet rozhoduje o svém majetku smí uzavírat smlouvy a dohody má svůj znak i prapor

10 Co tvoří obec obcí? území (území krajů, obcí – katastr) vnitřní část (intravilán) – k bydlení vnější část (extravilán) – louky, lesy…

11 osoba žijící v ČR, trvalý pobyt v obci volební právo
2) občané osoba žijící v ČR, trvalý pobyt v obci volební právo můžou podávat stížnosti obci účast na jednání zastupitelstva právo nahlížet do rozpočtu… Kolik obyvatel má vaše rodiště?

12 Jak si může obec vydělat podnikáním?
3) majetek a hospodaření s majetkem všechen majetek, který byl obci svěřen majetek nahospodařený samotnou obcí Jak si může obec vydělat podnikáním? Navrhněte co nejvíce možností. Jaké můžou být další zdroje příjmu obce? Kolik peněz dostává vaše obec na obyvatele od státu?

13 správa vlastních záležitostí obce nepodléhá státnímu orgánu
výkon působnosti samostatná správa vlastních záležitostí obce nepodléhá státnímu orgánu oznamuje vyhláškami obce přenesená stát přenáší na obec část státní správy (evidence obyvatel, řízení o přestupcích) Co obsahuje úřední deska?

14 Kdo je tvoří? Kdo jim dává mandát?
orgány obce starají se o uspokojování potřeb občanů o sociální, hospodářský i kulturní rozvoj obce pečují o místní komunikace, čistotu, svoz odpadu… starosta, obecní rada, obecní zastupitelstvo občané v komunálních volbách člen zastupitelstva od 18 let Kdo je tvoří? Kdo jim dává mandát?

15 Víte, které záležitosti řeší obecní samospráva a které státní správa?
důchody vydání živnostenského listu místní referendum spravování škol příspěvek na bydlení rozpočet obce oprava silnic

16 Znáte starostu/primátora své obce?
Starosta obce (ve statutárním - primátor) zastupuje obec navenek svolává a řídí schůze obecní rady a zasedání obecního zastupitelstva podepisuje vyhlášky obce a usnesení zastupitelstva zodpovídá se zastupitelstvu Znáte starostu/primátora své obce? Znáte i místostarostu?

17 je volena z řad zastupitelstva zastupitelstvem hospodaření obce
Rada obce výkonný orgán je volena z řad zastupitelstva zastupitelstvem hospodaření obce má členů tvoří ji starosta, jeho zástupce, radní zasedání jsou veřejná Znáte obecní radu své obce?

18 Znáte svého zastupitele?
Zastupitelstvo obce nejvyšší orgán obce volí starostu a členy obecní rady podle velikosti má členů zasedání jsou veřejná schvaluje rozpočet obce Znáte svého zastupitele?

19 Obecní úřad (statutární města – magistrát)
tvoří starosta, zástupce, tajemník a zaměstnanci úřadu má-li úřad alespoň 2 odbory – řídí práci tajemník plní úkoly obecní rady předpisy se zveřejňují na úřední desce živnostenský odbor odbor výstavby odbor sociálních služeb odbor školství OBECNÍ ÚŘAD odbor životního prostředí odbor dopravy Znáte odbory ve své obci?

20 Seznam použitých zdrojů
DAVID, Roman. Politologie: základy společenských věd. 5. přepracované a rozšířené vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003, 458 s. ISBN [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: US_Department_of_Homeland_Security_Seal.svg.png [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: EU_location_CZE.png [online]. [cit ]. Dostupné z: CZ_Cechy_Morava_kraje.gif [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: Flag_of_Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B.svg.png [online]. [cit ]. Dostupné z: Katastr%C3%A1ln%C3%AD_mapa_Brna.PNG [online]. [cit ]. Dostupné z: _Masarykovo_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.jpg/800px-Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B_%28Korom%29_- _Masarykovo_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.jpg


Stáhnout ppt "Státní samospráva obec"

Podobné prezentace


Reklamy Google