Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 2.2. 2007 Monitoring Committee CSF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 2.2. 2007 Monitoring Committee CSF."— Transkript prezentace:

1 ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 2.2. 2007 Monitoring Committee CSF

2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Human Resources Development Operational Programme (HRD OP) Stav implementace OP RLZ k 31. 10. 2006 View of HRD OP Implementation – 31. 10. 2006 OP RLZ / HRD OP

3 Vývoj realizace OP RLZ HRD OP Implementation development Vývoj realizace OP RLZ v mil. EUR ke 31.10.2006 dle SMT HRD OP implementation development (mil. EUR – 30/10/06) Alokace 2004-2006 Total budget 2004-06 Schválené prostředky Approved operations Smlouvy Contracted operations Uskutečně né výdaje Realised expenditure Vyčerpané prostředky Spent expenditure Únor 2006 February 2006 422,43174,66 7,336,21 Duben 2006 April 2006 422,43212,23212,2012,249,47 Říjen 2006 October 2006 422,43361,80 37,0528,07 OP RLZ / HRD OP

4 Přehled realizace – Priorita 1 OP RLZ Overview of implementation – Priority 1 HRD OP Předložené projekty (Submitted projects) Schválené projekty (Approved projects) Nasmlouvané projekty (Contracted projects) Čerpání ESF (mil. CZK)* (Realised expendit ure) Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects GP 3 536,789781 008,90325807,8326185,57 SP/NP 1 963,9033 1 928,83311906,263059,72 Celkem Total 5 500,681 0112 937,733562 714,09291145,29 GP – grantové projekty/grant projects SP/NP – systémové a národní projekty/systemic and national projects *Jedná se pouze o prostředky ESF (only ESF contribution) OP RLZ / HRD OP

5 Přehled realizace – Priorita 2 OP RLZ Overview of implementation – Priority 2 HRD OP Předložené projekty (Submitted projects) Schválené projekty (Approved projects) Nasmlouvané projekty (Contracted projects) Čerpání ESF (mil. CZK)* Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects GP 2 903,98925981,33372834,0135684,55 SP/NP 590,0334583,46315703125,8 Celkem 3 494,019591 564,794031 404,01387110,36 GP – grantové projekty/grant projects SP/NP – systémové a národní projekty/systemic and national projects *Jedná se pouze o prostředky ESF (only ESF contribution) OP RLZ / HRD OP

6 Přehled realizace – Priorita 3 OP RLZ Overview of implementation – Priority 3 HRD OP Předložené projekty (Submitted projects) Schválené projekty (Approved projects) Nasmlouvané projekty Contracted projects) Čerpání ESF (mil. CZK)* Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects GP 6 583,152 3481 900,936611210,29462119,58 SP/NP 1 149,50201 149,50201 149,5020258,47 Celkem 7 732,652 3683 050,436812 359,79482378,04 GP – grantové projekty/grant projects SP/NP – systémové a národní projekty/systemic and national projects * Jedná se pouze o prostředky ESF (only ESF contribution) OP RLZ / HRD OP

7 Přehled realizace – Priorita 4 OP RLZ Overview of implementation – Priority 4 HRD OP Předložené projekty (Submitted projects) Schválené projekty (Approved projects) Nasmlouvané projekty (Contracted projects) Čerpání ESF (mil. CZK)* Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects GP 5 339,0818791 226,466101 102,0755081,57 SP/NP 170,527157,996 65,83 Celkem 5 509,61 8861 384,45616 1 260,0655687,4 GP – grantové projekty/grant projects SP/NP – systémové a národní projekty/systemic and national projects * Jedná se pouze o prostředky ESF (only ESF contribution) OP RLZ / HRD OP

8 Přehled realizace – Priorita 5 OP RLZ Overview of implementation – Priority 5 HRD OP Předložené projekty (Submitted projects) Schválené projekty (Approved projects) Nasmlouvané projekty (Contracted projects) Čerpání ESF (mil. CZK)* Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects TA 553,4874548,94771548,9477174,96 TA – projekty technické pomoci/projects of technical assistence * Jedná se pouze o prostředky ESF (only ESF contribution) OP RLZ / HRD OP

9 Dokončení procesu schválení systémových a národních projektů Finalising of the approval of systemic and national projects Urychlení procesu vyhlašování veřejných zakázek u schválených systémových a národních projektů Acceleration of the calls for tenders for systemic and national projects Urychlení výběru projektů a kontrahování již vybraných projektů v rámci grantových schémat Acceleration of project`s selection and contrancting of selected projects within the grant schemes. OP RLZ / HRD OP Opatření přijatá ke zrychlení realizace – Actions to be taken for acceleration of realisation of HRD OP

10 Opatření přijatá ke zrychlení realizace - Actions to be taken for acceleration of realisation of HRD OP Zjednodušení monitorovací zprávy Symplyfying of the Monitoring Report Zjednodušení předkládání účetních dokladů k Žádosti o platbu Symplyfying of submitted accountancy documents for the Payment Request OP RLZ / HRD OP

11 Opatření přijatá ke zrychlení realizace - Actions to be taken for acceleration of realisation of HRD OP Semináře pro příjemce a individuální intenzivní konzultace s příjemci podpory (např. k monitorovacím zprávám či žádostem o platbu) Seminars and individual consultations for the FBs and FRs (f.e.monitoring reports, payment requests etc.) Personální zajištění administrace programu na všech úrovních implementační struktury – od 1.7. Je možno přijímat pracovníky- hrazeno z TA OP RLZ Strenghtening of the administrative capacity of the programme at all levels of the implementation structure OP RLZ / HRD OP

12 Specifické překážky a jejich řešení – Specific obstacles and it`s solutions Nesoulad národních předpisů s jednotlivými oblastmi implementace Inconsonance of the national rules and parts of implementation Nápravná opatření: součinnost při zpracování novel legislativních předpisů Corrective actions: legislative amendments Nedostatečné zajištění implementace lidskými zdroji Insufficient administrative capacity of the implementation Nápravná opatření: realizováno navýšení, využití outsourcingu Corrective actions : realised strenghtening the human resources capacity, outsourcing OP RLZ / HRD OP

13 Informační systém MSSF – problémy technického rázu a nejednotné nastavení parametrů Monitoring system MSSF – technical troubles Nápravná opatření: operativní řešení s TESCO SW, a.s. a OMP MMR, pracovní skupina implementační struktury OP RLZ Corrective actions- communication with TESCO, Working group for MSSF Sledování a dodržování monitorovacích indikátorů Monitoring and observing of the monitoring indicators Nápravná opatření: ŘO provedl inventuru monitorovacích indikátorů – doplněny chybějící ukazatele (projekt TA - Metodika výpočtu MI OP RLZ a agregace MI OP RLZ). Corrective actions - revision of indicators by MA OP RLZ / HRD OP Specific obstacles and it`s solutions Specifické překážky a jejich řešení – Specific obstacles and it`s solutions

14  semináře pro žadatele  workshops for final beneficiaries  technické zajištění programu IS – Monit  Expenditure on IS MSSF Monit  Vzdělávací programy pro pracovníky implementační struktury  Training activities for implementation strukture OP RLZ / HRD OP Projekty TA k posílení absorpční kapacity TA projects dealing with strenghtening the absorb capacity

15 Vývoj realizace OP RLZ v mil. EUR ke 30.12.2006 dle SMT HRD OP implementation development (mil. EUR – 31/12/06) Alokace 2004-2006 Total budget 2004-06 Schválené prostředky Approved operations Smlouvy Contracted operations Uskutečně né výdaje Realised expenditure Vyčerpané prostředky Spent expenditure Prosinec 2006 December 2006 422,43409,19 44,5938,05 OP RLZ / HRD OP Aktuální údaje OP RLZ k 31.12. 2006 HRD OP Actual Status

16 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministry of Labour and Social Affairs Odbor řízení pomoci z ESF ESF Management Department www.mpsv.czwww.esfcr.cz OP RLZ / HRD OP

17 Děkuji Vám za pozornost! Thank You!


Stáhnout ppt "ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 2.2. 2007 Monitoring Committee CSF."

Podobné prezentace


Reklamy Google