Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O činnosti Talentcentra NIDM MŠMT Úspěchy našich nadaných studentů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O činnosti Talentcentra NIDM MŠMT Úspěchy našich nadaných studentů"— Transkript prezentace:

1 Vědomostní soutěže a jejich význam v identifikaci, podpoře a rozvoji rozumově nadaných žáků
O činnosti Talentcentra NIDM MŠMT Úspěchy našich nadaných studentů na mezinárodních předmětových soutěžích v roce 2013 PaedDr. Eva Schneiderová

2 Přínos soutěží dávají prostor vyniknout těm nejnadanějším v dané oblasti jsou jedním ze způsobů identifikace skutečného nadání poskytují nadaným příležitost setkat se s dalšími vrstevníky se stejnými zájmy a schopnostmi a poměřit si s nimi získané znalosti či dovednosti jsou skvělým nástrojem jak poskytovat vysokou náročnost talentům v mnoha různých oblastech dokáží aktivovat a posilovat zájem o vybranou oblast a zlepšovat tak vědomosti a schopnosti vypořádat se s úkoly v soutěžích vyžaduje schopnost samostatné práce prostřednictvím zkoumání, experimentování, řešení problémů, učení se a praktikování, ale též vytrvalost soutěže v týmech rovněž podporují schopnost spolupráce

3 Tradice soutěží v České republice
V ČR mají soutěže dlouhou tradici, mnohdy sahající hluboko ještě do období společného Československa, např. ve školním roce 2013/14 proběhne již 63. ročník Matematické olympiády, jedná se tak o nejdéle trvající předmětovou soutěž u nás; proběhne též 55. ročník Fyzikální olympiády, 50. ročník Chemické olympiády, ale např. též 40. ročník Olympiády v českém jazyce. tyto tzv. akademické soutěže (předmětové olympiády) mají mnohé přednosti: jedná se o soutěže celostátního charakteru, které se poměrně jednoduše administrují a organizují jsou přístupné vysokému počtu účastníků (každoročně se jich účastní více než 100 tisíc žáků ve školních, okresních, krajských či celostátních kolech) jsou diferencovány tak, aby byly šité na míru různým úrovním schopností (kategorie dle věku či úrovně znalostí)

4 MŠMT, NIDM a NIDV nejvíce akademických soutěží je určeno pro studenty středních škol (od 15 let výše), některé jsou určeny i žákům na 2. stupni základních škol či ještě mladším převážná většina těchto soutěží je dotována státem, prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) – každoročně vyhlašován rozvojový program na podporu soutěží (dotace soutěží dle typu typu A, B, C) v rámci ministerských organizací je sektorem volného času včetně péče o nadané a talentované studenty a žáky v současné době pověřen Národní institut dětí a mládeže (NIDM) – od Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) oblasti podpory nadaných žáků se věnuje oddělení Talentcentrum

5 Talentcentrum – jedno z odborných oddělení NIDM/NIDV
Aktivity v oblasti péče o nadané lze shrnout do hlavních okruhů: koordinace soutěží, přímá realizace soutěží (především předmětových olympiád) vyhlašovaných MŠMT, přípravná soustředění před mezinárodními soutěžemi činnost koncepční, zaměřená především na systém soutěží, ale i obecně péči o talentované děti příprava konferencí či odborných seminářů, tisk publikací on-line vzdělávání studentů s mimořádným nadáním či zájmem o přírodní vědy TALNET (s MFF UK) podíl na realizaci projektu PERUN (Péče, rozvoj a identifikace nadání)

6 Ad 1) koordinace a přímá realizace soutěží
TC zabezpečuje realizaci 14 soutěží typu „A“ : zajišťuje 10 ústředních kol (např. SOČ, DěO, OČJ, 6 jazykových soutěží, Soutěž v programování a další) realizuje 3 korespondenční soutěže – Náš svět, Evropa ve škole a Daniel; od šk.r. 2009/10 nově též Pythagoriádu; on-line soutěž Evropské srdce v přírodních vědách zajišťuje výběr a přípravu (teoretická a praktická soustředění) našich reprezentantů na mezinárodní soutěže, např. Intel ISEF, EUContest, EUSO aj. pomáhá zpracovávat legislativu k soutěžím (např. org. řády) administrativně zajišťuje další soutěže vyhlašované MŠMT

7 Zajímavosti k soutěžím:
od r do r – získala ČR na mezinárodních soutěžích celkem 509 medailí 57 zlatých + 141 stříbrných + 311 bronzových Intel ISEF (cca 1500 projektů z celého světa ročně) – ČR se jej účastní od r – 8 hlavních a 6 zvláštních cen (letos 2 hlavní ceny v americkém Phoenixu ) EUContest (EUCYS) – od r – 7 hlavních cen a 4 zvláštní EUSO – od r – 3 zlaté, 7 stříbrných a 3 bronzové medaile

8 Intel ISEF čeští studenti uspěli v konkurenci nejlepších středoškolských vědeckých projektů z celého světa na  64. Mezinárodním veletrhu vědy a techniky Intel ISEF (International Science and Enginnering Fair) ve Phoenixu,v Arizoně ve Spojených státech amerických jedná se o nejvýznamnější a největší mezinárodní středoškolskou vědeckou soutěž dva ze tří projektů SOČ zde letos získaly hlavní cenu do amerického Phoenixu se od sjelo více něž 1500 studentů ze 70 zemí světa, byli vybráni z 500 národních a regionálních soutěží, kterých se každoročně účastní více než sedm milionů studentů

9 druhou hlavní cenu v soutěži získal Marek Novák
z Gymnázia Jírovcová v Českých Budějovicích s projektem univerzálního měřícího přístroje třetí hlavní cenu získal projekt Michaely Krákorové z Gymnázia v Brně-Řečkovicích s názvem Koordinační sloučeniny lanthanoidů a jejich luminiscenční vlastnosti

10 EU Contest – EUCYS v r se 25. ročník mezinárodní soutěže European Union Contest of Young Scientists (EUCYS) = Mezinárodní soutěž Evropské unie pro mladé vědce - konal v ČR soutěžící z ČR se účastní od r. 2000 doposud získali 7 hlavních cen a 4 zvláštní (např. v r získali 1. hlavní cenu + zvláštní cenu Švédské akademie)

11 Soutěž EUSO letos se konal 11. ročník soutěže European Union
Science Olympiad v Lucemburku je to přírodovědná olympiáda zemí EU pro žáky do 17 let jedná se o týmovou soutěž tříčlenných družstev (fyzik, chemik a biolog) soutěžící z ČR se jí velmi úspěšně účastní od r. 2007 v r mladí vědci a vědkyně z ČR obhájili absolutní vítězství z r. 2009, což se v historii soutěže dosud žádné zemi nepodařilo letos česká mužstva získala stříbro a bronz většina zúčastněných zemí vysílá na EUSO studenty nejvyššího možného věku v České republice probíhá výběr účastníků na základě úspěšnosti v předmětových olympiádách (fyzikální, chemické a biologické)

12 Další mezinárodní úspěchy českých studentů v roce 2013
z Mezinárodní chemické olympiády v Moskvě přivezli letos soutěžící 3 stříbrné a 1 bronz na Mezinárodní biologické olympiádě v Bernu získali 2 stříbrné a 2 bronzové medaile 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile vybojovali na Mezinárodní fyzikální olympiádě v Dánsku 1 zlatou a 3 bronzové medaile přivezli soutěžící z Kolumbie, kde se konala Mezinárodní matematická olympiáda ze 7. Mezinárodní olympiády v astronomii a astrofyzice v řeckém Volosu přivezl český tým 2 medaile stříbrnou a bronzovou

13

14 Nejde jen o soutěže aneb co je to LOS?
na předmětové olympiády a soutěže navazují také další činnosti, např. odborná soustředění cílem je nejen rozšířit znalosti účastníků a poskytnout nové podněty, ale také nabídnout možnost společného trávení volného času mezi vrstevníky se společnými zájmy dlouholetou tradici má např. Letní odborné soustředění chemiků a biologů v Běstvině (LOS) - podporované přírodovědecky orientovanými fakultami předních českých univerzit účastníci LOS pravidelně reprezentují ČR na mezinárodních olympiádách v biologii i chemii, získávají studijní a vědecká ocenění a ve svých oborech se často zařazují mezi českou vědeckou špičku LOS je určeno pro nejúspěšnější účastníky krajských kol ChO a BiO

15 Letní soustředění mladých fyziků a matematiků
dlouhá léta se pravidelně koná též Letní soustředění mladých fyziků a matematiků - pořádá MFF UK v Praze jako jednu ze svých propagačních aktivit cílem je jednak propagace studia na fakultě ale i propagace matematiky a fyziky jako takové, hlavně mezi středoškolskými studenty soustředění má však také umožnit podchycení a další rozvoj nadaných studentů a studentů se zájmem o dané obory mnohá soustředění jsou pořádána též s cílem důkladné přípravy na mezinárodní soutěže a mají rovněž za úkol vybrat vhodné studenty pro reprezentaci České republiky

16 k předmětu, zlepšují znalosti a dovednosti.
„Soutěže samy poskytují jedinečný vynikající typ univerzálních mimoškolních aktivit pro nadané, přestože tak nejsou vždy vnímány. Jsou přístupné velkému počtu dětí, ale současně diferencované tak, aby vyhovovaly jakékoliv úrovni schopností. Mohou aktivovat a posílit vztah k předmětu, zlepšují znalosti a dovednosti. Boj s úkoly soutěže zlepšuje schopnosti pracovat autonomně při zkoumání, experimentování, řešení problémů a vytrvalosti.“ (Joan Freemanová – Volnočasové aktivity pro nadané a talentované u nás a ve světě)

17 Program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol
Program Excelence umožňuje finančně podpořit pedagogické pracovníky středních škol na základě výsledků, kterých dosáhli jejich žáci v krajských, ústředních a mezinárodních soutěžích poprvé vyhlášen ve šk. roce ; vloni vyhlášen MŠMT každý rok vyhlašuje nový ročník programu a v jeho příloze je seznam soutěží, které jsou pro daný rok zařazeny do programu prioritou programu je podpořit pedagogy přírodovědných, technických a dalších vybraných předmětů dotaci lze použít pouze na odměny pedagogů podílejících se na přípravě žáka, který byl v programu ohodnocen body za výsledky v soutěži.

18 Projekt PERUN cílem projektu PERUN je založit v ČR systém pro vyhledávání a podporu zájemců o přírodovědné a technické obory základem je zejména informační, výukový a vyhodnocovací systém a založení Středisek podpory nadání (SPONa) projekt vytváří vzdělávací aktivity pro pracovníky pracující s danou cílovou skupinou a také se snaží o vytvoření expertní skupiny, která by měla připravit možná řešení v oblasti legislativy, financí apod. projekt přispívá ke zvýšení informovanosti o možnostech péče o mimořádně nadané žáky, kooperaci a výměnu zkušeností rozšiřuje nabídku aktivit o systematické nesoutěžní aktivity

19 Setkání účastníků mezinárodních olympiád
s ministrem Nadace Heyrovského – ocenění vítězům ústředních kol a jejich učitelům

20 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "O činnosti Talentcentra NIDM MŠMT Úspěchy našich nadaných studentů"

Podobné prezentace


Reklamy Google