Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Felger PowerPoint pokus Tvorba prezentací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Felger PowerPoint pokus Tvorba prezentací."— Transkript prezentace:

1 Jan Felger PowerPoint pokus Tvorba prezentací

2 Obsah 1. Seznámení snímek 3 2. Vložit snímek 27 3. Formát snímek 96
4. Zobrazit snímek 112 5. Okno snímek 141 6. Úpravy snímek 144 7. Nástroje snímek 154 8. Prezentace snímek 192 9. Soubor snímek 236 10. Nápověda snímek 259

3 1. Seznámení pokus

4 Charakteristika programu
Program pro tvorbu prezentací – součást balíku MS Office Použití: výuka, reklama, přehledy, shrnutí, zprávy… PowerPoint umožňuje vkládat obrázky, grafy, tabulky, animace, zvuky, hypertextové odkazy aj. Mezi jednotlivými snímky lze nastavit animované a ozvučené přechody Pro jednotlivé objekty snímků lze nastavit ozvučené animace Ovládání prezentace lze usnadnit pomocí ikon

5 Technické formy prezentace
dříve: diaprojektor (diapozitivy) zpětný projektor – Meotar (fólie) dnes: na obrazovku počítače na plátno či stěnu pomocí dataprojektoru pomocí lokální sítě či internetu pomocí interaktivní tabule lze použít i tištěné výstupy z prezentace tisky lze přímo použít ke studiu tisky na fólie lze promítat zpětným projektorem

6 Formy předvádění prezentace
Lektorem prezentace je řízena a časována lektorem vhodné pro skupinovou výuku Bez lektora prezentace je časována uživatelem nebo automaticky je vhodné jednotlivé snímky podrobněji opoznámkovat buď textově nebo pomocí zvukových komentářů vhodné pro individuální výuku Další informace pro lektory využívající při výkladu prezentace

7 Spuštění PowerPointu Start – Programy – Microsoft PowerPoint
Start – Spustit – POWERPNT (název souboru s programem: powerpnt.exe) Standardně uložen ve složce C:\Program Files\Microsoft Office\Office10

8 Popis obrazovky PowerPointu
při standardním nastavení PowerPointu Hlavní nabídka (horní řádek) panely nástrojů Standardní a Formát standardně nastaveno zobrazení Normální levé podokno – Osnova nebo Snímky pod ním ikony na přepínání režimu zobrazení Normální Řazení snímků Prezentace hlavní část – oblast editace snímku pravé podokno volitelný obsah (výběr –šipka vpravo nahoře) někdy se nastaví automaticky dle kontextu (např. při tvorbě nového snímku se přepne do režimu Rozložení snímku) dolní podokno – Poznámky ke snímku

9 Snímek základní „stavební prvek” prezentace
obdoba jednoho diapozitivu či fólie obsahuje text a další objekty v jedné prezentaci je vhodné zachovat podobnou grafickou úpravu snímků: rozvržení snímků barevná schémata šablony předlohy

10 Rozvržení (rozložení) snímků
Formát – Rozvržení snímku Zobrazit – Podokno úloh – Rozložení snímků zobrazí se přístupná rozložení objektů na snímku (27) rozdělená do kategorií: Rozložení textu Rozložení obsahu Rozložení textu a obsahu Další rozložení každé rozložení obsahuje tzv. zástupné symboly objektů obrázek naznačuje rozložení; při podržení myši na některém rozložení se zobrazí podrobnější informace rozložení volíme podle objektů, které chceme do snímku vložit rozvržení snímku je možno měnit i dodatečně např. tento snímek má nastaveno rozložení Nadpis a text

11 Obsah obsah je speciální objekt, který reprezentuje výběr ze šesti možností: tabulka graf klipart obrázek organizační diagram videoklip pokud na jednom snímku vyžadujeme více různých či stejných objektů, je třeba volit rozložení s více obsahy (nebo objekt do snímku vložit jinak)

12 Barevná schémata Formát – Návrh snímku – Barevná schémata
Zobrazit – Podokno úloh – Návrh snímku – Barevná schémata zajišťuje stejné barevné nastavení jednotlivých prvků prezentace definuje 8 barev pro různé části snímku lze použít standardně nabízená schémata nebo pomocí volby Upravit barevná schémata vytvořit vlastní je možno použít více barevných schémat v jedné prezentaci možnosti (šipka u schématu): Použít u předlohy: předloha je vzor pro skupinu snímků (viz Předloha) Použít u všech snímků Použít u vybraných snímků Zobrazovat velké náhledy: zvětšení náhledů v Podokně úloh Barevné schéma je použito i pro barvy grafů (prvních 6 barev schématu) Doporučení: používat v prezentaci barvy pouze z barevného schématu používat v prezentaci pouze jedno barevné schéma snadnější aktualizace celé prezentace

13 Standardní schémata Formát – Návrh snímku – Barevná schémata – Upravit barevná schémata – Standardní Zobrazit – Podokno úloh – Návrh snímku – Barevná schémata – Upravit barevná schémata – Standardní K dispozici je 7 schémat Náhled předvede, jak by prezentace vypadala se zvoleným schématem Použít zvolené schéma se použije pro vybrané snímky Odstranit schéma schéma je odstraněno z galerie (a to i standardní) Storno zavře dialog bez uložení provedených změn

14 Vlastní schémata Formát – Návrh snímku – Barevná schémata – Upravit barevná schémata – Vlastní Zobrazit – Podokno úloh – Návrh snímku – Barevná schémata – Upravit barevná schémata – Vlastní Pozadí barva pozadí snímku Text a čáry barva textu v zástupných symbolech, textových polích, automatických tvarech, ohraničení automatických tvarů, barva os a dalších čar v grafech Stíny barva stínů automatických tvarů a dalších objektů připravených tlačítkem Styl stínu na panelu nástrojů Kreslení Text nadpisu barva textu nadpisu Výplně barva výplně automatických tvarů Zvýraznění barva použitá pro odlišení zvýraznění Zvýraznění a odkaz barva nepoužitých hypertextových odkazů Zvýraznění a sledovaný odkaz barva použitých hypertextových odkazů Použít nové schéma se použije a zároveň se přidá do seznamu barevných schémat Přidat jako standardní schéma nové schéma se přidá do seznamu barevných schémat

15 Barevné schéma a graf Použité barevné schéma ovlivňuje barvy grafu takto: 1. proměnná: Výplně 2. proměnná: Zvýraznění 3. proměnná: Zvýraznění a odkaz 4. proměnná: Zvýraznění a sledovaný odkaz 5. proměnná: Stíny 6. proměnná: Text nadpisu Barvu v grafu lze změnit individuálně (pro vybraný graf) takto: kliknout na grafu – kliknout na vybrané datové řadě – místní nabídka – Formát datové řady podobně lze přebarvit i jiné prvky grafu (osy, popisky…); podrobněji viz prezentaci na MS Excel Nebo je možno vytvořit nové barevné schéma, které budeme používat pouze pro snímky s grafy nové schéma pak aplikujeme volbou Použít u vybraných snímků

16 Předlohy jednotný návrh určité skupiny snímků prezentace (např. jedné kapitoly) definuje rozvržení a formát jednotlivých prvků prezentace, jako je: umístění některých prvků na snímku (např. číslování snímků, datum, tlačítka, obrázky použité na všech snímcích skupiny apod.) typ, řez a barva písma zarovnání a typy odstavců předloha může být diferencovaně definovat úvodní snímek skupiny a ostatní snímky ve skupině předlohy je možno připravit i pro tisk podkladů či autorských poznámek tato prezentace má předlohu pro nadpisy kapitol a pro každou kapitolu

17 Šablony Zobrazit – Podokno úloh – Návrh snímku – Šablony návrhů
šablony jsou soubory obsahující barevná schémata, předlohy snímků, předlohy podkladů a předlohy poznámek; mohou obsahovat i hotové snímky definují styly v prezentaci – typy, velikosti, barvy písem, odrážek, zástupných symbolů, pozadí, předloh aj. objektů prezentace podokno nabídne šablony, které jsou k dispozici včetně uživatelem vytvořených: Použité v této prezentaci K dispozici – všechny dostupné šablony Další šablony návrhu: volba je k dispozici, pokud nebyly instalovány všechny šablony z kompaktu MS Office XP Procházet – vyhledání šablony v jiném umístění včetně internetu je možno použít více šablon v jedné prezentaci možnosti (šipka u schématu): Použít u předloh snímků: předloha je vzor pro skupinu snímků (viz Předloha) Použít u všech snímků Použít u vybraných snímků Zobrazovat velké náhledy: zvětšení náhledů šablon v Podokně úloh

18 Nástroje pro ladění prezentací
kontrola pravopisu (překlepů!) kontrola stylu (velikost písma, počet odrážek, velká písmena v nadpisech) pochopitelně je možno: vkládat či odstraňovat snímky měnit pořadí snímků ke snímkům lze přidat komentáře textové audio ke snímkům lze přidat poznámky v průběhu provádění prezentace lze: formulovat zápis z prezentace stanovovat úkoly

19 Další možnosti prezentací
prezentace lze oživit zvukovými a vizuálními efekty: animací jednotlivých objektů na snímku přechodové efekty mezi snímky složité prezentace: větvení pomocí tlačítek odkazy na externí soubory tvorba dílčích (vlastních) prezentací potlačení zobrazení vybraných snímků

20 Podokno úloh Zobrazit – podokno úloh
Novinka této verze sady programů Office Možnosti: Nová prezentace Schránka Hledat Vložit klipart Rozložení snímku Návrh snímku – Šablony návrhů Návrh snímku – Barevná schémata Návrh snímku – Animační schémata Vlastní animace Přechod snímku

21 Režimy zobrazení prezentace
Normální vlevo podokno umožňující přepínat Osnovu a Snímky uprostřed podokno pro editaci aktuálního snímku dole podokno pro zápis poznámek (mohou např. suplovat lektora) snímky je možno tažením přeřazovat další možnosti viz místní nabídka Řazení snímků zobrazí pouze jednotlivé snímky s číslováním, případně časováním snímků (dobou zobrazení při automatickém předvádění prezentace) Prezentace (F5) spustí prezentaci na celé obrazovce – možnost kontroly nastavení Poznámky speciální režim pro zápis poznámek včetně grafů, obrázků apod. v Normálním režimu či při uložení jako www se zobrazí pouze text snímek je zobrazen v horní části stránky, poznámky v dolní vhodné pro přípravu prezentace pro tisk včetně poznámek První tři režimy můžeme přepínat pomocí ikon vlevo dole toto je poznámka ještě

22 Nová prezentace Zobrazit – Podokno úloh – Nová prezentace
Otevřít prezentaci nabídka dříve editovaných prezentací Další prezentace – dialog Otevřít pro vyhledání dalších prezentací Nový Prázdná prezentace – nová prázdná Ze šablony návrhu – výběr z připravených šablon Ze stručného průvodce – prezentace se vygeneruje pomocí průvodce Nová z existující prezentace Zvolit prezentaci – nová prezentace se založí na vybrané Nový ze šablony nabídka naposledy použitých šablon Obecné šablony – dialog pro nabídku šablon, 3 karty Šablony na webových serverech Šablony na serveru Microsoft.com Šablony na Internetu

23 Obecné šablony Zobrazit – Podokno úloh – Nová prezentace – Nový ze šablony – Obecné šablony Obecné Prázdná prezentace Stručný průvodce Prezentace připravené obecné prezentace včetně nástinu obsahu(např. Školení, Finanční přehled, Doporučená strategie, Pracovní debata) Šablony návrhu připravené šablony – pouze vzhled prezentace

24 Prezentace pomocí šablony
PowerPoint obsahuje profesionální ukázkové prezentace připravené výrobcem Výběr z připravených šablon: Zobrazit – Podokno úloh – Návrh snímku – šablona návrhů – vybrat šablonu Další šablony je možno najít na Internetu Šablonu si můžeme upravit nebo vytvořit uživatelsky: Zobrazit – Předloha – Snímek

25 Prezentace pomocí Průvodce
Zobrazit – Podokno úloh – Nová prezentace – Ze stručného průvodce Typ prezentace – umožňuje výběr hotové (obecné) prezentace z připravených, rozdělených do kategorií Styl prezentace – upřesnění plánovaného výstupu prezentace (obrazovka, web, fólie, …) Možnosti prezentace – název prezentace a zápatí snímků

26 Doporučené počáteční nastavení PowerPointu
Nástroje – Vlastní – Možnosti – Vždy zobrazovat úplné nabídky Nástroje – Vlastní – Možnosti – Umístit panely nástrojů Standardní a Formát ve dvou řadách Nástroje – Vlastní – Zobrazovat názvy tlačítek na panelech nástrojů Nástroje – Vlastní – S názvy tlačítek zobrazovat i klávesové zkratky

27 2. Vložit pokus

28 Nový snímek Vložit – Nový snímek
Ikona Nový snímek (panel nástrojů Formát) Ctrl + M

29 Nová prezentace Ctrl + N Ikona Nový (Standardní panel nástrojů)
Soubor – Nový – Nová prezentace – Prázdná prezentace Vytvoření nové prezentace s minimem formátování Bude vytvořen první snímek prezentace

30 Snímky z jiné prezentace
Vložit – Snímky ze souboru Najít prezentaci – Procházet – Otevřít – vybrat prezentaci – Otevřít Vložit – pouze vybrané snímky Vložit vše Přidat k oblíbeným položkám prezentace bude zobrazována na kartě Seznam oblíbených položek Tlačítka vpravo nad seznamem snímků ukázka snímků (náhledy) – výběr snímků: kliknutím myší seznam snímků (textově) – výběr snímků: Ctrl – nesouvislý rozsah Shift – souvislý rozsah Zachovat formátování zdroje ano: původní formátování snímku se zachová ne: formátování snímku se přizpůsobí formátu toho snímku, za který vkládaný snímek umísťujeme

31 Snímky z osnovy Vložit – Snímky z osnovy
import snímků z dokumentu MS Wordu ve Wordu je nutno používat styly: Nadpisy snímků: Styl Nadpis 1 Odrážky (různé úrovně) – Nadpis 2 a další

32 Nová prezentace ze souboru
Soubor – Otevřít vytvoří novou prezentaci na základě existujícího souboru přístupné formáty: DOC, RTF nebo TXT. opět platí zásady o stylech jako v minulém snímku

33 Tabulka Vložit – Tabulka
nový objekt tabulka (nikoli do zástupného symbolu) Vložit – Nový snímek rozvržení: Nadpis a tabulka Nadpis a obsah (obsah = tabulka) Obsah (obsah = tabulka) dialog Vložit tabulku určíme počet sloupců a řádků budoucí tabulky

34 Práce s tabulkou Tab, Shift + Tab nebo šipky
pohyb po buňkách tabulky Panel Tabulky a ohraničení aktivuje se automaticky při práci s tabulkou Obsahuje ikony: kreslení čar v tabulce gumování čar v tabulace styl ohraničení šířka ohraničení barva ohraničení uplatnění ohraničení barva výplně tabulka – další možnosti sloučit buňky rozdělit buňku zarovnat nahoru zarovnat na střed zarovnat dolů řádky stejně vysoké sloupce stejně široké

35 Ukázka tabulky M Čj Aj Karel 4 2 3 Pepa 1 5 Jana Alena

36 Duplikát snímku Vložit – Duplikát snímku
vytvoří kopii aktuálního snímku používáme v případě podobně formátovaných snímků

37 Graf Microsoft Graf – společný program balíku MS OFFICE
nelze spustit samostatně Vložit – Graf nový objekt graf (nikoli do zástupného symbolu) Vložit – Nový snímek rozvržení: Nadpis a graf Nadpis a obsah (obsah = graf) Obsah (obsah = graf) do panelu nástrojů Standardní a Formát se přidají ikony pro práci s daty a grafem Do hlavní nabídky se přidají položky Graf a Data pro práci s daty a grafem Obsah některých nabídek se změní (např. Formát)

38 Ikony pro práci s grafem
Importovat soubor import grafu ze souboru Excelu či z jiných programů Zobrazit datový list zobrazí datový list – možnost změn hodnot grafu Podle řádků datové řady vytvoří z řádků Podle sloupců datové řady vytvoří ze sloupců Tabulka dat na snímku zobrazí i zdrojovou tabulku dat Typ grafu volba typu grafu Svislá mřížka přidá/zruší svislou mřížku Vodorovná mřížka přidá/zruší vodorovnou mřížku

39 Submenu pro práci s grafem
Data Řady v řádcích – datové řady vytvoří z řádků Řady ve sloupcích – datové řady vytvoří ze sloupců Zahrnout řádek či sloupec – přidá vybraný řádek či sloupec Vyloučit řádek či sloupec – odebere vybraný řádek i sloupec Vynést na osu X – pouze pro bodové grafy Graf Typ grafu – volby typu grafu Možnosti grafu – nastavení vlastností grafu Přidat spojnici trendu – extrapolace grafu některou z vybraných matematických metod Prostorové zobrazení – nastavení vlastností prostorových typů grafů

40 Vytvoření a propojení grafu
Graf je možno vytvořit: modifikací dat v datovém listu zkopírováním dat z nějaké tabulky (Wordu, Excelu, PowerPointu) do datového listu Graf PowerPointu lze propojit se zdrojovými daty nějaké externí tabulky: ve Wordu, Excelu či jiné aplikaci označte rozsah dat pro graf Úpravy – Kopírovat v PowerPointu připravte snímek s grafem a aktivujte graf Úpravy – Vložit propojení případné změny zdrojových dat se ihned promítnou do grafu v PowerPointu

41 Ukázka grafu

42 Ukázka propojeného grafu
Zdrojová data: tabulka Excelu

43 Organizační diagram Všechny programy MS Office používají společnou aplikaci pro vytváření organizačních diagramů (podrobněji viz např. prezentaci MS Word) Vložit – Organizační diagram nový objekt Organizační diagram (nikoli do zástupného symbolu) Vložit – Nový snímek rozvržení: Nadpis a diagram nebo organizační schéma Nadpis a obsah (obsah = diagram) Obsah (obsah = diagram) otevře se panel nástrojů Organizační diagram

44 Panel nástrojů Organizační diagram
Vložit tvar vloží další objekt (obdélník) do diagramu Rozložení změna velikosti a uspořádání diagramu Vybrat výběr jednotlivých částí diagramu Automatický formát Galerie stylů organizačních diagramů celková změna grafického vzhledu diagramu Pro společné programy MS Office vytvořit speciální prezentaci.

45 Vložit tvar Vloží do diagramu další rámeček
Možno volit ze tří hierarchických typů (zřejmé z ikon): Podřízený Spolupracovník Asistent Diagramy je možno vytvářet pomocí nástrojů Kreslení či Automatických tvarů

46 Rozložení Standardní Předsazení zleva i zprava Předsazení zleva
Předsazení zprava Přizpůsobit organizační diagram obsahu – zmenšení plochy určené pro diagram podle obsahu Rozšířit organizační diagram – zvětšení plochy určené pro diagram Zmenšit organizační diagram – zmenšení plochy, prvků i textu diagramu Automatický návrh – automatické uspořádání tvarů podle typu rozložení v tomto režimu je též možno ručně měnit polohu rámečků diagramu přetažením Nová větev: zkopírováním existující (Ctrl+C, Ctrl+V) Umožňuje tvorbu i složitějších diagramů, např. schémat algoritmů Pro složitější diagramy je vhodné použít speciální program, např. Actrix od Autodesku Různé možnosti umístění rámečků ve větvích diagramu

47 Vybrat Úroveň – vybere všechny rámečky stejné úrovně hierarchie v diagramu Větev – vybere všechny rámečky obsažené v jedné větvi diagramu (včetně podvětví) Všichni asistenti – vybere všechny asistenty v diagramu Všechny spojovací čáry – vybere všechny spojovací čáry v diagramu (kromě zkopírovaných)

48 Úprava prvku diagramu Vybrat prvek diagramu
Pravé tlačítko myši – Formát automatického tvaru nebo Formát – Automatický tvar

49 Ukázka organizačního diagramu
složitější diagram – schéma algoritmu který rozhodne, zda je dané číslo prvočíslem

50 Automatické tvary Čáry Spojovací čáry Základní tvary Šipky
Osmiúhelník s upraveným stínem Čáry Spojovací čáry Základní tvary Šipky Vývojové diagramy Hvězdy a nápisy Popisky Tlačítka akcí Další automatické tvary spojovací čára Trojúhelník s prostorovým efektem

51 Automatické tvary – úpravy
Shift – kresba symetrického tvaru (např.kružnice či čtverec) Ctrl – kreslení tvaru ze středu (nikoli z rohu) Místní nabídka: Přidat text – do tvaru lze vložit text Pořadí – nastavení překryvu objektů na snímku (vlastně určení vrstev) Seskupování – spojení několika tvarů do jednoho objektu; nejprve je nutno vybrat více tvarů pomocí klávesy Shift Panel nástrojů Kreslení – Kreslení Změnit automatický tvar – změna automatického tvaru bez ztráty textu v něm Mřížka a vodítka Posunout Zarovnat či rozmístit Otočit či překlopit Uspořádat spojovací čáry – čára se připojí na objekty tak, aby byla co nekratší (bez křížení čar)

52 Automatické tvary – Čáry
Čára: vytáhneme úsečku druhé klepnutí – konec Šipka: vytáhneme šipku Obousměrná šipka: vytáhneme oboustrannou šipku Křivka: další klepnutí definuje ohyb poklepání – konec konec blízko počátku – vybarvení oblasti Volný tvar další klepnutí definuje zlom držíme levé tlačítko – kresba od ruky poklepáním konec Klikyháky konec při puštění levého tlačítka

53 Automatické tvary – formátování
Pravé tlačítko myši na automatickém tvaru – Formát automatického tvaru karta Barvy a čáry barva čáry a výplně, styl, tloušťka, u čar šipky, nastavení lze definovat jako Výchozí pro nové objekty karta Velikost nastavení výšky a šířky objektu v bodech či procentech, otočení, pevný poměr stran, náhled Umístění pro přesnou pozici objektu na snímku (určenou číselně) karta Textové pole (aktivní pouze je-li do objektu vložen text) Kotvicí bod textu – umístění textu uvnitř objektu Vnitřní okraje (kolem textu v objektu) Zalamování řádků uvnitř automatického tvaru Přizpůsobit velikost automatického tvaru textu Otočit text v automatickém tvaru o 90° karta Web Alternativní text – zobrazuje se na webu, není-li obrázek k dispozici (jako ALT v HTML) Automatický tvar s textem

54 Grafika na PC Základní informace
Rastrová grafika (bitmapy) obrázek se skládá z malých barevných čtverečků při zvětšení dojde k degradaci kvality (jako u fotografií) využití: práce s fotografiemi, naskenovanými soubory apod. reprezentant: Adobe Photoshop, Malování formáty: BMP, JPG (ztrátová komprese), GIF, TIFF aj. Vektorová grafika obrázek je definován pomocí matematických rovnic kvalita se při změněn velikosti zachovává využití: písma, loga pod. reprezentant: Corel Draw, Adobe Illustrator formáty: CDR, AI, WMF aj.

55 Galerie médií

56 Galerie médií Kliparty – Klipy – multimediální objekty…
Galerie médií – společný program balíku MS OFFICE Lze ji spustit i samostatně: program MSTORE.EXE standardně uložený ve složce C:\Program Files\Microsoft Office\Office10 Spuštění z PowerPointu: Podokno úloh – Vložit klipart – Galerie médií Vložit – Obrázek – Klipart – Galerie médií Vložit – Vložit video a zvuk – Video z galerie médií Vložit – Vložit video a zvuk – Zvuk z galerie médií Při spuštění můžete být vyzváni ke spuštění programu, který vyhledá a zařadí nalezené objekty do galerie multimédií Na počítačích s velkými disky a mnoha obrázky (např. když nemažete smetí stažené z internetu) to může trvat i desítky minut – program nejen multimediální objekty vyhledá, ale také jim přiřazuje klíčová slova pro potřeby vyhledávání

57 Objekty v Galerii médií
Galerie médií umožňuje pracovat s: kliparty fotografiemi videem zvuky jednotlivé druhy souborů jsou odlišeny ikonami v rozích náhledu nebo je možno se orientovat dle přípon (při přejetí myši) resp. určit předem, s jakým typem souboru chceme pracovat

58 Kolekce klipartů Seznam kolekcí – zobrazí složky s multimediálními objekty Vlastní kolekce Soubor – Nová kolekce nová složka pro kliparty Soubor – Přidat klipy do galerie Bez pomoci: ruční přidání objektů Automaticky: kolekce odpovídají složkám s kliparty v PC Nezařazené klipy: klipy nalezené v kořenovém adresáři Kolekce sady Office standardně dodávané kliparty a animace rozdělené do kategorií Webové kolekce vyhledání klipartů a animací na webu Sdílené kolekce klipy, které může sdílet více uživatelů musí existovat sdílená síťová kolekce vytvořená správcem sítě

59 Práce s klipy při ukázání na náhled se zobrazí:
název objektu u obrázku rozměry velikost v paměti typ (přípona) šipka u klipu: místní nabídka náhled podrobnosti o objektu editace seznamu klíčových slov standardní práce se souborem objektu (kopie, výmaz…) grafika do dokumentu: přetažením myší více obrázků zároveň: pomocí klávesy Ctrl video či zvuky pomocí rozložení snímku Obsah nebo Vložit – Video a zvuk Média online – další multimédia na webu Microsoftu

60 Vyhledávání multimédií
Podokno úloh – Vložit klipart hledání podle klíčových slov Prohledávat lze upřesnit prohledávání vybraných kolekcí Očekávané výsledky lze upřesnit vyhledávání vybraných typů multimédií

61 WordArt WordArt WordArt – společný program balíku MS OFFICE
nástroj pro tvorbu textových efektů obvykle se používá pro nadpisy či jinak významné texty nadužívání se z typografických důvodů nedoporučuje Spuštění z PowerPointu: Vložit – Obrázek – WordArt ikona na panelu nástrojů Kreslení Galerie WordArtu Výběr stylu Upravit text WordArtu Výběr fontu, velikosti, řezu, zápis textu je-li objekt WordArtu vybrán, zobrazí se panel nástrojů WordArt WordArt

62 Panel nástrojů WordArt
Nový nápis výběrem z Galerie WordArtu Mezery mezi znaky WordArtu Úprava fontu, řezu, velikosti, textu Zarovnání textu Svislý nápis Změna stylu stávajícího nápisu Stejná výška písmen v nápisu Nastavení vlastností textu (barvy, průhlednost, velikost, otočení, umístění… Tvarování nápisu

63 Další možnosti WordArtu
je-li objekt WordArtu vybrán: zelený úchyt – ruční otáčení žlutý úchyt – ruční deformace vybraného tvaru Prostorový styl – nastavení vlastností prostorového efektu včetně barev, přechodů, nasvícení, barvy popředí i boků nápisu aj. Styl stínu – nastavení vlastností nápisu se stínem včetně druhu, umístění a barvy stínu

64 WordArt – ukázka 1 s trochou snahy se dají vytvořit poměrně zajímavé efekty TEXT

65 WordArt – ukázka 2 využití průhlednosti TEXT TEXT TEXT

66 WordArt – ukázka 3 text vyplněný obrázkem TEXT

67 Alternativy pro náročné např. i pro MS Word, WEB aj.
speciální programy typu CorelDraw zdarma např. XARA 3D download

68 Sejmutí obrazovky Print Screen – sejme aktuální obrazovku do paměti
levý Alt + Print Screen – sejme aktuální okno či dialog do paměti takto získaný obrázek lze upravit např. v systémovém programu Malování: Start – Spustit – MSPAINT Ctrl+V: vloží obsah paměti do Malování

69 Vložení obrázku do PowerPointu
Vložit – Obrázek – Ze souboru – vyhledat obrázek – Vložit Je-li obrázek vybrán, zobrazí se panel nástrojů Obrázek Vložit obrázek – dialog pro výběr obrázku Barva – standardně Automatický, lze např. odbarvit Více kontrastu Méně kontrastu Více jasu Méně jasu Oříznout Otočit doleva Styl čáry – nastaví ohraničující čáru Komprese obrázků – lze zmenšit objem vybraných obrázků např. při oříznutí nebo ztrátovou JPG kompresí Přebarvit – funkční pro vektorové kliparty (např. z Galerie médií) Formát zástupného symbolu Nastavit průhlednou barvu – funkční pro rastrovou grafiku Původní nastavení obrázku – potlačí provedené formátovací změny

70 Úpravy automatických tvarů
původní upravený

71 Obrázek ze skeneru či fotoaparátu
umožňuje vložit grafiku přímo z digitálního zařízení zobrazí seznam dostupných zařízení ovladač zařízení musí podporovat technologii TWAIN nebo WIA (ne-li, pracujeme s ovladačem zařízení mimo PowerPoint a výsledný soubor s obrázkem pak vložíme) Vlastní vložení – upřesnění parametrů při práci s daným zařízením, např. kvalita, výřez apod. po vložení standardní postup jako při práci s obrázkem vloženým ze souboru

72 Fotoalbum Vložit – Obrázek – Nové fotoalbum
Soubor či disketa – výběr obrázků – Vložit obrázky můžeme vybrat z nějaké složky na disku Shift – souvislý výběr, Ctrl – nesouvislý výběr Přímo v dialogu pro tvorbu fotoalba můžeme: měnit jas a kontrast obrázku otáčet a měnit pořadí obrázků odebírat obrázky z fotoalba zajistit vložení titulků (z názvů souborů s obrázky) zajistit černobílé zobrazení obrázků

73 Dialog Fotoalbum změna pořadí obrázků nastavení kontrastu
otočení obrázku nastavení jasu

74 Rozložení fotoalba Rozložení obrázku – pokud máme speciální požadavky na počet obrázků na jednom snímku Přizpůsobit snímku (na maximum) – v tomto režimu nelze použít volby Tvar rámečku a Šablona návrhu jeden obrázek (je ponechán okraj) jeden obrázek s nadpisem apod. pro více obrázku na jednom snímku Tvar rámečku obdélník, zaoblený obdélník, různá poutka – viz náhledy Šablona návrhu možnost výběru šablony prezentace pomocí tlačítka Procházet (přípony POT) Nové textové pole vloží nový snímek s textovým polem za aktuální obrázek textové pole se zformátuje jako obrázek na snímku (tj. jeho velikost závisí na volbě Rozložení obrázku)

75 Úpravy vytvořeného fotoalba
Formát – Fotoalbum otevře se již známý dialog Fotoalbum provedené úpravy zahrneme do fotoalba tlačítkem Aktualizovat

76 Zvuk záznam zvuku přehrávání ozvučených prezentací zvuková karta
mikrofon přehrávání ozvučených prezentací zvuková karta (dnes již běžně integrovaná na základní desce počítače) reproduktory (resp. sluchátka)

77 Ozvučená prezentace Zvuk v PowerPointu
může doprovázet animace a přechody mezi snímky (diskutabilní) může být nahrán lektorem – doprovodný mluvený text (např. prezentace bez lektora, autorovy poznámky k prezentaci apod.) může být použit jako hudební kulisa z CD Přehrávání ozvučených prezentací automaticky při prohlížení snímku při klepnutí na objekt na snímku při přechodu mezi snímky

78 Záznam a vložení zvuku 1. způsob
Záznam zvuku: Start – Programy – Příslušenství – Zábava – Záznam zvuku zvuk se uloží do externího souboru s příponou WAV Vložení do prezentace: Vložit – Video a zvuk – Zvuk ze souboru Dialog: Chcete, aby byl zvuk v prezentaci přehrán automaticky? Pokud ne, bude přehrán při klepnutí. do souboru se vloží ikona reproduktoru; po poklepání se zvuk přehraje v rámci tvorby prezentace (režim Normální) odstraněním ikony odstraníme zvuk z prezentace zvuk není součástí prezentace, po vymazání externího souboru jej nebude možno přehrát zvuk je uložen v externím souboru Tento snímek je doplněn zvukovým komentářem

79 Záznam a vložení zvuku 2. způsob
Záznam zvuku: Vložit – Video a zvuk – Nahrát zvuk automaticky se vloží ikona reproduktoru Přehrání zvuku: zvuk se přehraje po kliknutí na ikoně s reproduktorem po poklepání se zvuk přehraje v rámci tvorby prezentace (režim Normální) odstraněním ikony odstraníme zvuk z prezentace zvuk je součástí prezentace zvuk je součástí prezentace Tento snímek je doplněn zvukovým komentářem

80 Záznam a vložení zvuku 3. způsob
Záznam zvuku: Prezentace – Zaznamenat mluvený komentář Přehrání zvuku: Automaticky při zobrazení snímku Chcete, aby byl zvuk v prezentaci do souboru se vloží ikona reproduktoru, která je vidět pouze v režimu tvorby prezentace odstraněním ikony odstraníme zvuk z prezentace zvuk je součástí prezentace zvuk je součástí prezentace Tento snímek je doplněn zvukovým komentářem

81 Zvuky a Galerie médií Zvuky je možno zařazovat do Galerie médií:
Soubor – Přidat klipy do galerie – Automaticky Zvuky je možno z Galerie médií vkládat do prezentace: Vložit – Video a zvuk – Zvuk z Galerie médií

82 Zvuk z CD předem nutno do mechaniky vložit audio kompakt
formát musí odpovídat standardu hudebních CD, tj. zvuky rozdělené do stop Vložit – Video a zvuk – Přehrát stopu zvukového CD dialog Možnosti videa a zvuku Začátek a Konec – určujeme přehrávané stopy v rámci snímku, volbou Čas můžeme upřesnit přehrávání v rámci stopy Zvuk se nekopíruje do prezentace, CD musí být při přehrávání v mechanice! Opakovat až do ukončení – opakované přehrávání vymezeného úseku do ukončení (např. přechodem na další snímek) doma mi nastavení časově omezeného přehrávání z CD ze záhadných důvodů nechodilo

83 Video záznam: klasická či digitální videokamera
záznam z TV, úsek filmu apod. nejčastěji formáty AVI či MPG obvykle výhodnější konvertovat do formátu MPG problematika kodeků Vložit – Video a zvuk – Video ze souboru do prezentace se vloží první snímek videa video je uloženo v externím souboru, prezentace si pamatuje cestu Místní nabídka – Formát obrázku úprava velikosti videa, okraj, umístění, oříznutí aj. Místní nabídka – Upravit video opakovat až do ukončení: video se opakuje např. do přechodu na další snímek převinout video po ukončení: při aktivaci této volby se po ukončení videa vrátí na začátek (zobrazí se úvodní snímek) Video lze vložit i z Galerie médií podobně jako klipart či zvuk

84 Ovládací prvek Calendar 10.0
Objekt Vložit – Objekt vložení různých druhů objektů do dokumentu jejich počet závisí na nainstalovaných programech některé druhy objektů mohou vyžadovat instalaci převaděče některé objekty jsou standardní součástí MS Office Editor rovnic Microsoft Map Ovládací prvek Calendar 10.0 Graf aplikace MS Excel

85 Objekt Editor rovnic Ukázky!!3♥ Vložit – Objekt – Editor rovnic
součást MS Office pokud chybí, je nutno jej nainstalovat z instalačního CD MS Office horní řádek – symboly; často používané jsou uvedeny přímo na tlačítku dolní řádek – šablony (závorky, matice, odmocniny, integrály…) lze je na výběr aplikovat i dodatečně nepoužívat psané závorky; závorky Editoru se velikostí automaticky přizpůsobí obsahu několik stylů, nejpoužívanější: Matematika – proměnné kurzívou, rozpoznané funkce normálně (anglická syntaxe funkcí!); mezery: Ctrl+mezerník Text – normálně, mezery mezerníkem Matice – tučné písmo lze definovat vlastní nastavení stylů, mezer, písma apod. osobní zkušenost – občas mrzne, při práci průběžně ukládat! lze spustit samostatně: soubor EQNEDT32.EXE Ukázky!!3♥

86 Vložení versus propojení
Vložit – Objekt – Vytvořit nový či Vytvořit ze souboru vložený objekt se stane součástí dokumentu PowerPointu velikost souboru se o vložený dokument zvětší Propojení Vložit – Objekt – Vytvořit ze souboru – vyhledat soubor pomocí Procházet – Propojení PowerPoint si pouze pamatuje cestu k propojenému souboru dokument PowerPointu není zvětšen o propojený soubor Úpravy – Propojení – Aktualizovat: při změně souboru je možno aktualizovat i dokument PowerPointu Editace objektu poklepáním místní nabídka – Objekt (název) – Upravit či Otevřít Úpravy – Propojení – Aktualizovat Aktualizace propojení při změne zdrojového souboru

87 Vložení a propojení prakticky

88 Vložení a propojení textu
uvedené postupy vložení textu nelze příliš doporučit: pro krátké texty vkládané do prezentace postačí textové pole (není-li požadována nějaká speciální funkce) dlouhé texty je doporučuji řešit odkazem (jako v této prezentaci) u složitějších prezentací se stejně externím souborům s ukázkami zřejmě nevyhnete zajištění konzistence souvisejících adresářů lze řešit např. samorozbalujícím archívem (toto je názor autora)

89 Číslo snímku Vložit – Číslo snímku
vloží na pozici kurzoru číslo aktuálního snímku toto číslo se při změně počtu snímků automaticky aktualizuje pokud požadujeme automatické číslování všech snímků prezentace, využijeme Předlohy pokud před touto volbou není kurzor v zástupném symbolu, otevře se dialog Záhlaví a zápatí Toto je snímek číslo 89

90 Nyní je 12.4.2017, 18:26:02 hodin (aktualizované datum a čas)
Vložit – Datum a čas – výběr formátu vloží na pozici kurzoru aktuální datum nebo čas Aktualizovat automaticky – datum či čas bude vloženo ve formě automaticky aktualizovaného pole pokud požadujeme aktuální datum resp. čas na všech snímcích prezentace, využijeme Předlohy Tento snímek byl vytvořen ve 19:05:39 hodin (pevné datum a čas) Nyní je , 18:26:02 hodin (aktualizované datum a čas)

91 Symbol Vložit – Symbol umožňuje vložení symbolů, které nejsou přímo dostupné na klávesnici volba Písmo (změna fontu) umožňuje kromě písem též výběr matematických (font Symbol) či grafických symbolů (fonty Wingdings a Webdings) ukázky některých grafických symbolů: 

92 Textové pole Vložit – Textové pole ikona na panelu nástrojů Kreslení
umožňuje zapsat další text kdekoli na snímku klepnout myší a začít psát textové pole se přizpůsobí zapsanému textu vymezit obdélníkovou oblast tažením myší text se zalamuje dle okrajů oblasti Enter: další odstavec Shift + Enter: další řádek bez ukončení odstavce text v poli lze běžným způsobem formátovat místní nabídka – Formát textového pole nastavení některých vlastností textového pole včetně zalamování řádků uvnitř automatického tvaru přizpůsobování velikosti automatického tvaru textu otočení textu v textovém poli o 90 stupňů otočení o jiný úhel tažením za zelený úchyt textového pole nebo místní nabídka – Formát textového pole – Velikost – Otočení místní nabídka – Nastavit výchozí automatický tvar aktuální nastavení text. pole se stane výchozím pro nově vytvářená pole obsah textových polí se promítá, ale není uváděn v osnově prezentace karta Textové pole