Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Felger PowerPoint pokus Tvorba prezentací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Felger PowerPoint pokus Tvorba prezentací."— Transkript prezentace:

1 Jan Felger PowerPoint pokus Tvorba prezentací

2 Obsah 1. Seznámení snímek 3 2. Vložit snímek 27 3. Formát snímek 96
4. Zobrazit snímek 112 5. Okno snímek 141 6. Úpravy snímek 144 7. Nástroje snímek 154 8. Prezentace snímek 192 9. Soubor snímek 236 10. Nápověda snímek 259

3 1. Seznámení pokus

4 Charakteristika programu
Program pro tvorbu prezentací – součást balíku MS Office Použití: výuka, reklama, přehledy, shrnutí, zprávy… PowerPoint umožňuje vkládat obrázky, grafy, tabulky, animace, zvuky, hypertextové odkazy aj. Mezi jednotlivými snímky lze nastavit animované a ozvučené přechody Pro jednotlivé objekty snímků lze nastavit ozvučené animace Ovládání prezentace lze usnadnit pomocí ikon

5 Technické formy prezentace
dříve: diaprojektor (diapozitivy) zpětný projektor – Meotar (fólie) dnes: na obrazovku počítače na plátno či stěnu pomocí dataprojektoru pomocí lokální sítě či internetu pomocí interaktivní tabule lze použít i tištěné výstupy z prezentace tisky lze přímo použít ke studiu tisky na fólie lze promítat zpětným projektorem

6 Formy předvádění prezentace
Lektorem prezentace je řízena a časována lektorem vhodné pro skupinovou výuku Bez lektora prezentace je časována uživatelem nebo automaticky je vhodné jednotlivé snímky podrobněji opoznámkovat buď textově nebo pomocí zvukových komentářů vhodné pro individuální výuku Další informace pro lektory využívající při výkladu prezentace

7 Spuštění PowerPointu Start – Programy – Microsoft PowerPoint
Start – Spustit – POWERPNT (název souboru s programem: powerpnt.exe) Standardně uložen ve složce C:\Program Files\Microsoft Office\Office10

8 Popis obrazovky PowerPointu
při standardním nastavení PowerPointu Hlavní nabídka (horní řádek) panely nástrojů Standardní a Formát standardně nastaveno zobrazení Normální levé podokno – Osnova nebo Snímky pod ním ikony na přepínání režimu zobrazení Normální Řazení snímků Prezentace hlavní část – oblast editace snímku pravé podokno volitelný obsah (výběr –šipka vpravo nahoře) někdy se nastaví automaticky dle kontextu (např. při tvorbě nového snímku se přepne do režimu Rozložení snímku) dolní podokno – Poznámky ke snímku

9 Snímek základní „stavební prvek” prezentace
obdoba jednoho diapozitivu či fólie obsahuje text a další objekty v jedné prezentaci je vhodné zachovat podobnou grafickou úpravu snímků: rozvržení snímků barevná schémata šablony předlohy

10 Rozvržení (rozložení) snímků
Formát – Rozvržení snímku Zobrazit – Podokno úloh – Rozložení snímků zobrazí se přístupná rozložení objektů na snímku (27) rozdělená do kategorií: Rozložení textu Rozložení obsahu Rozložení textu a obsahu Další rozložení každé rozložení obsahuje tzv. zástupné symboly objektů obrázek naznačuje rozložení; při podržení myši na některém rozložení se zobrazí podrobnější informace rozložení volíme podle objektů, které chceme do snímku vložit rozvržení snímku je možno měnit i dodatečně např. tento snímek má nastaveno rozložení Nadpis a text

11 Obsah obsah je speciální objekt, který reprezentuje výběr ze šesti možností: tabulka graf klipart obrázek organizační diagram videoklip pokud na jednom snímku vyžadujeme více různých či stejných objektů, je třeba volit rozložení s více obsahy (nebo objekt do snímku vložit jinak)

12 Barevná schémata Formát – Návrh snímku – Barevná schémata
Zobrazit – Podokno úloh – Návrh snímku – Barevná schémata zajišťuje stejné barevné nastavení jednotlivých prvků prezentace definuje 8 barev pro různé části snímku lze použít standardně nabízená schémata nebo pomocí volby Upravit barevná schémata vytvořit vlastní je možno použít více barevných schémat v jedné prezentaci možnosti (šipka u schématu): Použít u předlohy: předloha je vzor pro skupinu snímků (viz Předloha) Použít u všech snímků Použít u vybraných snímků Zobrazovat velké náhledy: zvětšení náhledů v Podokně úloh Barevné schéma je použito i pro barvy grafů (prvních 6 barev schématu) Doporučení: používat v prezentaci barvy pouze z barevného schématu používat v prezentaci pouze jedno barevné schéma snadnější aktualizace celé prezentace

13 Standardní schémata Formát – Návrh snímku – Barevná schémata – Upravit barevná schémata – Standardní Zobrazit – Podokno úloh – Návrh snímku – Barevná schémata – Upravit barevná schémata – Standardní K dispozici je 7 schémat Náhled předvede, jak by prezentace vypadala se zvoleným schématem Použít zvolené schéma se použije pro vybrané snímky Odstranit schéma schéma je odstraněno z galerie (a to i standardní) Storno zavře dialog bez uložení provedených změn

14 Vlastní schémata Formát – Návrh snímku – Barevná schémata – Upravit barevná schémata – Vlastní Zobrazit – Podokno úloh – Návrh snímku – Barevná schémata – Upravit barevná schémata – Vlastní Pozadí barva pozadí snímku Text a čáry barva textu v zástupných symbolech, textových polích, automatických tvarech, ohraničení automatických tvarů, barva os a dalších čar v grafech Stíny barva stínů automatických tvarů a dalších objektů připravených tlačítkem Styl stínu na panelu nástrojů Kreslení Text nadpisu barva textu nadpisu Výplně barva výplně automatických tvarů Zvýraznění barva použitá pro odlišení zvýraznění Zvýraznění a odkaz barva nepoužitých hypertextových odkazů Zvýraznění a sledovaný odkaz barva použitých hypertextových odkazů Použít nové schéma se použije a zároveň se přidá do seznamu barevných schémat Přidat jako standardní schéma nové schéma se přidá do seznamu barevných schémat

15 Barevné schéma a graf Použité barevné schéma ovlivňuje barvy grafu takto: 1. proměnná: Výplně 2. proměnná: Zvýraznění 3. proměnná: Zvýraznění a odkaz 4. proměnná: Zvýraznění a sledovaný odkaz 5. proměnná: Stíny 6. proměnná: Text nadpisu Barvu v grafu lze změnit individuálně (pro vybraný graf) takto: kliknout na grafu – kliknout na vybrané datové řadě – místní nabídka – Formát datové řady podobně lze přebarvit i jiné prvky grafu (osy, popisky…); podrobněji viz prezentaci na MS Excel Nebo je možno vytvořit nové barevné schéma, které budeme používat pouze pro snímky s grafy nové schéma pak aplikujeme volbou Použít u vybraných snímků

16 Předlohy jednotný návrh určité skupiny snímků prezentace (např. jedné kapitoly) definuje rozvržení a formát jednotlivých prvků prezentace, jako je: umístění některých prvků na snímku (např. číslování snímků, datum, tlačítka, obrázky použité na všech snímcích skupiny apod.) typ, řez a barva písma zarovnání a typy odstavců předloha může být diferencovaně definovat úvodní snímek skupiny a ostatní snímky ve skupině předlohy je možno připravit i pro tisk podkladů či autorských poznámek tato prezentace má předlohu pro nadpisy kapitol a pro každou kapitolu

17 Šablony Zobrazit – Podokno úloh – Návrh snímku – Šablony návrhů
šablony jsou soubory obsahující barevná schémata, předlohy snímků, předlohy podkladů a předlohy poznámek; mohou obsahovat i hotové snímky definují styly v prezentaci – typy, velikosti, barvy písem, odrážek, zástupných symbolů, pozadí, předloh aj. objektů prezentace podokno nabídne šablony, které jsou k dispozici včetně uživatelem vytvořených: Použité v této prezentaci K dispozici – všechny dostupné šablony Další šablony návrhu: volba je k dispozici, pokud nebyly instalovány všechny šablony z kompaktu MS Office XP Procházet – vyhledání šablony v jiném umístění včetně internetu je možno použít více šablon v jedné prezentaci možnosti (šipka u schématu): Použít u předloh snímků: předloha je vzor pro skupinu snímků (viz Předloha) Použít u všech snímků Použít u vybraných snímků Zobrazovat velké náhledy: zvětšení náhledů šablon v Podokně úloh

18 Nástroje pro ladění prezentací
kontrola pravopisu (překlepů!) kontrola stylu (velikost písma, počet odrážek, velká písmena v nadpisech) pochopitelně je možno: vkládat či odstraňovat snímky měnit pořadí snímků ke snímkům lze přidat komentáře textové audio ke snímkům lze přidat poznámky v průběhu provádění prezentace lze: formulovat zápis z prezentace stanovovat úkoly

19 Další možnosti prezentací
prezentace lze oživit zvukovými a vizuálními efekty: animací jednotlivých objektů na snímku přechodové efekty mezi snímky složité prezentace: větvení pomocí tlačítek odkazy na externí soubory tvorba dílčích (vlastních) prezentací potlačení zobrazení vybraných snímků

20 Podokno úloh Zobrazit – podokno úloh
Novinka této verze sady programů Office Možnosti: Nová prezentace Schránka Hledat Vložit klipart Rozložení snímku Návrh snímku – Šablony návrhů Návrh snímku – Barevná schémata Návrh snímku – Animační schémata Vlastní animace Přechod snímku

21 Režimy zobrazení prezentace
Normální vlevo podokno umožňující přepínat Osnovu a Snímky uprostřed podokno pro editaci aktuálního snímku dole podokno pro zápis poznámek (mohou např. suplovat lektora) snímky je možno tažením přeřazovat další možnosti viz místní nabídka Řazení snímků zobrazí pouze jednotlivé snímky s číslováním, případně časováním snímků (dobou zobrazení při automatickém předvádění prezentace) Prezentace (F5) spustí prezentaci na celé obrazovce – možnost kontroly nastavení Poznámky speciální režim pro zápis poznámek včetně grafů, obrázků apod. v Normálním režimu či při uložení jako www se zobrazí pouze text snímek je zobrazen v horní části stránky, poznámky v dolní vhodné pro přípravu prezentace pro tisk včetně poznámek První tři režimy můžeme přepínat pomocí ikon vlevo dole toto je poznámka ještě

22 Nová prezentace Zobrazit – Podokno úloh – Nová prezentace
Otevřít prezentaci nabídka dříve editovaných prezentací Další prezentace – dialog Otevřít pro vyhledání dalších prezentací Nový Prázdná prezentace – nová prázdná Ze šablony návrhu – výběr z připravených šablon Ze stručného průvodce – prezentace se vygeneruje pomocí průvodce Nová z existující prezentace Zvolit prezentaci – nová prezentace se založí na vybrané Nový ze šablony nabídka naposledy použitých šablon Obecné šablony – dialog pro nabídku šablon, 3 karty Šablony na webových serverech Šablony na serveru Microsoft.com Šablony na Internetu

23 Obecné šablony Zobrazit – Podokno úloh – Nová prezentace – Nový ze šablony – Obecné šablony Obecné Prázdná prezentace Stručný průvodce Prezentace připravené obecné prezentace včetně nástinu obsahu(např. Školení, Finanční přehled, Doporučená strategie, Pracovní debata) Šablony návrhu připravené šablony – pouze vzhled prezentace

24 Prezentace pomocí šablony
PowerPoint obsahuje profesionální ukázkové prezentace připravené výrobcem Výběr z připravených šablon: Zobrazit – Podokno úloh – Návrh snímku – šablona návrhů – vybrat šablonu Další šablony je možno najít na Internetu Šablonu si můžeme upravit nebo vytvořit uživatelsky: Zobrazit – Předloha – Snímek

25 Prezentace pomocí Průvodce
Zobrazit – Podokno úloh – Nová prezentace – Ze stručného průvodce Typ prezentace – umožňuje výběr hotové (obecné) prezentace z připravených, rozdělených do kategorií Styl prezentace – upřesnění plánovaného výstupu prezentace (obrazovka, web, fólie, …) Možnosti prezentace – název prezentace a zápatí snímků

26 Doporučené počáteční nastavení PowerPointu
Nástroje – Vlastní – Možnosti – Vždy zobrazovat úplné nabídky Nástroje – Vlastní – Možnosti – Umístit panely nástrojů Standardní a Formát ve dvou řadách Nástroje – Vlastní – Zobrazovat názvy tlačítek na panelech nástrojů Nástroje – Vlastní – S názvy tlačítek zobrazovat i klávesové zkratky

27 2. Vložit pokus

28 Nový snímek Vložit – Nový snímek
Ikona Nový snímek (panel nástrojů Formát) Ctrl + M

29 Nová prezentace Ctrl + N Ikona Nový (Standardní panel nástrojů)
Soubor – Nový – Nová prezentace – Prázdná prezentace Vytvoření nové prezentace s minimem formátování Bude vytvořen první snímek prezentace

30 Snímky z jiné prezentace
Vložit – Snímky ze souboru Najít prezentaci – Procházet – Otevřít – vybrat prezentaci – Otevřít Vložit – pouze vybrané snímky Vložit vše Přidat k oblíbeným položkám prezentace bude zobrazována na kartě Seznam oblíbených položek Tlačítka vpravo nad seznamem snímků ukázka snímků (náhledy) – výběr snímků: kliknutím myší seznam snímků (textově) – výběr snímků: Ctrl – nesouvislý rozsah Shift – souvislý rozsah Zachovat formátování zdroje ano: původní formátování snímku se zachová ne: formátování snímku se přizpůsobí formátu toho snímku, za který vkládaný snímek umísťujeme

31 Snímky z osnovy Vložit – Snímky z osnovy
import snímků z dokumentu MS Wordu ve Wordu je nutno používat styly: Nadpisy snímků: Styl Nadpis 1 Odrážky (různé úrovně) – Nadpis 2 a další

32 Nová prezentace ze souboru
Soubor – Otevřít vytvoří novou prezentaci na základě existujícího souboru přístupné formáty: DOC, RTF nebo TXT. opět platí zásady o stylech jako v minulém snímku

33 Tabulka Vložit – Tabulka
nový objekt tabulka (nikoli do zástupného symbolu) Vložit – Nový snímek rozvržení: Nadpis a tabulka Nadpis a obsah (obsah = tabulka) Obsah (obsah = tabulka) dialog Vložit tabulku určíme počet sloupců a řádků budoucí tabulky

34 Práce s tabulkou Tab, Shift + Tab nebo šipky
pohyb po buňkách tabulky Panel Tabulky a ohraničení aktivuje se automaticky při práci s tabulkou Obsahuje ikony: kreslení čar v tabulce gumování čar v tabulace styl ohraničení šířka ohraničení barva ohraničení uplatnění ohraničení barva výplně tabulka – další možnosti sloučit buňky rozdělit buňku zarovnat nahoru zarovnat na střed zarovnat dolů řádky stejně vysoké sloupce stejně široké

35 Ukázka tabulky M Čj Aj Karel 4 2 3 Pepa 1 5 Jana Alena

36 Duplikát snímku Vložit – Duplikát snímku
vytvoří kopii aktuálního snímku používáme v případě podobně formátovaných snímků

37 Graf Microsoft Graf – společný program balíku MS OFFICE
nelze spustit samostatně Vložit – Graf nový objekt graf (nikoli do zástupného symbolu) Vložit – Nový snímek rozvržení: Nadpis a graf Nadpis a obsah (obsah = graf) Obsah (obsah = graf) do panelu nástrojů Standardní a Formát se přidají ikony pro práci s daty a grafem Do hlavní nabídky se přidají položky Graf a Data pro práci s daty a grafem Obsah některých nabídek se změní (např. Formát)

38 Ikony pro práci s grafem
Importovat soubor import grafu ze souboru Excelu či z jiných programů Zobrazit datový list zobrazí datový list – možnost změn hodnot grafu Podle řádků datové řady vytvoří z řádků Podle sloupců datové řady vytvoří ze sloupců Tabulka dat na snímku zobrazí i zdrojovou tabulku dat Typ grafu volba typu grafu Svislá mřížka přidá/zruší svislou mřížku Vodorovná mřížka přidá/zruší vodorovnou mřížku

39 Submenu pro práci s grafem
Data Řady v řádcích – datové řady vytvoří z řádků Řady ve sloupcích – datové řady vytvoří ze sloupců Zahrnout řádek či sloupec – přidá vybraný řádek či sloupec Vyloučit řádek či sloupec – odebere vybraný řádek i sloupec Vynést na osu X – pouze pro bodové grafy Graf Typ grafu – volby typu grafu Možnosti grafu – nastavení vlastností grafu Přidat spojnici trendu – extrapolace grafu některou z vybraných matematických metod Prostorové zobrazení – nastavení vlastností prostorových typů grafů

40 Vytvoření a propojení grafu
Graf je možno vytvořit: modifikací dat v datovém listu zkopírováním dat z nějaké tabulky (Wordu, Excelu, PowerPointu) do datového listu Graf PowerPointu lze propojit se zdrojovými daty nějaké externí tabulky: ve Wordu, Excelu či jiné aplikaci označte rozsah dat pro graf Úpravy – Kopírovat v PowerPointu připravte snímek s grafem a aktivujte graf Úpravy – Vložit propojení případné změny zdrojových dat se ihned promítnou do grafu v PowerPointu

41 Ukázka grafu

42 Ukázka propojeného grafu
Zdrojová data: tabulka Excelu

43 Organizační diagram Všechny programy MS Office používají společnou aplikaci pro vytváření organizačních diagramů (podrobněji viz např. prezentaci MS Word) Vložit – Organizační diagram nový objekt Organizační diagram (nikoli do zástupného symbolu) Vložit – Nový snímek rozvržení: Nadpis a diagram nebo organizační schéma Nadpis a obsah (obsah = diagram) Obsah (obsah = diagram) otevře se panel nástrojů Organizační diagram

44 Panel nástrojů Organizační diagram
Vložit tvar vloží další objekt (obdélník) do diagramu Rozložení změna velikosti a uspořádání diagramu Vybrat výběr jednotlivých částí diagramu Automatický formát Galerie stylů organizačních diagramů celková změna grafického vzhledu diagramu Pro společné programy MS Office vytvořit speciální prezentaci.

45 Vložit tvar Vloží do diagramu další rámeček
Možno volit ze tří hierarchických typů (zřejmé z ikon): Podřízený Spolupracovník Asistent Diagramy je možno vytvářet pomocí nástrojů Kreslení či Automatických tvarů

46 Rozložení Standardní Předsazení zleva i zprava Předsazení zleva
Předsazení zprava Přizpůsobit organizační diagram obsahu – zmenšení plochy určené pro diagram podle obsahu Rozšířit organizační diagram – zvětšení plochy určené pro diagram Zmenšit organizační diagram – zmenšení plochy, prvků i textu diagramu Automatický návrh – automatické uspořádání tvarů podle typu rozložení v tomto režimu je též možno ručně měnit polohu rámečků diagramu přetažením Nová větev: zkopírováním existující (Ctrl+C, Ctrl+V) Umožňuje tvorbu i složitějších diagramů, např. schémat algoritmů Pro složitější diagramy je vhodné použít speciální program, např. Actrix od Autodesku Různé možnosti umístění rámečků ve větvích diagramu

47 Vybrat Úroveň – vybere všechny rámečky stejné úrovně hierarchie v diagramu Větev – vybere všechny rámečky obsažené v jedné větvi diagramu (včetně podvětví) Všichni asistenti – vybere všechny asistenty v diagramu Všechny spojovací čáry – vybere všechny spojovací čáry v diagramu (kromě zkopírovaných)

48 Úprava prvku diagramu Vybrat prvek diagramu
Pravé tlačítko myši – Formát automatického tvaru nebo Formát – Automatický tvar

49 Ukázka organizačního diagramu
složitější diagram – schéma algoritmu který rozhodne, zda je dané číslo prvočíslem

50 Automatické tvary Čáry Spojovací čáry Základní tvary Šipky
Osmiúhelník s upraveným stínem Čáry Spojovací čáry Základní tvary Šipky Vývojové diagramy Hvězdy a nápisy Popisky Tlačítka akcí Další automatické tvary spojovací čára Trojúhelník s prostorovým efektem

51 Automatické tvary – úpravy
Shift – kresba symetrického tvaru (např.kružnice či čtverec) Ctrl – kreslení tvaru ze středu (nikoli z rohu) Místní nabídka: Přidat text – do tvaru lze vložit text Pořadí – nastavení překryvu objektů na snímku (vlastně určení vrstev) Seskupování – spojení několika tvarů do jednoho objektu; nejprve je nutno vybrat více tvarů pomocí klávesy Shift Panel nástrojů Kreslení – Kreslení Změnit automatický tvar – změna automatického tvaru bez ztráty textu v něm Mřížka a vodítka Posunout Zarovnat či rozmístit Otočit či překlopit Uspořádat spojovací čáry – čára se připojí na objekty tak, aby byla co nekratší (bez křížení čar)

52 Automatické tvary – Čáry
Čára: vytáhneme úsečku druhé klepnutí – konec Šipka: vytáhneme šipku Obousměrná šipka: vytáhneme oboustrannou šipku Křivka: další klepnutí definuje ohyb poklepání – konec konec blízko počátku – vybarvení oblasti Volný tvar další klepnutí definuje zlom držíme levé tlačítko – kresba od ruky poklepáním konec Klikyháky konec při puštění levého tlačítka

53 Automatické tvary – formátování
Pravé tlačítko myši na automatickém tvaru – Formát automatického tvaru karta Barvy a čáry barva čáry a výplně, styl, tloušťka, u čar šipky, nastavení lze definovat jako Výchozí pro nové objekty karta Velikost nastavení výšky a šířky objektu v bodech či procentech, otočení, pevný poměr stran, náhled Umístění pro přesnou pozici objektu na snímku (určenou číselně) karta Textové pole (aktivní pouze je-li do objektu vložen text) Kotvicí bod textu – umístění textu uvnitř objektu Vnitřní okraje (kolem textu v objektu) Zalamování řádků uvnitř automatického tvaru Přizpůsobit velikost automatického tvaru textu Otočit text v automatickém tvaru o 90° karta Web Alternativní text – zobrazuje se na webu, není-li obrázek k dispozici (jako ALT v HTML) Automatický tvar s textem

54 Grafika na PC Základní informace
Rastrová grafika (bitmapy) obrázek se skládá z malých barevných čtverečků při zvětšení dojde k degradaci kvality (jako u fotografií) využití: práce s fotografiemi, naskenovanými soubory apod. reprezentant: Adobe Photoshop, Malování formáty: BMP, JPG (ztrátová komprese), GIF, TIFF aj. Vektorová grafika obrázek je definován pomocí matematických rovnic kvalita se při změněn velikosti zachovává využití: písma, loga pod. reprezentant: Corel Draw, Adobe Illustrator formáty: CDR, AI, WMF aj.

55 Galerie médií

56 Galerie médií Kliparty – Klipy – multimediální objekty…
Galerie médií – společný program balíku MS OFFICE Lze ji spustit i samostatně: program MSTORE.EXE standardně uložený ve složce C:\Program Files\Microsoft Office\Office10 Spuštění z PowerPointu: Podokno úloh – Vložit klipart – Galerie médií Vložit – Obrázek – Klipart – Galerie médií Vložit – Vložit video a zvuk – Video z galerie médií Vložit – Vložit video a zvuk – Zvuk z galerie médií Při spuštění můžete být vyzváni ke spuštění programu, který vyhledá a zařadí nalezené objekty do galerie multimédií Na počítačích s velkými disky a mnoha obrázky (např. když nemažete smetí stažené z internetu) to může trvat i desítky minut – program nejen multimediální objekty vyhledá, ale také jim přiřazuje klíčová slova pro potřeby vyhledávání

57 Objekty v Galerii médií
Galerie médií umožňuje pracovat s: kliparty fotografiemi videem zvuky jednotlivé druhy souborů jsou odlišeny ikonami v rozích náhledu nebo je možno se orientovat dle přípon (při přejetí myši) resp. určit předem, s jakým typem souboru chceme pracovat

58 Kolekce klipartů Seznam kolekcí – zobrazí složky s multimediálními objekty Vlastní kolekce Soubor – Nová kolekce nová složka pro kliparty Soubor – Přidat klipy do galerie Bez pomoci: ruční přidání objektů Automaticky: kolekce odpovídají složkám s kliparty v PC Nezařazené klipy: klipy nalezené v kořenovém adresáři Kolekce sady Office standardně dodávané kliparty a animace rozdělené do kategorií Webové kolekce vyhledání klipartů a animací na webu Sdílené kolekce klipy, které může sdílet více uživatelů musí existovat sdílená síťová kolekce vytvořená správcem sítě

59 Práce s klipy při ukázání na náhled se zobrazí:
název objektu u obrázku rozměry velikost v paměti typ (přípona) šipka u klipu: místní nabídka náhled podrobnosti o objektu editace seznamu klíčových slov standardní práce se souborem objektu (kopie, výmaz…) grafika do dokumentu: přetažením myší více obrázků zároveň: pomocí klávesy Ctrl video či zvuky pomocí rozložení snímku Obsah nebo Vložit – Video a zvuk Média online – další multimédia na webu Microsoftu

60 Vyhledávání multimédií
Podokno úloh – Vložit klipart hledání podle klíčových slov Prohledávat lze upřesnit prohledávání vybraných kolekcí Očekávané výsledky lze upřesnit vyhledávání vybraných typů multimédií

61 WordArt WordArt WordArt – společný program balíku MS OFFICE
nástroj pro tvorbu textových efektů obvykle se používá pro nadpisy či jinak významné texty nadužívání se z typografických důvodů nedoporučuje Spuštění z PowerPointu: Vložit – Obrázek – WordArt ikona na panelu nástrojů Kreslení Galerie WordArtu Výběr stylu Upravit text WordArtu Výběr fontu, velikosti, řezu, zápis textu je-li objekt WordArtu vybrán, zobrazí se panel nástrojů WordArt WordArt

62 Panel nástrojů WordArt
Nový nápis výběrem z Galerie WordArtu Mezery mezi znaky WordArtu Úprava fontu, řezu, velikosti, textu Zarovnání textu Svislý nápis Změna stylu stávajícího nápisu Stejná výška písmen v nápisu Nastavení vlastností textu (barvy, průhlednost, velikost, otočení, umístění… Tvarování nápisu

63 Další možnosti WordArtu
je-li objekt WordArtu vybrán: zelený úchyt – ruční otáčení žlutý úchyt – ruční deformace vybraného tvaru Prostorový styl – nastavení vlastností prostorového efektu včetně barev, přechodů, nasvícení, barvy popředí i boků nápisu aj. Styl stínu – nastavení vlastností nápisu se stínem včetně druhu, umístění a barvy stínu

64 WordArt – ukázka 1 s trochou snahy se dají vytvořit poměrně zajímavé efekty TEXT

65 WordArt – ukázka 2 využití průhlednosti TEXT TEXT TEXT

66 WordArt – ukázka 3 text vyplněný obrázkem TEXT

67 Alternativy pro náročné např. i pro MS Word, WEB aj.
speciální programy typu CorelDraw zdarma např. XARA 3D download

68 Sejmutí obrazovky Print Screen – sejme aktuální obrazovku do paměti
levý Alt + Print Screen – sejme aktuální okno či dialog do paměti takto získaný obrázek lze upravit např. v systémovém programu Malování: Start – Spustit – MSPAINT Ctrl+V: vloží obsah paměti do Malování

69 Vložení obrázku do PowerPointu
Vložit – Obrázek – Ze souboru – vyhledat obrázek – Vložit Je-li obrázek vybrán, zobrazí se panel nástrojů Obrázek Vložit obrázek – dialog pro výběr obrázku Barva – standardně Automatický, lze např. odbarvit Více kontrastu Méně kontrastu Více jasu Méně jasu Oříznout Otočit doleva Styl čáry – nastaví ohraničující čáru Komprese obrázků – lze zmenšit objem vybraných obrázků např. při oříznutí nebo ztrátovou JPG kompresí Přebarvit – funkční pro vektorové kliparty (např. z Galerie médií) Formát zástupného symbolu Nastavit průhlednou barvu – funkční pro rastrovou grafiku Původní nastavení obrázku – potlačí provedené formátovací změny

70 Úpravy automatických tvarů
původní upravený

71 Obrázek ze skeneru či fotoaparátu
umožňuje vložit grafiku přímo z digitálního zařízení zobrazí seznam dostupných zařízení ovladač zařízení musí podporovat technologii TWAIN nebo WIA (ne-li, pracujeme s ovladačem zařízení mimo PowerPoint a výsledný soubor s obrázkem pak vložíme) Vlastní vložení – upřesnění parametrů při práci s daným zařízením, např. kvalita, výřez apod. po vložení standardní postup jako při práci s obrázkem vloženým ze souboru

72 Fotoalbum Vložit – Obrázek – Nové fotoalbum
Soubor či disketa – výběr obrázků – Vložit obrázky můžeme vybrat z nějaké složky na disku Shift – souvislý výběr, Ctrl – nesouvislý výběr Přímo v dialogu pro tvorbu fotoalba můžeme: měnit jas a kontrast obrázku otáčet a měnit pořadí obrázků odebírat obrázky z fotoalba zajistit vložení titulků (z názvů souborů s obrázky) zajistit černobílé zobrazení obrázků

73 Dialog Fotoalbum změna pořadí obrázků nastavení kontrastu
otočení obrázku nastavení jasu

74 Rozložení fotoalba Rozložení obrázku – pokud máme speciální požadavky na počet obrázků na jednom snímku Přizpůsobit snímku (na maximum) – v tomto režimu nelze použít volby Tvar rámečku a Šablona návrhu jeden obrázek (je ponechán okraj) jeden obrázek s nadpisem apod. pro více obrázku na jednom snímku Tvar rámečku obdélník, zaoblený obdélník, různá poutka – viz náhledy Šablona návrhu možnost výběru šablony prezentace pomocí tlačítka Procházet (přípony POT) Nové textové pole vloží nový snímek s textovým polem za aktuální obrázek textové pole se zformátuje jako obrázek na snímku (tj. jeho velikost závisí na volbě Rozložení obrázku)

75 Úpravy vytvořeného fotoalba
Formát – Fotoalbum otevře se již známý dialog Fotoalbum provedené úpravy zahrneme do fotoalba tlačítkem Aktualizovat

76 Zvuk záznam zvuku přehrávání ozvučených prezentací zvuková karta
mikrofon přehrávání ozvučených prezentací zvuková karta (dnes již běžně integrovaná na základní desce počítače) reproduktory (resp. sluchátka)

77 Ozvučená prezentace Zvuk v PowerPointu
může doprovázet animace a přechody mezi snímky (diskutabilní) může být nahrán lektorem – doprovodný mluvený text (např. prezentace bez lektora, autorovy poznámky k prezentaci apod.) může být použit jako hudební kulisa z CD Přehrávání ozvučených prezentací automaticky při prohlížení snímku při klepnutí na objekt na snímku při přechodu mezi snímky

78 Záznam a vložení zvuku 1. způsob
Záznam zvuku: Start – Programy – Příslušenství – Zábava – Záznam zvuku zvuk se uloží do externího souboru s příponou WAV Vložení do prezentace: Vložit – Video a zvuk – Zvuk ze souboru Dialog: Chcete, aby byl zvuk v prezentaci přehrán automaticky? Pokud ne, bude přehrán při klepnutí. do souboru se vloží ikona reproduktoru; po poklepání se zvuk přehraje v rámci tvorby prezentace (režim Normální) odstraněním ikony odstraníme zvuk z prezentace zvuk není součástí prezentace, po vymazání externího souboru jej nebude možno přehrát zvuk je uložen v externím souboru Tento snímek je doplněn zvukovým komentářem

79 Záznam a vložení zvuku 2. způsob
Záznam zvuku: Vložit – Video a zvuk – Nahrát zvuk automaticky se vloží ikona reproduktoru Přehrání zvuku: zvuk se přehraje po kliknutí na ikoně s reproduktorem po poklepání se zvuk přehraje v rámci tvorby prezentace (režim Normální) odstraněním ikony odstraníme zvuk z prezentace zvuk je součástí prezentace zvuk je součástí prezentace Tento snímek je doplněn zvukovým komentářem

80 Záznam a vložení zvuku 3. způsob
Záznam zvuku: Prezentace – Zaznamenat mluvený komentář Přehrání zvuku: Automaticky při zobrazení snímku Chcete, aby byl zvuk v prezentaci do souboru se vloží ikona reproduktoru, která je vidět pouze v režimu tvorby prezentace odstraněním ikony odstraníme zvuk z prezentace zvuk je součástí prezentace zvuk je součástí prezentace Tento snímek je doplněn zvukovým komentářem

81 Zvuky a Galerie médií Zvuky je možno zařazovat do Galerie médií:
Soubor – Přidat klipy do galerie – Automaticky Zvuky je možno z Galerie médií vkládat do prezentace: Vložit – Video a zvuk – Zvuk z Galerie médií

82 Zvuk z CD předem nutno do mechaniky vložit audio kompakt
formát musí odpovídat standardu hudebních CD, tj. zvuky rozdělené do stop Vložit – Video a zvuk – Přehrát stopu zvukového CD dialog Možnosti videa a zvuku Začátek a Konec – určujeme přehrávané stopy v rámci snímku, volbou Čas můžeme upřesnit přehrávání v rámci stopy Zvuk se nekopíruje do prezentace, CD musí být při přehrávání v mechanice! Opakovat až do ukončení – opakované přehrávání vymezeného úseku do ukončení (např. přechodem na další snímek) doma mi nastavení časově omezeného přehrávání z CD ze záhadných důvodů nechodilo

83 Video záznam: klasická či digitální videokamera
záznam z TV, úsek filmu apod. nejčastěji formáty AVI či MPG obvykle výhodnější konvertovat do formátu MPG problematika kodeků Vložit – Video a zvuk – Video ze souboru do prezentace se vloží první snímek videa video je uloženo v externím souboru, prezentace si pamatuje cestu Místní nabídka – Formát obrázku úprava velikosti videa, okraj, umístění, oříznutí aj. Místní nabídka – Upravit video opakovat až do ukončení: video se opakuje např. do přechodu na další snímek převinout video po ukončení: při aktivaci této volby se po ukončení videa vrátí na začátek (zobrazí se úvodní snímek) Video lze vložit i z Galerie médií podobně jako klipart či zvuk

84 Ovládací prvek Calendar 10.0
Objekt Vložit – Objekt vložení různých druhů objektů do dokumentu jejich počet závisí na nainstalovaných programech některé druhy objektů mohou vyžadovat instalaci převaděče některé objekty jsou standardní součástí MS Office Editor rovnic Microsoft Map Ovládací prvek Calendar 10.0 Graf aplikace MS Excel

85 Objekt Editor rovnic Ukázky!!3♥ Vložit – Objekt – Editor rovnic
součást MS Office pokud chybí, je nutno jej nainstalovat z instalačního CD MS Office horní řádek – symboly; často používané jsou uvedeny přímo na tlačítku dolní řádek – šablony (závorky, matice, odmocniny, integrály…) lze je na výběr aplikovat i dodatečně nepoužívat psané závorky; závorky Editoru se velikostí automaticky přizpůsobí obsahu několik stylů, nejpoužívanější: Matematika – proměnné kurzívou, rozpoznané funkce normálně (anglická syntaxe funkcí!); mezery: Ctrl+mezerník Text – normálně, mezery mezerníkem Matice – tučné písmo lze definovat vlastní nastavení stylů, mezer, písma apod. osobní zkušenost – občas mrzne, při práci průběžně ukládat! lze spustit samostatně: soubor EQNEDT32.EXE Ukázky!!3♥

86 Vložení versus propojení
Vložit – Objekt – Vytvořit nový či Vytvořit ze souboru vložený objekt se stane součástí dokumentu PowerPointu velikost souboru se o vložený dokument zvětší Propojení Vložit – Objekt – Vytvořit ze souboru – vyhledat soubor pomocí Procházet – Propojení PowerPoint si pouze pamatuje cestu k propojenému souboru dokument PowerPointu není zvětšen o propojený soubor Úpravy – Propojení – Aktualizovat: při změně souboru je možno aktualizovat i dokument PowerPointu Editace objektu poklepáním místní nabídka – Objekt (název) – Upravit či Otevřít Úpravy – Propojení – Aktualizovat Aktualizace propojení při změne zdrojového souboru

87 Vložení a propojení prakticky

88 Vložení a propojení textu
uvedené postupy vložení textu nelze příliš doporučit: pro krátké texty vkládané do prezentace postačí textové pole (není-li požadována nějaká speciální funkce) dlouhé texty je doporučuji řešit odkazem (jako v této prezentaci) u složitějších prezentací se stejně externím souborům s ukázkami zřejmě nevyhnete zajištění konzistence souvisejících adresářů lze řešit např. samorozbalujícím archívem (toto je názor autora)

89 Číslo snímku Vložit – Číslo snímku
vloží na pozici kurzoru číslo aktuálního snímku toto číslo se při změně počtu snímků automaticky aktualizuje pokud požadujeme automatické číslování všech snímků prezentace, využijeme Předlohy pokud před touto volbou není kurzor v zástupném symbolu, otevře se dialog Záhlaví a zápatí Toto je snímek číslo 89

90 Nyní je 12.4.2017, 18:26:02 hodin (aktualizované datum a čas)
Vložit – Datum a čas – výběr formátu vloží na pozici kurzoru aktuální datum nebo čas Aktualizovat automaticky – datum či čas bude vloženo ve formě automaticky aktualizovaného pole pokud požadujeme aktuální datum resp. čas na všech snímcích prezentace, využijeme Předlohy Tento snímek byl vytvořen ve 19:05:39 hodin (pevné datum a čas) Nyní je , 18:26:02 hodin (aktualizované datum a čas)

91 Symbol Vložit – Symbol umožňuje vložení symbolů, které nejsou přímo dostupné na klávesnici volba Písmo (změna fontu) umožňuje kromě písem též výběr matematických (font Symbol) či grafických symbolů (fonty Wingdings a Webdings) ukázky některých grafických symbolů: 

92 Textové pole Vložit – Textové pole ikona na panelu nástrojů Kreslení
umožňuje zapsat další text kdekoli na snímku klepnout myší a začít psát textové pole se přizpůsobí zapsanému textu vymezit obdélníkovou oblast tažením myší text se zalamuje dle okrajů oblasti Enter: další odstavec Shift + Enter: další řádek bez ukončení odstavce text v poli lze běžným způsobem formátovat místní nabídka – Formát textového pole nastavení některých vlastností textového pole včetně zalamování řádků uvnitř automatického tvaru přizpůsobování velikosti automatického tvaru textu otočení textu v textovém poli o 90 stupňů otočení o jiný úhel tažením za zelený úchyt textového pole nebo místní nabídka – Formát textového pole – Velikost – Otočení místní nabídka – Nastavit výchozí automatický tvar aktuální nastavení text. pole se stane výchozím pro nově vytvářená pole obsah textových polí se promítá, ale není uváděn v osnově prezentace karta Textové pole

93 Komentář Vložit – Komentář
Klepnutí na komentář: zobrazení obsahu Poklepání na komentář: režim editace Vložit – Komentář obvykle využíván recenzenty či pro zápis autorských komentářů nezobrazuje se při promítání prezentace obsahuje automaticky vložené jméno autora a datum vložení komentáře vloží se značka komentáře Zobrazit – Značky (přepínač) aktivuje se panel nástrojů Revize místní nabídka: Upravit komentář: editace komentáře Kopírovat text: vloží text komentáře do schránky Vložit komentář: vloží další komentář Odstranit komentář: smaže aktuální komentář

94 Panel nástrojů Revize Značky: vypne/obrazí značky komentářů
Recenzenti: pro případ revize prezentace externími recenzenty Předchozí položka: listování v komentářích dozadu Další položka: listování v komentářích dopředu Použít: pro případ revize prezentace externími recenzenty Zrušit: : pro případ revize prezentace externími recenzenty Vložit komentář: vloží nový komentář Upravit komentář: editace aktuálního komentáře Odstranit komentář: smaže aktuální komentář Podokno revizí : pro případ revize prezentace externími recenzenty

95 Hypertextový odkaz Vložit – Hypertextový odkaz Ctrl+K
ikona na panelu nástrojů Standardní umožňuje skok na určený odkaz: jiný snímek v prezentaci jiný dokument (který se otevře ve svém mateřském programu, např. PowerPointu, Wordu, Excelu, Malování, Přehrávači záznamů apod.) na webovou stránku (nutno být připojen na internet) či na lokální dokument HTML, XML aj. na ovou adresu na program (spustí se)

96 3. Formát pokus

97 Písmo Formát – Písmo Písmo (druh písma čili font)
Řez písma (varianty téhož fontu) Velikost (v typografických bodech) Efekty: Podtržení Stín Reliéf Horní a dolní index – lze zadat vertikální posun v % Barva Výchozí pro nové objekty – nastavení se uloží a bude použito pro nové texty (neplatí pro předdefinované automatické tvary, ale např. pro textové pole nebo pro aktuální výběr)

98 Odrážky a číslování Odrážky Formát – Odrážky a číslování – Odrážky
Poznámka: možnosti nastavení seznamů jsou v PowerPointu výrazně chudší než ve Wordu Odrážky Formát – Odrážky a číslování – Odrážky nebo ikona Výběr za galerie odrážek Žádná: odrážka u odstavce bude zrušena Velikost: velikost odrážky Barva: barva odrážky Vlastní: možnost zvolit jako odrážku libovolný symbol Obrázek: možnost zvolit jako odrážku libovolný obrázek Obnovit: nastaví výchozí vzhled galerie odrážek Číslování Formát – Odrážky a číslování – Číslování Velikost: velikost číslování Barva: barva číslování Začít od: počátek číslování

99 Víceúrovňové značkování odstavců
Klávesy Shift+Tab nebo ikona : předchozí úroveň odrážek Značkování odstavců může být víceúrovňové Klávesa Tab nebo ikona : další úroveň odrážek Další úroveň seznamu: klávesa Tab nebo ikona Předchozí úroveň seznamu: klávesy Shift+Tab nebo ikona Víceúrovňový seznam s odrážkami: Grafika rastrová vektorová Písmo proporcionální neproporcionální Víceúrovňový číslovaný seznam: Grafika rastrová vektorová Písmo proporcionální neproporcionální

100 Animované odrážky a obrázky formátu GIF
obrázek formátu GIF může být animovaný v jednom souboru je uloženo více obrázků, které se střídají spousta galerií tohoto typu je k dispozici na internetu (zadej do vyhledávače: „animované gify”) tyto soubory je možno vytvářet uživatelsky (např. program Gif Animator, PaintShop Pro aj.) tyto obrázky je možno použít k oživení prezentace nebo jako animované odrážky tento seznam je opatřen animovanými odrážkami z Galerie médií a animovaným obrázkem odtamtéž

101 Zarovnání textu Formát – Zarovnat nebo ikony na panelu nástrojů Formát
pozor – ikona Do bloku na panelu chybí první řádek je předsazen o 1 cm doleva (kvůli odrážkám) toto lze upravit pomocí tabulátorů na pravítku

102 Řádkování Formát – Řádkování Jednotky: násobky řádku nebo tiskové body
vertikální mezery před odstavcem a mezi řádky odstavce Před odstavcem vertikální mezera před odstavcem Za odstavcem Náhled ukázka zvoleného nastavení

103 Velká písmena Formát – Velká písmena Velká na začátku věty
tedy za tečkou všechna malá zřejmé VŠECHNA VELKÁ Velká v Nadpisu velká na začátku slov s výjimkou členů a předložek (jako v angličtině) zAMĚNIT mALÁ a vELKÁ

104 Zaměnit písma záměna písma v celé prezentaci
lépe asi řešit pomocí předlohy (flexibilnější)

105 Pozadí Formát – Pozadí Místní nabídka plochy snímku – Pozadí
umožňuje nastavit barvu pozadí vybraných snímků více možností nastavení než pomocí barevného schématu Automatická – návrat k výchozí barvě pozadí schématu Další barvy – dialogy pro výběr barvy Vzhled výplně – možnost na pozadí použít: Přechod: přechod mezi dvěma či více barvami s řadou nastavení Texturu: galerie rastrových výplní Vzorek: vektorový dvoubarevný vzorek Obrázek: libovolný obrázek nalezený na disku tento snímek má na pozadí texturu kapky vody

106 Přechod na pozadí snímku
Předvolený přechod Poušť se Stylem stínování Šikmo nahoru Poznámka: u pozadí snímku nelze použít volbu Průhlednost

107 Textura na pozadí snímku
Standardní textura s názvem Džínovina

108 Textura na pozadí snímku
Textura vytvořená z obrázku pomocí tlačítka Další textury

109 Vzorek na pozadí snímku
vzorek s názvem Široký šikmo nahoru

110 Obrázek na pozadí snímku
obrázek s názvem Západ slunce (standardně dodávaný s Windows)

111 Objekt objekty: zástupný symbol tabulka graf organizační diagram obrázek automatický tvar WordArt komentář propojený objekt je-li označen nějaký objekt na snímku, je dostupná volba Formát – druh objektu (též pomocí místní nabídky) aktivuje dialog Formát objektu – 6 karet určených pro nastavení vlastností objektu: Barvy a čáry, Velikost, Umístění, Obrázek, Textové pole, Web dostupnost karet a jednotlivých voleb je závislá na druhu objektu a jeho vlastnostech (např. karta Text je dostupná, jde-li o Textové pole nebo když má automatický tvar přiřazen textový popisek)

112 4. Zobrazit pokus

113 Možnosti zobrazení prezentace
Normální Zobrazit – Normální ikona Řazení snímků Zobrazit – Řazení snímků Prezentace Zobrazit – Prezentace Poznámky Zobrazit – Poznámky

114 Normální Tři podokna: Osnova Snímek Poznámky karta Osnova:
zobrazí nadpisy a texty snímků (ne texty z textových polí a automatických tvarů) lze běžným způsobem přímo v této kartě upravovat text karta Snímek miniatury snímků s veškerými objekty a grafikou při přepínání mezi kartami se obvykle upravuje velikost podokna Osnova příčky mezi okny je možno upravovat tažením myší (tak je možno nastavit velikost karty Osnova a Snímky pro každou kartu zvlášť) Snímek největší podokno, pro podrobný náhled a úpravy aktuálního snímku Poznámky podokno pro zápis poznámek (např. autorovy poznámky pro případ, že je prezentace promítána bez lektora)

115 viz např. místní nabídka
Řazení snímků přehledné zobrazení náhledů snímků nelze editovat objekty na snímku pouze úpravy celých snímků: barevné schéma pozadí animace přechodové efekty úpravy se týkají aktuálního snímku nebo vybraných Shift: souvislý výběr Ctrl: nesouvislý výběr též můžeme: měnit pořadí snímků (aktuálního či vybraných) tažením myší mazat snímky (klávesou Delete) poklepáním přepnout do režimu zobrazení Normální zobrazit a používat panel nástrojů Řazení snímků viz např. místní nabídka

116 Panel nástrojů Řazení snímků
Skrýt snímek (Prezentace – Skrýt snímek) skryje aktuální snímek nebo vybrané snímky Vyzkoušet časování (Prezentace – Vyzkoušet časování) definuje dobu zobrazení snímku při promítání Souhrnný snímek (též panel nástrojů Osnova) z označených snímků vytvoří obsah Poznámky lektora zápis poznámek ke snímku Přechod snímku (Prezentace – Přechod snímku) definuje typ přechodu mezi snímky Návrh snímku (Formát – Návrh snímku) možno volit šablony návrhů, barevná schémata, animační schémata Nový snímek (Vložit – Nový snímek) vložení nového snímku včetně rozvržení

117 Prezentace Režim předvádění (promítání, projekce) prezentace:
Zobrazení – Prezentace (klávesa F5) promítání od začátku ikona promítání od aktuálního snímku Snímky lze měnit i v režimu promítání pomocí místní nabídky pravé tlačítko myši tlačítko v levém dolním rohu prezentace (kliknout levým tlačítkem myši) Poznámka lektor: lektor se ulek a lekl. Možno doplnit poznámky přímo při promítání prezentace..

118 Projekce – místní nabídka Část 1
Další přechod na další snímek Předchozí přechod na předchozí snímek Přejít Navigátor: dialogová pomůcka na procházení skok na určitý snímek Podle nadpisů: podobné Vlastní prezentace: funkční v případě definování Vlastní prezentace Naposledy zobrazený: možnost odskoku na naposledy zobrazený snímek Průvodní texty Zápis – možnost zápisu textu k prezentaci. Tlačítko Naplánovat – spustí plánovač událostí MS Outlook. Akce – plánování akcí plynoucích z prezentace. (Např. na poradě.) Poznámky lektora vložení poznámek (do podokna poznámek) k prezentaci během projekce.

119 Projekce – místní nabídka Část 2
Možnosti ukazatele nastavení vlastností ukazatele myši, např. přepnout na pero, nastavení barvy pera aj. Automaticky – po 15 s nečinnosti se ukazatel skryje. Obrazovka Pozastavit – je-li prezentace předváděná lektorem a zároveň jsou definované automatické přechody Černá obrazovka (klávesa B) – zobrazí černou obrazovka (např. při pauze v promítání, při delším proslovu řečníka apod.) Guma (klávesa E) – vymaže poznámky vytvořené perem (k vymazání dojde automaticky při přechodu na jiný snímek, poznámky se do prezentace neukládají) Nápověda klávesové zkratky – možnosti ovládání prezentace při projekci Konec prezentace ukončí projekci

120 Panel nástrojů Osnova Zobrazit – Panely nástrojů – Osnova
zobrazí se speciální panel nástrojů

121 Poznámky POZNÁMKY Zobrazit – Poznámky
zobrazení snímku s poznámkami tak, jak by se tiskly na tiskárně v tomto režimu je možno do poznámek vkládat grafické objekty pozor, v jiných režimech zobrazení se grafika v poznámkách nezobrazuje! možno měnit: umístění snímku či poznámek velikost snímku či poznámek formát zástupných symbolů snímku či poznámek tyto změny je obvykle lépe nastavit pro celou prezentaci jednotně, čili pomocí Předlohy poznámek (Zobrazit – Předloha – Poznámka) Tato poznámka obshuje grafické prvky. Ty se zobrazí pouze v režimu Poznámky. POZNÁMKY

122 Záhlaví a zápatí Zobrazit – Záhlaví a zápatí Karta Snímek:
lze vložit informace společné více snímkům Datum a čas: vlevo dole, pevné či automaticky aktualizovatelné Číslo snímku: vpravo dole Zápatí: uživatelem zapsaný text uprostřed snímku dole lze aplikovat na určitý snímek, na celou prezentaci včetně či kromě úvodního snímku umístění jednotlivých objektů lze změnit pomocí Předlohy snímku (Zobrazit – Předloha – Snímek) Karta Poznámky a podklady obdobné, navíc volba Záhlaví nelze editovat u snímků, pouze pro tvorbu tzv. podkladů (zmenšené snímky + autorské poznámky) – režim poznámek rozvržení jednotlivých objektů na stránce je odlišné – viz Náhled umístění jednotlivých objektů lze změnit pomocí Předlohy poznámek (Zobrazit – Předloha – Poznámka)

123 Předloha Výchozí styl formátování všech snímků v prezentaci (nebo nějaké množiny snímků) Úvodní snímek prezentace (nebo množiny snímků) může být formátován zvlášť Předlohy lze vytvářet pro: snímky podklady poznámky nadpisy

124 Předloha snímku Zobrazit – Předloha – Snímek (nebo ikona při stisku klávesy Shift) změny provedené v předloze se projeví ve všech snímcích, jejichž formátování nebylo měněno ručně předloha obsahuje čárkovanými čarami oddělené oblasti změna umístění oblasti: klepnutím do oblasti a tažením za šrafovaný okraj změna velikosti oblasti: tažením za úchyty na stranách a v rozích oblasti změna formátování písma oblasti, změna odrážky apod.: klepnutím na příslušný text a jeho úpravou běžnými metodami (též z místní nabídky) změna barevného schématu předlohy: Formát – Návrh snímku – Návrh snímku – Barevná schémata lze použít u všech nebo u vybraných předloh změna pozadí předlohy: Formát – Pozadí vložení objektu do předlohy: obrázek, automatický tvar, textové pole či jiný vložený objekt se zobrazí na všech snímcích založených na dané předloze to je jedna z možností, jak si připravit vlastní grafický návrh prezentace tato prezentace je připravena právě tímto způsobem Je možno diferencovaně formátovat úvodní snímek a ostatní snímky prezentace (skupiny) změna šablony nebo barevného schématu zpětně ovlivní předlohu

125 Panel nástrojů Předloha snímků
zobrazí se automaticky při přechodu do režimu zobrazení předloh většina jeho funkcí je dostupná též z místní nabídky Vložit novou předlohu snímků (Ctrl+M) týká se všech snímků založených na dané předloze (je-li vytvořena předloha nadpisů, tak kromě prvního snímku) Vložit novou předlohu nadpisů týká se prvního snímku skupiny snímků založených na dané předloze Odstranit předlohu – vymaže aktuální resp. vybrané předlohy Zachovat předlohu – není-li předloha použita u žádného snímku prezentace, může dojít k jejímu automatickému odstranění; tato volba tomu zabrání Přejmenovat předlohu – změna názvu předlohy (vhodné u složitější prezentace s více předlohami) Rozvržení předlohy – odstraníme-li z předlohy nějaký objekt, zde jej můžeme vrátit zpět Zavřít předlohu – návrat do režimu Normálního zobrazení

126 Další možnosti předloh
Vložit – Duplikovat předlohu snímků vhodné pokud pracujete s více předlohami podobného vzhledu (případ této prezentace) Vložit – Hypertextový odkaz grafickým objektům v předloze je možno přiřadit akci nebo hypertextový odkaz (případ této prezentace) Submenu Vložit Do předlohy je možno vkládat objekty podobně jako do snímků (diagramy, obrázky, grafy, zvuky, videa, tabulky…)

127 Více předloh snímků Vložit – Nová předloha snímků
vloží novou předlohu snímků Vložit – Nová předloha nadpisů pokud požadujeme odlišné formátování prvního snímku skupiny předloha prvního snímku a předloha ostatních snímků skupiny jsou symbolicky spojeny šedou grafickou spojkou Nástroje – Možnosti – Úpravy – Zakázat nové funkce – Více předloh povolení více předloh v prezentaci místní nabídka – Přejmenovat předlohu změna názvu předlohy vhodné u složitější prezentace s více předlohami (případ této prezentace)

128 Použití předlohy Předlohu aplikujeme v Podokně úloh – Návrh snímku – Šablony návrhů (v režimu zobrazení Normální) Při ukázání myší na předloze se zobrazí její název a rozsah snímků, u kterých je použita šipka vpravo u náhledu předlohy umožňuje volit rozsah použití předlohy: u předloh snímků – aktuální předloha snímku bude zaměněna vybranou (včetně názvu předlohy) u všech snímků – předloha se aplikuje na všechny snímky prezentace u vybraných snímků – předloha se aplikuje pouze na vybrané snímky výběr snímků provádíme klasicky (předem) pomocí myši a klávesy Ctrl nebo Shift

129 Návrh šablony Zobrazit – Předloha – Snímek
Formát – Návrh snímku (nebo Podokno úloh – Návrh snímku – Šablony návrhů) Nahradit všechny návrhy nahradí všechny předlohy šablon (vlevo) aktuální předlohou (vpravo) nahrazované předlohy nesmějí být chráněné volbou Zachovat návrh chráněné předlohy nebudou nahrazeny POZOR! Předlohy nepoužité u žádného snímku se odstraní Nahradit vybrané návrhy nahradí všechny vybrané předlohy (vlevo) šablon vybranou (vpravo) Přidat návrh vybranou předlohu (vpravo) přidá k předlohám snímků (vlevo) předloha se zařadí mezi šablony Použité v této prezentaci

130 Předloha podkladů Zobrazit – Předloha – podklad nebo Shift + ikona
předloha podkladů – zobrazení miniatur snímků na stránce; obvykle se používá pro tiskový výstup prezentace (resp. pro tisk osnovy) na listu předlohy lze měnit pozici prvků v záhlaví a v zápatí, nikoli však pozici snímků panel nástrojů Předloha podkladů umožňuje volit různý počet snímků na stránce možno volit umístění osnovy na stránce rozvržení předlohy podkladů – přidávání dříve odstraněných objektů záhlaví či zápatí

131 Předloha poznámek pro tisk snímků včetně autorských poznámek
může obsahovat i grafické objekty je možno měnit velikost i umístění snímků i poznámek

132 Výchozí šablona návrhu u nových prezentací
přípona souboru POT – šablony návrhů postup změny výchozí šablony návrhu: Soubor – Nový Zobrazit – Předloha – Snímek provést požadované změny Zobrazit – Normálně Soubor – Uložit jako – blank.pot

133 Barva či stupně šedé Zobrazit – Barva či stupně šedé
barevné zobrazení (standardní) ve stupních šedé zobrazí se panel nástrojů Zobrazení stupňů šedé – možno volit vhodnou stupnici šedé pomocí tlačítka Nastavení nebo ukončit šedý režim takto lze nastavovat nejen způsob zobrazení odstínů snímku jako celku, ale i grafické objekty jednotlivě (např. WordArt) jen černobíle podobně

134 Podokno úloh Zobrazit – podokno úloh
pomocí šipky lze přepínat mezi 10 podokny: Nová prezentace Schránka Hledat Vložit klipart Rozložení snímku Návrh snímků – Šablony návrhů Návrh snímků – Barvená schémata Návrh snímků – Animační schémata Vlastní animace Přechod snímku

135 Panely nástrojů Zobrazit – Panely nástrojů
nebo klepnutím pravým tlačítkem do libovolného panelu nástrojů

136 Pravítka a tabulátory vodorovné a svislé pravítko
není-li aktivní žádný textový objekt – pravítka jsou číslována od středu snímku je-li aktivní textový objekt, pravítka jsou číslována zleva a shora vodorovné pravítko obsahuje tabulátory (=odrážky): horní trojúhelníček: odsazení prvního řádku spodní trojúhelníček: odsazení dalších řádků a textu prvního řádku za odrážkou v případě víceúrovňových seznamů může být odrážek více (v popsaném významu) pro každou úroveň seznamu se značkami odrážek lze manipulovat myší tabulátory lze do pravítka doplnit klepnutím na pravítku typ odrážky volíme v místě průsečíku pravítek (čtyřpolohový přepínač) možnosti: levý tabulátor střední tabulátor pravý tabulátor desetinný tabulátor tabulátory se týkají celého zástupného symbolu, na rozdíl od Wordu je nelze upravovat pro každý odstavec zvlášť

137 Mřížka a vodítka Zobrazit – Mřížka a vodítka
lepší vizuální orientace při tvorbě snímku usnadní polohování a zarovnávání objektů na snímku nezobrazí se při projekci, netiskne se je možno nastavit přichycení objektu k mřížce nebo k jiným objektům k mřížce se přichycují i vodítka Mřížka přesné kreslení, polohování a zarovnávání objektů k bodům mřížky lze nastavit mezery mezi body mřížky výběrem z připravených hodnot nebo zápisem vlastních (hodnota 0,1 nastaví mřížku po 1 mm) při vysoké hustotě bodů mřížky se nezobrazují všechny body (ale objekty se přichytí i k těm nezobrazeným) Vodítka s vodítky manipulujeme v režimu Vybrat objekt (ikona v panelu nástrojů Kreslení) nové vodítko: Ctrl+přetažení vodítka odstranění vodítka: stáhnutím mimo snímek objekty se k vodítkům přichycují automaticky stranou nebo středem při přiblížení počet vodítek je v obou směrech omezen na 7 Nastavit jako výchozí – aktuální nastavení mřížky a vodítek se uloží a stane se výchozím nastavením pro nové prezentace

138 Přesné polohování objektů pomocí vodítek
Zde je pro vytvoření šachovnice nastaveno 5 vodítek vodorovně a 5 svisle po 2 cm Poznámka: rychlé kopírování objektů – tažením za objekt + klávesa Ctrl

139 Značky Zobrazit – Značky
zobrazí nebo skryje komentáře a sledované změny při revizi dokumentu

140 Lupa Zobrazit – Lupa nebo ikona Měřítko zobrazení na panelu nástrojů Standardní volba velikosti zobrazení aktuálně vybraného podokna (např. v Normálním režimu zobrazení lze takto měnit velikost podoken Osnova, Snímky či hlavního podokno) je-li aktuální snímek, volba Do okna zajistí úpravu velikosti snímku tak, aby byl celý vidět i při změnách velikostí ostatních podoken (asi nejpoužívanější volba)

141 5. Okno

142 Okno Soubor – Nový Soubor – Otevřít Soubor – Zavřít Okno – Nové okno
vytvoří novou prezentaci Soubor – Otevřít otevře prezentaci uloženou na disku Soubor – Zavřít zavře aktuální prezentaci Okno – Nové okno zobrazí aktuální prezentaci v novém okně každé okno může mít jiný režim zobrazení v případě více oken téže prezentace se tato číslují Okno – Uspořádat zobrazí svisle vedle sebe více otevřených prezentací Okno – Na sebe zobrazí současně na sebe více otevřených prezentací Okno – Další podokno (F6) listuje mezi podokny téže prezentace dostupné v režimu Normální

143 Klávesy pro okna Klávesová zkratka Operace Ctrl + W Zavře aktivní okno
Ctrl + F6 Přepne do dalšího okna Ctrl + Shift + F6 Přepne do předchozího okna Ctrl + F5 Obnoví aktivní okno Ctrl + F9 Minimalizuje okno Ctrl + F10 Maximalizuje okno

144 6. Úpravy

145 Schránka MS Office Část 1
Úpravy – Vyjmout Ctrl+X aktuální výběr (text či jiný objekt) vyjme z dokumentu a vloží do schránky Úpravy – Kopírovat Ctrl+C aktuální výběr (text či jiný objekt) zkopíruje do schránky Úpravy – Vložit Ctrl+V vloží obsah schránky na pozici kurzoru

146 Schránka MS Office Část 2
Úpravy – Schránka sady MS Office zobrazení obsahu schránky kapacita: 24 objektů (při vložení 25. se první vymaže) symbol zdrojové aplikace a náhled obsahu Ctrl + V: do dokumentu se vloží poslední objekt ze schránky kliknutím na vybraný objekt schránky jej vložíme do dokumentu (nebo šipka u objektu a Vložit) Odstranit – výmaz objektu ze schránky Vložit vše – zřejmé Vymazat vše – zřejmé

147 Vložit jinak umožňuje vložit objekt ze schránky v jiném než původním formátu například je možno text vložit jako obrázek ve skriptech toto uváděno jako řešení pro nedostupnost fontu na cílovém PC možno též Nástroje – Možnosti – Ukládání – Možnosti písma pro aktuální dokument – Vložit písma True Type možnosti vložení jsou závislé na druhu objektu tento postup může pomoci vyřešit např. potíže při přenosu grafiky mezi různými aplikacemi

148 Vložit jako hypertextový odkaz
Vložit – Vložit jako hypertextový odkaz místo zkopírovaného objektu se vloží text, který slouží jako odkaz na zkopírovaný objekt např.: toto je odkaz na obrázek na dalším snímku

149 Obrázek

150 Zpět, Znovu, Opakovat Zpět Ctrl+Z Znovu Ctrl+Y Opakovat Ctrl+Y
vrátí jednu nebo více akcí Znovu Ctrl+Y zopakuje jednu nebo více vrácených akcí Opakovat Ctrl+Y volba nahradí příkaz Znovu u opakovatelných operací, jako je třeba Úpravy – Vložit nebo soubor – Uložit

151 Další volby submenu Úpravy Část 1
Úpravy – Vymazat Delete vymaže označený text či objekt Úpravy – Odstranit snímek odstraní aktuální snímek Úpravy – Duplikovat Ctrl+D zduplikuje aktuální snímek Úpravy – Vybrat vše Ctrl+A budou označeny všechny objekty v závislosti na aktuální situaci: kurzor v zástupném symbolu – označí se vše v něm kurzor na snímku mimo symbol – označí se všechny objekty na snímku kurzor v podokně snímky – budou označeny všechny snímky kurzor v podokně Osnova – bude označeno vše v tomto podokně Úpravy – Najít Ctrl+F otevře dialog pro vyhledání textu v prezentaci resp. Úpravy – Nahradit Ctrl+H otevře dialog pro nahrazení textu v prezentaci Dialogy Najít a Nahradit jsou výrauně chudší než ve Wordu.

152 Další volby submenu Úpravy Část 2
Úpravy – Propojení obsahuje-li aktuální soubor propojení na jiný soubor umožňuje zobrazit informace o propojení případně změnit nastavení propojení Úpravy – Text je-li označen zástupný symbol s textem, zahájí editaci textu v zástupném symbolu Úpravy – Objekt je-li kurzor v textu zástupného symbolu, zástupný symbol se označí (např. pro formátování či posun) téhož účinku rychleji dosáhneme klepnutím na okraj zástupného symbolu Úpravy – Zástupný symbol je-li vybrán zástupný symbol akce se liší v závislosti na druhu symbolu

153 Poznámky k editaci snímků
posun objektů klávesami: objekt musí být vybrán kliknutím na jeho okraj hrubý posun: myší šipkami (pohyb po mřížce) jemný posun Ctrl + šipky Alt + myš změna velikosti objektů: hrubě: myší za rohové či stranové úchyty jemně: objekt mimo snímek zástupný symbol může přesahovat hranice snímku při projekci to nevadí, symbol je hranicí snímku oříznut může to být nepříjemné při editaci (např. při nastavení velikosti zobrazení Do okna)

154 7. Nástroje

155 Kontrola pravopisu 1/4 Základní použití
Slova, která PowerPoint nemá ve slovníku, se podtrhnou červenou vlnovkou (netiskne se) týká se textu v zástupných symbolech, textových polích a automatických tvarech netýká se textu v grafech a ve WordArtu Vypnutí této vlastnosti: Nástroje – Možnosti – Pravopis a styl – Kontrolovat pravopis při psaní pravé tlačítko myši – možnost výběru opraveného slova Nástroje – Pravopis (F7) Provede kontrolu překlepů slovo od slova s návrhy oprav Nekontroluje pravopis, pouze překlepy Porovnává slova v textu s vestavěným slovníkem Za chybu je považováno opakování stejných slov těsně za sebou Kontroluje text od kurzoru do konce textu nebo do konce výběru

156 Kontrola pravopisu 2/4 Dialog Kontrola pravopisu část 1
Není ve slovníku – zobrazení opravovaného slova Přeskočit - přeskočí označené slovo bez opravení; dále jej bude označovat za chybné klikneme-li zpět do textu na snímku, tlačítko se změní na Pokračovat Přeskakovat – bude přeskakovat všechny výskyty označeného slova automaticky, bez dalšího upozornění Zaměnit – zamění označené slovo vybraným Zaměňovat – bude zaměňovat všechny výskyty označeného slova vybraným slovem automaticky Přidat – slovo je uznáno jako správné a bude přidáno do (uživatelského) slovníku Navrhnout – zobrazí návrhy oprav dle slovníku pokud je zatržena volba Nástroje – Možnosti – Pravopis a styl – Opravy zobrazovat vždy, návrhy se zobrazují automaticky návrhy se zobrazují v seznamu Návrhy, vybraná oprava též v poli Změnit na, tlačítkem Zaměnit můžeme provést opravu

157 Kontrola pravopisu 3/4 Dialog Kontrola pravopisu část 2
Autom. opravy – zvolená záměna bude zařazena do automatických oprav (viz) Přidat do slovníku – určujeme slovník, do kterého se mají uložit slova určená tlačítkem Přidat slovníky jsou společné všem aplikacím MS Office vytvoření, smazání či úpravy slovníků lze provádět v MS Wordu volbou Nástroje – Možnosti – Pravopis – Slovníky po provedení úprav slovníku ve Wordu (předchozí bod) bude zřejmě nutno restartovat PowerPoint Pokud nám žádná navrhovaná oprava nevyhovuje, opravíme v poli Změnit na ručně, pak Zaměnit Zavřít – ukončí dialog Kontrola pravopisu

158 Kontrola pravopisu 4/4 Nastavení Pravopisu
Nástroje – Možnosti – Pravopis a styl Kontrolovat pravopis při psaní – zapne kontrolu Skrýt pravopisné chyby – zruší potržení chybných slov červenou vlnovkou Opravy zobrazovat vždy – při kontrole překlepů zobrazuje/nezobrazuje návrhy oprav Přeskakovat slova velkými písmeny Přeskakovat slova s číslicemi Kontrolovat styl – aktivuje kontrolu stylu Možnosti stylu – nastavení jevů stylu, které budou sledovány při kontrole

159 Jazyk Nástroje – Jazyk v případě vícejazyčné prezentace
text v jiném jazyce označíme a vybereme příslušný jazyk Úprava nabídky dostupných jazyků: Start – Programy – Nástroje sady MS Office – Jazykové nastavení sady MS Office XP – Aktivované jazyky při první kontrole pravopisu v jiném jazyce můžete být požádáni o instalační CD MS Office

160 Automatické opravy 1 Karta Automatické opravy – vzhled
Nástroje – Možnosti automatických oprav – Automatické opravy

161 Automatické opravy 2 Karta Automatické opravy – popis
Nástroje – Možnosti automatických oprav – Automatické opravy Zobrazit tlačítko Možnosti automatických oprav u opravených slov je k dispozici tlačítko Možnosti automatických oprav Oprava dvou velkých počátečních písmen OPraví KLasickou CHybu Velká písmena na začátku vět konec věty PowerPoint rozezná podle tečky a následné mezery a podle konce odstavce Psát první písmeno v buňce tabulky velkým písmenem Názvy dnů velkými písmeny (pouze pro Aj) Opravit nechtěné přepnutí klávesy CAPS LOCK Pokud před psaním slova stiskneme CAPS LOCK, pak Shift pro první písmeno, PowerPoint CAPS LOCK po napsání slova sám vypne Nahrazovat text při psaní Překlepy definované v seznamu nahrazuje ihned při psaní

162 Automatické opravy 3 Slovník automatických oprav
pokud slovo napsané v dokumentu odpovídá slovu v levé části slovníku, bude nahrazeno objektem v pravé části pro autokorekci běžných překlepů ke vkládání autotextu pomocí klíčového slova či zkratky Nahrazovat text během psaní – aby to při psaní fungovalo Nahrazovat – co se nahradí Čím – čím se to nahradí Přidat – přidá slovo do slovníku Odstranit – odstraní slovo ze slovníku Nahradit – nahradí slovo ve slovníku jiným Výjimky – možnost editace slovníku výjimek (např. CSc. nejen smí, ale přímo má mít první dvě písmena velká)

163 Automatické opravy 4 Tlačítko automatických oprav
Nástroje – Možnosti automatických oprav – Zobrazit tlačítko Možnosti automatických oprav u opravených slov se objeví tlačítko se seznamem možností při přiblížení myši: Zpět – Znovu (přepínač) zrušení či zopakování opravy Neopravovat automaticky oprava bude zrušena a slovo zařazeno do slovníku výjimek Nastavit možnosti automatických oprav Tlačítko Možnosti automatických oprav je k dispozici pro každou automatickou opravu Pro text v zástupných symbolech je tlačítko zobrazeno na snímku i na kartě Osnova

164 Automatické opravy 5 Karta Automatické úpravy formátu při psaní – vzhled
Nástroje – Možnosti automatických oprav – Automatické úpravy formátu při psaní

165 Automatické opravy 6 Automatické úpravy formátu při psaní – popis
Nahrazovat při psaní nahrazuje znaky dle zaškrtnutého výběru lze doporučit hlavně volby 1 a 4 Formátovat při psaní Automatické odrážky a číslování po znacích *, >, –, následovaných mezerníkem či tabulátorem vloží Word odrážku (v každém případě jinou) po 1., a., A., i. následovaných mezerníkem či tabulátorem začne Word automaticky číslovat Přizpůsobit nadpis do zástupného symbolu velikost písma nadpisu se bude měnit dle velikosti zástupného symbolu Přizpůsobit text do zástupného symbolu velikost textu se bude měnit dle velikosti zástupného symbolu Formátovat při vložení Automatické rozložení vložených objektů umístí vložené objekty do středu zástupných symbolů

166 Automatické opravy 7 Tlačítko Možnosti přizpůsobení
zobrazí se např. při zmenšení zástupného symbolu různý obsah dle situace Přizpůsobit text do zástupného symbolu povolí změnu velikosti textu při změně velikosti zástupného symbolu Nepřizpůsobovat text do tohoto zástupného symbolu zakáže změnu velikosti textu při změně velikosti zástupného symbolu Rozdělit text mezi dva snímky dosavadní text v aktuálním snímku bude rozdělen do dvou snímků Pokračovat na novém snímku dále tvořený text bude vložen na nový snímek se stejným rozložením a nadpisem Změnit na rozložení se dvěma sloupci původní text bude v levém, nově psaný v pravém sloupci Nastavit možnosti automatických oprav zapne již známý dialog s kartami Automatické úpravy formátu při psaní a Automatické opravy

167 Porovnat a sloučit prezentace
použití: při recenzích prezentace recenzent může vložit komentáře a provede v prezentaci libovolné změny recenzent prezentaci uloží provedeme spojení revidované prezentace s naší původní verzí komentáře a změny recenzenta se zobrazí barevně odlišeny (každý recenzent má svou barvu) komentáře a změny recenzenta jsou charakterizovány krátkým popisem aby to fungovalo, musí recenzent mít nastaveno ve volbě Nástroje – Možnosti – Obecné – Informace o uživateli své jméno (resp. jiné jméno než autor prezentace)

168 Porovnat a sloučit prezentace
postup: máme k dispozici původní a revidovanou prezentaci otevřeme původní a volíme Nástroje – porovnat a sloučit prezentace vyhledáme revidovanou prezentaci volíme Sloučit – Pokračovat u změněných objektů přibudou značky (lze je vypnout přepínačem Zobrazit – Značky) zobrazí se panel nástrojů Revize zobrazí se podokno úloh Podokno revizí, karty Seznam a Galerie recenzentů může být více, zobrazí se značky od všech tlačítko Recenzenti v panelu nástrojů Revize volíme, čí značky se budou/nebudou zobrazovat

169 Karta Galerie karta Galerie trojúhelníček u miniatury
miniatura aktuálního snímku včetně úprav od zvolených recenzentů trojúhelníček u miniatury možnost přijmout či odmítnout jednotlivé změny zaškrtávací pole se jménem recenzenta nad miniaturou přijmutí všech změn tohoto recenzenta

170 Karta Seznam přehledné zobrazení všech změn u snímku
kliknutím na změnu: popis změny a jméno recenzenta možnost použít nebo zrušit změny akceptované změny se ihned objeví na snímku možnost odebrat aktuálního recenzenta

171 Panel nástrojů Revize 1 na panelu nástrojů Revize bude přístupná většina ikon Značky vypne/zapne zobrazování značek Recenzenti výběr zobrazení oprav od jednoho nebo více recenzentů Předchozí položka listování po recenzenty upravených či vytvořených objektech vzad Další položka listování po recenzenty upravených či vytvořených objektech vpřed Použít akceptování aktuální revize šipka u tlačítka Použít – lze použít aktuální změnu, všechny změny aktuálního snímku nebo všechny změny v celé prezentaci Zrušit šipka u tlačítka Použít – lze zrušit aktuální změnu, všechny změny aktuálního snímku nebo všechny změny v celé prezentaci

172 Panel nástrojů Revize 2 Vložit komentář Upravit komentář
vložení komentáře do prezentace Upravit komentář editace komentáře Odstranit značku/komentář popis ikony se mění dle situace šipka u ikony: odstranit značku (komentář) odstranit všechny značky (komentáře) na aktuálním snímku Ukončit revizi konec režimu revize – návrat do normálního režimu zobrazení prezentace při ukončení bude respektováno nastavené přijetí či odmítnutí změn revizí Podokno revizí zobrazí/zruší Podokno revizí

173 Spolupráce online Nástroje – Spolupráce online Zahájit schůzku
vyžaduje připojení k síti vyžaduje MS NetMeeting 2.11 a MS Outlook Zahájit schůzku zobrazí panel nástrojů Schůzka v režimu online Naplánovat schůzku aktivuje plánovač schůzek MS Outlook Diskuse na webu zobrazí panel nástrojů Diskuse

174 Průvodní texty možnost průběžného zápisu textů v průběhu projekce prezentace např. výsledky diskuse na poradě spustit projekci – pravé tlačítko myši – Průvodní texty karta Zápis – záznam textu ke snímku během projekce karta Akce – definice nového úkolu Popis – charakteristika úkolu Přiděleno – komu byl úkol uložen Termín splnění – kdy má být úkol splněn Přidat – přidání úkolu do seznamu Upravit – editace úkolu Odstranit – výmaz úkolu do seznamu Naplánovat – naplánování schůzky pomocí MS Outlooku Exportovat – do MS Outlooku (samostatný úkol pro každou akci) či do MS Wordu (seznam akcí formou tabulky) spustit projekci – pravé tlačítko myši – Poznámka lektora záznam poznámky lektora ke snímku během projekce Toto je poznámka lektora zapsaná během projekce prezentace.

175 Nástroje na webu Nástroje – Nástroje na webu
otevře Design Gallery Live zdarma kliparty a fotografie Šablony sady Office šablony pro MS Word, MS Excel a MS PowerPoint namátkou: daňové přiznání, plná moc, smlouvy, kalendář Template Gallery – další šablony v angličtině Centrum odborné pomoci nápověda k produktům Microsoftu tipy, články koutek zkušených uživatelů Aktualizace produktů – nástroje a doplňky pro sadu MS Office Software ke stažení – aktualizace, doplňky, šablony, dokumenty, konvertory, prohlížeče

176 Makra automatizace často prováděných příkazů MS PowerPointu
Nástroje – Makro – Makra (Alt+F8) zobrazí seznam existujících maker Nástroje – Makro – Záznam nového makra nahrání nového makra Zabezpečení třístupňová ochrana proti nebezpečným makrům Editor jazyka Visual Basic (Alt+F11) prostředí pro ruční tvorbu programů v jazyce VBA Microsoft Script Editor (Alt+Shift+F11) prostředí pro ruční tvorbu skriptů pro web (VBScript, JScript)

177 Doplňky Nástroje – Doplňky
doplňkové programy rozšiřující možnosti PowerPointu přípona doplňků: PPA doplněk je třeba nainstalovat do PC i do PowerPointu doporučuje se nepoužívané doplňky odinstalovat (zrychlení systému) lze je získat od nezávislých prodejců nebo vytvořit pomocí VBA

178 Vlastní Nástroje – Vlastní Možnost tvorby: Obráceně:
vlastních panelů nástrojů (nebo přidání ikon do existujících) voleb uživatelského menu (nebo celých submenu) Obráceně: pokud nějakou ikonu či volbu v PowePointu postrádáte, jednou z možností je její úmyslné či bezděčné odebrání (další možností podivného chování PowerPointu může být např. makrovirus )

179 Nový panel nástrojů Nástroje – Vlastní – Panely nástrojů – Nový
panel je nutno pojmenovat (nebo potvrdit automatické jméno) OK – prázdný panel se vytvoří na ploše přepneme do karty Příkazy: Kategorie – seznam kategorií (skupin příkazů, nabídek, maker, stylů aj.) Příkazy – seznam příkazů dané kategorie Popis – informace o aktuálně vybraném příkazu Změnit výběr – při kliknutí na příkaz ve vytvářeném panelu nástrojů (též pravé tlačítko myši nad ním) úprava textového popisku a vzhledu příkazu umožňuje příkaz umístit do skupiny dovoluje pro příkaz vytvořit hypertextový odkaz; takto lze vytvořit panel nástrojů otvírajících často používané dokumenty či aplikace vybrané příkazy přetáhneme z pole Příkazy do vytvářeného panelu nástrojů Zavřít – dokončení tvorby panelu; od tohoto okamžiku je funkční

180 Úpravy panelu nástrojů
Zobrazit – Panely nástrojů – Vlastní – Panely nástrojů – vybrat panel (resp. více panelů) k úpravám Nástroje – Vlastní – Panely nástrojů – vybrat panel (resp. více panelů) k úpravám od tohoto okamžiku je možno panel upravovat pravé tlačítko myši na příkazu – možnosti úprav včetně odstranění příkazu (stačí stáhnout příkaz z panelu pryč) Na panel nástrojů lze umístit i uživatelsky vytvořená makra (kategorie Makra)

181 Panely nabídek Nástroje – Vlastní – Příkazy Vložení příkazu do submenu
jakýkoli příkaz z okna Příkazy lze přetáhnout kamkoli do panelu nabídek po zavření dialogu tlačítkem Zavřít bude nový příkaz aktivní Tvorba submenu je možno vytvořit novou podnabídku (nový sloupec voleb) Kategorie – Nová nabídka – přetáhnout do panelu nabídek – Změnit výběr – Název do nové podnabídky můžeme přetahovat další příkazy, makra, styly… Odstranění příkazu či nabídky postačí nabídku či příkaz stáhnout myší pryč z panelu nabídek POZOR! Uvedený postup je způsob, jak PowerPoint změnit k nepoznání! Popsané akce nelze vrátit zpět volbou Úpravy – Zpět!

182 Klávesové zkratky Nástroje – Vlastní
tvorba zkratek je chudší než např. ve Wordu zkratky lze vytvořit v režimu tvorby či editace panelu nástrojů či nabídek vybrat příkaz – místní nabídka – Název znak & před písmenem určuje písmeno zkratky používá se v kombinaci s klávesou Alt písmeno je v nabídce či u příkazu (pokud se jeho název zobrazuje) podtrženo pro funkčnost v panelech nástrojů je nutno zobrazit název příkazu v případě dublování zkratek má přednost standardní volba

183 Nástroje – Vlastní – Možnosti
Umístit panely nástrojů Standardní a Formát ve dvou řadách – doporučeno, přehlednější Vždy zobrazovat úplné nabídky – doporučeno, opak zdržuje Zobrazovat úplné nabídky s krátkým zpožděním – vypnout, zdržuje Obnovit údaje o používání aplikace – pro případ, že nejsou zobrazeny úplné nabídky (Nástroje – Vlastní – Vždy zobrazovat úplné nabídky vypnuto) Velké ikony – raději zajděte k optikovi či změňte rozlišení monitoru Seznam názvů písem zobrazovat v daném písmu – doporučeno, rychlejší vývěr fontu Zobrazovat názvy tlačítek na panelech nástrojů – informace o funkci tlačítka při přiblížení myši; doporučeno S názvy tlačítek zobrazovat klávesové zkratky – je-li zapnuta předchozí volba, při přiblížení myši informuje i o klávesové zkratce včetně uživatelem vytvořených (pokud existuje) ; doporučeno Animace nabídek – tři možnosti „animace” výsuvných nabídek – doporučeno nezapínat

184 Možnosti Nástroje – Možnosti nastavení vlastností PowerPointu karty:
Zobrazení Obecné Úpravy Tisk Ukládání Zabezpečení Pravopis a styl

185 Karta Zobrazení Nástroje – Možnosti – Zobrazení Zobrazit Prezentace
vybíráme objekty zobrazované při editaci prezentace Prezentace vybíráme objekty zobrazované při projekci prezentace Otevřít všechny dokumenty v zobrazení: volba výchozího způsobu otevírání dokumentů PowerPointu

186 Karta Obecné Zvuková kontrola prvků obrazovky
zvukové upozornění např. při chybách uživatele Nabízet názvy posledních xy souborů počet objektů v seznamu v submenu Soubor Propojit zvuky se soubory většími než xy kB pokud velikost zvukového souboru (např. nahraného audiokomentáře) překročí uvedenou mez, místo vložení bude vytvořeno propojení Informace o uživateli např. pro potřeby revizí

187 Karta Úpravy řada nastavení pro editační režim prezentace

188 Karta Tisk nastavení pro tisk prezentace

189 Karta Ukládání výchozí umístění dokumentů PowerPointu
vložení písem True Type do prezentace ukládání informací pro obnovení nastavení výchozího typu dokumentů (prezentací) PowerPointu

190 Karta Zabezpečení heslo pro otevření dokumentu
heslo pro zápis do dokumentu úroveň zabezpečení maker

191 Karta Pravopis a styl Pravopis Styl
nastavení sledovaných jevů při kontrole překlepů (Pravopisu) např. lze zamezit průběžné kontrole překlepů Styl nastavení sledovaných jevů při kontrole stylu prezentace např. sleduje velká písmena na začátku věty či nadpisu

192 8. Prezentace

193 Schémata animace 1 Podokno úloh – Animační schémata
jednotlivé objekty na snímku je možno zobrazovat postupně s použitím různých efektů animační schémata – výrobcem navržená sada efektů animace a přechodů snímků lze je použít u celé prezentace najednou klepnutím do názvu animačního schématu se toto použije u aktuálního (nebo vybraných) snímků je-li zatržen Automatický náhled – zvolená animace se promítne (též tlačítko Přehrát/Zastavit) nebo spuštěním režimu projekce ikonou Použít u všech snímků – zvolené animační schéma se aplikuje na všechny snímky prezentace

194 Schémata animace 2 animační schémata se aplikují na objekty vložené pomocí zástupných symbolů objekty na snímcích, které byly vloženy volbou Vložit nejsou do animací zahrnuty pokud je přes to chceme animovat, musíme na ně aplikovat vlastní animaci (např. pomocí místní nabídky) Zobrazit – Řazení snímků: vlevo dole symbol animace, poklepáním její náhled

195 Skupiny animačních schémat
Aktuálně používáno 5 naposledy použitých schémat Žádná animace zruší použitou animaci Jednoduché jednodušší typy animačních schémat Pokročilé zajímavější animace Složité složité pohyby objektů animace

196 Vlastní animace Prezentace – Vlastní animace
ruční výběr jednoho či více animačních efektů pro objekty na snímku v tomto režimu se u všech animací zobrazí cesty pohybu a čísla určující pořadí provádění animací čísla odpovídají seznamu animací v podokně úloh Vlastní animace použití: u objektů na snímku v zástupném symbolu pro odstavce u řady animací lze nastavit další volby či doprovodné efekty: zvuky efekt po písmenech, slovech či odstavcích (u textů)

197 Podokno Vlastní animace
každý druh animace má jiné nastavení (textová pole s vyklápěcími seznamy v horní části podokna) u většiny animací lze nastavit rychlost nebo časování značky u animací v seznamu Vlastní animace: číslo: pořadí provádění animace (kolikátá) první ikona: způsob časování animace (při klepnutí myši, současně s předchozí, po dokončení předchozí) druhá ikona: symbolické znázornění druhu animace šipka u animace v seznamu – možnosti nastavení vlastností animace

198 Typy efektů animace Počátek Zdůraznění Konec Cesty pohybu
objektu se na snímku objeví s efektem (objekt např. přilétne) Zdůraznění pro objekty, které již na snímku jsou zobrazeny (např. otočení objektu) Konec odebrání objektu ze snímku s efektem (objekt např. odlétne) Cesty pohybu efekt pohybu objektu po zvolené dráze (objekt se může např. pohybovat po elipse)

199 Vlastní animace Přetahováním jednotlivých animací v seznamu v podokně Vlastní animace měníme pořadí jejich provádění obdobně fungují šipky v dolní části Znovu uspořádat Změnit možnost záměny stávajícího efektu jiným Jednomu objektu může být přiřazeno více animačních efektů Vhodným nastavením lze zajistit, aby probíhaly zároveň možnost Začít od předchozího Odebrat – výmaz aktuálního či vybraných efektů (Ctrl, Shift) Možnosti animace jsou závislé na druhu efektu U některých efektů lze např. nastavit barvu

200 Spustit Při klepnutí S předchozím Po předchozím při klepnutí myší
zároveň s předchozí položkou Jde-li o první animaci na snímku, spustí se ihned po jeho nahrání Po předchozím Po dokončení předchozí animace

201 Rychlost provádění efektu
Velmi pomalu Pomalu Středně Rychle Velmi rychle

202 Nabídka efektu animace
Klepnutím na šipku u efektu první tři známe (stejné jako pole Spustit) určují, při jaké akci se animace spustí Možnosti efektu liší se podle druhu animace Volba doprovodného zvuku animace Např. u textu je možno zvolit barvu a zda se text bude animovat: Celý najednou Po slovech Po písmenech ANIMACE Lze nastavit časový interval mezi zobrazením slov či písmen v % rychlosti

203 Časování animace Časování Zobrazit rozšířenou časovou osu Odebrat
Spustit (stejné jako pole Spustit) Zpoždění – doba čekání před přehráním animace Rychlost – již známe Opakovat – počet opakování animace nebo Do příštího klepnutí či Do konce snímku Převinout zpět po přehrání – animace se vrátí do výchozího stavu Aktivační události – můžeme určit, za jakých podmínek se animace spustí Animace je součástí posloupnosti klepnutí Při klepnutí na určitý objekt snímku (viz předchozí snímek) Změna pozice animace v seznamu (Aktivační událost), změna ikony animace na snímku Zobrazit rozšířenou časovou osu Grafické zobrazení animací včetně jejich návaznosti s možností úprav přímo v grafu Tímto způsobem je možno nastavit např. časové překrývání animací či více efektů aplikovaných na jeden objekt ve stejném čase Odebrat odstraní efekt

204 Animace po odstavcích Je možno nastavit efekt animace pro celý zástupný symbol nebo pro každý odstavec zvlášť dvojšipka v seznamu animací zobrazí dílčí efekty

205 Práce s cestou efektu Zelená šipka Červená šipka Zelený bodový úchyt
počáteční bod pohybu efektu Červená šipka koncový bod pohybu efektu Zelený bodový úchyt Otočení cesty Rohové a stranové úchyty cesty – změna velikosti resp. tvaru cesty Ctrl – zachová střed cesty při práci s úchyty Shift – zachová proporce cesty při práci s rohovými úchyty (změna velikosti) Ctrl+Shift – zachová střed i proporce cesty při změně velikosti cesty Toto využití kláves Ctrl a Shift lze uplatnit při práci s dalšími typy objektů (automatické tvary) i v jiných programech (např. Corel Draw)

206 Číselné obory

207 Číselné obory

208 Ukázka dle skript

209 Ukázka dle skript

210 Rozšířená časová osa 1

211 Rozšířená časová osa 2 Sekundy – změna časového měřítka pomocí voleb Přiblížit a Oddálit Tažením za modrý obdélníček na ose – posun pohledu v čase Myš na modrém poli – informace o časovém rozložení efektu Tažením za modré pole – posun efektu v čase, trvání efektu zůstává Tažením za okraje pole – změna trvání efektu a tedy i rychlosti U složitějších efektů (např. nějaká animace textu probíhající po písmenech) je možno zvlášť nastavovat rychlost animace a dobu trvání prodlev, a to buď ručně tažením za hranice modrého a bílého pole nebo pomocí dialogu Možnosti Efektu

212 Animace grafu 1

213 Animace grafu 2 Přiřazení vlastní animace
Aktivace dialogu Možnosti efektu Karta Animace grafu Volba Seskupit graf Postupné animování grafu po zvolených objektech Funkční pouze u některých typů efektů (např. Počátek – Rolovat či Nahodilé efekty)

214 Animace organizačního diagramu 1

215 Animace organizačního diagramu 2
Možnosti efektu Karta Animace diagramu Postupné animování diagramu po zvolených objektech

216 Animace videa Vložit – Video a zvuk – Video ze souboru
Zde je vloženo video formátu MPG Chcete, aby se video přehrálo v prezentaci automaticky…? (Ne) Přidat efekt – Obrazové akce: Přehrát – přehraje video při klepnutí Pozastavit – klepnutí spustí nebo pozastaví přehrávání videa Zastavit – skončení přehrávání při kliknutí Je-li nastaveno Přehrát, získáme další volby volbou Možnosti efektu (otevře se dialog Přehrát video)

217 Dialog Přehrát video

218 Animace zvuku Vložit – Video a zvuk – Zvuk ze souboru
Zde je vložen zvuk formátu MID Chcete, aby byl zvuk přehrán v prezentaci automaticky…? (Ne) Přidat efekt – Zvukové akce: Přehrát – přehraje zvuk při klepnutí Pozastavit – klepnutí spustí nebo pozastaví přehrávání zvuku Zastavit – ukončení přehrávání při kliknutí Je-li nastaveno Přehrát, získáme další volby volbou Možnosti efektu (otevře se dialog Přehrát zvuk)

219 Dialog Přehrát zvuk

220 Karta Časování nastavení počtu opakování zvuku či videa
nastavení prodlevy před přehráním možnost převinutí videa či zvuku po přehrání na začátek možnost upřesnit aktivační událost

221 Tlačítka akcí Prezentace – Tlačítka akcí
vložení tlačítek zvoleného vzhledu a většinou i přednastavené funkce pokud požadujete funkčnost na všech snímcích, vložte tlačítka do předlohy pozor na překrytí jiným objektem

222 Standardní funkce tlačítek akcí
navigační tlačítka na první snímek předchozí snímek na následující snímek na poslední snímek na poslední zobrazený snímek přehraje zvuk Aplaus nedefinováno

223 Uživatelem definované funkce tlačítek
Přejít na cíl hypertextového odkazu skok na určitý snímek nebo na externí dokument včetně webové stránky či programu Spustit program odkaz na externí program Spustit makro odkaz na makro PowerPointu Akce přidružená k objektu týká se speciálních vložených souborů jako je zvuk či video Dokument Zkratky Kalkule Courier Tahoma

224 Nastavení akcí označit objekt – místní nabídka – Nastavení akcí
lze aplikovat v podstatě na libovolný objekt Trik: tlačítkově závislé animace vytvořte tlačítko akce vytvořte vlastní animaci objektu Časování – Aktivační události – Spustit efekt klepnutím na – vybrat aktivační objekt Přijeď Odjeď

225 Přechod snímku Prezentace – Přechod snímku
Výběr přechodu s ukázkou (je-li dole zapnut Automatický náhled) Přechod je možno aplikovat: na aktuální snímek nebo na vybrané snímky vybereme přechod v sekci Použít u vybraných snímků na předlohu pokud použijeme přechod u předlohy provede se u všech snímků založených na této předloze Na všechny snímky volba Použít u všech snímků Přehrát: Předvede přechod Ikona Předvede přechod v režimu celé obrazovky

226 Nastavení přechodu Změnit přechod Přejít na snímek
Rychlost – nastavení rychlosti přechodu Zvuk – každý přechod může být doprovázen vybraným zvukem Opakovat do dalšího zvuku – vybraný zvuk se bude opakovat i u následujících snímků tak dlouho, dokud není zvolen jiný zvuk Přejít na snímek Při klepnutí myši Automaticky po uvedeme časový interval po kterém se zamění aktuální snímek dalším Prezentace se pak přehrává automaticky bez zásahu lektora Cyklické opakování prezentace: Prezentace – Nastavit prezentaci – Opakovat až do stisknutí klávesy Esc

227 Vyzkoušet časování Prezentace – Vyzkoušet časování
režim nastavení časování prezentace též v režimu Řazení snímků tlačítkem Vyzkoušet časování na panelu nástrojů Řazení snímků zobrazí se panel nástrojů Zkouška Další Pozastavit Zobrazuje se čas snímku a celkový čas prezentace Opakovat – opětovné nastavení časování aktuálního snímku Časování prezentace nemusí odpovídat nastavení, pokud prezentace obsahuje časově náročné animace či automaticky přehrávané zvuky nebo videa

228 Vysílání online Prezentace – Vysílání online
projekce prezentace na webu lze plánovat jako jinou schůzku pomocí Microsoft Outlooku prezentace se ukládá ve formátu HTML vhodný je prohlížeč Internet Explorer 5.1 či vyšší

229 Skrytý snímek Prezentace – Skrýt snímek
skryje aktuální nebo vybrané snímky projeví se škrtnutím čísel snímků v režimu Řazení snímků v panelu nástrojů Řazení snímků je tlačítko Skrýt snímek skrytý snímek se při projekci nepromítá jedna prezentace může být užita pro různé publikum nebo za různých časových či jiných podmínek v takovém případě může být vhodné některé snímky skrýt pro zkrácení výkladu skryté snímky též mohou obsahovat doplňující informace skrytý snímek lze promítnout, stiskneme-li na předchozím snímku klávesu H

230 Vlastní prezentace Prezentace – Vlastní prezentace
vytvoření jiné prezentace z aktuální Nová – novou vlastní prezentaci je nutno pojmenovat Přidat – přidávání snímků z aktuální do nové prezentace lze provádět i vícenásobné souvislé či nesouvislé výběry pomocí Ctrl a Shift Odebrat – smaže snímky z nové prezentace snímky je možno pomocí tlačítek se šipkami přeřadit

231 Definovat vlastní prezentaci

232 Dialog Vlastní prezentace
Upravit editace vybrané vlastní prezentace Odebrat výmaz vybrané vlastní prezentace Kopírovat vytvoří kopii vybrané vlastní prezentace Zavřít ukončí dialog Zobrazit projekce vybrané vlastní prezentace

233 Dialog Vlastní prezentace

234 Nastavení prezentace 1 Prezentace – Nastavit prezentaci
Typ prezentace: Předváděná lektorem (celá obrazovka) Prohlížení jednotlivcem (okno, přechod mezi snímky Page Down, Page Up nebo pomocí posuvníku, je-li zobrazen) Automatické prohlížení (celá obrazovka, do stisku Esc) Zobrazit možnosti Opakovat až do stisknutí klávesy Esc Předvádět bez mluveného komentáře Předvádět bez animace Barva pera

235 Nastavení prezentace 2 Zobrazit snímky Přechod na další snímek
výběr snímků či vlastní prezentace k projekci Přechod na další snímek Ručně S časováním, je-li k dispozici Více monitorů nastavení vlastností vícemonitorového režimu Výkon Použít hardwarovou akceleraci grafiky Rozlišení prezentace

236 9. Soubor

237 Vlastnosti souboru 1 Soubor – Vlastnosti Karta Obecné
základní informace o souboru s prezentací – velikost, umístění, datum a čas uložení, změny či otevření, atributy Karta Souhrnné informace možno vyplnit řadu informací o souboru např. pro potřeby vyhledávání zaškrtávací políčko Uložit obrázek s náhledem při hledání souboru zobrazí náhled vytvořený z prvního snímku prezentace mírné zvětšení souboru (řádově v kB)

238 Vlastnosti souboru 2 Karta Statistické údaje Karta Obsah
Číslo revize – kolikrát byl soubor uložen Celková doba úprav – jak dlouho byla prezentace vytvářena Statistika – informace o počtu snímků, odstavců, slov aj. objektů Karta Obsah písma šablona propojení nadpisy vlastní prezentace

239 Vlastnosti souboru 3 Karta Vlastní další vlastnosti prezentace
možno vytvořit novou vlastnost a odpovídající hodnotu (vyplnit pole Název a Hodnota, pak tlačítko Přidat) zaškrtávací políčko Propojit s obsahem umožňuje vytvořit v prezentaci záložku je třeba předem vytvořit na snímku výběr skok na záložku: Úpravy – Přejít na

240 Odeslat 1 Soubor – Odeslat
podmínkou je správně nainstalovaný poštovní program Příjemce pošty (na revizi) prezentace je přílohou pošty (na místním síťovém disku se na ni vloží odkaz) předmět a text zprávy se vloží automaticky povoleny jsou pouze revizní úpravy Příjemce pošty (jako příloha) prezentace je přílohou pošty nutno doplnit adresáta a text zprávy Příjemce směrování postupné směrování nebo odeslání všem příjemcům současně lze nastavit konečný termín a další parametry po prohlédnutí všemi příjemci je prezentace automaticky vrácena odesílateli

241 Odeslat 2 Složka Exchange Účastník schůzky v režimu online
k dispozici pouze v souvislosti se serverem Microsoft Exchange Server Účastník schůzky v režimu online práce na prezentaci více osobami zároveň v reálném čase pomocí programů Microsoft NetMeeting a Microsoft Office nutno spustit schůzku v režimu online z některé aplikace Office (NetMeeting se spustí na pozadí a umožní sdílení obsahu souboru) Microsoft Word lze odeslat do Wordu snímky, osnovu či poznámky pro další úpravy upravenou osnovu je možno importovat zpět do PowerPointu (Soubor – Odeslat – MS PowerPoint) lze nastavit vzhled a vložení/propojení obsahu

242 Dialog Odeslat do aplikace MS Word

243 Vzhled stránky Velikost snímků Šířka a Výška snímku
způsob předvádění prezentace Šířka a Výška snímku vlastní nastavení rozměrů snímků Číslovat snímky od: vhodné nastavit v případě,že se prezentace skládá z několika navazujících dílčích prezentací Orientace je možno zadat diferencovaně pro snímky (obvykle na šířku) a ostatní tištěné podklady (obvykle na výšku)

244 Tisk 1 Soubor – Tisk lze tisknout na papír či na speciální fólie pro laserovou tiskárnu (typ média nastavujeme ve vlastnostech tiskárny) Vytisknout Snímky každý na samostatnou stránku Podklady na jednu stránku se tiskne více miniatur snímků dle nastavení pořadí snímků lze nastavit vodorovné či svislé úprava vhledu podkladů: Zobrazit – Předloha – Podklad Poznámky u snímků se tisknou autorské poznámky každý snímek je tištěn na samostatné stránce úprava vhledu poznámek: Zobrazit – Předloha – Poznámka Osnova tiskne osnovu prezentace

245 Tisk 2 řada voleb společných všem programům s tiskovým výstupem
specifika PowerPointu: Rozsah tisku nastavení snímků, které se vytisknou (pro volbu Výběr je třeba předem vybrat snímky k tisku) Barva či stupně šedé: je možno volit variantu nebarevného tisku zaškrtávací pole Na velikost papíru: zaplnění stránky tiskem zaškrtávací pole Orámovat snímky: rámeček kolem snímků – vhodné u podkladů zaškrtávací pole Tisknout skryté snímky: tiskne i snímky, které se při projekci prezentace nezobrazují Náhled předtisková ukázka před tiskem je vhodné nastavit neutrální (nejlépe prázdné) pozadí snímků Nástroje – Možnosti – Tisk nastavení parametrů tisku aktuální prezentace, uloží se se souborem

246 Náhled Soubor – Náhled předtisková ukázka prezentace
zobrazení náhledu je závislé od nastavení v dialogu Soubor – Tisk panel nástrojů Náhled umožňuje další upřesnění zobrazení v náhledu resp. tisku

247 Na cesty Soubor – Na cesty spustí Průvodce na cesty
Vybrat soubory ke sbalení – co bude přeneseno Zvolit cíl – kam se uloží sbalená prezentace Propojení – zda se vloží i propojené soubory (zvuky, videa aj.) a speciální typy písma Prohlížeč – zda se má sbalit i prohlížeč prezentací (pro případ, že na cílovém počítači nebude k dispozici) umožňuje sbalení prezentace pro přenos vytvoří dva soubory Pngsetup.exe a Pres0.ppz spuštění Pngsetup.exe na jiném PC: rozbalení prezentace do vybrané složky je-li třeba, nainstaluje se prohlížeč prezentace se spustí

248 Nový Soubor – Nový tvorba nové prezentace nutno vybrat šablonu
Ctrl+N nebo ikona Nový – prezentace bude založena na šabloně Prázdná prezentace

249 Otevřít Soubor – Otevřít (Ctrl+O, ikona Otevřít)
otevře dialog pro vyhledání a otevření souboru dále je zde možno: odstranit soubor vytvořit novou složku nastavit způsob zobrazení přehledu souborů vybrat umístění a typ hledaného souboru

250 Zavřít Soubor – Zavřít umožňuje zavřít aktuální prezentaci
v případě, že prezentace nebyla uložena, budeme vyzváni k jejímu uložení

251 Uložit Soubor – Uložit (Ctrl+S či ikona Uložit)
Uloží aktuální prezentaci V případě neuložené prezentace se otevře dialog jako při volbě Uložit jako

252 Uložit jako Soubor – Uložit jako
umožní nastavit před uložením název, typ, umístění a další parametry prezentace Typ souboru: Prezentace – PowerPoint 2002, kompatibilní s verzemi PowerPoint 2000 a 97 (přípona PPT) Webová stránka – formát určený pro uložení na internet (přípona HTM), zvláštní složka pro doprovodné soubory Webový archív – jediný soubor obsahující webovou stránku i podpůrné soubory (přípona MHT nebo MHTML); vhodné např. pro posílání prezentace po webu PowerPoint 95 – starší verze prezentace (ztráta některých prvků nových verzí) Prezentace aplikací PowerPoint a 95 – lze otevřít ve všech verzích od 95, v nejstarší bez novinek vyšších verzí Prezentace k revizi – formát vhodný k revizím; při následném otevření umožňuje sloučení provedených změn s původní prezentací Šablona návrhu – uložení do složky C:\Windows\Applications Data\Microsoft\Šablony s příponou POT; soubor je následně nabízen jako šablona návrhu prezentace Předvádění PowerPoint – soubor je uložen v režimu určeném pro přímé promítání prezentace bez editačního režimu (přípona PPS) Osnova/RTF – uloženo do formátu RTF, vhodného pro editaci ve Wordu či jiném textovém editoru rastrové formáty – další možnosti uložení prezentace jako série obrázku zvoleného formátu (GIF, JPEG, PNG, TIFF) či rastru nezávislého na zařízení (WMF)

253 Uložit jako webovou stránku
Soubor – Uložit jako webovou stránku (přípona HTM) dialog Uložit jako s tlačítky Změnit název a Publikovat Publikovat – otevře dialog Publikovat jako webovou stránku; nastavení webu volba rozsahu snímků pro web či výběr vlastní prezentace Zobrazit poznámky lektora – na webu se zobrazí v samostatném rámu Podpora prohlížeče – výběr cílového browseru Změnit umožní změnu názvu webové stránky název je standardně totožný s názvem ve vlastnostech prezentace zobrazuje se v titulkovém pruhu prohlížeče Otevřít publikovanou webovou stránku v prohlížeči – pro zobrazení vygenerovaného výsledku

254 Prezentace jako webová stránka
vytvoří se složka Název prezentace_soubory (obsahuje nezbytné doplňkové soubory webu) snímek na webu se skládá ze 3 podoken: Podokno osnovy: navigační podokno přechod na jiný snímeK Podokno snímku: zobrazení vlastního snímku Podokno poznámek Proporce podoken lze měnit tažením za jejich rozhraní Ikony v dolní liště: Osnova: zobrazení/skrytí osnovy Šipka: sbalení či rozbalení osnovy Poznámky: zobrazení/skrytí poznámek Šipky u čísla snímku – navigace zpět/vpřed Prezentace – projekce prezentace na celou obrazovku (do stisku klávesy Esc)

255 Další upřesnění převodu prezentace do podoby webové stránky
Soubor – Uložit jako webovou stránku – Publikovat – Webové možnosti Obecné Prohlížeče Soubory Obrázky Kódování Písma

256 Náhled webové stránky zobrazí prezentaci, jak by vypadala na webu ještě před jejím fyzickým publikováním

257 Hledat Soubor – Hledat vyhledávání souborů MS Office či webových stránek na základě zadaných kritérií lze nastavit: prohledávané umístění typy hledaných souborů při hledání je možno využít globální znaky: * zastupuje skupinu znaků ? zastupuje jeden znak hledání nerozlišuje, v jaké oblasti souboru se hledaný výraz vyskytuje (název, obsah, vlastnosti, klíčová slova…) Rozšířené hledání sofistikovanější nastavení podmínek hledání (logické spojky a, nebo) Najít v tomto dokumentu hledání výrazu v aktuálním dokumentu

258 10. Nápověda

259 Nápověda Nápověda – Nápověda pro MS PowerPoint (F1)
Zobrazit pomocníka Office skrýt ho lze z místní nabídky Co je to? po kliknutí na objekt se o něm zobrazí krátká informace Sada Office na webu další možnosti na serveru Microsoftu Aktivovat produkt Rozpoznat a opravit vyhledání a opravení chyb v produktu O aplikaci MS Powerpoint informace o Copyrightu včetně sériového čísla produktu

260 KONEC prezentace


Stáhnout ppt "Jan Felger PowerPoint pokus Tvorba prezentací."

Podobné prezentace


Reklamy Google